Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Second NL

Second NL
07:00 - 19/08
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
07:00 - 19/08
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Sesvete Sesvete
Second NL
22:30 - 20/08
Zagorec Zagorec
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
22:30 - 20/08
NK Osijek II NK Osijek II
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
22:30 - 20/08
Hrvace Hrvace
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
22:30 - 20/08
Jadran LP Jadran LP
 Belišće Belišće
Second NL
22:30 - 20/08
Marsonia Marsonia
 Opatija Opatija
Second NL
22:30 - 20/08
Bjelovar Bjelovar
 Trnje Trnje
Second NL
22:00 - 26/08
Sesvete Sesvete
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
22:00 - 26/08
Zagorec Zagorec
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
22:00 - 26/08
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Trnje Trnje
Second NL
22:00 - 27/08
Dugo Selo Dugo Selo
 Opatija Opatija
Second NL
22:00 - 27/08
Belišće Belišće
 Marsonia Marsonia
Second NL
22:00 - 27/08
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
22:00 - 27/08
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
22:00 - 27/08
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 03/09
Hrvace Hrvace
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 03/09
Bjelovar Bjelovar
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 03/09
Jadran LP Jadran LP
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
21:30 - 03/09
Marsonia Marsonia
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:30 - 03/09
Opatija Opatija
 Belišće Belišće
Second NL
21:30 - 03/09
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Trnje Trnje
Second NL
21:30 - 03/09
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:30 - 04/09
NK Osijek II NK Osijek II
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 09/09
Sesvete Sesvete
 Opatija Opatija
Second NL
21:30 - 10/09
Dugo Selo Dugo Selo
 Belišće Belišće
Second NL
21:30 - 10/09
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:30 - 10/09
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:30 - 10/09
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:30 - 10/09
Zagorec Zagorec
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:30 - 10/09
NK Osijek II NK Osijek II
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 10/09
Trnje Trnje
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:30 - 16/09
Bjelovar Bjelovar
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
21:30 - 16/09
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 16/09
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 16/09
Opatija Opatija
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
21:30 - 17/09
Hrvace Hrvace
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 18/09
Jadran LP Jadran LP
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 17/09
Belišće Belišće
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:30 - 17/09
Marsonia Marsonia
 Trnje Trnje
Second NL
21:00 - 24/09
Dugo Selo Dugo Selo
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:00 - 24/09
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Belišće Belišće
Second NL
21:00 - 24/09
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:00 - 24/09
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:00 - 24/09
Zagorec Zagorec
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:00 - 24/09
NK Osijek II NK Osijek II
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:00 - 24/09
Hrvace Hrvace
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:00 - 24/09
Trnje Trnje
 Opatija Opatija
Second NL
20:30 - 30/09
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Hrvace Hrvace
Second NL
20:30 - 30/09
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
20:30 - 05/10
Opatija Opatija
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
20:30 - 04/10
Sesvete Sesvete
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
20:30 - 01/10
Bjelovar Bjelovar
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
20:30 - 01/10
Jadran LP Jadran LP
 Zagorec Zagorec
Second NL
20:30 - 01/10
Marsonia Marsonia
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
20:30 - 01/10
Belišće Belišće
 Trnje Trnje
Second NL
20:00 - 08/10
Dugo Selo Dugo Selo
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
20:00 - 08/10
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Belišće Belišće
Second NL
20:00 - 08/10
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Opatija Opatija
Second NL
20:00 - 08/10
Zagorec Zagorec
 Marsonia Marsonia
Second NL
20:00 - 08/10
NK Osijek II NK Osijek II
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
20:00 - 08/10
Hrvace Hrvace
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
20:00 - 08/10
Bjelovar Bjelovar
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
20:00 - 08/10
Trnje Trnje
 Sesvete Sesvete
Second NL
20:00 - 14/10
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
20:00 - 14/10
Opatija Opatija
 Zagorec Zagorec
Second NL
20:00 - 14/10
Sesvete Sesvete
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
20:00 - 14/10
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
20:00 - 15/10
Jadran LP Jadran LP
 Hrvace Hrvace
Second NL
18:00 - 15/10
Marsonia Marsonia
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
20:00 - 15/10
Belišće Belišće
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
20:00 - 15/10
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Trnje Trnje
Second NL
20:00 - 21/10
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
20:00 - 22/10
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
20:00 - 22/10
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Sesvete Sesvete
Second NL
20:00 - 22/10
Zagorec Zagorec
 Belišće Belišće
Second NL
20:00 - 22/10
NK Osijek II NK Osijek II
 Opatija Opatija
Second NL
20:00 - 22/10
Hrvace Hrvace
 Marsonia Marsonia
Second NL
20:00 - 22/10
Bjelovar Bjelovar
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
20:00 - 22/10
Dugo Selo Dugo Selo
 Trnje Trnje
Second NL
20:00 - 28/10
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
20:00 - 28/10
Opatija Opatija
 Hrvace Hrvace
Second NL
20:00 - 28/10
Sesvete Sesvete
 Zagorec Zagorec
Second NL
20:00 - 29/10
Jadran LP Jadran LP
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
20:00 - 29/10
Marsonia Marsonia
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
20:00 - 28/10
Belišće Belišće
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
20:00 - 29/10
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
20:00 - 29/10
Trnje Trnje
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
20:00 - 04/11
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Marsonia Marsonia
Second NL
20:00 - 04/11
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
20:00 - 05/11
Dugo Selo Dugo Selo
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
20:00 - 05/11
Zagorec Zagorec
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
20:00 - 05/11
NK Osijek II NK Osijek II
 Sesvete Sesvete
Second NL
20:00 - 05/11
Hrvace Hrvace
 Belišće Belišće
Second NL
20:00 - 05/11
Bjelovar Bjelovar
 Opatija Opatija
Second NL
20:00 - 05/11
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Trnje Trnje
Second NL
20:00 - 11/11
Opatija Opatija
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
20:00 - 11/11
Sesvete Sesvete
 Hrvace Hrvace
Second NL
20:00 - 12/11
Jadran LP Jadran LP
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
20:00 - 12/11
Marsonia Marsonia
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
20:00 - 12/11
Belišće Belišće
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
20:00 - 12/11
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
20:00 - 12/11
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
20:00 - 12/11
Trnje Trnje
 Zagorec Zagorec
Second NL
19:30 - 18/11
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Belišće Belišće
Second NL
19:30 - 18/11
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Opatija Opatija
Second NL
19:30 - 19/11
Dugo Selo Dugo Selo
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
19:30 - 19/11
Zagorec Zagorec
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
19:30 - 19/11
Hrvace Hrvace
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
19:30 - 19/11
Bjelovar Bjelovar
 Sesvete Sesvete
Second NL
19:30 - 19/11
Jadran LP Jadran LP
 Marsonia Marsonia
Second NL
19:30 - 19/11
NK Osijek II NK Osijek II
 Trnje Trnje
Second NL
19:30 - 25/11
Opatija Opatija
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
19:30 - 25/11
Sesvete Sesvete
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
19:30 - 26/11
Marsonia Marsonia
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
19:30 - 26/11
Belišće Belišće
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
19:30 - 26/11
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
19:30 - 26/11
Jadran Poreč Jadran Poreč
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
19:30 - 26/11
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Zagorec Zagorec
Second NL
19:30 - 26/11
Trnje Trnje
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:00 - 24/02
Sesvete Sesvete
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:00 - 24/02
Opatija Opatija
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:00 - 25/02
Dugo Selo Dugo Selo
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:00 - 25/02
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
21:00 - 25/02
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:00 - 25/02
Trnje Trnje
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:00 - 25/02
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:00 - 25/02
Belišće Belišće
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:30 - 03/03
Opatija Opatija
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 03/03
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
21:30 - 04/03
Marsonia Marsonia
 Belišće Belišće
Second NL
21:30 - 04/03
Jadran LP Jadran LP
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:30 - 04/03
Trnje Trnje
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:30 - 04/03
Bjelovar Bjelovar
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 04/03
Hrvace Hrvace
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 04/03
NK Osijek II NK Osijek II
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 10/03
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 10/03
Sesvete Sesvete
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:30 - 11/03
Dugo Selo Dugo Selo
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
21:30 - 11/03
Zagorec Zagorec
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 11/03
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:30 - 11/03
Trnje Trnje
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:30 - 11/03
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:30 - 11/03
Belišće Belišće
 Opatija Opatija
Second NL
21:30 - 17/03
Opatija Opatija
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:30 - 17/03
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 17/03
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 18/03
Belišće Belišće
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 18/03
Marsonia Marsonia
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
21:30 - 18/03
Jadran LP Jadran LP
 Trnje Trnje
Second NL
21:30 - 18/03
Bjelovar Bjelovar
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 18/03
Hrvace Hrvace
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
21:30 - 24/03
Sesvete Sesvete
 Belišće Belišće
Second NL
21:30 - 25/03
Dugo Selo Dugo Selo
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 25/03
NK Osijek II NK Osijek II
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:30 - 25/03
Zagorec Zagorec
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:30 - 25/03
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:30 - 25/03
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:30 - 25/03
Trnje Trnje
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:30 - 25/03
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Opatija Opatija
Second NL
21:30 - 31/03
Sesvete Sesvete
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 31/03
Opatija Opatija
 Trnje Trnje
Second NL
21:30 - 31/03
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 31/03
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
21:30 - 01/04
Belišće Belišće
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
21:30 - 01/04
Marsonia Marsonia
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 01/04
Jadran LP Jadran LP
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 01/04
Bjelovar Bjelovar
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 08/04
Dugo Selo Dugo Selo
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:30 - 08/04
Hrvace Hrvace
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
21:30 - 08/04
NK Osijek II NK Osijek II
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
21:30 - 08/04
Zagorec Zagorec
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
21:30 - 08/04
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Marsonia Marsonia
Second NL
21:30 - 08/04
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Opatija Opatija
Second NL
21:30 - 08/04
Trnje Trnje
 Belišće Belišće
Second NL
21:30 - 08/04
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Sesvete Sesvete
Second NL
21:30 - 14/04
Sesvete Sesvete
 Trnje Trnje
Second NL
21:30 - 14/04
Opatija Opatija
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
21:30 - 14/04
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Hrvace Hrvace
Second NL
21:30 - 14/04
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
21:30 - 15/04
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
21:30 - 15/04
Belišće Belišće
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
21:30 - 15/04
Marsonia Marsonia
 Zagorec Zagorec
Second NL
21:30 - 15/04
Jadran LP Jadran LP
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
22:00 - 22/04
Dugo Selo Dugo Selo
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
22:00 - 22/04
Bjelovar Bjelovar
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
22:00 - 22/04
Hrvace Hrvace
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
22:00 - 22/04
NK Osijek II NK Osijek II
 Marsonia Marsonia
Second NL
22:00 - 22/04
Zagorec Zagorec
 Opatija Opatija
Second NL
22:00 - 22/04
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Belišće Belišće
Second NL
22:00 - 22/04
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Sesvete Sesvete
Second NL
22:00 - 22/04
Trnje Trnje
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
22:00 - 28/04
Sesvete Sesvete
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
22:00 - 28/04
Opatija Opatija
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
22:00 - 28/04
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
22:00 - 29/04
Trnje Trnje
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
22:00 - 29/04
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
22:00 - 29/04
Belišće Belišće
 Zagorec Zagorec
Second NL
22:00 - 29/04
Marsonia Marsonia
 Hrvace Hrvace
Second NL
22:00 - 29/04
Jadran LP Jadran LP
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
22:00 - 05/05
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
22:00 - 06/05
Dugo Selo Dugo Selo
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
22:00 - 06/05
Bjelovar Bjelovar
 Marsonia Marsonia
Second NL
22:00 - 06/05
Hrvace Hrvace
 Opatija Opatija
Second NL
22:00 - 06/05
NK Osijek II NK Osijek II
 Belišće Belišće
Second NL
22:00 - 06/05
Zagorec Zagorec
 Sesvete Sesvete
Second NL
22:00 - 06/05
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
22:00 - 06/05
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Trnje Trnje
Second NL
22:30 - 12/05
Sesvete Sesvete
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
22:30 - 12/05
Opatija Opatija
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
22:30 - 13/05
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
22:30 - 13/05
Trnje Trnje
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle
Second NL
22:30 - 13/05
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Zagorec Zagorec
Second NL
22:30 - 13/05
Belišće Belišće
 Hrvace Hrvace
Second NL
22:30 - 13/05
Marsonia Marsonia
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
22:30 - 13/05
Jadran LP Jadran LP
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
22:30 - 19/05
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Marsonia Marsonia
Second NL
22:30 - 19/05
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Opatija Opatija
Second NL
22:30 - 20/05
Dugo Selo Dugo Selo
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
22:30 - 20/05
Bjelovar Bjelovar
 Belišće Belišće
Second NL
22:30 - 20/05
Hrvace Hrvace
 Sesvete Sesvete
Second NL
22:30 - 20/05
NK Osijek II NK Osijek II
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
22:30 - 20/05
Zagorec Zagorec
 Trnje Trnje
Second NL
22:30 - 20/05
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
22:30 - 26/05
Sesvete Sesvete
 Bjelovar Bjelovar
Second NL
22:30 - 26/05
Opatija Opatija
 Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
Second NL
22:30 - 27/05
Grobničan Čavle Grobničan Čavle
 Dugo Selo Dugo Selo
Second NL
22:30 - 27/05
Jadran Poreč Jadran Poreč
 Zagorec Zagorec
Second NL
22:30 - 27/05
Trnje Trnje
 NK Osijek II NK Osijek II
Second NL
22:30 - 27/05
Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
 Hrvace Hrvace
Second NL
22:30 - 27/05
Belišće Belišće
 Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
Second NL
22:30 - 27/05
Marsonia Marsonia
 Jadran LP Jadran LP
Second NL
22:30 - 03/06
Dugo Selo Dugo Selo
 Marsonia Marsonia
Second NL
22:30 - 03/06
Jadran LP Jadran LP
 Opatija Opatija
Second NL
22:30 - 03/06
Medjimurje Cakovec Medjimurje Cakovec
 Belišće Belišće
Second NL
22:30 - 03/06
Zrinski Jurjevac Zrinski Jurjevac
 Sesvete Sesvete
Second NL
22:30 - 03/06
Bjelovar Bjelovar
 Mladost Ždralovi Mladost Ždralovi
Second NL
22:30 - 03/06
Hrvace Hrvace
 Trnje Trnje
Second NL
22:30 - 03/06
NK Osijek II NK Osijek II
 Jadran Poreč Jadran Poreč
Second NL
22:30 - 03/06
Zagorec Zagorec
 Grobničan Čavle Grobničan Čavle

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.