Skip to main content
Lịch Thi Đấu NB I

Lịch Thi Đấu NB I

NB I
30/07 - 22:45
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 30/07 - 22:45
 Vasas Vasas
NB I
31/07 - 20:45
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 31/07 - 20:45
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
31/07 - 01:00
Ujpest Ujpest
VS 31/07 - 01:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
01/08 - 01:30
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 01/08 - 01:30
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
30/07 - 01:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 30/07 - 01:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
31/07 - 23:00
Paks Paks
VS 31/07 - 23:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
29/10 - 01:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 29/10 - 01:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
07/08 - 01:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 07/08 - 01:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
08/08 - 01:00
Videoton FC Videoton FC
VS 08/08 - 01:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
25/01 - 00:30
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 25/01 - 00:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
07/08 - 22:45
Puskas Academy Puskas Academy
VS 07/08 - 22:45
 Ujpest Ujpest
NB I
06/08 - 01:00
Vasas Vasas
VS 06/08 - 01:00
 Paks Paks
NB I
13/08 - 01:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 13/08 - 01:00
 Vasas Vasas
NB I
13/08 - 23:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 13/08 - 23:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
14/08 - 23:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 14/08 - 23:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
14/08 - 01:15
Ujpest Ujpest
VS 14/08 - 01:15
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
15/08 - 01:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 15/08 - 01:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
15/08 - 01:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 15/08 - 01:00
 Paks Paks
NB I
23/08 - 01:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 23/08 - 01:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
02/02 - 00:30
Paks Paks
VS 02/02 - 00:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
11/10 - 00:00
Videoton FC Videoton FC
VS 11/10 - 00:00
 Ujpest Ujpest
NB I
21/08 - 22:55
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 21/08 - 22:55
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
20/08 - 01:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 20/08 - 01:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
22/08 - 01:00
Vasas Vasas
VS 22/08 - 01:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
27/08 - 20:30
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 27/08 - 20:30
 Vasas Vasas
NB I
28/08 - 00:45
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 28/08 - 00:45
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
27/08 - 22:30
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 27/08 - 22:30
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
28/08 - 19:30
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 28/08 - 19:30
 Videoton FC Videoton FC
NB I
27/08 - 01:00
Ujpest Ujpest
VS 27/08 - 01:00
 Paks Paks
NB I
28/08 - 22:30
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 28/08 - 22:30
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
02/09 - 00:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 02/09 - 00:00
 Ujpest Ujpest
NB I
31/08 - 22:00
Paks Paks
VS 31/08 - 22:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
01/09 - 00:30
Videoton FC Videoton FC
VS 01/09 - 00:30
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
31/08 - 01:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 31/08 - 01:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
30/08 - 22:45
Puskas Academy Puskas Academy
VS 30/08 - 22:45
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
01/09 - 01:30
Vasas Vasas
VS 01/09 - 01:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
03/09 - 01:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 03/09 - 01:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
03/09 - 23:15
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 03/09 - 23:15
 Videoton FC Videoton FC
NB I
03/09 - 19:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 03/09 - 19:00
 Paks Paks
NB I
04/09 - 19:45
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 04/09 - 19:45
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
04/09 - 22:30
Ujpest Ujpest
VS 04/09 - 22:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
03/09 - 21:15
Vasas Vasas
VS 03/09 - 21:15
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
12/09 - 01:00
Ujpest Ujpest
VS 12/09 - 01:00
 Vasas Vasas
NB I
11/09 - 22:30
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 11/09 - 22:30
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
10/09 - 22:45
Budapest Honved Budapest Honved
VS 10/09 - 22:45
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
10/09 - 20:30
Paks Paks
VS 10/09 - 20:30
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
11/09 - 01:00
Videoton FC Videoton FC
VS 11/09 - 01:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
11/09 - 20:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 11/09 - 20:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
01/10 - 01:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 01/10 - 01:00
 Paks Paks
NB I
01/10 - 22:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 01/10 - 22:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
02/10 - 21:30
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 02/10 - 21:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
18/02 - 19:30
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 18/02 - 19:30
 Ujpest Ujpest
NB I
02/10 - 23:45
Puskas Academy Puskas Academy
VS 02/10 - 23:45
 Videoton FC Videoton FC
NB I
02/10 - 00:30
Vasas Vasas
VS 02/10 - 00:30
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
08/10 - 22:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 08/10 - 22:00
 Vasas Vasas
NB I
08/10 - 01:05
Ujpest Ujpest
VS 08/10 - 01:05
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
09/10 - 23:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 09/10 - 23:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
09/10 - 00:30
Budapest Honved Budapest Honved
VS 09/10 - 00:30
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
09/10 - 20:30
Paks Paks
VS 09/10 - 20:30
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
07/10 - 23:00
Videoton FC Videoton FC
VS 07/10 - 23:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
16/10 - 22:45
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 16/10 - 22:45
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
16/10 - 18:45
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 16/10 - 18:45
 Ujpest Ujpest
NB I
15/10 - 01:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 15/10 - 01:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
15/10 - 19:45
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 15/10 - 19:45
 Paks Paks
NB I
15/10 - 22:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 15/10 - 22:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
16/10 - 00:30
Vasas Vasas
VS 16/10 - 00:30
 Videoton FC Videoton FC
NB I
22/10 - 01:00
Vasas Vasas
VS 22/10 - 01:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
25/10 - 01:15
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 25/10 - 01:15
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
24/10 - 23:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 24/10 - 23:00
 Ujpest Ujpest
NB I
22/10 - 23:30
Puskas Academy Puskas Academy
VS 22/10 - 23:30
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
22/10 - 18:30
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 22/10 - 18:30
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
22/10 - 21:30
Videoton FC Videoton FC
VS 22/10 - 21:30
 Paks Paks
NB I
07/08 - 20:30
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 07/08 - 20:30
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
29/10 - 22:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 29/10 - 22:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
29/10 - 19:15
Budapest Honved Budapest Honved
VS 29/10 - 19:15
 Videoton FC Videoton FC
NB I
30/10 - 23:30
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 30/10 - 23:30
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
30/10 - 21:00
Ujpest Ujpest
VS 30/10 - 21:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
30/10 - 00:30
Paks Paks
VS 30/10 - 00:30
 Vasas Vasas
NB I
06/11 - 21:15
Vasas Vasas
VS 06/11 - 21:15
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
05/11 - 20:45
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 05/11 - 20:45
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
05/11 - 23:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 05/11 - 23:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
06/11 - 01:30
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 06/11 - 01:30
 Ujpest Ujpest
NB I
07/11 - 02:00
Videoton FC Videoton FC
VS 07/11 - 02:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
07/11 - 00:00
Paks Paks
VS 07/11 - 00:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
10/11 - 00:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 10/11 - 00:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
10/11 - 00:15
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 10/11 - 00:15
 Paks Paks
NB I
10/11 - 02:00
Ujpest Ujpest
VS 10/11 - 02:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
09/11 - 00:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 09/11 - 00:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
09/11 - 02:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 09/11 - 02:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
11/11 - 01:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 11/11 - 01:00
 Vasas Vasas
NB I
14/11 - 00:00
Vasas Vasas
VS 14/11 - 00:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
12/11 - 20:15
Puskas Academy Puskas Academy
VS 12/11 - 20:15
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
13/11 - 00:15
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 13/11 - 00:15
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
13/11 - 19:30
Videoton FC Videoton FC
VS 13/11 - 19:30
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
12/11 - 22:00
Paks Paks
VS 12/11 - 22:00
 Ujpest Ujpest
NB I
13/11 - 21:45
Budapest Honved Budapest Honved
VS 13/11 - 21:45
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
28/01 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 28/01 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
28/01 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 28/01 - 07:00
 Paks Paks
NB I
28/01 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 28/01 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
28/01 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 28/01 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
28/01 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 28/01 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
28/01 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 28/01 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
04/02 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 04/02 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
04/02 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 04/02 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
04/02 - 07:00
Paks Paks
VS 04/02 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
04/02 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 04/02 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
04/02 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 04/02 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
04/02 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 04/02 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
11/02 - 07:00
Vasas Vasas
VS 11/02 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
11/02 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 11/02 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
11/02 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 11/02 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
11/02 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 11/02 - 07:00
 Paks Paks
NB I
11/02 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 11/02 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
11/02 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 11/02 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
18/02 - 07:00
Paks Paks
VS 18/02 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
18/02 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 18/02 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
18/02 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 18/02 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
01/10 - 19:30
Ujpest Ujpest
VS 01/10 - 19:30
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
18/02 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 18/02 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
18/02 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 18/02 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
25/02 - 07:00
Vasas Vasas
VS 25/02 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
25/02 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 25/02 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
25/02 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 25/02 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
25/02 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 25/02 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
25/02 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 25/02 - 07:00
 Paks Paks
NB I
25/02 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 25/02 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
04/03 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 04/03 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
04/03 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 04/03 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
04/03 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 04/03 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
04/03 - 07:00
Paks Paks
VS 04/03 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
04/03 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 04/03 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
04/03 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 04/03 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
11/03 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 11/03 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
11/03 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 11/03 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
11/03 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 11/03 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
11/03 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 11/03 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
11/03 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 11/03 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
11/03 - 07:00
Paks Paks
VS 11/03 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
18/03 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 18/03 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
18/03 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 18/03 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
18/03 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 18/03 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
18/03 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 18/03 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
18/03 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 18/03 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
18/03 - 07:00
Vasas Vasas
VS 18/03 - 07:00
 Paks Paks
NB I
01/04 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 01/04 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
01/04 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 01/04 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
01/04 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 01/04 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
01/04 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 01/04 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
01/04 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 01/04 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
01/04 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 01/04 - 07:00
 Paks Paks
NB I
08/04 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 08/04 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
08/04 - 07:00
Paks Paks
VS 08/04 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
08/04 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 08/04 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
08/04 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 08/04 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
08/04 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 08/04 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
08/04 - 07:00
Vasas Vasas
VS 08/04 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
15/04 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 15/04 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
15/04 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 15/04 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
15/04 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 15/04 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
15/04 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 15/04 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
15/04 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 15/04 - 07:00
 Paks Paks
NB I
15/04 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 15/04 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
22/04 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 22/04 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
22/04 - 07:00
Paks Paks
VS 22/04 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
22/04 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 22/04 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
22/04 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 22/04 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
22/04 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 22/04 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
22/04 - 07:00
Vasas Vasas
VS 22/04 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
29/04 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 29/04 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
29/04 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 29/04 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
29/04 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 29/04 - 07:00
 Paks Paks
NB I
29/04 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 29/04 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
29/04 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 29/04 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
29/04 - 07:00
Vasas Vasas
VS 29/04 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
06/05 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 06/05 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
06/05 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 06/05 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
06/05 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 06/05 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
06/05 - 07:00
Paks Paks
VS 06/05 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
06/05 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 06/05 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
06/05 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 06/05 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
13/05 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 13/05 - 07:00
 Paks Paks
NB I
13/05 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 13/05 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
13/05 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 13/05 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
13/05 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 13/05 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
13/05 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 13/05 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC
NB I
13/05 - 07:00
Vasas Vasas
VS 13/05 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
20/05 - 07:00
Kisvarda FC Kisvarda FC
VS 20/05 - 07:00
 Vasas Vasas
NB I
20/05 - 07:00
Ujpest Ujpest
VS 20/05 - 07:00
 Kecskeméti TE Kecskeméti TE
NB I
20/05 - 07:00
Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
VS 20/05 - 07:00
 Debreceni VSC Debreceni VSC
NB I
20/05 - 07:00
Budapest Honved Budapest Honved
VS 20/05 - 07:00
 Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
NB I
20/05 - 07:00
Paks Paks
VS 20/05 - 07:00
 Puskas Academy Puskas Academy
NB I
20/05 - 07:00
Videoton FC Videoton FC
VS 20/05 - 07:00
 Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
NB I
27/05 - 07:00
Mezokovesd-zsory Mezokovesd-zsory
VS 27/05 - 07:00
 Ferencvarosi TC Ferencvarosi TC
NB I
27/05 - 07:00
Debreceni VSC Debreceni VSC
VS 27/05 - 07:00
 Ujpest Ujpest
NB I
27/05 - 07:00
Kecskeméti TE Kecskeméti TE
VS 27/05 - 07:00
 Kisvarda FC Kisvarda FC
NB I
27/05 - 07:00
Zalaegerszegi TE Zalaegerszegi TE
VS 27/05 - 07:00
 Paks Paks
NB I
27/05 - 07:00
Puskas Academy Puskas Academy
VS 27/05 - 07:00
 Budapest Honved Budapest Honved
NB I
27/05 - 07:00
Vasas Vasas
VS 27/05 - 07:00
 Videoton FC Videoton FC

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.