Skip to main content
Lịch Thi Đấu Segunda División

Lịch Thi Đấu Segunda División

Segunda División
15/08 - 03:00
Burgos Burgos
VS 15/08 - 03:00
 Malaga Malaga
Segunda División
16/08 - 03:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 16/08 - 03:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
13/08 - 22:00
Eibar Eibar
VS 13/08 - 22:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
14/08 - 04:00
Las Palmas Las Palmas
VS 14/08 - 04:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
14/08 - 00:00
Mirandes Mirandes
VS 14/08 - 00:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
14/08 - 22:30
Racing Santander Racing Santander
VS 14/08 - 22:30
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
14/08 - 02:00
Leganes Leganes
VS 14/08 - 02:00
 Alaves Alaves
Segunda División
15/08 - 22:30
Oviedo Oviedo
VS 15/08 - 22:30
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
15/08 - 00:30
Ibiza Ibiza
VS 15/08 - 00:30
 Granada CF Granada CF
Segunda División
13/08 - 02:00
Levante Levante
VS 13/08 - 02:00
 Huesca Huesca
Segunda División
16/08 - 00:30
Lugo Lugo
VS 16/08 - 00:30
 Albacete Albacete
Segunda División
20/08 - 03:00
Alaves Alaves
VS 20/08 - 03:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
21/08 - 03:00
Granada CF Granada CF
VS 21/08 - 03:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
21/08 - 00:30
Albacete Albacete
VS 21/08 - 00:30
 Burgos Burgos
Segunda División
20/08 - 22:30
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 20/08 - 22:30
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
22/08 - 00:30
Huesca Huesca
VS 22/08 - 00:30
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
20/08 - 01:00
Villarreal II Villarreal II
VS 20/08 - 01:00
 Eibar Eibar
Segunda División
23/08 - 01:00
Ponferradina Ponferradina
VS 23/08 - 01:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
21/08 - 22:30
Oviedo Oviedo
VS 21/08 - 22:30
 Leganes Leganes
Segunda División
23/08 - 03:00
Malaga Malaga
VS 23/08 - 03:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
21/08 - 00:30
Zaragoza Zaragoza
VS 21/08 - 00:30
 Levante Levante
Segunda División
22/08 - 03:00
Tenerife Tenerife
VS 22/08 - 03:00
 Lugo Lugo
Segunda División
27/08 - 03:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 27/08 - 03:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
29/08 - 00:30
Eibar Eibar
VS 29/08 - 00:30
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
30/08 - 01:00
Granada CF Granada CF
VS 30/08 - 01:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
28/08 - 03:00
Levante Levante
VS 28/08 - 03:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
27/08 - 01:00
Albacete Albacete
VS 27/08 - 01:00
 Huesca Huesca
Segunda División
29/08 - 03:00
Ibiza Ibiza
VS 29/08 - 03:00
 Alaves Alaves
Segunda División
30/08 - 03:00
Las Palmas Las Palmas
VS 30/08 - 03:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
27/08 - 22:30
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 27/08 - 22:30
 Burgos Burgos
Segunda División
28/08 - 00:30
Lugo Lugo
VS 28/08 - 00:30
 Leganes Leganes
Segunda División
28/08 - 00:30
Mirandes Mirandes
VS 28/08 - 00:30
 Malaga Malaga
Segunda División
28/08 - 22:30
Racing Santander Racing Santander
VS 28/08 - 22:30
 Oviedo Oviedo
Segunda División
03/09 - 19:00
Alaves Alaves
VS 03/09 - 19:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
04/09 - 19:00
FC Andorra FC Andorra
VS 04/09 - 19:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
04/09 - 23:30
Burgos Burgos
VS 04/09 - 23:30
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
04/09 - 23:30
Huesca Huesca
VS 04/09 - 23:30
 Ibiza Ibiza
Segunda División
03/09 - 23:30
Ponferradina Ponferradina
VS 03/09 - 23:30
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
03/09 - 02:00
Leganes Leganes
VS 03/09 - 02:00
 Eibar Eibar
Segunda División
06/09 - 02:00
Oviedo Oviedo
VS 06/09 - 02:00
 Levante Levante
Segunda División
05/09 - 02:00
Zaragoza Zaragoza
VS 05/09 - 02:00
 Lugo Lugo
Segunda División
03/09 - 21:15
Villarreal II Villarreal II
VS 03/09 - 21:15
 Mirandes Mirandes
Segunda División
04/09 - 02:00
Tenerife Tenerife
VS 04/09 - 02:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
04/09 - 21:15
Malaga Malaga
VS 04/09 - 21:15
 Albacete Albacete
Segunda División
10/09 - 21:15
Burgos Burgos
VS 10/09 - 21:15
 Oviedo Oviedo
Segunda División
13/09 - 02:00
Eibar Eibar
VS 13/09 - 02:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
12/09 - 02:00
Huesca Huesca
VS 12/09 - 02:00
 Malaga Malaga
Segunda División
11/09 - 21:15
Ibiza Ibiza
VS 11/09 - 21:15
 Tenerife Tenerife
Segunda División
11/09 - 02:00
Levante Levante
VS 11/09 - 02:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
11/09 - 23:30
Ponferradina Ponferradina
VS 11/09 - 23:30
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
10/09 - 19:00
Lugo Lugo
VS 10/09 - 19:00
 Alaves Alaves
Segunda División
11/09 - 21:15
Mirandes Mirandes
VS 11/09 - 21:15
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
10/09 - 02:00
Las Palmas Las Palmas
VS 10/09 - 02:00
 Leganes Leganes
Segunda División
11/09 - 19:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 11/09 - 19:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
10/09 - 23:30
FC Cartagena FC Cartagena
VS 10/09 - 23:30
 Albacete Albacete
Segunda División
18/09 - 21:15
Alaves Alaves
VS 18/09 - 21:15
 Huesca Huesca
Segunda División
17/09 - 23:30
FC Andorra FC Andorra
VS 17/09 - 23:30
 Eibar Eibar
Segunda División
17/09 - 23:30
Granada CF Granada CF
VS 17/09 - 23:30
 Mirandes Mirandes
Segunda División
19/09 - 02:00
Albacete Albacete
VS 19/09 - 02:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
18/09 - 19:00
Leganes Leganes
VS 18/09 - 19:00
 Burgos Burgos
Segunda División
17/09 - 02:00
Levante Levante
VS 17/09 - 02:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
17/09 - 21:15
Oviedo Oviedo
VS 17/09 - 21:15
 Ibiza Ibiza
Segunda División
18/09 - 23:30
Racing Santander Racing Santander
VS 18/09 - 23:30
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
17/09 - 19:00
Villarreal II Villarreal II
VS 17/09 - 19:00
 Lugo Lugo
Segunda División
20/09 - 02:00
Tenerife Tenerife
VS 20/09 - 02:00
 Malaga Malaga
Segunda División
18/09 - 02:00
Zaragoza Zaragoza
VS 18/09 - 02:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
25/09 - 19:00
Burgos Burgos
VS 25/09 - 19:00
 Levante Levante
Segunda División
25/09 - 23:30
Eibar Eibar
VS 25/09 - 23:30
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
24/09 - 19:00
Huesca Huesca
VS 24/09 - 19:00
 Leganes Leganes
Segunda División
25/09 - 21:15
Lugo Lugo
VS 25/09 - 21:15
 Oviedo Oviedo
Segunda División
24/09 - 23:30
Malaga Malaga
VS 24/09 - 23:30
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
24/09 - 21:15
Mirandes Mirandes
VS 24/09 - 21:15
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
24/09 - 23:30
Ponferradina Ponferradina
VS 24/09 - 23:30
 Tenerife Tenerife
Segunda División
25/09 - 23:30
Albacete Albacete
VS 25/09 - 23:30
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
27/09 - 02:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 27/09 - 02:00
 Alaves Alaves
Segunda División
27/09 - 02:00
Las Palmas Las Palmas
VS 27/09 - 02:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
24/09 - 02:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 24/09 - 02:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
02/10 - 21:15
Alaves Alaves
VS 02/10 - 21:15
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
01/10 - 23:30
FC Andorra FC Andorra
VS 01/10 - 23:30
 Levante Levante
Segunda División
02/10 - 23:30
Granada CF Granada CF
VS 02/10 - 23:30
 Huesca Huesca
Segunda División
03/10 - 02:00
Ibiza Ibiza
VS 03/10 - 02:00
 Lugo Lugo
Segunda División
02/10 - 02:00
Villarreal II Villarreal II
VS 02/10 - 02:00
 Burgos Burgos
Segunda División
02/10 - 23:30
Oviedo Oviedo
VS 02/10 - 23:30
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
04/10 - 02:00
Zaragoza Zaragoza
VS 04/10 - 02:00
 Eibar Eibar
Segunda División
01/10 - 21:15
Mirandes Mirandes
VS 01/10 - 21:15
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
01/10 - 21:15
Racing Santander Racing Santander
VS 01/10 - 21:15
 Malaga Malaga
Segunda División
01/10 - 02:00
Tenerife Tenerife
VS 01/10 - 02:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
02/10 - 21:15
Leganes Leganes
VS 02/10 - 21:15
 Albacete Albacete
Segunda División
09/10 - 19:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 09/10 - 19:00
 Leganes Leganes
Segunda División
11/10 - 02:00
Eibar Eibar
VS 11/10 - 02:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
08/10 - 23:30
Huesca Huesca
VS 08/10 - 23:30
 Lugo Lugo
Segunda División
09/10 - 23:30
Levante Levante
VS 09/10 - 23:30
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
08/10 - 02:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 08/10 - 02:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
09/10 - 23:30
Albacete Albacete
VS 09/10 - 23:30
 Tenerife Tenerife
Segunda División
09/10 - 02:00
Burgos Burgos
VS 09/10 - 02:00
 Alaves Alaves
Segunda División
10/10 - 02:00
Malaga Malaga
VS 10/10 - 02:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
08/10 - 21:15
Ponferradina Ponferradina
VS 08/10 - 21:15
 Granada CF Granada CF
Segunda División
08/10 - 23:30
Las Palmas Las Palmas
VS 08/10 - 23:30
 Ibiza Ibiza
Segunda División
09/10 - 21:15
Zaragoza Zaragoza
VS 09/10 - 21:15
 Oviedo Oviedo
Segunda División
12/10 - 23:30
Alaves Alaves
VS 12/10 - 23:30
 Albacete Albacete
Segunda División
12/10 - 21:15
FC Andorra FC Andorra
VS 12/10 - 21:15
 Burgos Burgos
Segunda División
14/10 - 02:00
Granada CF Granada CF
VS 14/10 - 02:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
12/10 - 21:15
Leganes Leganes
VS 12/10 - 21:15
 Malaga Malaga
Segunda División
13/10 - 02:00
Racing Santander Racing Santander
VS 13/10 - 02:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
12/10 - 23:30
Tenerife Tenerife
VS 12/10 - 23:30
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
14/10 - 00:00
Ibiza Ibiza
VS 14/10 - 00:00
 Eibar Eibar
Segunda División
12/10 - 23:30
Oviedo Oviedo
VS 12/10 - 23:30
 Huesca Huesca
Segunda División
13/10 - 02:00
Lugo Lugo
VS 13/10 - 02:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
14/10 - 00:00
Mirandes Mirandes
VS 14/10 - 00:00
 Levante Levante
Segunda División
12/10 - 19:00
Villarreal II Villarreal II
VS 12/10 - 19:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
16/10 - 23:30
Burgos Burgos
VS 16/10 - 23:30
 Mirandes Mirandes
Segunda División
17/10 - 02:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 17/10 - 02:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
15/10 - 23:30
Huesca Huesca
VS 15/10 - 23:30
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
16/10 - 02:00
Albacete Albacete
VS 16/10 - 02:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
15/10 - 21:15
FC Andorra FC Andorra
VS 15/10 - 21:15
 Alaves Alaves
Segunda División
18/10 - 02:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 18/10 - 02:00
 Eibar Eibar
Segunda División
17/10 - 02:00
Tenerife Tenerife
VS 17/10 - 02:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
16/10 - 19:00
Levante Levante
VS 16/10 - 19:00
 Leganes Leganes
Segunda División
15/10 - 23:30
Ponferradina Ponferradina
VS 15/10 - 23:30
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
16/10 - 23:30
Malaga Malaga
VS 16/10 - 23:30
 Lugo Lugo
Segunda División
15/10 - 21:15
Zaragoza Zaragoza
VS 15/10 - 21:15
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
22/10 - 23:30
Alaves Alaves
VS 22/10 - 23:30
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
22/10 - 02:00
Granada CF Granada CF
VS 22/10 - 02:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
23/10 - 02:00
Ibiza Ibiza
VS 23/10 - 02:00
 Levante Levante
Segunda División
23/10 - 23:30
Leganes Leganes
VS 23/10 - 23:30
 Tenerife Tenerife
Segunda División
22/10 - 21:15
Villarreal II Villarreal II
VS 22/10 - 21:15
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
23/10 - 21:15
Lugo Lugo
VS 23/10 - 21:15
 Burgos Burgos
Segunda División
24/10 - 02:00
Las Palmas Las Palmas
VS 24/10 - 02:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
22/10 - 23:30
Mirandes Mirandes
VS 22/10 - 23:30
 Huesca Huesca
Segunda División
25/10 - 02:00
Oviedo Oviedo
VS 25/10 - 02:00
 Malaga Malaga
Segunda División
23/10 - 19:00
Racing Santander Racing Santander
VS 23/10 - 19:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
23/10 - 23:30
Eibar Eibar
VS 23/10 - 23:30
 Albacete Albacete
Segunda División
29/10 - 23:30
Alaves Alaves
VS 29/10 - 23:30
 Oviedo Oviedo
Segunda División
29/10 - 19:00
FC Andorra FC Andorra
VS 29/10 - 19:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
30/10 - 02:00
Burgos Burgos
VS 30/10 - 02:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
31/10 - 00:30
FC Cartagena FC Cartagena
VS 31/10 - 00:30
 Granada CF Granada CF
Segunda División
29/10 - 21:15
Huesca Huesca
VS 29/10 - 21:15
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
29/10 - 23:30
Leganes Leganes
VS 29/10 - 23:30
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
01/11 - 03:00
Levante Levante
VS 01/11 - 03:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
30/10 - 20:00
Lugo Lugo
VS 30/10 - 20:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
29/10 - 02:00
Tenerife Tenerife
VS 29/10 - 02:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
31/10 - 03:00
Albacete Albacete
VS 31/10 - 03:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
30/10 - 22:15
Malaga Malaga
VS 30/10 - 22:15
 Eibar Eibar
Segunda División
04/11 - 01:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 04/11 - 01:00
 Malaga Malaga
Segunda División
03/11 - 01:00
Eibar Eibar
VS 03/11 - 01:00
 Lugo Lugo
Segunda División
04/11 - 03:00
Granada CF Granada CF
VS 04/11 - 03:00
 Levante Levante
Segunda División
02/11 - 03:00
Ibiza Ibiza
VS 02/11 - 03:00
 Leganes Leganes
Segunda División
03/11 - 03:00
Mirandes Mirandes
VS 03/11 - 03:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
02/11 - 00:30
Racing Santander Racing Santander
VS 02/11 - 00:30
 Alaves Alaves
Segunda División
01/11 - 22:15
Zaragoza Zaragoza
VS 01/11 - 22:15
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
02/11 - 00:30
Las Palmas Las Palmas
VS 02/11 - 00:30
 Burgos Burgos
Segunda División
01/11 - 22:15
Ponferradina Ponferradina
VS 01/11 - 22:15
 Huesca Huesca
Segunda División
03/11 - 01:00
Villarreal II Villarreal II
VS 03/11 - 01:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
04/11 - 01:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 04/11 - 01:00
 Albacete Albacete
Segunda División
05/11 - 03:00
Alaves Alaves
VS 05/11 - 03:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
06/11 - 00:30
FC Andorra FC Andorra
VS 06/11 - 00:30
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
05/11 - 22:15
Burgos Burgos
VS 05/11 - 22:15
 Tenerife Tenerife
Segunda División
06/11 - 00:30
Huesca Huesca
VS 06/11 - 00:30
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
06/11 - 20:00
Ibiza Ibiza
VS 06/11 - 20:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
06/11 - 03:00
Leganes Leganes
VS 06/11 - 03:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
07/11 - 00:30
Malaga Malaga
VS 07/11 - 00:30
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
07/11 - 03:00
Albacete Albacete
VS 07/11 - 03:00
 Levante Levante
Segunda División
08/11 - 03:00
Lugo Lugo
VS 08/11 - 03:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
07/11 - 00:30
Las Palmas Las Palmas
VS 07/11 - 00:30
 Eibar Eibar
Segunda División
06/11 - 22:15
Oviedo Oviedo
VS 06/11 - 22:15
 Granada CF Granada CF
Segunda División
20/11 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 20/11 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
20/11 - 07:00
Levante Levante
VS 20/11 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
20/11 - 07:00
Eibar Eibar
VS 20/11 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
20/11 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 20/11 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
20/11 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 20/11 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
20/11 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 20/11 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
20/11 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 20/11 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
20/11 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 20/11 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
20/11 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 20/11 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
20/11 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 20/11 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
20/11 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 20/11 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
27/11 - 07:00
Alaves Alaves
VS 27/11 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
27/11 - 07:00
Burgos Burgos
VS 27/11 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
27/11 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 27/11 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
27/11 - 07:00
Huesca Huesca
VS 27/11 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
27/11 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 27/11 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
27/11 - 07:00
Malaga Malaga
VS 27/11 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
27/11 - 07:00
Albacete Albacete
VS 27/11 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
27/11 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 27/11 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
27/11 - 07:00
Leganes Leganes
VS 27/11 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
27/11 - 07:00
Lugo Lugo
VS 27/11 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
27/11 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 27/11 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
04/12 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 04/12 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
04/12 - 07:00
Eibar Eibar
VS 04/12 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
04/12 - 07:00
Levante Levante
VS 04/12 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
04/12 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 04/12 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
04/12 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 04/12 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
04/12 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 04/12 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
04/12 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 04/12 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
04/12 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 04/12 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
04/12 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 04/12 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
04/12 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 04/12 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
04/12 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 04/12 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
07/12 - 07:00
Burgos Burgos
VS 07/12 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
07/12 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 07/12 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
07/12 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 07/12 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
07/12 - 07:00
Leganes Leganes
VS 07/12 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
07/12 - 07:00
Levante Levante
VS 07/12 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
07/12 - 07:00
Lugo Lugo
VS 07/12 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
07/12 - 07:00
Albacete Albacete
VS 07/12 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
07/12 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 07/12 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
07/12 - 07:00
Huesca Huesca
VS 07/12 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
07/12 - 07:00
Malaga Malaga
VS 07/12 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
07/12 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 07/12 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
11/12 - 07:00
Alaves Alaves
VS 11/12 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
11/12 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 11/12 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
11/12 - 07:00
Eibar Eibar
VS 11/12 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
11/12 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 11/12 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
11/12 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 11/12 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
11/12 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 11/12 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
11/12 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 11/12 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
11/12 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 11/12 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
11/12 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 11/12 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
11/12 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 11/12 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
11/12 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 11/12 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
18/12 - 07:00
Burgos Burgos
VS 18/12 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
18/12 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 18/12 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
18/12 - 07:00
Leganes Leganes
VS 18/12 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
18/12 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 18/12 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
18/12 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 18/12 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
18/12 - 07:00
Albacete Albacete
VS 18/12 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
18/12 - 07:00
Malaga Malaga
VS 18/12 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
18/12 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 18/12 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
18/12 - 07:00
Levante Levante
VS 18/12 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
18/12 - 07:00
Lugo Lugo
VS 18/12 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
18/12 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 18/12 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
08/01 - 07:00
Alaves Alaves
VS 08/01 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
08/01 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 08/01 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
08/01 - 07:00
Eibar Eibar
VS 08/01 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
08/01 - 07:00
Leganes Leganes
VS 08/01 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
08/01 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 08/01 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
08/01 - 07:00
Malaga Malaga
VS 08/01 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
08/01 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 08/01 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
08/01 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 08/01 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
08/01 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 08/01 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
08/01 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 08/01 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
08/01 - 07:00
Huesca Huesca
VS 08/01 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
14/01 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 14/01 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
14/01 - 07:00
Eibar Eibar
VS 14/01 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
14/01 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 14/01 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
14/01 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 14/01 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
14/01 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 14/01 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
14/01 - 07:00
Albacete Albacete
VS 14/01 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
14/01 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 14/01 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
14/01 - 07:00
Burgos Burgos
VS 14/01 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
14/01 - 07:00
Levante Levante
VS 14/01 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
14/01 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 14/01 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
14/01 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 14/01 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
22/01 - 07:00
Alaves Alaves
VS 22/01 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
22/01 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 22/01 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
22/01 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 22/01 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
22/01 - 07:00
Huesca Huesca
VS 22/01 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
22/01 - 07:00
Leganes Leganes
VS 22/01 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
22/01 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 22/01 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
22/01 - 07:00
Lugo Lugo
VS 22/01 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
22/01 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 22/01 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
22/01 - 07:00
Malaga Malaga
VS 22/01 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
22/01 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 22/01 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
22/01 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 22/01 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
29/01 - 07:00
Eibar Eibar
VS 29/01 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
29/01 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 29/01 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
29/01 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 29/01 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
29/01 - 07:00
Albacete Albacete
VS 29/01 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
29/01 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 29/01 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
29/01 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 29/01 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
29/01 - 07:00
Levante Levante
VS 29/01 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
29/01 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 29/01 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
29/01 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 29/01 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
29/01 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 29/01 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
29/01 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 29/01 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
05/02 - 07:00
Alaves Alaves
VS 05/02 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
05/02 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 05/02 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
05/02 - 07:00
Burgos Burgos
VS 05/02 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
05/02 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 05/02 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
05/02 - 07:00
Huesca Huesca
VS 05/02 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
05/02 - 07:00
Leganes Leganes
VS 05/02 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
05/02 - 07:00
Malaga Malaga
VS 05/02 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
05/02 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 05/02 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
05/02 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 05/02 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
05/02 - 07:00
Lugo Lugo
VS 05/02 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
05/02 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 05/02 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
12/02 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 12/02 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
12/02 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 12/02 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
12/02 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 12/02 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
12/02 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 12/02 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
12/02 - 07:00
Albacete Albacete
VS 12/02 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
12/02 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 12/02 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
12/02 - 07:00
Levante Levante
VS 12/02 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
12/02 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 12/02 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
12/02 - 07:00
Eibar Eibar
VS 12/02 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
12/02 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 12/02 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
12/02 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 12/02 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
19/02 - 07:00
Alaves Alaves
VS 19/02 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
19/02 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 19/02 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
19/02 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 19/02 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
19/02 - 07:00
Leganes Leganes
VS 19/02 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
19/02 - 07:00
Malaga Malaga
VS 19/02 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
19/02 - 07:00
Lugo Lugo
VS 19/02 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
19/02 - 07:00
Huesca Huesca
VS 19/02 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
19/02 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 19/02 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
19/02 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 19/02 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
19/02 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 19/02 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
19/02 - 07:00
Burgos Burgos
VS 19/02 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
26/02 - 07:00
Alaves Alaves
VS 26/02 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
26/02 - 07:00
Eibar Eibar
VS 26/02 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
26/02 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 26/02 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
26/02 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 26/02 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
26/02 - 07:00
Levante Levante
VS 26/02 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
26/02 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 26/02 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
26/02 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 26/02 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
26/02 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 26/02 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
26/02 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 26/02 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
26/02 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 26/02 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
26/02 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 26/02 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
05/03 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 05/03 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
05/03 - 07:00
Burgos Burgos
VS 05/03 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
05/03 - 07:00
Huesca Huesca
VS 05/03 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
05/03 - 07:00
Lugo Lugo
VS 05/03 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
05/03 - 07:00
Malaga Malaga
VS 05/03 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
05/03 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 05/03 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
05/03 - 07:00
Albacete Albacete
VS 05/03 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
05/03 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 05/03 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
05/03 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 05/03 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
05/03 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 05/03 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
05/03 - 07:00
Leganes Leganes
VS 05/03 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
12/03 - 07:00
Alaves Alaves
VS 12/03 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
12/03 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 12/03 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
12/03 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 12/03 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
12/03 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 12/03 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
12/03 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 12/03 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
12/03 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 12/03 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
12/03 - 07:00
Eibar Eibar
VS 12/03 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
12/03 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 12/03 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
12/03 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 12/03 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
12/03 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 12/03 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
12/03 - 07:00
Levante Levante
VS 12/03 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
19/03 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 19/03 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
19/03 - 07:00
Burgos Burgos
VS 19/03 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
19/03 - 07:00
Huesca Huesca
VS 19/03 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
19/03 - 07:00
Leganes Leganes
VS 19/03 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
19/03 - 07:00
Lugo Lugo
VS 19/03 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
19/03 - 07:00
Albacete Albacete
VS 19/03 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
19/03 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 19/03 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
19/03 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 19/03 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
19/03 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 19/03 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
19/03 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 19/03 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
19/03 - 07:00
Malaga Malaga
VS 19/03 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
26/03 - 07:00
Alaves Alaves
VS 26/03 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
26/03 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 26/03 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
26/03 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 26/03 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
26/03 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 26/03 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
26/03 - 07:00
Eibar Eibar
VS 26/03 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
26/03 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 26/03 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
26/03 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 26/03 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
26/03 - 07:00
Malaga Malaga
VS 26/03 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
26/03 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 26/03 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
26/03 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 26/03 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
26/03 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 26/03 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
02/04 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 02/04 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
02/04 - 07:00
Burgos Burgos
VS 02/04 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
02/04 - 07:00
Levante Levante
VS 02/04 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
02/04 - 07:00
Lugo Lugo
VS 02/04 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
02/04 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 02/04 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
02/04 - 07:00
Albacete Albacete
VS 02/04 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
02/04 - 07:00
Huesca Huesca
VS 02/04 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
02/04 - 07:00
Leganes Leganes
VS 02/04 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
02/04 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 02/04 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
02/04 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 02/04 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
02/04 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 02/04 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
09/04 - 07:00
Alaves Alaves
VS 09/04 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
09/04 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 09/04 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
09/04 - 07:00
Eibar Eibar
VS 09/04 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
09/04 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 09/04 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
09/04 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 09/04 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
09/04 - 07:00
Lugo Lugo
VS 09/04 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
09/04 - 07:00
Huesca Huesca
VS 09/04 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
09/04 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 09/04 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
09/04 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 09/04 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
09/04 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 09/04 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
09/04 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 09/04 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
16/04 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 16/04 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
16/04 - 07:00
Burgos Burgos
VS 16/04 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
16/04 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 16/04 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
16/04 - 07:00
Leganes Leganes
VS 16/04 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
16/04 - 07:00
Levante Levante
VS 16/04 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
16/04 - 07:00
Albacete Albacete
VS 16/04 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
16/04 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 16/04 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
16/04 - 07:00
Malaga Malaga
VS 16/04 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
16/04 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 16/04 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
16/04 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 16/04 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
16/04 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 16/04 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
23/04 - 07:00
Alaves Alaves
VS 23/04 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
23/04 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 23/04 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
23/04 - 07:00
Eibar Eibar
VS 23/04 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
23/04 - 07:00
Huesca Huesca
VS 23/04 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
23/04 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 23/04 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
23/04 - 07:00
Lugo Lugo
VS 23/04 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
23/04 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 23/04 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
23/04 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 23/04 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
23/04 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 23/04 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
23/04 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 23/04 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
23/04 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 23/04 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
30/04 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 30/04 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
30/04 - 07:00
Burgos Burgos
VS 30/04 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
30/04 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 30/04 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
30/04 - 07:00
Albacete Albacete
VS 30/04 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
30/04 - 07:00
Levante Levante
VS 30/04 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
30/04 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 30/04 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
30/04 - 07:00
Malaga Malaga
VS 30/04 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
30/04 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 30/04 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
30/04 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 30/04 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
30/04 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 30/04 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
30/04 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 30/04 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
07/05 - 07:00
Alaves Alaves
VS 07/05 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
07/05 - 07:00
Eibar Eibar
VS 07/05 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
07/05 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 07/05 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
07/05 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 07/05 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
07/05 - 07:00
Lugo Lugo
VS 07/05 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
07/05 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 07/05 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
07/05 - 07:00
Leganes Leganes
VS 07/05 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
07/05 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 07/05 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
07/05 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 07/05 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
07/05 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 07/05 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
07/05 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 07/05 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
14/05 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 14/05 - 07:00
 Tenerife Tenerife
Segunda División
14/05 - 07:00
Burgos Burgos
VS 14/05 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
14/05 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 14/05 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
14/05 - 07:00
Huesca Huesca
VS 14/05 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
14/05 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 14/05 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
14/05 - 07:00
Malaga Malaga
VS 14/05 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
14/05 - 07:00
Albacete Albacete
VS 14/05 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
14/05 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 14/05 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
14/05 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 14/05 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
14/05 - 07:00
Levante Levante
VS 14/05 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
14/05 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 14/05 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
21/05 - 07:00
Alaves Alaves
VS 21/05 - 07:00
 Malaga Malaga
Segunda División
21/05 - 07:00
FC Cartagena FC Cartagena
VS 21/05 - 07:00
 Las Palmas Las Palmas
Segunda División
21/05 - 07:00
Eibar Eibar
VS 21/05 - 07:00
 Sporting Gijon Sporting Gijon
Segunda División
21/05 - 07:00
Ibiza Ibiza
VS 21/05 - 07:00
 Zaragoza Zaragoza
Segunda División
21/05 - 07:00
Oviedo Oviedo
VS 21/05 - 07:00
 Racing Santander Racing Santander
Segunda División
21/05 - 07:00
Leganes Leganes
VS 21/05 - 07:00
 FC Andorra FC Andorra
Segunda División
21/05 - 07:00
Tenerife Tenerife
VS 21/05 - 07:00
 Burgos Burgos
Segunda División
21/05 - 07:00
Mirandes Mirandes
VS 21/05 - 07:00
 Granada CF Granada CF
Segunda División
21/05 - 07:00
Lugo Lugo
VS 21/05 - 07:00
 Huesca Huesca
Segunda División
21/05 - 07:00
Villarreal II Villarreal II
VS 21/05 - 07:00
 Levante Levante
Segunda División
21/05 - 07:00
Ponferradina Ponferradina
VS 21/05 - 07:00
 Albacete Albacete
Segunda División
28/05 - 07:00
FC Andorra FC Andorra
VS 28/05 - 07:00
 Villarreal II Villarreal II
Segunda División
28/05 - 07:00
Burgos Burgos
VS 28/05 - 07:00
 Lugo Lugo
Segunda División
28/05 - 07:00
Granada CF Granada CF
VS 28/05 - 07:00
 Leganes Leganes
Segunda División
28/05 - 07:00
Levante Levante
VS 28/05 - 07:00
 Oviedo Oviedo
Segunda División
28/05 - 07:00
Albacete Albacete
VS 28/05 - 07:00
 Mirandes Mirandes
Segunda División
28/05 - 07:00
Las Palmas Las Palmas
VS 28/05 - 07:00
 Alaves Alaves
Segunda División
28/05 - 07:00
Racing Santander Racing Santander
VS 28/05 - 07:00
 FC Cartagena FC Cartagena
Segunda División
28/05 - 07:00
Huesca Huesca
VS 28/05 - 07:00
 Eibar Eibar
Segunda División
28/05 - 07:00
Malaga Malaga
VS 28/05 - 07:00
 Ibiza Ibiza
Segunda División
28/05 - 07:00
Sporting Gijon Sporting Gijon
VS 28/05 - 07:00
 Ponferradina Ponferradina
Segunda División
28/05 - 07:00
Zaragoza Zaragoza
VS 28/05 - 07:00
 Tenerife Tenerife

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.