Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 1. Liga Classic - Group 1

1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/08
Thun II Thun II
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 21/08
Naters Naters
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 21/08
Bulle Bulle
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 21/08
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 21/08
Martigny Sports Martigny Sports
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 22/08
Lancy Lancy
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 22/08
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/08
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 28/08
Terre Sainte Terre Sainte
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 28/08
Meyrin Meyrin
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 28/08
Vevey Sports Vevey Sports
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 28/08
Monthey Monthey
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 29/08
Thun II Thun II
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 29/08
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 04/09
Chênois Chênois
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 04/09
Echallens Echallens
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 04/09
Naters Naters
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 04/09
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 04/09
Martigny Sports Martigny Sports
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 05/09
Lancy Lancy
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
00:30 - 05/09
Bulle Bulle
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 11/09
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 11/09
Meyrin Meyrin
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 11/09
Monthey Monthey
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 11/09
Vevey Sports Vevey Sports
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 12/09
Chênois Chênois
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 12/09
Thun II Thun II
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 12/09
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 18/09
Echallens Echallens
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 18/09
Terre Sainte Terre Sainte
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 23/09
Bulle Bulle
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 30/09
Martigny Sports Martigny Sports
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 18/09
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 19/09
Lancy Lancy
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 18/09
Naters Naters
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 25/09
Chênois Chênois
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 25/09
Meyrin Meyrin
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 03/04
Thun II Thun II
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 25/09
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 25/09
Monthey Monthey
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 26/09
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 25/09
Bulle Bulle
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 02/10
Echallens Echallens
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 02/10
Terre Sainte Terre Sainte
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 02/10
Vevey Sports Vevey Sports
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 02/10
Martigny Sports Martigny Sports
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 02/10
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 02/10
Naters Naters
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 03/10
Lancy Lancy
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 16/10
Chênois Chênois
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 16/10
Meyrin Meyrin
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 16/10
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 17/10
Thun II Thun II
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 16/10
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 16/10
Bulle Bulle
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 16/10
Martigny Sports Martigny Sports
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/10
Terre Sainte Terre Sainte
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/10
Echallens Echallens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 23/10
Vevey Sports Vevey Sports
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 23/10
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/10
Naters Naters
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/10
Lancy Lancy
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/10
Monthey Monthey
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 30/10
Chênois Chênois
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 30/10
Meyrin Meyrin
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 31/10
Thun II Thun II
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 31/10
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 30/10
Bulle Bulle
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 30/10
Martigny Sports Martigny Sports
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 30/10
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/11
Echallens Echallens
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 06/11
Terre Sainte Terre Sainte
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 06/11
Vevey Sports Vevey Sports
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 07/11
Naters Naters
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 06/11
Lancy Lancy
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 06/11
Monthey Monthey
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/11
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 13/11
Chênois Chênois
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 13/11
Meyrin Meyrin
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 14/11
Naters Naters
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 13/11
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 13/11
Martigny Sports Martigny Sports
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
02:30 - 12/11
Bulle Bulle
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 14/11
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/11
Echallens Echallens
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 20/11
Terre Sainte Terre Sainte
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 20/11
Vevey Sports Vevey Sports
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/11
Thun II Thun II
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/11
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 21/11
Monthey Monthey
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 20/11
Lancy Lancy
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 27/11
Meyrin Meyrin
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
02:15 - 24/03
Echallens Echallens
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 27/11
Terre Sainte Terre Sainte
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 27/11
Chênois Chênois
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 27/11
Vevey Sports Vevey Sports
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 27/11
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 28/11
Monthey Monthey
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 05/03
Chênois Chênois
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 05/03
Echallens Echallens
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 05/03
Lancy Lancy
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 06/03
Naters Naters
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 05/03
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 05/03
Martigny Sports Martigny Sports
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 05/03
Bulle Bulle
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 12/03
Meyrin Meyrin
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 12/03
Vevey Sports Vevey Sports
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 13/03
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 13/03
Thun II Thun II
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 13/03
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 12/03
Monthey Monthey
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 12/03
Terre Sainte Terre Sainte
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 19/03
Echallens Echallens
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 19/03
Terre Sainte Terre Sainte
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 19/03
Lancy Lancy
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 20/03
Naters Naters
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 19/03
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 19/03
Martigny Sports Martigny Sports
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 19/03
Bulle Bulle
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
02:15 - 24/03
Chênois Chênois
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 15/04
Meyrin Meyrin
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 30/03
Vevey Sports Vevey Sports
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 27/03
Monthey Monthey
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 26/03
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
02:15 - 24/03
Thun II Thun II
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 15/04
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 14/04
Echallens Echallens
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 02/04
Vevey Sports Vevey Sports
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 21/04
Martigny Sports Martigny Sports
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 21/04
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 21/04
Naters Naters
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 26/09
Lancy Lancy
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 02/04
Terre Sainte Terre Sainte
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 09/04
Chênois Chênois
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 09/04
Meyrin Meyrin
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 09/04
Monthey Monthey
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 10/04
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 10/04
Thun II Thun II
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 10/04
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 09/04
Bulle Bulle
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/04
Echallens Echallens
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 23/04
Vevey Sports Vevey Sports
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/04
Monthey Monthey
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/04
Terre Sainte Terre Sainte
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/04
Lancy Lancy
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 23/04
Naters Naters
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 23/04
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 30/04
Chênois Chênois
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 30/04
Meyrin Meyrin
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 01/05
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 01/05
Thun II Thun II
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 01/05
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 30/04
Bulle Bulle
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 30/04
Martigny Sports Martigny Sports
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 07/05
Echallens Echallens
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 07/05
Vevey Sports Vevey Sports
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 08/05
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 07/05
Monthey Monthey
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 07/05
Terre Sainte Terre Sainte
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 07/05
Lancy Lancy
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 07/05
Naters Naters
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 14/05
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 14/05
Martigny Sports Martigny Sports
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 14/05
Bulle Bulle
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 14/05
Chênois Chênois
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 14/05
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 14/05
Thun II Thun II
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 14/05
Meyrin Meyrin
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Thun II Thun II
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Lausanne Sport II Lausanne Sport II
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Monthey Monthey
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Terre Sainte Terre Sainte
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Lancy Lancy
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Echallens Echallens
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 21/05
Vevey Sports Vevey Sports
 Bulle Bulle
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
Chênois Chênois
 Lausanne Sport II Lausanne Sport II
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
Bulle Bulle
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
Martigny Sports Martigny Sports
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
Naters Naters
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/05
Meyrin Meyrin
 Lancy Lancy
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 06/08
Sion II Sion II
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 06/08
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/08
Terre Sainte Terre Sainte
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/08
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 06/08
Martigny Sports Martigny Sports
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 06/08
Chênois Chênois
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 07/08
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 07/08
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 14/08
Servette II Servette II
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 14/08
Naters Naters
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 14/08
Coffrane Coffrane
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 13/08
Monthey Monthey
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 13/08
Echallens Echallens
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 13/08
Meyrin Meyrin
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 13/08
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 13/08
Vevey Sports Vevey Sports
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 25/08
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 01/09
Chênois Chênois
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 25/08
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 20/08
Martigny Sports Martigny Sports
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 20/08
Sion II Sion II
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/08
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/08
Terre Sainte Terre Sainte
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
01:30 - 25/08
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 27/08
Martigny Sports Martigny Sports
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
19:30 - 27/08
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 28/08
Servette II Servette II
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 27/08
Naters Naters
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 01/09
Meyrin Meyrin
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 27/08
Echallens Echallens
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 27/08
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 27/08
Vevey Sports Vevey Sports
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 03/09
Monthey Monthey
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 03/09
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 03/09
Chênois Chênois
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 03/09
Terre Sainte Terre Sainte
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 04/09
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 03/09
Sion II Sion II
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 03/09
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 03/09
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 10/09
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 10/09
Martigny Sports Martigny Sports
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 11/09
Servette II Servette II
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 10/09
Naters Naters
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 10/09
Echallens Echallens
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 10/09
Meyrin Meyrin
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 10/09
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 10/09
Vevey Sports Vevey Sports
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 22/09
Coffrane Coffrane
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 17/09
Monthey Monthey
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
01:15 - 29/09
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 29/09
Terre Sainte Terre Sainte
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 17/09
Chênois Chênois
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 17/09
Sion II Sion II
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 17/09
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
00:30 - 18/09
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 24/09
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 24/09
Chênois Chênois
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 24/09
Martigny Sports Martigny Sports
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 24/09
Naters Naters
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 25/09
Servette II Servette II
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 24/09
Echallens Echallens
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 24/09
Vevey Sports Vevey Sports
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 24/09
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/10
Terre Sainte Terre Sainte
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 02/10
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/10
Monthey Monthey
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 02/10
Coffrane Coffrane
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 01/10
Sion II Sion II
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/10
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/10
Meyrin Meyrin
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
00:00 - 02/10
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
02:00 - 03/11
Meyrin Meyrin
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 08/10
Martigny Sports Martigny Sports
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 08/10
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
01:30 - 20/10
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 08/10
Terre Sainte Terre Sainte
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 08/10
Echallens Echallens
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 08/10
Vevey Sports Vevey Sports
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 08/10
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
19:00 - 16/10
Coffrane Coffrane
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 15/10
Naters Naters
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
01:00 - 15/10
Monthey Monthey
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 16/10
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 15/10
Sion II Sion II
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 15/10
Meyrin Meyrin
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 15/10
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 15/10
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21:30 - 29/10
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/10
Chênois Chênois
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 29/10
Terre Sainte Terre Sainte
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/10
Martigny Sports Martigny Sports
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 29/10
Sion II Sion II
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 29/10
Echallens Echallens
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/10
Vevey Sports Vevey Sports
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/10
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 06/11
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 05/11
Monthey Monthey
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 06/11
Coffrane Coffrane
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 06/11
Naters Naters
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/11
Servette II Servette II
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 05/11
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 05/11
Meyrin Meyrin
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 05/11
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 12/11
Martigny Sports Martigny Sports
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 12/11
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 12/11
Chênois Chênois
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 12/11
Terre Sainte Terre Sainte
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 13/11
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 12/11
Sion II Sion II
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 12/11
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 12/11
Vevey Sports Vevey Sports
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 20/11
Monthey Monthey
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 20/11
Coffrane Coffrane
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 20/11
Naters Naters
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 20/11
Servette II Servette II
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 19/11
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 19/11
Meyrin Meyrin
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 19/11
Echallens Echallens
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 20/11
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 27/11
Monthey Monthey
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
20:00 - 27/11
Coffrane Coffrane
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 27/11
Servette II Servette II
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
20:30 - 27/11
Naters Naters
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 26/11
Echallens Echallens
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 26/11
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 26/11
Meyrin Meyrin
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 26/11
Vevey Sports Vevey Sports
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/02
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/02
Martigny Sports Martigny Sports
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/02
Chênois Chênois
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/02
Terre Sainte Terre Sainte
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/02
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 25/02
Sion II Sion II
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 25/02
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 26/02
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 04/03
Servette II Servette II
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 04/03
Naters Naters
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 04/03
Monthey Monthey
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 04/03
Coffrane Coffrane
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 04/03
Echallens Echallens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 04/03
Meyrin Meyrin
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 04/03
Vevey Sports Vevey Sports
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 04/03
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 11/03
Terre Sainte Terre Sainte
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 11/03
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 11/03
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 11/03
Monthey Monthey
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 11/03
Chênois Chênois
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 11/03
Sion II Sion II
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 11/03
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 12/03
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 18/03
Martigny Sports Martigny Sports
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 18/03
Servette II Servette II
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 18/03
Naters Naters
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 18/03
Coffrane Coffrane
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 18/03
Echallens Echallens
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 18/03
Meyrin Meyrin
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 18/03
Vevey Sports Vevey Sports
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
23:30 - 18/03
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/03
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/03
Monthey Monthey
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/03
Coffrane Coffrane
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/03
Terre Sainte Terre Sainte
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 25/03
Chênois Chênois
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 25/03
Sion II Sion II
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
23:00 - 25/03
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 26/03
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 01/04
Naters Naters
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 01/04
Servette II Servette II
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 01/04
Martigny Sports Martigny Sports
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 01/04
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/04
Meyrin Meyrin
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 01/04
Echallens Echallens
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 01/04
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 01/04
Vevey Sports Vevey Sports
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 08/04
Terre Sainte Terre Sainte
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 08/04
Coffrane Coffrane
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 08/04
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 08/04
Monthey Monthey
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 08/04
Sion II Sion II
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 08/04
Meyrin Meyrin
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 08/04
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 09/04
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 15/04
Chênois Chênois
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 15/04
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 15/04
Martigny Sports Martigny Sports
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 15/04
Servette II Servette II
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 15/04
Naters Naters
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 15/04
Echallens Echallens
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 15/04
Vevey Sports Vevey Sports
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 15/04
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 22/04
Naters Naters
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 22/04
Coffrane Coffrane
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 22/04
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 22/04
Monthey Monthey
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 22/04
Sion II Sion II
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 23/04
Servette II Servette II
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 22/04
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 23/04
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 29/04
Terre Sainte Terre Sainte
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 29/04
Chênois Chênois
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 29/04
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 29/04
Martigny Sports Martigny Sports
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 29/04
Servette II Servette II
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 29/04
Echallens Echallens
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/04
Vevey Sports Vevey Sports
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 29/04
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 06/05
Monthey Monthey
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 06/05
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 06/05
Servette II Servette II
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 06/05
Naters Naters
 Echallens Echallens
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 06/05
Coffrane Coffrane
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/05
Meyrin Meyrin
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 06/05
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 07/05
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 13/05
Martigny Sports Martigny Sports
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 13/05
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 13/05
Chênois Chênois
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
07:00 - 13/05
Terre Sainte Terre Sainte
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 13/05
Sion II Sion II
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 13/05
Echallens Echallens
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 13/05
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 13/05
Vevey Sports Vevey Sports
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 20/05
Coffrane Coffrane
 Chênois Chênois
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 20/05
Naters Naters
 Martigny Sports Martigny Sports
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 20/05
Servette II Servette II
 Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 20/05
Monthey Monthey
 Terre Sainte Terre Sainte
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 20/05
Grand-Saconnex Grand-Saconnex
 La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/05
Meyrin Meyrin
 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/05
Echallens Echallens
 Vevey Sports Vevey Sports
1. Liga Classic - Group 1
22:00 - 20/05
Concordia Lausanne Concordia Lausanne
 Sion II Sion II
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
 Naters Naters
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
Chênois Chênois
 Meyrin Meyrin
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
Terre Sainte Terre Sainte
 Coffrane Coffrane
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
Sion II Sion II
 Monthey Monthey
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
La Sarraz-Eclépens La Sarraz-Eclépens
 Concordia Lausanne Concordia Lausanne
1. Liga Classic - Group 1
21:00 - 27/05
Martigny Sports Martigny Sports
 Servette II Servette II
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 27/05
Vevey Sports Vevey Sports
 Grand-Saconnex Grand-Saconnex
1. Liga Classic - Group 1
22:30 - 27/05
Portalban / Gletterens Portalban / Gletterens
 Echallens Echallens

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.