Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Ligue 1

Ligue 1
22:00 - 06/08
Strasbourg Strasbourg
 Monaco Monaco
Ligue 1
22:05 - 07/08
Rennes Rennes
 Lorient Lorient
Ligue 1
02:00 - 07/08
Clermont Foot Clermont Foot
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
18:00 - 07/08
Toulouse Toulouse
 Nice Nice
Ligue 1
02:00 - 06/08
Lyon Lyon
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
20:00 - 07/08
Lille Lille
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
20:00 - 07/08
Angers Angers
 Nantes Nantes
Ligue 1
20:00 - 07/08
Montpellier Montpellier
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
01:45 - 08/08
Marseille Marseille
 Reims Reims
Ligue 1
20:00 - 07/08
Lens Lens
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
20:00 - 14/08
Ajaccio Ajaccio
 Lens Lens
Ligue 1
20:00 - 14/08
Auxerre Auxerre
 Angers Angers
Ligue 1
22:00 - 13/08
Monaco Monaco
 Rennes Rennes
Ligue 1
00:00 - 08/09
Lorient Lorient
 Lyon Lyon
Ligue 1
02:00 - 13/08
Nantes Nantes
 Lille Lille
Ligue 1
22:05 - 14/08
Nice Nice
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
02:00 - 14/08
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
01:45 - 15/08
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Marseille Marseille
Ligue 1
20:00 - 14/08
Reims Reims
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
20:00 - 14/08
Estac Troyes Estac Troyes
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
22:00 - 20/08
Monaco Monaco
 Lens Lens
Ligue 1
20:00 - 21/08
Angers Angers
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
20:00 - 21/08
Clermont Foot Clermont Foot
 Nice Nice
Ligue 1
01:45 - 22/08
Lille Lille
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
20:00 - 21/08
Montpellier Montpellier
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
02:00 - 20/08
Lyon Lyon
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
02:00 - 21/08
Marseille Marseille
 Nantes Nantes
Ligue 1
18:00 - 21/08
Strasbourg Strasbourg
 Reims Reims
Ligue 1
22:05 - 21/08
Rennes Rennes
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
20:00 - 21/08
Toulouse Toulouse
 Lorient Lorient
Ligue 1
02:00 - 27/08
Ajaccio Ajaccio
 Lille Lille
Ligue 1
22:00 - 27/08
Auxerre Auxerre
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
20:00 - 28/08
Lorient Lorient
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
18:00 - 28/08
Nantes Nantes
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
20:00 - 28/08
Nice Nice
 Marseille Marseille
Ligue 1
01:45 - 29/08
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Monaco Monaco
Ligue 1
02:00 - 28/08
Lens Lens
 Rennes Rennes
Ligue 1
20:00 - 28/08
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
22:05 - 28/08
Reims Reims
 Lyon Lyon
Ligue 1
20:00 - 28/08
Estac Troyes Estac Troyes
 Angers Angers
Ligue 1
00:00 - 01/09
Monaco Monaco
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
00:00 - 01/09
Angers Angers
 Reims Reims
Ligue 1
02:00 - 01/09
Lille Lille
 Nice Nice
Ligue 1
00:00 - 01/09
Montpellier Montpellier
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
00:00 - 01/09
Lyon Lyon
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
02:00 - 01/09
Marseille Marseille
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
02:00 - 01/09
Lens Lens
 Lorient Lorient
Ligue 1
00:00 - 01/09
Strasbourg Strasbourg
 Nantes Nantes
Ligue 1
02:00 - 01/09
Rennes Rennes
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
02:00 - 01/09
Toulouse Toulouse
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
20:00 - 04/09
Ajaccio Ajaccio
 Lorient Lorient
Ligue 1
22:00 - 03/09
Auxerre Auxerre
 Marseille Marseille
Ligue 1
20:00 - 04/09
Clermont Foot Clermont Foot
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
02:00 - 04/09
Nantes Nantes
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
18:00 - 04/09
Montpellier Montpellier
 Lille Lille
Ligue 1
01:45 - 05/09
Nice Nice
 Monaco Monaco
Ligue 1
00:00 - 04/09
Lyon Lyon
 Angers Angers
Ligue 1
20:00 - 04/09
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
20:00 - 04/09
Reims Reims
 Lens Lens
Ligue 1
22:05 - 04/09
Estac Troyes Estac Troyes
 Rennes Rennes
Ligue 1
20:00 - 11/09
Ajaccio Ajaccio
 Nice Nice
Ligue 1
01:45 - 12/09
Monaco Monaco
 Lyon Lyon
Ligue 1
20:00 - 11/09
Angers Angers
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
20:00 - 11/09
Lorient Lorient
 Nantes Nantes
Ligue 1
02:00 - 11/09
Marseille Marseille
 Lille Lille
Ligue 1
22:00 - 10/09
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
02:00 - 10/09
Lens Lens
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
18:00 - 11/09
Strasbourg Strasbourg
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
22:05 - 11/09
Rennes Rennes
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
20:00 - 11/09
Toulouse Toulouse
 Reims Reims
Ligue 1
02:00 - 17/09
Auxerre Auxerre
 Lorient Lorient
Ligue 1
20:00 - 18/09
Clermont Foot Clermont Foot
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
22:05 - 18/09
Nantes Nantes
 Lens Lens
Ligue 1
02:00 - 18/09
Lille Lille
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
22:00 - 17/09
Montpellier Montpellier
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
20:00 - 18/09
Nice Nice
 Angers Angers
Ligue 1
01:45 - 19/09
Lyon Lyon
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
20:00 - 18/09
Marseille Marseille
 Rennes Rennes
Ligue 1
20:00 - 18/09
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
18:00 - 18/09
Reims Reims
 Monaco Monaco
Ligue 1
20:00 - 02/10
Ajaccio Ajaccio
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
20:00 - 02/10
Auxerre Auxerre
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
22:05 - 02/10
Monaco Monaco
 Nantes Nantes
Ligue 1
02:00 - 01/10
Angers Angers
 Marseille Marseille
Ligue 1
18:00 - 02/10
Lorient Lorient
 Lille Lille
Ligue 1
02:00 - 02/10
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Nice Nice
Ligue 1
01:45 - 03/10
Lens Lens
 Lyon Lyon
Ligue 1
22:00 - 01/10
Strasbourg Strasbourg
 Rennes Rennes
Ligue 1
20:00 - 02/10
Toulouse Toulouse
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
20:00 - 02/10
Estac Troyes Estac Troyes
 Reims Reims
Ligue 1
20:00 - 09/10
Angers Angers
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
20:00 - 09/10
Clermont Foot Clermont Foot
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
01:45 - 10/10
Lille Lille
 Lens Lens
Ligue 1
18:00 - 09/10
Montpellier Montpellier
 Monaco Monaco
Ligue 1
20:00 - 09/10
Nice Nice
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
02:00 - 08/10
Lyon Lyon
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
22:00 - 08/10
Marseille Marseille
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
20:00 - 09/10
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Lorient Lorient
Ligue 1
22:05 - 09/10
Rennes Rennes
 Nantes Nantes
Ligue 1
02:00 - 09/10
Reims Reims
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
20:00 - 16/10
Auxerre Auxerre
 Nice Nice
Ligue 1
22:05 - 16/10
Monaco Monaco
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
22:00 - 15/10
Lorient Lorient
 Reims Reims
Ligue 1
20:00 - 16/10
Nantes Nantes
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
01:45 - 17/10
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Marseille Marseille
Ligue 1
02:00 - 16/10
Lens Lens
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
02:00 - 15/10
Strasbourg Strasbourg
 Lille Lille
Ligue 1
20:00 - 16/10
Rennes Rennes
 Lyon Lyon
Ligue 1
18:00 - 16/10
Toulouse Toulouse
 Angers Angers
Ligue 1
20:00 - 16/10
Estac Troyes Estac Troyes
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
02:00 - 22/10
Ajaccio Ajaccio
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
18:00 - 23/10
Angers Angers
 Rennes Rennes
Ligue 1
20:00 - 23/10
Clermont Foot Clermont Foot
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
01:45 - 24/10
Lille Lille
 Monaco Monaco
Ligue 1
22:00 - 22/10
Montpellier Montpellier
 Lyon Lyon
Ligue 1
22:05 - 23/10
Nice Nice
 Nantes Nantes
Ligue 1
02:00 - 23/10
Marseille Marseille
 Lens Lens
Ligue 1
20:00 - 23/10
Reims Reims
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
20:00 - 23/10
Toulouse Toulouse
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
20:00 - 23/10
Estac Troyes Estac Troyes
 Lorient Lorient
Ligue 1
19:00 - 30/10
Auxerre Auxerre
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
21:00 - 30/10
Monaco Monaco
 Angers Angers
Ligue 1
23:05 - 30/10
Lorient Lorient
 Nice Nice
Ligue 1
21:00 - 30/10
Nantes Nantes
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
02:45 - 31/10
Lyon Lyon
 Lille Lille
Ligue 1
22:00 - 29/10
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
02:00 - 29/10
Lens Lens
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
02:00 - 30/10
Strasbourg Strasbourg
 Marseille Marseille
Ligue 1
21:00 - 30/10
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Reims Reims
Ligue 1
21:00 - 30/10
Rennes Rennes
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
23:00 - 05/11
Ajaccio Ajaccio
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
03:00 - 06/11
Angers Angers
 Lens Lens
Ligue 1
21:00 - 06/11
Clermont Foot Clermont Foot
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
19:00 - 06/11
Lorient Lorient
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
23:05 - 06/11
Lille Lille
 Rennes Rennes
Ligue 1
21:00 - 06/11
Nice Nice
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
02:45 - 07/11
Marseille Marseille
 Lyon Lyon
Ligue 1
21:00 - 06/11
Reims Reims
 Nantes Nantes
Ligue 1
21:00 - 06/11
Toulouse Toulouse
 Monaco Monaco
Ligue 1
03:00 - 05/11
Estac Troyes Estac Troyes
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
02:45 - 14/11
Monaco Monaco
 Marseille Marseille
Ligue 1
21:00 - 13/11
Nantes Nantes
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
21:00 - 13/11
Lille Lille
 Angers Angers
Ligue 1
21:00 - 13/11
Montpellier Montpellier
 Reims Reims
Ligue 1
03:00 - 12/11
Lyon Lyon
 Nice Nice
Ligue 1
19:00 - 13/11
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 13/11
Lens Lens
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
23:05 - 13/11
Strasbourg Strasbourg
 Lorient Lorient
Ligue 1
21:00 - 13/11
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 13/11
Rennes Rennes
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 28/12
Ajaccio Ajaccio
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 28/12
Auxerre Auxerre
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 28/12
Clermont Foot Clermont Foot
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 28/12
Lorient Lorient
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 28/12
Nice Nice
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 28/12
Marseille Marseille
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 28/12
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 28/12
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 28/12
Reims Reims
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 28/12
Estac Troyes Estac Troyes
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 01/01
Monaco Monaco
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 01/01
Nantes Nantes
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 01/01
Lille Lille
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 01/01
Lyon Lyon
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 01/01
Lens Lens
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 01/01
Rennes Rennes
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 01/01
Toulouse Toulouse
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 01/01
Angers Angers
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 01/01
Montpellier Montpellier
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 01/01
Strasbourg Strasbourg
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 11/01
Ajaccio Ajaccio
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 11/01
Auxerre Auxerre
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 11/01
Clermont Foot Clermont Foot
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 11/01
Lorient Lorient
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 11/01
Nantes Nantes
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 11/01
Nice Nice
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 11/01
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 11/01
Strasbourg Strasbourg
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 11/01
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 11/01
Estac Troyes Estac Troyes
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 15/01
Monaco Monaco
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 15/01
Angers Angers
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 15/01
Lille Lille
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 15/01
Montpellier Montpellier
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 15/01
Lyon Lyon
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 15/01
Marseille Marseille
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 15/01
Lens Lens
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 15/01
Rennes Rennes
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 15/01
Reims Reims
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 15/01
Toulouse Toulouse
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 29/01
Ajaccio Ajaccio
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 29/01
Auxerre Auxerre
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 29/01
Clermont Foot Clermont Foot
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 29/01
Lorient Lorient
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 29/01
Nice Nice
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 29/01
Marseille Marseille
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 29/01
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 29/01
Strasbourg Strasbourg
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 29/01
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 29/01
Estac Troyes Estac Troyes
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 01/02
Nantes Nantes
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 01/02
Lyon Lyon
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 01/02
Reims Reims
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 01/02
Monaco Monaco
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 01/02
Angers Angers
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 01/02
Lille Lille
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 01/02
Montpellier Montpellier
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 01/02
Lens Lens
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 01/02
Rennes Rennes
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 01/02
Toulouse Toulouse
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 05/02
Ajaccio Ajaccio
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 05/02
Auxerre Auxerre
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 05/02
Clermont Foot Clermont Foot
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 05/02
Lorient Lorient
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 05/02
Marseille Marseille
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 05/02
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 05/02
Strasbourg Strasbourg
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 05/02
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 05/02
Rennes Rennes
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 05/02
Estac Troyes Estac Troyes
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 12/02
Monaco Monaco
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 12/02
Angers Angers
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 12/02
Clermont Foot Clermont Foot
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 12/02
Nantes Nantes
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 12/02
Lille Lille
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 12/02
Montpellier Montpellier
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 12/02
Nice Nice
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 12/02
Lyon Lyon
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 12/02
Reims Reims
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 12/02
Toulouse Toulouse
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 19/02
Auxerre Auxerre
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 19/02
Lorient Lorient
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 19/02
Nice Nice
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 19/02
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 19/02
Lens Lens
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 19/02
Strasbourg Strasbourg
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 19/02
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 19/02
Rennes Rennes
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 19/02
Toulouse Toulouse
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 19/02
Estac Troyes Estac Troyes
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 26/02
Ajaccio Ajaccio
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 26/02
Monaco Monaco
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 26/02
Angers Angers
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 26/02
Clermont Foot Clermont Foot
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 26/02
Lorient Lorient
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 26/02
Nantes Nantes
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 26/02
Lille Lille
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 26/02
Montpellier Montpellier
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 26/02
Marseille Marseille
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 26/02
Reims Reims
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 05/03
Montpellier Montpellier
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 05/03
Nice Nice
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 05/03
Lyon Lyon
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 05/03
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 05/03
Lens Lens
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 05/03
Strasbourg Strasbourg
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 05/03
Rennes Rennes
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 05/03
Reims Reims
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 05/03
Toulouse Toulouse
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 05/03
Estac Troyes Estac Troyes
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 12/03
Ajaccio Ajaccio
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 12/03
Auxerre Auxerre
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 12/03
Monaco Monaco
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 12/03
Angers Angers
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 12/03
Clermont Foot Clermont Foot
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 12/03
Lorient Lorient
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 12/03
Nantes Nantes
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 12/03
Lille Lille
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 12/03
Marseille Marseille
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 12/03
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 19/03
Ajaccio Ajaccio
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 19/03
Montpellier Montpellier
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 19/03
Nice Nice
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 19/03
Lyon Lyon
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 19/03
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 19/03
Lens Lens
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 19/03
Strasbourg Strasbourg
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 19/03
Reims Reims
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 19/03
Toulouse Toulouse
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 19/03
Estac Troyes Estac Troyes
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 02/04
Auxerre Auxerre
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 02/04
Monaco Monaco
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 02/04
Angers Angers
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 02/04
Clermont Foot Clermont Foot
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 02/04
Nantes Nantes
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 02/04
Lille Lille
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 02/04
Marseille Marseille
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 02/04
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 02/04
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 02/04
Rennes Rennes
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 09/04
Ajaccio Ajaccio
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 09/04
Angers Angers
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 09/04
Lorient Lorient
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 09/04
Nantes Nantes
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 09/04
Montpellier Montpellier
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 09/04
Nice Nice
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 09/04
Lyon Lyon
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 09/04
Lens Lens
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 09/04
Reims Reims
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 09/04
Estac Troyes Estac Troyes
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 16/04
Auxerre Auxerre
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 16/04
Monaco Monaco
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 16/04
Clermont Foot Clermont Foot
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 16/04
Lille Lille
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 16/04
Marseille Marseille
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 16/04
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 16/04
Strasbourg Strasbourg
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 16/04
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 16/04
Rennes Rennes
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 16/04
Toulouse Toulouse
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 23/04
Ajaccio Ajaccio
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 23/04
Auxerre Auxerre
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 23/04
Angers Angers
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 23/04
Lorient Lorient
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 23/04
Nantes Nantes
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 23/04
Montpellier Montpellier
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 23/04
Nice Nice
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 23/04
Lyon Lyon
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 23/04
Lens Lens
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 23/04
Reims Reims
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 30/04
Monaco Monaco
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 30/04
Clermont Foot Clermont Foot
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 30/04
Lille Lille
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 30/04
Marseille Marseille
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 30/04
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 30/04
Strasbourg Strasbourg
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 30/04
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 30/04
Rennes Rennes
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 30/04
Toulouse Toulouse
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 30/04
Estac Troyes Estac Troyes
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 07/05
Ajaccio Ajaccio
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 07/05
Auxerre Auxerre
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 07/05
Angers Angers
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 07/05
Lorient Lorient
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 07/05
Nantes Nantes
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 07/05
Nice Nice
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 07/05
Lyon Lyon
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 07/05
Lens Lens
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 07/05
Reims Reims
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 07/05
Estac Troyes Estac Troyes
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 14/05
Monaco Monaco
 Lille Lille
Ligue 1
07:00 - 14/05
Clermont Foot Clermont Foot
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 14/05
Montpellier Montpellier
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 14/05
Marseille Marseille
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 14/05
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 14/05
Lens Lens
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 14/05
Strasbourg Strasbourg
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 14/05
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 14/05
Rennes Rennes
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 14/05
Toulouse Toulouse
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 21/05
Ajaccio Ajaccio
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 21/05
Auxerre Auxerre
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 21/05
Lorient Lorient
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 21/05
Nantes Nantes
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 21/05
Lille Lille
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 21/05
Nice Nice
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 21/05
Lyon Lyon
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 21/05
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 21/05
Reims Reims
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 21/05
Estac Troyes Estac Troyes
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 27/05
Angers Angers
 Estac Troyes Estac Troyes
Ligue 1
07:00 - 27/05
Clermont Foot Clermont Foot
 Lorient Lorient
Ligue 1
07:00 - 27/05
Lille Lille
 Nantes Nantes
Ligue 1
07:00 - 27/05
Montpellier Montpellier
 Nice Nice
Ligue 1
07:00 - 27/05
Lyon Lyon
 Reims Reims
Ligue 1
07:00 - 27/05
Marseille Marseille
 Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
Ligue 1
07:00 - 27/05
Lens Lens
 Ajaccio Ajaccio
Ligue 1
07:00 - 27/05
Strasbourg Strasbourg
 Paris Saint Germain Paris Saint Germain
Ligue 1
07:00 - 27/05
Rennes Rennes
 Monaco Monaco
Ligue 1
07:00 - 27/05
Toulouse Toulouse
 Auxerre Auxerre
Ligue 1
07:00 - 03/06
Ajaccio Ajaccio
 Marseille Marseille
Ligue 1
07:00 - 03/06
Auxerre Auxerre
 Lens Lens
Ligue 1
07:00 - 03/06
Monaco Monaco
 Toulouse Toulouse
Ligue 1
07:00 - 03/06
Lorient Lorient
 Strasbourg Strasbourg
Ligue 1
07:00 - 03/06
Nantes Nantes
 Angers Angers
Ligue 1
07:00 - 03/06
Nice Nice
 Lyon Lyon
Ligue 1
07:00 - 03/06
Paris Saint Germain Paris Saint Germain
 Clermont Foot Clermont Foot
Ligue 1
07:00 - 03/06
Stade Brestois 29 Stade Brestois 29
 Rennes Rennes
Ligue 1
07:00 - 03/06
Reims Reims
 Montpellier Montpellier
Ligue 1
07:00 - 03/06
Estac Troyes Estac Troyes
 Lille Lille

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.