Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 2nd Division - Group 1

2nd Division - Group 1
18:00 - 06/08
Skive Skive
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/08
Kolding IF Kolding IF
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/08
Frem Frem
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/08
Brabrand Brabrand
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/08
Roskilde Roskilde
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
18:00 - 07/08
Thisted FC Thisted FC
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
00:00 - 13/08
B 93 B 93
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
19:00 - 13/08
Kolding IF Kolding IF
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 13/08
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
20:00 - 13/08
Jammerbugt Jammerbugt
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
18:00 - 14/08
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 14/08
Esbjerg Esbjerg
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
23:00 - 19/08
HIK HIK
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
19:00 - 20/08
Skive Skive
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 20/08
Roskilde Roskilde
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 20/08
Brabrand Brabrand
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
19:00 - 20/08
Frem Frem
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
21:00 - 21/08
Esbjerg Esbjerg
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
23:00 - 26/08
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
00:00 - 27/08
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
19:00 - 27/08
Thisted FC Thisted FC
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
19:00 - 27/08
Brabrand Brabrand
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
20:00 - 27/08
Jammerbugt Jammerbugt
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
20:00 - 27/08
B 93 B 93
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
22:45 - 02/09
HIK HIK
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
18:00 - 03/09
Kolding IF Kolding IF
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
19:00 - 03/09
Roskilde Roskilde
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
19:00 - 03/09
Frem Frem
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 03/09
Skive Skive
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 03/09
B 93 B 93
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
19:00 - 10/09
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 10/09
Brabrand Brabrand
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
20:00 - 10/09
Jammerbugt Jammerbugt
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
18:00 - 11/09
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
18:00 - 11/09
Esbjerg Esbjerg
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
19:00 - 11/09
Thisted FC Thisted FC
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
00:00 - 17/09
Thisted FC Thisted FC
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
18:00 - 17/09
HIK HIK
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 17/09
Roskilde Roskilde
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
19:00 - 17/09
Kolding IF Kolding IF
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
18:00 - 18/09
Frem Frem
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
20:00 - 17/09
B 93 B 93
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
00:00 - 01/04
HIK HIK
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
18:00 - 24/09
Skive Skive
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
19:00 - 24/09
Brabrand Brabrand
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 24/09
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
18:00 - 25/09
AB Copenhagen AB Copenhagen
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
00:30 - 24/11
Esbjerg Esbjerg
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/10
Roskilde Roskilde
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/10
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/10
Kolding IF Kolding IF
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
20:00 - 01/10
Jammerbugt Jammerbugt
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
20:00 - 01/10
B 93 B 93
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 02/10
Thisted FC Thisted FC
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
19:00 - 08/10
Skive Skive
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
18:00 - 08/10
HIK HIK
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 08/10
Frem Frem
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
19:00 - 08/10
Brabrand Brabrand
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
18:00 - 09/10
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
18:00 - 09/10
Esbjerg Esbjerg
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
00:00 - 15/10
Kolding IF Kolding IF
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
00:00 - 15/10
Roskilde Roskilde
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
19:00 - 15/10
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
19:00 - 15/10
Thisted FC Thisted FC
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
20:00 - 15/10
Jammerbugt Jammerbugt
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 15/10
B 93 B 93
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
00:00 - 22/10
Skive Skive
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
19:00 - 22/10
HIK HIK
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
20:00 - 23/10
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
19:00 - 22/10
Frem Frem
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
19:00 - 22/10
Brabrand Brabrand
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
18:00 - 23/10
Esbjerg Esbjerg
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
00:00 - 29/10
B 93 B 93
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
19:00 - 29/10
Roskilde Roskilde
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
18:30 - 29/10
Thisted FC Thisted FC
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
19:00 - 29/10
Kolding IF Kolding IF
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
20:00 - 29/10
Jammerbugt Jammerbugt
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
19:00 - 30/10
AB Copenhagen AB Copenhagen
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
01:00 - 05/11
Skive Skive
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 05/11
HIK HIK
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
20:00 - 05/11
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
20:00 - 05/11
Brabrand Brabrand
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
20:00 - 05/11
Frem Frem
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
21:00 - 06/11
Esbjerg Esbjerg
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
20:00 - 12/11
Kolding IF Kolding IF
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
21:00 - 12/11
Jammerbugt Jammerbugt
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
21:00 - 12/11
B 93 B 93
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 13/11
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
20:00 - 13/11
Thisted FC Thisted FC
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
21:00 - 13/11
Esbjerg Esbjerg
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
01:00 - 19/11
Skive Skive
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
19:00 - 19/11
Roskilde Roskilde
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
19:00 - 19/11
HIK HIK
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
20:00 - 19/11
Frem Frem
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
20:00 - 19/11
Brabrand Brabrand
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
20:00 - 20/11
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 11/03
Skive Skive
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
20:00 - 11/03
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
20:00 - 11/03
Kolding IF Kolding IF
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
21:00 - 11/03
Jammerbugt Jammerbugt
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
21:00 - 11/03
B 93 B 93
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
19:00 - 12/03
Esbjerg Esbjerg
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
01:00 - 18/03
Roskilde Roskilde
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
01:00 - 18/03
Thisted FC Thisted FC
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
19:00 - 18/03
HIK HIK
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
20:00 - 18/03
Frem Frem
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
20:00 - 18/03
Brabrand Brabrand
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 19/03
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
01:00 - 25/03
B 93 B 93
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
01:00 - 25/03
Skive Skive
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
19:00 - 25/03
HIK HIK
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 25/03
Kolding IF Kolding IF
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
21:00 - 25/03
Jammerbugt Jammerbugt
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
21:00 - 26/03
Esbjerg Esbjerg
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
00:00 - 24/09
Roskilde Roskilde
 HIK HIK
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/04
Frem Frem
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/04
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
19:00 - 01/04
Thisted FC Thisted FC
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
20:00 - 01/04
Jammerbugt Jammerbugt
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
18:00 - 02/04
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
18:00 - 06/04
HIK HIK
 Frem Frem
2nd Division - Group 1
18:00 - 06/04
Roskilde Roskilde
 Thisted FC Thisted FC
2nd Division - Group 1
18:00 - 06/04
Skive Skive
 AB Copenhagen AB Copenhagen
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/04
Kolding IF Kolding IF
 B 93 B 93
2nd Division - Group 1
19:00 - 06/04
Brabrand Brabrand
 Jammerbugt Jammerbugt
2nd Division - Group 1
20:00 - 06/04
Esbjerg Esbjerg
 Aarhus Fremad Aarhus Fremad
2nd Division - Group 1
18:00 - 10/04
AB Copenhagen AB Copenhagen
 Esbjerg Esbjerg
2nd Division - Group 1
18:00 - 10/04
Thisted FC Thisted FC
 Skive Skive
2nd Division - Group 1
19:00 - 10/04
Aarhus Fremad Aarhus Fremad
 Roskilde Roskilde
2nd Division - Group 1
19:00 - 10/04
Frem Frem
 Brabrand Brabrand
2nd Division - Group 1
20:00 - 10/04
Jammerbugt Jammerbugt
 Kolding IF Kolding IF
2nd Division - Group 1
20:00 - 10/04
B 93 B 93
 HIK HIK

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.