Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá National 2 - Group A

National 2 - Group A
23:00 - 07/08
Blois Blois
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
C' Chartres C' Chartres
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
Châteaubriant Châteaubriant
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
Poissy Poissy
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
Guingamp II Guingamp II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 08/08
Lorient II Lorient II
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
Rouen Rouen
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Granville Granville
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Romorantin Romorantin
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Saint-Malo Saint-Malo
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Versailles Versailles
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
20:30 - 14/08
Caen II Caen II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Stade Plabennec Stade Plabennec
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 14/08
Vitré Vitré
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
Blois Blois
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
C' Chartres C' Chartres
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
Châteaubriant Châteaubriant
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
Poissy Poissy
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
Guingamp II Guingamp II
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:30 - 21/08
Vannes Vannes
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 21/08
Lorient II Lorient II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Châteaubriant Châteaubriant
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Romorantin Romorantin
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Saint-Malo Saint-Malo
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Versailles Versailles
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
20:30 - 28/08
Caen II Caen II
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 28/08
Vitré Vitré
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
Blois Blois
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
C' Chartres C' Chartres
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
Châteaubriant Châteaubriant
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
Granville Granville
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
Poissy Poissy
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 04/09
Guingamp II Guingamp II
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:30 - 04/09
Vannes Vannes
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 05/09
Lorient II Lorient II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Blois Blois
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Rouen Rouen
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Saint-Malo Saint-Malo
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Versailles Versailles
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
21:00 - 11/09
Caen II Caen II
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 11/09
Vitré Vitré
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
C' Chartres C' Chartres
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
Châteaubriant Châteaubriant
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
Granville Granville
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
Poissy Poissy
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
Romorantin Romorantin
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 18/09
Guingamp II Guingamp II
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:30 - 18/09
Vannes Vannes
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
00:00 - 19/09
Lorient II Lorient II
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 25/09
Blois Blois
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 25/09
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 25/09
Saint-Malo Saint-Malo
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
21:00 - 25/09
Versailles Versailles
 Granville Granville
National 2 - Group A
21:00 - 25/09
Caen II Caen II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 25/09
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 25/09
Vitré Vitré
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
20:00 - 25/09
Lorient II Lorient II
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
C' Chartres C' Chartres
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Châteaubriant Châteaubriant
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Rouen Rouen
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Granville Granville
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Poissy Poissy
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Romorantin Romorantin
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:00 - 09/10
Guingamp II Guingamp II
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:30 - 09/10
Vannes Vannes
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 23/10
Blois Blois
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 23/10
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 23/10
Saint-Malo Saint-Malo
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
21:00 - 23/10
Versailles Versailles
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 23/10
Guingamp II Guingamp II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
21:00 - 23/10
Caen II Caen II
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 23/10
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 24/10
Lorient II Lorient II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 06/11
C' Chartres C' Chartres
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 07/11
Châteaubriant Châteaubriant
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 07/11
Rouen Rouen
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 07/11
Granville Granville
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 07/11
Poissy Poissy
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 07/11
Vitré Vitré
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
00:00 - 08/11
Vannes Vannes
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
Blois Blois
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
Poissy Poissy
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
Saint-Malo Saint-Malo
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
Guingamp II Guingamp II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
22:00 - 20/11
Caen II Caen II
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
01:00 - 21/11
Lorient II Lorient II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
C' Chartres C' Chartres
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Châteaubriant Châteaubriant
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Rouen Rouen
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Granville Granville
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Romorantin Romorantin
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Versailles Versailles
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 27/01
Vannes Vannes
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
Blois Blois
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
C' Chartres C' Chartres
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
Poissy Poissy
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
Guingamp II Guingamp II
 Granville Granville
National 2 - Group A
21:00 - 11/12
Caen II Caen II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 12/12
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
01:00 - 12/12
Lorient II Lorient II
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
02:00 - 15/01
Rouen Rouen
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
00:00 - 16/01
Granville Granville
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 15/01
Romorantin Romorantin
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 30/01
Saint-Malo Saint-Malo
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
21:00 - 15/01
Versailles Versailles
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
21:00 - 29/01
Caen II Caen II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 16/01
Vitré Vitré
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:30 - 30/01
Vannes Vannes
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
Blois Blois
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
C' Chartres C' Chartres
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
Châteaubriant Châteaubriant
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 15/08
Poissy Poissy
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
Guingamp II Guingamp II
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:30 - 23/01
Vannes Vannes
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
Lorient II Lorient II
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
00:00 - 27/02
Rouen Rouen
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 06/02
Granville Granville
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 06/02
Romorantin Romorantin
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 06/02
Saint-Malo Saint-Malo
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
21:00 - 05/02
Versailles Versailles
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 05/02
Caen II Caen II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 06/02
Vitré Vitré
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 13/02
Blois Blois
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 13/02
C' Chartres C' Chartres
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:00 - 13/02
Rouen Rouen
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 13/02
Granville Granville
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
21:00 - 13/02
Poissy Poissy
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
22:00 - 12/02
Guingamp II Guingamp II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:30 - 13/02
Vannes Vannes
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
01:00 - 13/02
Lorient II Lorient II
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
01:00 - 19/02
Rouen Rouen
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 20/02
Romorantin Romorantin
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 20/02
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
00:00 - 20/02
Saint-Malo Saint-Malo
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
21:00 - 19/02
Versailles Versailles
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
22:00 - 19/02
Caen II Caen II
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 20/02
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 20/02
Vitré Vitré
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 06/03
C' Chartres C' Chartres
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 06/03
Châteaubriant Châteaubriant
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
00:00 - 06/03
Granville Granville
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 06/03
Poissy Poissy
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
00:00 - 06/03
Romorantin Romorantin
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 05/03
Guingamp II Guingamp II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:30 - 06/03
Vannes Vannes
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 05/03
Lorient II Lorient II
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 13/03
Blois Blois
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 13/03
Rouen Rouen
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
00:00 - 13/03
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 13/03
Saint-Malo Saint-Malo
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
22:00 - 12/03
Versailles Versailles
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
22:00 - 12/03
Caen II Caen II
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
00:00 - 13/03
Vitré Vitré
 Granville Granville
National 2 - Group A
02:00 - 19/03
C' Chartres C' Chartres
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 20/03
Châteaubriant Châteaubriant
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
00:00 - 20/03
Rouen Rouen
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 20/03
Granville Granville
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
00:00 - 20/03
Poissy Poissy
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 20/03
Romorantin Romorantin
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
22:00 - 19/03
Guingamp II Guingamp II
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
21:00 - 19/03
Vannes Vannes
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
Blois Blois
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
Saint-Malo Saint-Malo
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
Versailles Versailles
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
22:00 - 26/03
Caen II Caen II
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 26/03
Lorient II Lorient II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 27/03
Vitré Vitré
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
C' Chartres C' Chartres
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
Châteaubriant Châteaubriant
 Blois Blois
National 2 - Group A
01:00 - 09/04
Rouen Rouen
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
Granville Granville
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
Poissy Poissy
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
Romorantin Romorantin
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:30 - 09/04
Vannes Vannes
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 09/04
Vitré Vitré
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Blois Blois
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Saint-Malo Saint-Malo
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Versailles Versailles
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Guingamp II Guingamp II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Caen II Caen II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 16/04
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
00:00 - 17/04
Lorient II Lorient II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
C' Chartres C' Chartres
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Châteaubriant Châteaubriant
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Rouen Rouen
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Granville Granville
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Romorantin Romorantin
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Versailles Versailles
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:30 - 24/04
Vannes Vannes
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 23/04
Vitré Vitré
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
Blois Blois
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
Poissy Poissy
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
Saint-Malo Saint-Malo
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
21:00 - 30/04
Guingamp II Guingamp II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
Caen II Caen II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 30/04
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
00:00 - 30/04
Lorient II Lorient II
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Châteaubriant Châteaubriant
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
01:00 - 14/05
Rouen Rouen
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Granville Granville
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Romorantin Romorantin
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Saint-Malo Saint-Malo
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Versailles Versailles
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Vannes Vannes
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 14/05
Vitré Vitré
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Blois Blois
 Vitré Vitré
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
C' Chartres C' Chartres
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Châteaubriant Châteaubriant
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Poissy Poissy
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Versailles Versailles
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Guingamp II Guingamp II
 Romorantin Romorantin
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 21/05
Lorient II Lorient II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Rouen Rouen
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Granville Granville
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Romorantin Romorantin
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Saint-Malo Saint-Malo
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Versailles Versailles
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Caen II Caen II
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Vannes Vannes
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 28/05
Vitré Vitré
 Lorient II Lorient II
National 2 - Group A
23:00 - 07/08
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 07/11
Romorantin Romorantin
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
00:00 - 21/11
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 05/12
Vitré Vitré
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
00:00 - 23/01
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Stade Plabennec Stade Plabennec
National 2 - Group A
00:00 - 06/02
Stade Plabennec Stade Plabennec
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 12/03
Stade Plabennec Stade Plabennec
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Blois Blois
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Rouen Rouen
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Poissy Poissy
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Saint-Malo Saint-Malo
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Châteaubriant Châteaubriant
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Guingamp II Guingamp II
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 20/08
Caen II Caen II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
Beauvais Beauvais
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
Blois Blois
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
C' Chartres C' Chartres
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
Évreux 27 Évreux 27
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
Granville Granville
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
22:00 - 27/08
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
21:00 - 27/08
Rennes II Rennes II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:30 - 22/01
Vannes Vannes
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Rouen Rouen
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Poissy Poissy
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Saint-Malo Saint-Malo
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
22:00 - 03/09
Châteaubriant Châteaubriant
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Guingamp II Guingamp II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
23:00 - 03/09
Caen II Caen II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
Beauvais Beauvais
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
Blois Blois
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
C' Chartres C' Chartres
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
Évreux 27 Évreux 27
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
Granville Granville
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 10/09
Poissy Poissy
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
21:00 - 10/09
Rennes II Rennes II
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:30 - 10/09
Vannes Vannes
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 17/09
Rouen Rouen
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
Saint-Malo Saint-Malo
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
Châteaubriant Châteaubriant
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 17/09
Guingamp II Guingamp II
 Blois Blois
National 2 - Group A
21:00 - 17/09
Caen II Caen II
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
Beauvais Beauvais
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
Blois Blois
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
C' Chartres C' Chartres
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
Évreux 27 Évreux 27
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
Rouen Rouen
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 01/10
Granville Granville
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
21:00 - 01/10
Poissy Poissy
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
22:00 - 01/10
Rennes II Rennes II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:30 - 15/10
Vannes Vannes
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 15/10
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
20:00 - 15/10
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 15/10
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 15/10
Saint-Malo Saint-Malo
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 15/10
Châteaubriant Châteaubriant
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
23:00 - 29/10
Guingamp II Guingamp II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
21:00 - 15/10
Caen II Caen II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
Saint-Malo Saint-Malo
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
Beauvais Beauvais
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
22:00 - 22/10
Blois Blois
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
C' Chartres C' Chartres
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
Rouen Rouen
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
Granville Granville
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 22/10
Poissy Poissy
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
21:00 - 22/10
Rennes II Rennes II
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
07:00 - 05/11
Guingamp II Guingamp II
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
Évreux 27 Évreux 27
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
Châteaubriant Châteaubriant
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 06/11
Caen II Caen II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:30 - 06/11
Vannes Vannes
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
07:00 - 12/11
Guingamp II Guingamp II
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Beauvais Beauvais
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Blois Blois
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Rouen Rouen
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Granville Granville
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Poissy Poissy
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Saint-Malo Saint-Malo
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 13/11
Rennes II Rennes II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
07:00 - 26/11
C' Chartres C' Chartres
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
07:00 - 26/11
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 27/11
Évreux 27 Évreux 27
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 27/11
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 27/11
Châteaubriant Châteaubriant
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 27/11
Caen II Caen II
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:30 - 27/11
Vannes Vannes
 Blois Blois
National 2 - Group A
02:00 - 27/11
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Blois Blois
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Rouen Rouen
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Granville Granville
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Poissy Poissy
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Saint-Malo Saint-Malo
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Guingamp II Guingamp II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Rennes II Rennes II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 04/12
Caen II Caen II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
07:00 - 10/12
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
07:00 - 10/12
Châteaubriant Châteaubriant
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 11/12
Beauvais Beauvais
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 11/12
C' Chartres C' Chartres
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 11/12
Évreux 27 Évreux 27
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 11/12
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:30 - 11/12
Vannes Vannes
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
02:00 - 11/12
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
07:00 - 17/12
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Blois Blois
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Rouen Rouen
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Granville Granville
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Poissy Poissy
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Saint-Malo Saint-Malo
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Guingamp II Guingamp II
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 18/12
Caen II Caen II
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
07:00 - 14/01
Granville Granville
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 15/01
Beauvais Beauvais
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 15/01
C' Chartres C' Chartres
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 15/01
Évreux 27 Évreux 27
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 15/01
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 15/01
Rennes II Rennes II
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:30 - 15/01
Vannes Vannes
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
02:00 - 15/01
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
07:00 - 21/01
Châteaubriant Châteaubriant
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Rouen Rouen
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Poissy Poissy
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 27/08
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Saint-Malo Saint-Malo
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Guingamp II Guingamp II
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 22/01
Caen II Caen II
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
Beauvais Beauvais
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
Blois Blois
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
C' Chartres C' Chartres
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
Évreux 27 Évreux 27
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
Granville Granville
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 05/02
Rennes II Rennes II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:30 - 05/02
Vannes Vannes
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
02:00 - 05/02
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Rouen Rouen
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Saint-Malo Saint-Malo
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Châteaubriant Châteaubriant
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Guingamp II Guingamp II
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 12/02
Caen II Caen II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
02:00 - 12/02
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Beauvais Beauvais
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Blois Blois
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
C' Chartres C' Chartres
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Évreux 27 Évreux 27
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Granville Granville
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Poissy Poissy
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 26/02
Rennes II Rennes II
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:30 - 26/02
Vannes Vannes
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
Saint-Malo Saint-Malo
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
Châteaubriant Châteaubriant
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
Guingamp II Guingamp II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 05/03
Caen II Caen II
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:30 - 05/03
Vannes Vannes
 Granville Granville
National 2 - Group A
02:00 - 05/03
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Beauvais Beauvais
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Blois Blois
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
C' Chartres C' Chartres
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Évreux 27 Évreux 27
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Rouen Rouen
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Granville Granville
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Poissy Poissy
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
00:00 - 19/03
Rennes II Rennes II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
07:00 - 25/03
Caen II Caen II
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
Évreux 27 Évreux 27
 Granville Granville
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
Châteaubriant Châteaubriant
 Blois Blois
National 2 - Group A
00:00 - 26/03
Guingamp II Guingamp II
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
00:30 - 26/03
Vannes Vannes
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
07:00 - 01/04
Granville Granville
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Beauvais Beauvais
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Blois Blois
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
C' Chartres C' Chartres
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Rouen Rouen
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Poissy Poissy
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Saint-Malo Saint-Malo
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 01/04
Rennes II Rennes II
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
07:00 - 15/04
Caen II Caen II
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
C' Chartres C' Chartres
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
Évreux 27 Évreux 27
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 15/04
Châteaubriant Châteaubriant
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:30 - 15/04
Vannes Vannes
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
07:00 - 22/04
Saint-Malo Saint-Malo
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Beauvais Beauvais
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Blois Blois
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Rouen Rouen
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Granville Granville
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Poissy Poissy
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Guingamp II Guingamp II
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 22/04
Rennes II Rennes II
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
Beauvais Beauvais
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
C' Chartres C' Chartres
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
Évreux 27 Évreux 27
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 29/04
Châteaubriant Châteaubriant
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:30 - 29/04
Vannes Vannes
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
07:00 - 06/05
Caen II Caen II
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Blois Blois
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Rouen Rouen
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Granville Granville
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Poissy Poissy
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Saint-Malo Saint-Malo
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Guingamp II Guingamp II
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
23:00 - 06/05
Rennes II Rennes II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
07:00 - 13/05
Beauvais Beauvais
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
C' Chartres C' Chartres
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
Évreux 27 Évreux 27
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Caen II Caen II
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
Châteaubriant Châteaubriant
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 13/05
Rennes II Rennes II
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:30 - 13/05
Vannes Vannes
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
07:00 - 27/05
St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
 Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
National 2 - Group A
07:00 - 27/05
Châteaubriant Châteaubriant
 Granville Granville
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Blois Blois
 Rennes II Rennes II
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Rouen Rouen
 C' Chartres C' Chartres
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Poissy Poissy
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Saint-Malo Saint-Malo
 Évreux 27 Évreux 27
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Guingamp II Guingamp II
 Vannes Vannes
National 2 - Group A
23:00 - 27/05
Caen II Caen II
 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
National 2 - Group A
07:00 - 03/06
Chambly Thelle FC Chambly Thelle FC
 Châteaubriant Châteaubriant
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
Beauvais Beauvais
 Rouen Rouen
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
C' Chartres C' Chartres
 Saint-Malo Saint-Malo
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
Évreux 27 Évreux 27
 Guingamp II Guingamp II
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
Granville Granville
 Blois Blois
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
Racing Colombes 92 Racing Colombes 92
 St-Pryvé St-Hilaire St-Pryvé St-Hilaire
National 2 - Group A
23:00 - 03/06
Rennes II Rennes II
 Poissy Poissy
National 2 - Group A
23:30 - 03/06
Vannes Vannes
 Caen II Caen II

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.