Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 2. liga

2. liga
22:00 - 22/07
Komárno Komárno
 Pohronie Pohronie
2. liga
00:00 - 23/07
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Petržalka Petržalka
2. liga
22:00 - 15/07
Púchov Púchov
 Žilina II Žilina II
2. liga
23:00 - 15/07
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Šamorín Šamorín
2. liga
22:00 - 16/07
Dubnica Dubnica
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
22:00 - 16/07
Považská Bystrica Považská Bystrica
 FK Košice FK Košice
2. liga
22:00 - 16/07
Komárno Komárno
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
15:30 - 17/07
Rača Rača
 Humenné Humenné
2. liga
15:30 - 17/07
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Petržalka Petržalka
2. liga
22:00 - 17/07
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Pohronie Pohronie
2. liga
22:00 - 23/07
Humenné Humenné
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
22:00 - 23/07
Dubnica Dubnica
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
22:00 - 23/07
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Púchov Púchov
2. liga
01:00 - 24/07
FK Košice FK Košice
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
15:30 - 24/07
Žilina II Žilina II
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
15:30 - 24/07
Šamorín Šamorín
 Rača Rača
2. liga
23:00 - 29/07
Pohronie Pohronie
 FK Košice FK Košice
2. liga
00:00 - 31/07
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Žilina II Žilina II
2. liga
22:00 - 30/07
Púchov Púchov
 Dubnica Dubnica
2. liga
19:30 - 25/02
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Humenné Humenné
2. liga
22:00 - 30/07
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Šamorín Šamorín
2. liga
15:30 - 31/07
Rača Rača
 Petržalka Petržalka
2. liga
15:30 - 31/07
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
22:00 - 31/07
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Komárno Komárno
2. liga
22:00 - 06/08
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
22:00 - 06/08
Humenné Humenné
 Pohronie Pohronie
2. liga
23:00 - 06/08
FK Košice FK Košice
 Komárno Komárno
2. liga
22:00 - 06/08
Púchov Púchov
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
22:00 - 06/08
Dubnica Dubnica
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
15:30 - 07/08
Šamorín Šamorín
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
22:00 - 06/08
Žilina II Žilina II
 Rača Rača
2. liga
15:30 - 07/08
Petržalka Petržalka
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
22:00 - 12/08
Pohronie Pohronie
 Šamorín Šamorín
2. liga
00:00 - 13/08
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Dubnica Dubnica
2. liga
22:00 - 13/08
Komárno Komárno
 Humenné Humenné
2. liga
22:00 - 12/08
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Žilina II Žilina II
2. liga
22:00 - 13/08
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Petržalka Petržalka
2. liga
15:30 - 14/08
Rača Rača
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15:30 - 14/08
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Púchov Púchov
2. liga
22:00 - 14/08
Dolný Kubín Dolný Kubín
 FK Košice FK Košice
2. liga
21:30 - 20/08
Dubnica Dubnica
 Rača Rača
2. liga
21:30 - 20/08
Humenné Humenné
 FK Košice FK Košice
2. liga
21:30 - 20/08
Púchov Púchov
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
15:30 - 21/08
Šamorín Šamorín
 Komárno Komárno
2. liga
15:30 - 21/08
Petržalka Petržalka
 Pohronie Pohronie
2. liga
15:30 - 20/08
Žilina II Žilina II
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
22:00 - 19/08
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
21:30 - 27/08
Pohronie Pohronie
 Žilina II Žilina II
2. liga
20:30 - 27/08
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Dubnica Dubnica
2. liga
23:00 - 27/08
FK Košice FK Košice
 Šamorín Šamorín
2. liga
00:00 - 27/08
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
21:30 - 27/08
Komárno Komárno
 Petržalka Petržalka
2. liga
21:30 - 27/08
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15:30 - 28/08
Rača Rača
 Púchov Púchov
2. liga
21:30 - 28/08
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Humenné Humenné
2. liga
21:00 - 03/09
Púchov Púchov
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
21:00 - 03/09
Dubnica Dubnica
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
00:00 - 03/09
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
21:00 - 03/09
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Pohronie Pohronie
2. liga
15:30 - 04/09
Petržalka Petržalka
 FK Košice FK Košice
2. liga
19:30 - 03/09
Žilina II Žilina II
 Komárno Komárno
2. liga
21:00 - 02/09
Šamorín Šamorín
 Humenné Humenné
2. liga
15:30 - 04/09
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Rača Rača
2. liga
21:00 - 09/09
Pohronie Pohronie
 Dubnica Dubnica
2. liga
21:00 - 10/09
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
21:00 - 10/09
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Púchov Púchov
2. liga
21:00 - 10/09
Humenné Humenné
 Petržalka Petržalka
2. liga
23:00 - 10/09
FK Košice FK Košice
 Žilina II Žilina II
2. liga
21:00 - 10/09
Komárno Komárno
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15:30 - 11/09
Rača Rača
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
21:00 - 11/09
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:30 - 17/09
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 FK Košice FK Košice
2. liga
20:30 - 16/09
Púchov Púchov
 Pohronie Pohronie
2. liga
00:00 - 17/09
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
20:30 - 17/09
Dubnica Dubnica
 Komárno Komárno
2. liga
18:30 - 18/09
Žilina II Žilina II
 Humenné Humenné
2. liga
15:30 - 18/09
Petržalka Petržalka
 Šamorín Šamorín
2. liga
15:30 - 18/09
Rača Rača
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
15:30 - 17/09
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
20:00 - 01/10
Pohronie Pohronie
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
17:00 - 01/11
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
20:00 - 01/10
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Rača Rača
2. liga
20:00 - 05/10
Humenné Humenné
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
23:00 - 01/10
FK Košice FK Košice
 Dubnica Dubnica
2. liga
20:00 - 01/10
Komárno Komárno
 Púchov Púchov
2. liga
19:30 - 02/11
Šamorín Šamorín
 Žilina II Žilina II
2. liga
19:30 - 26/10
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Petržalka Petržalka
2. liga
00:30 - 08/10
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Pohronie Pohronie
2. liga
19:00 - 17/11
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:00 - 08/10
Dubnica Dubnica
 Humenné Humenné
2. liga
20:00 - 08/10
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
20:00 - 08/10
Púchov Púchov
 FK Košice FK Košice
2. liga
15:30 - 08/10
Žilina II Žilina II
 Petržalka Petržalka
2. liga
15:30 - 09/10
Rača Rača
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
20:00 - 07/10
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Komárno Komárno
2. liga
19:30 - 15/10
Pohronie Pohronie
 Rača Rača
2. liga
19:30 - 15/10
Komárno Komárno
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
19:30 - 15/10
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
19:30 - 15/10
Humenné Humenné
 Púchov Púchov
2. liga
23:00 - 15/10
FK Košice FK Košice
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
15:30 - 16/10
Petržalka Petržalka
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15:30 - 16/10
Šamorín Šamorín
 Dubnica Dubnica
2. liga
19:30 - 16/10
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Žilina II Žilina II
2. liga
19:30 - 22/10
Dubnica Dubnica
 Petržalka Petržalka
2. liga
19:30 - 22/10
Púchov Púchov
 Šamorín Šamorín
2. liga
19:30 - 23/10
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Žilina II Žilina II
2. liga
19:30 - 22/10
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
19:30 - 22/10
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Pohronie Pohronie
2. liga
22:00 - 22/10
Spartak Myjava Spartak Myjava
 FK Košice FK Košice
2. liga
15:30 - 23/10
Rača Rača
 Komárno Komárno
2. liga
15:30 - 23/10
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Humenné Humenné
2. liga
19:30 - 29/10
Pohronie Pohronie
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
19:30 - 29/10
Komárno Komárno
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
23:00 - 29/10
FK Košice FK Košice
 Rača Rača
2. liga
19:30 - 29/10
Humenné Humenné
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
15:30 - 29/10
Žilina II Žilina II
 Dubnica Dubnica
2. liga
19:30 - 29/10
Šamorín Šamorín
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
16:30 - 30/10
Petržalka Petržalka
 Púchov Púchov
2. liga
19:30 - 30/10
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
19:00 - 04/11
Pohronie Pohronie
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
19:00 - 05/11
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Komárno Komárno
2. liga
19:00 - 05/11
FK Košice FK Košice
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
19:00 - 05/11
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Dubnica Dubnica
2. liga
19:00 - 05/11
Humenné Humenné
 Rača Rača
2. liga
16:30 - 06/11
Žilina II Žilina II
 Púchov Púchov
2. liga
19:30 - 05/11
Petržalka Petržalka
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
16:30 - 06/11
Šamorín Šamorín
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
19:00 - 11/11
Pohronie Pohronie
 Komárno Komárno
2. liga
19:00 - 12/11
Tatran Prešov Tatran Prešov
 FK Košice FK Košice
2. liga
19:00 - 12/11
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Humenné Humenné
2. liga
19:00 - 12/11
Púchov Púchov
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
16:30 - 13/11
Petržalka Petržalka
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
16:30 - 13/11
Rača Rača
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:00 - 12/10
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Dubnica Dubnica
2. liga
19:00 - 13/11
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Žilina II Žilina II
2. liga
19:30 - 25/02
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
22:00 - 31/07
Humenné Humenné
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
19:30 - 25/02
Dubnica Dubnica
 Púchov Púchov
2. liga
19:30 - 25/02
Komárno Komárno
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
19:30 - 25/02
FK Košice FK Košice
 Pohronie Pohronie
2. liga
16:30 - 26/02
Žilina II Žilina II
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
16:30 - 26/02
Petržalka Petržalka
 Rača Rača
2. liga
16:30 - 26/02
Šamorín Šamorín
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
20:00 - 03/03
Pohronie Pohronie
 Humenné Humenné
2. liga
20:00 - 04/03
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:00 - 04/03
Komárno Komárno
 FK Košice FK Košice
2. liga
20:00 - 04/03
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Petržalka Petržalka
2. liga
20:00 - 04/03
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
16:30 - 05/03
Rača Rača
 Žilina II Žilina II
2. liga
19:00 - 05/03
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Dubnica Dubnica
2. liga
20:00 - 05/03
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Púchov Púchov
2. liga
20:00 - 11/03
Dubnica Dubnica
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
20:00 - 11/03
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Rača Rača
2. liga
20:00 - 11/03
Púchov Púchov
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
20:00 - 11/03
FK Košice FK Košice
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
20:00 - 11/03
Humenné Humenné
 Komárno Komárno
2. liga
16:30 - 12/03
Šamorín Šamorín
 Pohronie Pohronie
2. liga
16:30 - 12/03
Petržalka Petržalka
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
16:30 - 12/03
Žilina II Žilina II
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
20:30 - 17/03
Pohronie Pohronie
 Petržalka Petržalka
2. liga
20:30 - 18/03
Komárno Komárno
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:30 - 18/03
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Púchov Púchov
2. liga
20:30 - 18/03
FK Košice FK Košice
 Humenné Humenné
2. liga
20:30 - 18/03
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
20:30 - 18/03
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Žilina II Žilina II
2. liga
16:30 - 19/03
Rača Rača
 Dubnica Dubnica
2. liga
20:30 - 19/03
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
20:30 - 25/03
Dubnica Dubnica
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
20:30 - 25/03
Púchov Púchov
 Rača Rača
2. liga
20:30 - 25/03
Humenné Humenné
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
20:30 - 25/03
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
16:30 - 26/03
Petržalka Petržalka
 Komárno Komárno
2. liga
16:30 - 26/03
Žilina II Žilina II
 Pohronie Pohronie
2. liga
16:30 - 26/03
Šamorín Šamorín
 FK Košice FK Košice
2. liga
19:00 - 26/03
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
20:30 - 31/03
Pohronie Pohronie
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
20:30 - 01/04
FK Košice FK Košice
 Petržalka Petržalka
2. liga
20:30 - 01/04
Komárno Komárno
 Žilina II Žilina II
2. liga
20:30 - 01/04
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
20:30 - 01/04
Humenné Humenné
 Šamorín Šamorín
2. liga
20:30 - 01/04
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Dubnica Dubnica
2. liga
20:30 - 01/04
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Púchov Púchov
2. liga
15:30 - 02/04
Rača Rača
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
20:30 - 08/04
Púchov Púchov
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
20:30 - 08/04
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Rača Rača
2. liga
20:30 - 08/04
Dubnica Dubnica
 Pohronie Pohronie
2. liga
20:30 - 08/04
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Komárno Komárno
2. liga
15:30 - 09/04
Žilina II Žilina II
 FK Košice FK Košice
2. liga
15:30 - 09/04
Šamorín Šamorín
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
15:30 - 09/04
Petržalka Petržalka
 Humenné Humenné
2. liga
18:00 - 09/04
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
21:00 - 14/04
Pohronie Pohronie
 Púchov Púchov
2. liga
21:00 - 15/04
Humenné Humenné
 Žilina II Žilina II
2. liga
21:00 - 15/04
FK Košice FK Košice
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
21:00 - 15/04
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
21:00 - 15/04
Komárno Komárno
 Dubnica Dubnica
2. liga
21:00 - 15/04
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
15:30 - 16/04
Šamorín Šamorín
 Petržalka Petržalka
2. liga
21:00 - 16/04
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Rača Rača
2. liga
21:00 - 22/04
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Humenné Humenné
2. liga
21:00 - 22/04
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
21:00 - 22/04
Dubnica Dubnica
 FK Košice FK Košice
2. liga
21:00 - 22/04
Púchov Púchov
 Komárno Komárno
2. liga
15:30 - 23/04
Rača Rača
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
15:30 - 23/04
Žilina II Žilina II
 Šamorín Šamorín
2. liga
15:30 - 23/04
Petržalka Petržalka
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
18:00 - 23/04
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Pohronie Pohronie
2. liga
21:00 - 28/04
Pohronie Pohronie
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
21:00 - 29/04
Humenné Humenné
 Dubnica Dubnica
2. liga
21:00 - 29/04
Komárno Komárno
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
21:00 - 29/04
FK Košice FK Košice
 Púchov Púchov
2. liga
21:00 - 29/04
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Rača Rača
2. liga
15:30 - 30/04
Šamorín Šamorín
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15:30 - 30/04
Petržalka Petržalka
 Žilina II Žilina II
2. liga
21:00 - 30/04
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
22:00 - 06/05
Dubnica Dubnica
 Šamorín Šamorín
2. liga
22:00 - 06/05
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Komárno Komárno
2. liga
22:00 - 06/05
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
22:00 - 06/05
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Petržalka Petržalka
2. liga
22:00 - 06/05
Púchov Púchov
 Humenné Humenné
2. liga
15:30 - 07/05
Rača Rača
 Pohronie Pohronie
2. liga
15:30 - 07/05
Žilina II Žilina II
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
18:00 - 07/05
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 FK Košice FK Košice
2. liga
22:00 - 12/05
Petržalka Petržalka
 Dubnica Dubnica
2. liga
22:00 - 12/05
Šamorín Šamorín
 Púchov Púchov
2. liga
22:00 - 12/05
Dolný Kubín Dolný Kubín
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
22:00 - 12/05
Humenné Humenné
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
22:00 - 12/05
FK Košice FK Košice
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
22:00 - 12/05
Pohronie Pohronie
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
22:00 - 12/05
Žilina II Žilina II
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
22:00 - 12/05
Komárno Komárno
 Rača Rača
2. liga
22:00 - 19/05
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Komárno Komárno
2. liga
22:00 - 19/05
Púchov Púchov
 Petržalka Petržalka
2. liga
22:00 - 19/05
Rača Rača
 FK Košice FK Košice
2. liga
22:00 - 19/05
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Pohronie Pohronie
2. liga
22:00 - 19/05
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
22:00 - 19/05
Dubnica Dubnica
 Žilina II Žilina II
2. liga
22:00 - 19/05
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
 Šamorín Šamorín
2. liga
22:00 - 19/05
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Humenné Humenné
2. liga
21:30 - 20/08
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
 Považská Bystrica Považská Bystrica

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.