Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 3. liga - East

3. liga - East
21:30 - 31/07
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:30 - 31/07
Lipany Lipany
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:30 - 31/07
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:30 - 31/07
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Poprad Poprad
3. liga - East
15:30 - 01/08
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
21:30 - 01/08
Raslavice Raslavice
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:30 - 01/08
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:30 - 01/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Snina Snina
3. liga - East
21:30 - 04/08
Svidník Svidník
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:30 - 04/08
Raslavice Raslavice
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:30 - 04/08
Rudňany Rudňany
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:30 - 04/08
Snina Snina
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:30 - 04/08
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 04/08
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
21:30 - 04/08
Sobrance Sobrance
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:30 - 04/08
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:30 - 07/08
Lipany Lipany
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:30 - 07/08
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:30 - 07/08
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:30 - 07/08
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:30 - 07/08
Poprad Poprad
 Snina Snina
3. liga - East
15:30 - 08/08
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:30 - 08/08
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
21:30 - 08/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:30 - 14/08
Rudňany Rudňany
 Snina Snina
3. liga - East
21:30 - 14/08
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:30 - 14/08
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
21:30 - 14/08
Lipany Lipany
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:30 - 15/08
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:30 - 15/08
Sobrance Sobrance
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 15/08
Svidník Svidník
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:30 - 15/08
Raslavice Raslavice
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 21/08
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:00 - 22/08
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
21:00 - 21/08
Poprad Poprad
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 21/08
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
15:30 - 22/08
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:00 - 22/08
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 22/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:00 - 22/08
Snina Snina
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:00 - 28/08
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 28/08
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:00 - 28/08
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:00 - 28/08
Lipany Lipany
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:00 - 29/08
Rudňany Rudňany
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:00 - 29/08
Sobrance Sobrance
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:00 - 29/08
Svidník Svidník
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:00 - 29/08
Raslavice Raslavice
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
20:30 - 04/09
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
20:30 - 04/09
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:30 - 04/09
Poprad Poprad
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
15:30 - 05/09
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
20:30 - 05/09
Snina Snina
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
20:30 - 05/09
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
20:30 - 05/09
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 05/09
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
20:30 - 11/09
Rudňany Rudňany
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
20:30 - 11/09
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Snina Snina
3. liga - East
20:30 - 11/09
Lipany Lipany
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 11/09
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
15:30 - 12/09
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 12/09
Sobrance Sobrance
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
20:30 - 12/09
Svidník Svidník
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:30 - 12/09
Raslavice Raslavice
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:00 - 18/09
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
20:00 - 18/09
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Lipany Lipany
3. liga - East
15:30 - 19/09
Poprad Poprad
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
20:00 - 18/09
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
20:00 - 19/09
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:00 - 19/09
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
20:00 - 19/09
Snina Snina
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:00 - 19/09
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
20:00 - 25/09
Lipany Lipany
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:00 - 25/09
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:00 - 25/09
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
20:00 - 25/09
Rudňany Rudňany
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
15:30 - 26/09
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:00 - 26/09
Svidník Svidník
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
20:00 - 26/09
Raslavice Raslavice
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 05/03
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:30 - 02/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
19:30 - 02/10
Poprad Poprad
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
19:30 - 02/10
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Svidník Svidník
3. liga - East
19:30 - 03/10
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
19:30 - 03/10
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
19:30 - 03/10
Snina Snina
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 06/03
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
19:30 - 03/10
Sobrance Sobrance
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
19:30 - 09/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
19:30 - 09/10
Rudňany Rudňany
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
19:30 - 09/10
Lipany Lipany
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
19:30 - 09/10
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Snina Snina
3. liga - East
15:30 - 10/10
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Poprad Poprad
3. liga - East
19:30 - 10/10
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:00 - 06/03
Svidník Svidník
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
19:30 - 09/10
Raslavice Raslavice
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:00 - 16/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
15:30 - 17/10
Poprad Poprad
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
19:00 - 16/10
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 13/04
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Svidník Svidník
3. liga - East
19:00 - 17/10
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
19:00 - 17/10
Snina Snina
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
19:00 - 17/10
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
19:00 - 17/10
Sobrance Sobrance
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
19:00 - 23/10
Rudňany Rudňany
 Svidník Svidník
3. liga - East
19:00 - 23/10
Lipany Lipany
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
19:00 - 23/10
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:00 - 23/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Snina Snina
3. liga - East
15:30 - 24/10
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
22:00 - 11/06
Raslavice Raslavice
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
19:00 - 24/10
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Poprad Poprad
3. liga - East
19:30 - 26/02
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 18/06
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
19:00 - 30/10
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Lipany Lipany
3. liga - East
19:00 - 30/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
20:00 - 05/03
Poprad Poprad
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:00 - 31/10
Snina Snina
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
22:00 - 18/06
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:00 - 31/10
Sobrance Sobrance
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
18:00 - 27/02
Svidník Svidník
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
20:30 - 12/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 12/03
Rudňany Rudňany
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
20:30 - 12/03
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
20:30 - 12/03
Poprad Poprad
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:30 - 13/03
Svidník Svidník
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 13/03
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
20:30 - 13/03
Snina Snina
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 13/03
Sobrance Sobrance
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 19/03
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 19/03
Lipany Lipany
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:00 - 19/03
Poprad Poprad
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:00 - 19/03
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 19/03
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
16:30 - 20/03
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:00 - 20/03
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:00 - 20/03
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 26/03
Rudňany Rudňany
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:00 - 27/03
Raslavice Raslavice
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
20:00 - 27/03
Svidník Svidník
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 26/03
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:00 - 27/03
Sobrance Sobrance
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
21:00 - 26/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:00 - 27/03
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:00 - 27/03
Snina Snina
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:30 - 03/04
Snina Snina
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
15:30 - 03/04
Poprad Poprad
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
20:30 - 02/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
20:30 - 03/04
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
20:30 - 03/04
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
20:30 - 02/04
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:30 - 02/04
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
20:30 - 02/04
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 10/04
Raslavice Raslavice
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 10/04
Svidník Svidník
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
20:30 - 09/04
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 10/04
Sobrance Sobrance
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:30 - 09/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:30 - 10/04
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Snina Snina
3. liga - East
20:30 - 09/04
Rudňany Rudňany
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
20:30 - 09/04
Lipany Lipany
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 17/04
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 17/04
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:00 - 17/04
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:00 - 17/04
Snina Snina
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 16/04
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:00 - 16/04
Poprad Poprad
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
15:30 - 17/04
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:00 - 16/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:00 - 24/04
Sobrance Sobrance
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 23/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:00 - 23/04
Rudňany Rudňany
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 23/04
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:00 - 23/04
Lipany Lipany
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
21:00 - 24/04
Raslavice Raslavice
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:00 - 24/04
Svidník Svidník
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:00 - 23/04
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:00 - 30/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:30 - 01/05
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
21:30 - 01/05
Snina Snina
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
21:00 - 30/04
Poprad Poprad
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 30/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:30 - 01/05
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:30 - 01/05
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:00 - 30/04
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:30 - 07/05
Rudňany Rudňany
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
15:30 - 08/05
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
21:30 - 07/05
Tatran Prešov Tatran Prešov
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 07/05
Lipany Lipany
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:30 - 08/05
Raslavice Raslavice
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:30 - 08/05
Svidník Svidník
 Snina Snina
3. liga - East
21:30 - 07/05
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
21:30 - 08/05
Sobrance Sobrance
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:30 - 15/05
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:30 - 15/05
Snina Snina
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
21:30 - 14/05
Poprad Poprad
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:30 - 14/05
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:30 - 15/05
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:30 - 15/05
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:30 - 15/05
Sobrance Sobrance
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
21:30 - 14/05
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
22:00 - 21/05
Rudňany Rudňany
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
22:00 - 21/05
Lipany Lipany
 Snina Snina
3. liga - East
22:00 - 22/05
Raslavice Raslavice
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
22:00 - 21/05
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 22/05
Svidník Svidník
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
15:30 - 22/05
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 21/05
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
22:00 - 21/05
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Poprad Poprad
3. liga - East
22:00 - 28/05
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
22:00 - 28/05
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
22:00 - 29/05
Sobrance Sobrance
 Svidník Svidník
3. liga - East
22:00 - 29/05
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
22:00 - 28/05
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
22:00 - 29/05
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Lipany Lipany
3. liga - East
22:00 - 29/05
Snina Snina
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
21:00 - 28/05
Poprad Poprad
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:00 - 04/06
Rudňany Rudňany
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 05/06
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 04/06
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Poprad Poprad
3. liga - East
15:30 - 05/06
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Snina Snina
3. liga - East
22:00 - 04/06
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
22:00 - 04/06
Lipany Lipany
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
22:00 - 05/06
Raslavice Raslavice
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
22:00 - 05/06
Svidník Svidník
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
22:00 - 11/06
Svidník Svidník
 Rudňany Rudňany
3. liga - East
19:00 - 24/10
Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
 Raslavice Raslavice
3. liga - East
22:00 - 11/06
Sobrance Sobrance
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:00 - 11/06
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Tatran Prešov Tatran Prešov
3. liga - East
22:00 - 11/06
Spišské Podhradie Spišské Podhradie
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:00 - 11/06
Snina Snina
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
22:00 - 11/06
Poprad Poprad
 Mladosť Kalša Mladosť Kalša
3. liga - East
22:00 - 11/06
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 18/06
Mladosť Kalša Mladosť Kalša
 Snina Snina
3. liga - East
19:00 - 30/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Spišské Podhradie Spišské Podhradie
3. liga - East
16:30 - 31/10
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
22:00 - 08/06
Tatran Prešov Tatran Prešov
 Sobrance Sobrance
3. liga - East
22:00 - 18/06
Lipany Lipany
 Pokrok Krompachy Pokrok Krompachy
3. liga - East
22:00 - 18/06
Raslavice Raslavice
 Svidník Svidník
3. liga - East
22:00 - 18/06
Rudňany Rudňany
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
23:00 - 15/06
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Poprad Poprad
3. liga - East
22:00 - 05/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 06/08
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
22:00 - 06/08
Poprad Poprad
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
22:00 - 06/08
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
22:00 - 06/08
Lipany Lipany
 Svidník Svidník
3. liga - East
18:00 - 07/08
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
22:00 - 07/08
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Snina Snina
3. liga - East
22:00 - 07/08
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:30 - 12/08
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 13/08
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Poprad Poprad
3. liga - East
22:00 - 13/08
Námestovo Námestovo
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
22:00 - 13/08
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
22:00 - 14/08
Svidník Svidník
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
22:00 - 13/08
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Lipany Lipany
3. liga - East
22:00 - 14/08
Fiľakovo Fiľakovo
 Snina Snina
3. liga - East
22:00 - 14/08
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:30 - 20/08
Poprad Poprad
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
21:30 - 20/08
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:30 - 20/08
Lipany Lipany
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
21:30 - 21/08
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:30 - 21/08
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:30 - 21/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:30 - 21/08
Snina Snina
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
21:30 - 27/08
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
21:30 - 27/08
Lipany Lipany
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:30 - 26/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 27/08
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Snina Snina
3. liga - East
16:00 - 28/08
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:30 - 28/08
Fiľakovo Fiľakovo
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
20:30 - 25/03
Svidník Svidník
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:00 - 03/09
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
21:00 - 03/09
Námestovo Námestovo
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
15:30 - 04/09
Poprad Poprad
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 03/09
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
21:00 - 04/09
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 04/09
Snina Snina
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
21:00 - 03/09
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 03/09
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:00 - 10/09
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
21:00 - 10/09
Lipany Lipany
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:00 - 10/09
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
21:00 - 10/09
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
16:00 - 11/09
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 11/09
Fiľakovo Fiľakovo
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:00 - 11/09
Svidník Svidník
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:00 - 11/09
Oravské Veselé Oravské Veselé
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 17/09
Námestovo Námestovo
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:30 - 17/09
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:30 - 17/09
Poprad Poprad
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
20:30 - 17/09
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:30 - 18/09
Snina Snina
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
20:30 - 18/09
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 18/09
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:30 - 17/09
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
20:30 - 24/09
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
20:30 - 24/09
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 24/09
Lipany Lipany
 Poprad Poprad
3. liga - East
16:00 - 25/09
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:30 - 25/09
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 25/09
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
20:30 - 25/09
Fiľakovo Fiľakovo
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:30 - 25/09
Svidník Svidník
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 30/09
Poprad Poprad
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:00 - 01/10
Námestovo Námestovo
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:00 - 01/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:00 - 01/10
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:00 - 01/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
19:30 - 19/10
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:00 - 02/10
Snina Snina
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
20:00 - 02/10
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
20:00 - 08/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:00 - 08/10
Lipany Lipany
 Snina Snina
3. liga - East
20:00 - 08/10
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
20:00 - 08/10
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:00 - 09/10
Svidník Svidník
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:00 - 08/10
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:00 - 09/10
Fiľakovo Fiľakovo
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:00 - 09/10
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
19:30 - 15/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
19:30 - 15/10
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Svidník Svidník
3. liga - East
19:30 - 15/10
Námestovo Námestovo
 Lipany Lipany
3. liga - East
19:30 - 15/10
Poprad Poprad
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
16:00 - 16/10
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:30 - 16/10
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
19:30 - 16/10
Snina Snina
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
19:30 - 16/10
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
19:30 - 22/10
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
19:30 - 22/10
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
19:30 - 22/10
Lipany Lipany
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
19:30 - 23/10
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Poprad Poprad
3. liga - East
19:30 - 23/10
Fiľakovo Fiľakovo
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:30 - 23/10
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Snina Snina
3. liga - East
19:30 - 23/10
Svidník Svidník
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
18:30 - 29/10
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Lipany Lipany
3. liga - East
18:30 - 29/10
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Svidník Svidník
3. liga - East
18:30 - 29/10
Námestovo Námestovo
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
18:30 - 29/10
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
18:30 - 29/10
Poprad Poprad
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
15:30 - 30/10
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
18:30 - 30/10
Snina Snina
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
18:30 - 30/10
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
19:00 - 05/11
Lipany Lipany
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
19:00 - 05/11
Poprad Poprad
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
19:00 - 05/11
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
19:00 - 05/11
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
19:00 - 06/11
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Snina Snina
3. liga - East
19:00 - 06/11
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
19:00 - 06/11
Fiľakovo Fiľakovo
 Svidník Svidník
3. liga - East
19:00 - 06/11
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
19:00 - 12/11
Námestovo Námestovo
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
19:00 - 12/11
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Lipany Lipany
3. liga - East
19:00 - 12/11
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
19:00 - 12/11
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
16:30 - 13/11
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
19:00 - 13/11
Svidník Svidník
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
19:00 - 13/11
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
19:00 - 13/11
Snina Snina
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:00 - 04/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:00 - 04/03
Námestovo Námestovo
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:00 - 04/03
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:00 - 04/03
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
16:30 - 05/03
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
20:00 - 05/03
Snina Snina
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
20:00 - 05/03
Fiľakovo Fiľakovo
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
20:00 - 05/03
Svidník Svidník
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:00 - 11/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
20:00 - 11/03
Poprad Poprad
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:00 - 11/03
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:00 - 11/03
Lipany Lipany
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
20:00 - 11/03
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:00 - 12/03
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:00 - 12/03
Snina Snina
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
20:00 - 12/03
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
20:30 - 18/03
Námestovo Námestovo
 Snina Snina
3. liga - East
20:30 - 18/03
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
20:30 - 18/03
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 18/03
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Poprad Poprad
3. liga - East
16:30 - 19/03
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 19/03
Svidník Svidník
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
20:30 - 19/03
Fiľakovo Fiľakovo
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 19/03
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
21:30 - 27/08
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:30 - 25/03
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 25/03
Poprad Poprad
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:30 - 25/03
Námestovo Námestovo
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
20:30 - 26/03
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
21:30 - 27/08
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
20:30 - 26/03
Snina Snina
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
20:30 - 01/04
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Snina Snina
3. liga - East
20:30 - 01/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
20:30 - 01/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Poprad Poprad
3. liga - East
20:30 - 01/04
Lipany Lipany
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
15:30 - 02/04
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
20:30 - 02/04
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
20:30 - 02/04
Svidník Svidník
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
20:30 - 02/04
Fiľakovo Fiľakovo
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:30 - 08/04
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Lipany Lipany
3. liga - East
20:30 - 08/04
Poprad Poprad
 Svidník Svidník
3. liga - East
20:30 - 08/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
20:30 - 08/04
Námestovo Námestovo
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:30 - 09/04
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
20:30 - 09/04
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
20:30 - 09/04
Snina Snina
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
20:30 - 09/04
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 15/04
Lipany Lipany
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:00 - 15/04
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:00 - 15/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 15/04
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
15:30 - 16/04
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
21:00 - 16/04
Svidník Svidník
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
21:00 - 16/04
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:00 - 16/04
Fiľakovo Fiľakovo
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
21:00 - 22/04
Poprad Poprad
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:00 - 22/04
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
21:00 - 22/04
Námestovo Námestovo
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
21:00 - 22/04
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
21:00 - 22/04
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:00 - 23/04
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
21:00 - 23/04
Snina Snina
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:00 - 23/04
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
21:00 - 29/04
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:00 - 29/04
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
21:00 - 29/04
Lipany Lipany
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
15:30 - 30/04
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
21:00 - 30/04
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Snina Snina
3. liga - East
21:00 - 30/04
Fiľakovo Fiľakovo
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:00 - 30/04
Svidník Svidník
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
21:00 - 30/04
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 06/05
Poprad Poprad
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
21:30 - 06/05
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Svidník Svidník
3. liga - East
21:30 - 06/05
Námestovo Námestovo
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
21:30 - 06/05
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
15:30 - 07/05
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
21:30 - 07/05
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
21:30 - 07/05
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
21:30 - 07/05
Snina Snina
 Lipany Lipany
3. liga - East
21:30 - 13/05
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
21:30 - 13/05
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Snina Snina
3. liga - East
21:30 - 13/05
Lipany Lipany
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
21:30 - 13/05
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Poprad Poprad
3. liga - East
21:30 - 14/05
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
21:30 - 14/05
Svidník Svidník
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
21:30 - 14/05
Fiľakovo Fiľakovo
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
21:30 - 14/05
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 20/05
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
22:00 - 20/05
Poprad Poprad
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 20/05
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Lipany Lipany
3. liga - East
22:00 - 20/05
Námestovo Námestovo
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
22:00 - 20/05
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
15:30 - 21/05
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Svidník Svidník
3. liga - East
22:00 - 21/05
Snina Snina
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
22:00 - 21/05
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
22:00 - 27/05
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Snina Snina
3. liga - East
22:00 - 27/05
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 27/05
Lipany Lipany
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
22:00 - 28/05
Svidník Svidník
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
22:00 - 28/05
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:00 - 28/05
Fiľakovo Fiľakovo
 Poprad Poprad
3. liga - East
22:00 - 28/05
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
22:00 - 28/05
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
22:00 - 04/06
Snina Snina
 MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
3. liga - East
22:00 - 04/06
Slávia TU Košice Slávia TU Košice
 Lipany Lipany
3. liga - East
22:00 - 04/06
Námestovo Námestovo
 Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
3. liga - East
22:00 - 04/06
Baník Kalinovo Baník Kalinovo
 Poprad Poprad
3. liga - East
22:00 - 04/06
Partizán Bardejov Partizán Bardejov
 Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
3. liga - East
22:00 - 04/06
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
22:00 - 04/06
Svidník Svidník
 Fiľakovo Fiľakovo
3. liga - East
22:00 - 04/06
Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
22:00 - 11/06
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Svidník Svidník
3. liga - East
22:00 - 11/06
MSK Tesla Stropkov MSK Tesla Stropkov
 Námestovo Námestovo
3. liga - East
22:00 - 11/06
Lipany Lipany
 Slovan Giraltovce Slovan Giraltovce
3. liga - East
22:00 - 11/06
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
22:00 - 11/06
Fiľakovo Fiľakovo
 Baník Kalinovo Baník Kalinovo
3. liga - East
22:00 - 11/06
Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
 Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
3. liga - East
22:00 - 11/06
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Slávia TU Košice Slávia TU Košice
3. liga - East
22:00 - 11/06
Poprad Poprad
 Snina Snina
3. liga - East
21:30 - 21/08
Novohrad Lučenec Novohrad Lučenec
 Oravské Veselé Oravské Veselé
3. liga - East
21:30 - 28/08
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Rimavská Sobota Rimavská Sobota
3. liga - East
19:30 - 23/10
Oravské Veselé Oravské Veselé
 Partizán Bardejov Partizán Bardejov
3. liga - East
20:30 - 26/03
Rimavská Sobota Rimavská Sobota
 Oravské Veselé Oravské Veselé

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.