Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 1. Liga Classic - Group 3

1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/08
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/08
Baden Baden
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/08
Gossau Gossau
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/08
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 21/08
Thalwil Thalwil
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 21/08
Tuggen Tuggen
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 22/08
Linth Linth
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/08
Balzers Balzers
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 28/08
Uzwil Uzwil
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 28/08
St. Gallen II St. Gallen II
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 28/08
Freienbach Freienbach
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 28/08
Tuggen Tuggen
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
19:30 - 29/08
Winterthur II Winterthur II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/08
Lugano II Lugano II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 04/09
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 04/09
Baden Baden
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 04/09
Gossau Gossau
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 04/09
Paradiso Paradiso
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 05/09
Linth Linth
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 16/09
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 16/09
Thalwil Thalwil
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 11/09
Balzers Balzers
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 11/09
Linth Linth
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 11/09
Tuggen Tuggen
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 11/09
Uzwil Uzwil
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 11/09
Lugano II Lugano II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
19:30 - 12/09
St. Gallen II St. Gallen II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 12/09
Winterthur II Winterthur II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 18/09
Baden Baden
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 18/09
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 18/09
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 18/09
Gossau Gossau
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 18/09
Thalwil Thalwil
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
00:30 - 30/09
Paradiso Paradiso
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 18/09
Freienbach Freienbach
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 25/09
Balzers Balzers
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 25/09
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/09
Uzwil Uzwil
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 25/09
Lugano II Lugano II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 25/09
Winterthur II Winterthur II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 25/09
Tuggen Tuggen
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/09
Linth Linth
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 02/10
Gossau Gossau
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 28/10
Baden Baden
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 02/10
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 02/10
Thalwil Thalwil
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 02/10
Paradiso Paradiso
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 02/10
Freienbach Freienbach
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 02/10
St. Gallen II St. Gallen II
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 16/10
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 16/10
Balzers Balzers
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 16/10
Uzwil Uzwil
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 16/10
Thalwil Thalwil
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 16/10
Linth Linth
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 16/10
Tuggen Tuggen
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 16/10
Lugano II Lugano II
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/10
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/10
Baden Baden
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/10
Gossau Gossau
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
19:30 - 24/10
Winterthur II Winterthur II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
20:30 - 23/10
St. Gallen II St. Gallen II
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 23/10
Freienbach Freienbach
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 23/10
Paradiso Paradiso
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 31/10
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/10
Gossau Gossau
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/10
Balzers Balzers
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 30/10
Lugano II Lugano II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/10
Tuggen Tuggen
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/10
Linth Linth
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/10
Thalwil Thalwil
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 06/11
Baden Baden
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 06/11
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 06/11
Uzwil Uzwil
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 06/11
Paradiso Paradiso
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 06/11
Freienbach Freienbach
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 07/11
St. Gallen II St. Gallen II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 06/11
Winterthur II Winterthur II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/11
Gossau Gossau
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/11
Baden Baden
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 27/02
Lugano II Lugano II
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/11
Thalwil Thalwil
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 28/10
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/11
Linth Linth
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/11
Tuggen Tuggen
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 20/11
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 20/11
Balzers Balzers
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/11
Uzwil Uzwil
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 20/11
Paradiso Paradiso
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 20/11
Freienbach Freienbach
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 20/11
St. Gallen II St. Gallen II
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 26/02
Winterthur II Winterthur II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 27/11
Balzers Balzers
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/11
Uzwil Uzwil
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/11
Lugano II Lugano II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
02:00 - 03/03
Winterthur II Winterthur II
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/11
St. Gallen II St. Gallen II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 27/11
Freienbach Freienbach
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 27/11
Paradiso Paradiso
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 05/03
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/03
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/03
Baden Baden
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/03
Gossau Gossau
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/03
Paradiso Paradiso
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/03
Thalwil Thalwil
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
02:00 - 24/03
Linth Linth
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 12/03
Balzers Balzers
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 12/03
Uzwil Uzwil
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 13/03
Lugano II Lugano II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 12/03
Freienbach Freienbach
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 12/03
Tuggen Tuggen
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 12/03
Winterthur II Winterthur II
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/03
St. Gallen II St. Gallen II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/03
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/03
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/03
Baden Baden
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/03
Gossau Gossau
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 19/03
Freienbach Freienbach
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/03
Paradiso Paradiso
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
20:30 - 20/03
Thalwil Thalwil
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 07/04
Balzers Balzers
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 14/04
Uzwil Uzwil
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 26/03
St. Gallen II St. Gallen II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 26/03
Winterthur II Winterthur II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 15/04
Tuggen Tuggen
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 07/04
Linth Linth
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
01:15 - 28/04
Lugano II Lugano II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 21/04
Gossau Gossau
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 21/04
Baden Baden
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 21/04
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 21/04
Thalwil Thalwil
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 21/04
Paradiso Paradiso
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 14/04
Freienbach Freienbach
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
00:30 - 07/04
St. Gallen II St. Gallen II
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 09/04
Balzers Balzers
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 09/04
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 09/04
Uzwil Uzwil
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 09/04
Winterthur II Winterthur II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 09/04
Tuggen Tuggen
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 09/04
Linth Linth
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:30 - 09/04
Lugano II Lugano II
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/04
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/04
Baden Baden
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/04
Gossau Gossau
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/04
Winterthur II Winterthur II
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
19:00 - 23/04
St. Gallen II St. Gallen II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 23/04
Freienbach Freienbach
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 23/04
Paradiso Paradiso
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/04
Balzers Balzers
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/04
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 30/04
Uzwil Uzwil
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
19:00 - 01/05
Lugano II Lugano II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 30/04
Thalwil Thalwil
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 30/04
Linth Linth
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 30/04
Tuggen Tuggen
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 07/05
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 07/05
Baden Baden
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 07/05
Uzwil Uzwil
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 07/05
Winterthur II Winterthur II
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
18:00 - 07/05
St. Gallen II St. Gallen II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 07/05
Freienbach Freienbach
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 07/05
Paradiso Paradiso
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
19:00 - 14/05
Lugano II Lugano II
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/05
Gossau Gossau
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/05
Thalwil Thalwil
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/05
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
20:30 - 14/05
Linth Linth
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/05
Tuggen Tuggen
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/05
Balzers Balzers
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Winterthur II Winterthur II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
St. Gallen II St. Gallen II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Freienbach Freienbach
 Thalwil Thalwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Paradiso Paradiso
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Baden Baden
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Balzers Balzers
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 21/05
Uzwil Uzwil
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Lugano II Lugano II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Tuggen Tuggen
 Balzers Balzers
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Linth Linth
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Thalwil Thalwil
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Gossau Gossau
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/05
Baden Baden
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/08
Gossau Gossau
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 06/08
Paradiso Paradiso
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 06/08
Tuggen Tuggen
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/08
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/08
Freienbach Freienbach
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/08
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
00:00 - 18/08
Uzwil Uzwil
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 06/08
Weesen Weesen
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/08
Grasshopper II Grasshopper II
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/08
Linth Linth
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 14/08
Kosova Kosova
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/08
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/08
Winterthur II Winterthur II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/08
Taverne Taverne
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 13/08
Tuggen Tuggen
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/08
Höngg Höngg
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/08
Gossau Gossau
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 20/08
Paradiso Paradiso
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 25/08
Lugano II Lugano II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 01/09
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 21/08
Freienbach Freienbach
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 25/08
Tuggen Tuggen
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/08
Uzwil Uzwil
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 20/08
Weesen Weesen
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 28/08
Kosova Kosova
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/08
Tuggen Tuggen
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 28/08
Taverne Taverne
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/08
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/08
Winterthur II Winterthur II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/08
Grasshopper II Grasshopper II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/08
Höngg Höngg
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 27/08
Weesen Weesen
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 03/09
Gossau Gossau
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 03/09
Paradiso Paradiso
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 04/09
Lugano II Lugano II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
19:00 - 04/09
Linth Linth
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 03/09
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 03/09
Freienbach Freienbach
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 03/09
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 03/09
Uzwil Uzwil
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 10/09
Grasshopper II Grasshopper II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 10/09
Tuggen Tuggen
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 10/09
Taverne Taverne
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 11/09
Winterthur II Winterthur II
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 10/09
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 10/09
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 10/09
Höngg Höngg
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 10/09
Weesen Weesen
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 17/09
Lugano II Lugano II
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 17/09
Linth Linth
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 17/09
Kosova Kosova
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 17/09
Paradiso Paradiso
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
01:15 - 17/09
Gossau Gossau
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 17/09
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 17/09
Freienbach Freienbach
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 17/09
Uzwil Uzwil
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 24/09
Winterthur II Winterthur II
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 24/09
Tuggen Tuggen
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 24/09
Grasshopper II Grasshopper II
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 24/09
Taverne Taverne
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 06/10
Höngg Höngg
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 24/09
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 24/09
Uzwil Uzwil
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 24/09
Weesen Weesen
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/10
Gossau Gossau
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 01/10
Paradiso Paradiso
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/10
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 02/10
Kosova Kosova
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/10
Linth Linth
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 01/10
Lugano II Lugano II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/10
Freienbach Freienbach
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/10
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Tuggen Tuggen
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 09/10
Grasshopper II Grasshopper II
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 08/10
Taverne Taverne
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Gossau Gossau
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Höngg Höngg
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Uzwil Uzwil
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/10
Weesen Weesen
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
19:30 - 16/10
Winterthur II Winterthur II
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 15/10
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
01:00 - 15/10
Kosova Kosova
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
19:00 - 16/10
Linth Linth
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 15/10
Lugano II Lugano II
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 15/10
Paradiso Paradiso
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 15/10
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 15/10
Freienbach Freienbach
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/10
Gossau Gossau
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 29/10
Paradiso Paradiso
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 30/10
Grasshopper II Grasshopper II
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/10
Tuggen Tuggen
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/10
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/10
Höngg Höngg
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
20:00 - 29/10
Uzwil Uzwil
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/10
Weesen Weesen
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 05/11
Lugano II Lugano II
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/11
Linth Linth
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 06/11
Kosova Kosova
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 05/11
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/11
Winterthur II Winterthur II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 05/11
Taverne Taverne
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/11
Freienbach Freienbach
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 05/11
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 12/11
Gossau Gossau
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 12/11
Paradiso Paradiso
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 12/11
Tuggen Tuggen
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 12/11
Höngg Höngg
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 12/11
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 12/11
Freienbach Freienbach
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 12/11
Uzwil Uzwil
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 12/11
Weesen Weesen
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Grasshopper II Grasshopper II
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Taverne Taverne
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Lugano II Lugano II
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Linth Linth
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Kosova Kosova
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
02:00 - 10/11
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 19/11
Winterthur II Winterthur II
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 19/11
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Grasshopper II Grasshopper II
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Taverne Taverne
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Winterthur II Winterthur II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Kosova Kosova
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Linth Linth
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 26/11
Lugano II Lugano II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 26/11
Höngg Höngg
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/02
Gossau Gossau
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/02
Paradiso Paradiso
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/02
Lugano II Lugano II
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/02
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/02
Freienbach Freienbach
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/02
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 25/02
Uzwil Uzwil
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 25/02
Weesen Weesen
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Linth Linth
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Kosova Kosova
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Winterthur II Winterthur II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Taverne Taverne
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Grasshopper II Grasshopper II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 04/03
Tuggen Tuggen
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 04/03
Höngg Höngg
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 11/03
Lugano II Lugano II
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 11/03
Linth Linth
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 11/03
Paradiso Paradiso
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 11/03
Gossau Gossau
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 11/03
Freienbach Freienbach
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 11/03
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 11/03
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 11/03
Uzwil Uzwil
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Taverne Taverne
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Winterthur II Winterthur II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Kosova Kosova
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Grasshopper II Grasshopper II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 18/03
Tuggen Tuggen
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 18/03
Höngg Höngg
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
23:30 - 18/03
Weesen Weesen
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/03
Paradiso Paradiso
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/03
Kosova Kosova
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/03
Linth Linth
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/03
Lugano II Lugano II
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 25/03
Gossau Gossau
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/03
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 25/03
Freienbach Freienbach
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
23:00 - 25/03
Uzwil Uzwil
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 01/04
Tuggen Tuggen
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 01/04
Grasshopper II Grasshopper II
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 01/04
Taverne Taverne
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 01/04
Winterthur II Winterthur II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 01/04
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/04
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 01/04
Höngg Höngg
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 01/04
Weesen Weesen
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Paradiso Paradiso
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Gossau Gossau
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Lugano II Lugano II
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Linth Linth
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 08/04
Kosova Kosova
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/04
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 08/04
Freienbach Freienbach
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 15/04
Tuggen Tuggen
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 15/04
Grasshopper II Grasshopper II
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 15/04
Taverne Taverne
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 15/04
Winterthur II Winterthur II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 15/04
Höngg Höngg
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 15/04
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 15/04
Uzwil Uzwil
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 15/04
Weesen Weesen
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Paradiso Paradiso
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Winterthur II Winterthur II
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Linth Linth
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Kosova Kosova
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 22/04
Lugano II Lugano II
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 22/04
Freienbach Freienbach
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 22/04
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 29/04
Taverne Taverne
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 29/04
Grasshopper II Grasshopper II
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 29/04
Tuggen Tuggen
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 29/04
Gossau Gossau
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/04
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 29/04
Höngg Höngg
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 29/04
Uzwil Uzwil
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 29/04
Weesen Weesen
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Linth Linth
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Lugano II Lugano II
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Kosova Kosova
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Winterthur II Winterthur II
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Taverne Taverne
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 06/05
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/05
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 06/05
Freienbach Freienbach
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 13/05
Paradiso Paradiso
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 13/05
Gossau Gossau
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 13/05
Tuggen Tuggen
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
07:00 - 13/05
Grasshopper II Grasshopper II
 Taverne Taverne
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/05
Höngg Höngg
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 13/05
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 13/05
Uzwil Uzwil
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 13/05
Weesen Weesen
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Taverne Taverne
 Tuggen Tuggen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
 Freienbach Freienbach
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Lugano II Lugano II
 Paradiso Paradiso
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Linth Linth
 Gossau Gossau
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Kosova Kosova
 Uzwil Uzwil
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Eschen / Mauren Eschen / Mauren
 Kreuzlingen Kreuzlingen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Winterthur II Winterthur II
 Weesen Weesen
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 20/05
Grasshopper II Grasshopper II
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Höngg Höngg
 Wettswil-Bonstetten Wettswil-Bonstetten
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Freienbach Freienbach
 Lugano II Lugano II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Paradiso Paradiso
 Linth Linth
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Gossau Gossau
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Kreuzlingen Kreuzlingen
 Winterthur II Winterthur II
1. Liga Classic - Group 3
21:00 - 27/05
Tuggen Tuggen
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 3
22:00 - 27/05
Uzwil Uzwil
 Eschen / Mauren Eschen / Mauren
1. Liga Classic - Group 3
22:30 - 27/05
Weesen Weesen
 Taverne Taverne

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.