Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá NB III - Közép

NB III - Közép
16:00 - 31/07
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
16:00 - 31/07
Honvéd II Honvéd II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
16:00 - 31/07
Ferencváros II Ferencváros II
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
22:30 - 31/07
ESMTK ESMTK
 Bánk Bánk
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Szekszárd Szekszárd
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Dabas Dabas
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Majosi Majosi
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
22:30 - 31/07
Makó Makó
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
16:00 - 03/08
Paksi SE II Paksi SE II
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
22:30 - 03/08
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Monori Se Monori Se
 Majosi Majosi
NB III - Közép
22:30 - 03/08
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Újpest II Újpest II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Iváncsa Iváncsa
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Bánk Bánk
 Makó Makó
NB III - Közép
22:30 - 03/08
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Dabas Dabas
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
16:00 - 14/08
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Majosi Majosi
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
16:00 - 14/08
Honvéd II Honvéd II
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Bánk Bánk
NB III - Közép
22:30 - 14/08
ESMTK ESMTK
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Szekszárd Szekszárd
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
22:30 - 14/08
Makó Makó
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
16:00 - 17/08
Ferencváros II Ferencváros II
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
22:30 - 17/08
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Paksi SE II Paksi SE II
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Monori Se Monori Se
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
22:30 - 17/08
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Dabas Dabas
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Újpest II Újpest II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Makó Makó
NB III - Közép
22:30 - 17/08
Iváncsa Iváncsa
 Bánk Bánk
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Dabas Dabas
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
16:00 - 21/08
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Majosi Majosi
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
16:00 - 21/08
Honvéd II Honvéd II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Bánk Bánk
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
22:30 - 21/08
ESMTK ESMTK
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Szekszárd Szekszárd
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
22:30 - 21/08
Makó Makó
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
16:00 - 31/08
Honvéd II Honvéd II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
22:30 - 31/08
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Majosi Majosi
NB III - Közép
16:00 - 31/08
Ferencváros II Ferencváros II
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
22:30 - 31/08
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
16:00 - 31/08
Paksi SE II Paksi SE II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
22:30 - 31/08
Monori Se Monori Se
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
22:30 - 31/08
PTE-PEAC PTE-PEAC
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
22:30 - 31/08
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Makó Makó
NB III - Közép
22:30 - 31/08
Újpest II Újpest II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
22:30 - 31/08
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Dabas Dabas
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
16:00 - 04/09
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Majosi Majosi
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Bánk Bánk
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
21:00 - 04/09
ESMTK ESMTK
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Szekszárd Szekszárd
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Iváncsa Iváncsa
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
21:00 - 04/09
Makó Makó
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
21:00 - 11/09
Majosi Majosi
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
16:00 - 11/09
Honvéd II Honvéd II
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
21:00 - 11/09
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
16:00 - 11/09
Ferencváros II Ferencváros II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
21:00 - 09/09
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
16:00 - 11/09
Paksi SE II Paksi SE II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
21:00 - 11/09
Monori Se Monori Se
 Makó Makó
NB III - Közép
21:00 - 11/09
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Bánk Bánk
NB III - Közép
21:00 - 11/09
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
16:00 - 11/09
Újpest II Újpest II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Dabas Dabas
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
16:00 - 25/09
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Bánk Bánk
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
21:00 - 25/09
ESMTK ESMTK
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Szekszárd Szekszárd
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Iváncsa Iváncsa
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
21:00 - 25/09
Makó Makó
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Majosi Majosi
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Honvéd II Honvéd II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Ferencváros II Ferencváros II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
21:00 - 28/09
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Makó Makó
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Paksi SE II Paksi SE II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Monori Se Monori Se
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
21:00 - 28/09
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
21:00 - 28/09
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Dabas Dabas
 Majosi Majosi
NB III - Közép
17:30 - 02/10
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
16:00 - 02/10
Újpest II Újpest II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
16:00 - 01/10
Bánk Bánk
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
20:00 - 02/10
ESMTK ESMTK
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Szekszárd Szekszárd
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Iváncsa Iváncsa
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
20:00 - 02/10
Makó Makó
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
20:00 - 09/10
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
16:00 - 09/10
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
20:00 - 09/10
Majosi Majosi
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
16:00 - 09/10
Honvéd II Honvéd II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
20:00 - 09/10
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Makó Makó
NB III - Közép
16:00 - 09/10
Ferencváros II Ferencváros II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
16:00 - 09/10
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 09/10
Paksi SE II Paksi SE II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
20:00 - 09/10
Monori Se Monori Se
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
20:00 - 09/10
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Dabas Dabas
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
16:00 - 16/10
Újpest II Újpest II
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Bánk Bánk
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
18:00 - 16/10
ESMTK ESMTK
 Majosi Majosi
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Szekszárd Szekszárd
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Iváncsa Iváncsa
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
18:00 - 16/10
Makó Makó
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
18:00 - 22/10
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
16:00 - 22/10
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 22/10
Majosi Majosi
 Makó Makó
NB III - Közép
16:00 - 22/10
Honvéd II Honvéd II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
18:00 - 22/10
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 22/10
Ferencváros II Ferencváros II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
16:00 - 22/10
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
16:00 - 22/10
Paksi SE II Paksi SE II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
18:00 - 22/10
Monori Se Monori Se
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
18:00 - 30/10
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Cegledi VSE Cegledi VSE
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
16:00 - 30/10
Újpest II Újpest II
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Bánk Bánk
 Majosi Majosi
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
18:00 - 30/10
ESMTK ESMTK
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Szekszárd Szekszárd
 Dabas Dabas
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Iváncsa Iváncsa
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
18:00 - 30/10
Makó Makó
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
19:00 - 06/11
Dabas Dabas
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 06/11
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Makó Makó
NB III - Közép
17:00 - 06/11
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
19:00 - 06/11
Majosi Majosi
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 06/11
Honvéd II Honvéd II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
19:00 - 06/11
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
17:00 - 06/11
Ferencváros II Ferencváros II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
19:00 - 06/11
MTK Budapest II MTK Budapest II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
17:00 - 06/11
Paksi SE II Paksi SE II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
19:00 - 06/11
Szekszárd Szekszárd
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 13/11
Monori Se Monori Se
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 13/11
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 13/11
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 13/11
Újpest II Újpest II
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 13/11
Bánk Bánk
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 13/11
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
19:00 - 13/11
ESMTK ESMTK
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
19:00 - 13/11
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Majosi Majosi
NB III - Közép
19:00 - 13/11
Iváncsa Iváncsa
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Dabas Dabas
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Majosi Majosi
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Honvéd II Honvéd II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 20/11
Ferencváros II Ferencváros II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 20/11
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
19:00 - 20/11
ESMTK ESMTK
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
19:00 - 20/11
Szekszárd Szekszárd
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Paksi SE II Paksi SE II
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Monori Se Monori Se
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 27/11
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Újpest II Újpest II
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Bánk Bánk
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 27/11
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
19:00 - 27/11
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
19:00 - 27/11
Iváncsa Iváncsa
 Dabas Dabas
NB III - Közép
19:00 - 27/11
Makó Makó
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Bánk Bánk
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Újpest II Újpest II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 04/12
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Monori Se Monori Se
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 04/12
Paksi SE II Paksi SE II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 04/12
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
19:00 - 04/12
Iváncsa Iváncsa
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
19:00 - 04/12
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Honvéd II Honvéd II
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Majosi Majosi
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Szekszárd Szekszárd
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 12/02
ESMTK ESMTK
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Makó Makó
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Ferencváros II Ferencváros II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Iváncsa Iváncsa
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Újpest II Újpest II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 19/02
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Monori Se Monori Se
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Paksi SE II Paksi SE II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 19/02
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Ferencváros II Ferencváros II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 19/02
Bánk Bánk
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Honvéd II Honvéd II
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Majosi Majosi
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Dabas Dabas
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Szekszárd Szekszárd
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 26/02
ESMTK ESMTK
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Makó Makó
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 26/02
Bánk Bánk
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Újpest II Újpest II
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Cegledi VSE Cegledi VSE
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 05/03
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Monori Se Monori Se
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Paksi SE II Paksi SE II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 05/03
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Ferencváros II Ferencváros II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 05/03
Iváncsa Iváncsa
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Majosi Majosi
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Dabas Dabas
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Szekszárd Szekszárd
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 12/03
ESMTK ESMTK
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Makó Makó
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Bánk Bánk
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 12/03
Iváncsa Iváncsa
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 19/03
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Monori Se Monori Se
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Paksi SE II Paksi SE II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Ferencváros II Ferencváros II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Honvéd II Honvéd II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Újpest II Újpest II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 19/03
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Dabas Dabas
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Szekszárd Szekszárd
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 26/03
ESMTK ESMTK
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Makó Makó
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Bánk Bánk
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Iváncsa Iváncsa
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 26/03
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Paksi SE II Paksi SE II
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 29/03
MTK Budapest II MTK Budapest II
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Ferencváros II Ferencváros II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Honvéd II Honvéd II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Majosi Majosi
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 29/03
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Monori Se Monori Se
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 29/03
Újpest II Újpest II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Dabas Dabas
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Szekszárd Szekszárd
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 02/04
ESMTK ESMTK
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Makó Makó
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Bánk Bánk
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Iváncsa Iváncsa
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 02/04
Újpest II Újpest II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Ferencváros II Ferencváros II
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Honvéd II Honvéd II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Majosi Majosi
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 09/04
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Monori Se Monori Se
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Paksi SE II Paksi SE II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 09/04
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 09/04
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Dabas Dabas
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Szekszárd Szekszárd
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 12/04
ESMTK ESMTK
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Makó Makó
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Bánk Bánk
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Iváncsa Iváncsa
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Újpest II Újpest II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 12/04
Cegledi VSE Cegledi VSE
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Honvéd II Honvéd II
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Majosi Majosi
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Monori Se Monori Se
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Paksi SE II Paksi SE II
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 16/04
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Ferencváros II Ferencváros II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 16/04
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 16/04
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Szekszárd Szekszárd
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 23/04
ESMTK ESMTK
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Makó Makó
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Bánk Bánk
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Iváncsa Iváncsa
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Újpest II Újpest II
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 23/04
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 23/04
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Dabas Dabas
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Paksi SE II Paksi SE II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 26/04
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Ferencváros II Ferencváros II
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Honvéd II Honvéd II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Majosi Majosi
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 26/04
Monori Se Monori Se
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 30/04
ESMTK ESMTK
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Makó Makó
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Bánk Bánk
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Iváncsa Iváncsa
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Újpest II Újpest II
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 30/04
PTE-PEAC PTE-PEAC
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 30/04
Monori Se Monori Se
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Dabas Dabas
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Szekszárd Szekszárd
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 07/05
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Ferencváros II Ferencváros II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Honvéd II Honvéd II
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Majosi Majosi
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 07/05
Paksi SE II Paksi SE II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Makó Makó
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Bánk Bánk
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Iváncsa Iváncsa
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Újpest II Újpest II
 Majosi Majosi
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Cegledi VSE Cegledi VSE
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
07:00 - 14/05
PTE-PEAC PTE-PEAC
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Monori Se Monori Se
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
07:00 - 14/05
Paksi SE II Paksi SE II
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
07:00 - 21/05
ESMTK ESMTK
 Makó Makó
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Ferencváros II Ferencváros II
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Honvéd II Honvéd II
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Majosi Majosi
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Szekszárd Szekszárd
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07:00 - 21/05
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
18:00 - 22/10
Dabas Dabas
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
19:00 - 13/11
Makó Makó
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 12/02
Dabas Dabas
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07:00 - 19/03
MTK Budapest II MTK Budapest II
 Dabas Dabas
NB III - Közép
07:00 - 21/05
Dabas Dabas
 Iváncsa Iváncsa

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.