Skip to main content
Lịch Thi Đấu NB II

Lịch Thi Đấu NB II

NB II
30/07 - 22:30
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 30/07 - 22:30
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
01/08 - 00:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 01/08 - 00:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
01/08 - 00:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 01/08 - 00:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
31/07 - 22:30
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 31/07 - 22:30
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
01/08 - 00:00
Siofok Siofok
VS 01/08 - 00:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
31/07 - 22:30
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 31/07 - 22:30
 Csakvar Csakvar
NB II
31/07 - 22:30
Soroksar Soroksar
VS 31/07 - 22:30
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
02/08 - 01:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 02/08 - 01:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
01/08 - 00:00
Ajka Ajka
VS 01/08 - 00:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
01/08 - 00:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 01/08 - 00:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
07/08 - 22:30
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 07/08 - 22:30
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
07/08 - 22:30
Csakvar Csakvar
VS 07/08 - 22:30
 Siofok Siofok
NB II
09/08 - 01:15
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 09/08 - 01:15
 Soroksar Soroksar
NB II
08/08 - 00:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 08/08 - 00:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
08/08 - 00:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 08/08 - 00:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
08/08 - 00:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 08/08 - 00:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
07/08 - 22:30
Dorogi FC Dorogi FC
VS 07/08 - 22:30
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
07/08 - 22:30
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 07/08 - 22:30
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
30/01 - 00:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 30/01 - 00:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
07/08 - 22:30
MTE 1904 MTE 1904
VS 07/08 - 22:30
 Ajka Ajka
NB II
14/08 - 22:30
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 14/08 - 22:30
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
15/08 - 00:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 15/08 - 00:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
15/08 - 00:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 15/08 - 00:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
14/08 - 22:30
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 14/08 - 22:30
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
15/08 - 00:00
Siofok Siofok
VS 15/08 - 00:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
14/08 - 22:30
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 14/08 - 22:30
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
06/02 - 00:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 06/02 - 00:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
14/08 - 22:30
Soroksar Soroksar
VS 14/08 - 22:30
 Csakvar Csakvar
NB II
15/08 - 00:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 15/08 - 00:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
15/08 - 00:00
Ajka Ajka
VS 15/08 - 00:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
17/08 - 22:30
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 17/08 - 22:30
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
17/08 - 22:45
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 17/08 - 22:45
 Siofok Siofok
NB II
17/08 - 22:30
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 17/08 - 22:30
 Soroksar Soroksar
NB II
17/08 - 22:30
Csakvar Csakvar
VS 17/08 - 22:30
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
18/08 - 00:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 18/08 - 00:00
 Ajka Ajka
NB II
18/08 - 00:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 18/08 - 00:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
17/08 - 22:30
MTE 1904 MTE 1904
VS 17/08 - 22:30
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
18/08 - 00:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 18/08 - 00:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
18/08 - 00:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 18/08 - 00:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
17/08 - 22:30
Dorogi FC Dorogi FC
VS 17/08 - 22:30
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
22/08 - 00:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 22/08 - 00:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
21/08 - 22:30
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 21/08 - 22:30
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
22/08 - 00:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 22/08 - 00:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
22/08 - 22:45
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 22/08 - 22:45
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
22/08 - 00:00
Ajka Ajka
VS 22/08 - 00:00
 Csakvar Csakvar
NB II
21/08 - 22:30
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 21/08 - 22:30
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
21/08 - 22:30
Soroksar Soroksar
VS 21/08 - 22:30
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
22/08 - 00:00
Siofok Siofok
VS 22/08 - 00:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
21/08 - 22:30
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 21/08 - 22:30
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
22/08 - 00:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 22/08 - 00:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
30/08 - 01:00
Siofok Siofok
VS 30/08 - 01:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
28/08 - 22:30
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 28/08 - 22:30
 Soroksar Soroksar
NB II
29/08 - 00:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 29/08 - 00:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
28/08 - 22:30
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 28/08 - 22:30
 Ajka Ajka
NB II
28/08 - 22:30
Csakvar Csakvar
VS 28/08 - 22:30
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
29/08 - 00:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 29/08 - 00:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
29/08 - 00:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 29/08 - 00:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
28/08 - 22:30
MTE 1904 MTE 1904
VS 28/08 - 22:30
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
28/08 - 22:30
Budafoki LC Budafoki LC
VS 28/08 - 22:30
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
28/08 - 22:30
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 28/08 - 22:30
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
04/09 - 22:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 04/09 - 22:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
06/09 - 01:15
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 06/09 - 01:15
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
04/09 - 22:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 04/09 - 22:00
 Csakvar Csakvar
NB II
04/09 - 22:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 04/09 - 22:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
04/09 - 22:00
Ajka Ajka
VS 04/09 - 22:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
04/09 - 22:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 04/09 - 22:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
04/09 - 21:00
Soroksar Soroksar
VS 04/09 - 21:00
 Siofok Siofok
NB II
04/09 - 22:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 04/09 - 22:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
04/09 - 21:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 04/09 - 21:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
04/09 - 22:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 04/09 - 22:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
11/09 - 21:00
Soroksar Soroksar
VS 11/09 - 21:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
11/09 - 22:00
Siofok Siofok
VS 11/09 - 22:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
11/09 - 22:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 11/09 - 22:00
 Ajka Ajka
NB II
11/09 - 22:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 11/09 - 22:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
11/09 - 21:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 11/09 - 21:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
11/09 - 21:00
Csakvar Csakvar
VS 11/09 - 21:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
13/09 - 01:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 13/09 - 01:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
11/09 - 22:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 11/09 - 22:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
11/09 - 21:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 11/09 - 21:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
11/09 - 21:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 11/09 - 21:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
02/10 - 22:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 02/10 - 22:00
 Csakvar Csakvar
NB II
02/10 - 20:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 02/10 - 20:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
02/10 - 22:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 02/10 - 22:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
02/10 - 22:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 02/10 - 22:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
02/10 - 22:00
Ajka Ajka
VS 02/10 - 22:00
 Siofok Siofok
NB II
02/10 - 22:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 02/10 - 22:00
 Soroksar Soroksar
NB II
02/10 - 20:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 02/10 - 20:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
02/10 - 20:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 02/10 - 20:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
02/10 - 20:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 02/10 - 20:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
02/10 - 22:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 02/10 - 22:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
05/10 - 23:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 05/10 - 23:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
05/10 - 20:00
Soroksar Soroksar
VS 05/10 - 20:00
 Ajka Ajka
NB II
05/10 - 23:00
Siofok Siofok
VS 05/10 - 23:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
05/10 - 23:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 05/10 - 23:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
05/10 - 22:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 05/10 - 22:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
05/10 - 20:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 05/10 - 20:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
05/10 - 20:00
Csakvar Csakvar
VS 05/10 - 20:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
05/10 - 23:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 05/10 - 23:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
05/10 - 23:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 05/10 - 23:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
05/10 - 20:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 05/10 - 20:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
10/10 - 01:15
MTK Budapest MTK Budapest
VS 10/10 - 01:15
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
09/10 - 20:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 09/10 - 20:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
09/10 - 22:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 09/10 - 22:00
 Siofok Siofok
NB II
09/10 - 22:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 09/10 - 22:00
 Soroksar Soroksar
NB II
09/10 - 22:00
Ajka Ajka
VS 09/10 - 22:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
09/10 - 20:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 09/10 - 20:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
09/10 - 22:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 09/10 - 22:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
09/10 - 20:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 09/10 - 20:00
 Csakvar Csakvar
NB II
09/10 - 20:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 09/10 - 20:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
09/10 - 20:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 09/10 - 20:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
16/10 - 22:00
Ajka Ajka
VS 16/10 - 22:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
16/10 - 22:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 16/10 - 22:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
16/10 - 18:00
Soroksar Soroksar
VS 16/10 - 18:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
16/10 - 22:00
Siofok Siofok
VS 16/10 - 22:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
17/10 - 01:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 17/10 - 01:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
15/10 - 22:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 15/10 - 22:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
15/10 - 18:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 15/10 - 18:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
16/10 - 18:00
Csakvar Csakvar
VS 16/10 - 18:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
16/10 - 20:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 16/10 - 20:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
16/10 - 22:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 16/10 - 22:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
22/10 - 22:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 22/10 - 22:00
 Siofok Siofok
NB II
22/10 - 18:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 22/10 - 18:00
 Soroksar Soroksar
NB II
22/10 - 22:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 22/10 - 22:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
22/10 - 22:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 22/10 - 22:00
 Ajka Ajka
NB II
22/10 - 18:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 22/10 - 18:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
22/10 - 18:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 22/10 - 18:00
 Csakvar Csakvar
NB II
22/10 - 22:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 22/10 - 22:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
22/10 - 18:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 22/10 - 18:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
22/10 - 18:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 22/10 - 18:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
22/10 - 20:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 22/10 - 20:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
01/11 - 02:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 01/11 - 02:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
30/10 - 23:00
Ajka Ajka
VS 30/10 - 23:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
30/10 - 23:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 30/10 - 23:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
30/10 - 19:00
Soroksar Soroksar
VS 30/10 - 19:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
30/10 - 19:00
Siofok Siofok
VS 30/10 - 19:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
30/10 - 23:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 30/10 - 23:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
30/10 - 23:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 30/10 - 23:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
30/10 - 19:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 30/10 - 19:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
30/10 - 19:00
Csakvar Csakvar
VS 30/10 - 19:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
30/10 - 23:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 30/10 - 23:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
06/11 - 23:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 06/11 - 23:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
06/11 - 19:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 06/11 - 19:00
 Ajka Ajka
NB II
06/11 - 19:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 06/11 - 19:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
06/11 - 23:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 06/11 - 23:00
 Csakvar Csakvar
NB II
06/11 - 19:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 06/11 - 19:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
06/11 - 19:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 06/11 - 19:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
06/11 - 23:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 06/11 - 23:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
06/11 - 19:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 06/11 - 19:00
 Siofok Siofok
NB II
06/11 - 19:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 06/11 - 19:00
 Soroksar Soroksar
NB II
06/11 - 23:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 06/11 - 23:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
09/11 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 09/11 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
09/11 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 09/11 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
09/11 - 07:00
Ajka Ajka
VS 09/11 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
09/11 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 09/11 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
09/11 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 09/11 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
09/11 - 07:00
Siofok Siofok
VS 09/11 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
09/11 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 09/11 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
09/11 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 09/11 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
09/11 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 09/11 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
09/11 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 09/11 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
13/11 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 13/11 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
13/11 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 13/11 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
13/11 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 13/11 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
13/11 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 13/11 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
13/11 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 13/11 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
13/11 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 13/11 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
13/11 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 13/11 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
13/11 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 13/11 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
13/11 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 13/11 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
13/11 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 13/11 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
27/11 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 27/11 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
27/11 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 27/11 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
27/11 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 27/11 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
27/11 - 07:00
Ajka Ajka
VS 27/11 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
27/11 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 27/11 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
27/11 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 27/11 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
27/11 - 07:00
Siofok Siofok
VS 27/11 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
27/11 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 27/11 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
27/11 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 27/11 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
27/11 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 27/11 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
04/12 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 04/12 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
04/12 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 04/12 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
04/12 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 04/12 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
04/12 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 04/12 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
04/12 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 04/12 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
04/12 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 04/12 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
04/12 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 04/12 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
04/12 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 04/12 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
04/12 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 04/12 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
04/12 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 04/12 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
11/12 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 11/12 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
11/12 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 11/12 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
11/12 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 11/12 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
11/12 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 11/12 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
11/12 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 11/12 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
11/12 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 11/12 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
11/12 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 11/12 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
11/12 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 11/12 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
11/12 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 11/12 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
11/12 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 11/12 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
29/01 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 29/01 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
29/01 - 07:00
Siofok Siofok
VS 29/01 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
29/01 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 29/01 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
29/01 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 29/01 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
29/01 - 07:00
Ajka Ajka
VS 29/01 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
29/01 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 29/01 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
29/01 - 22:30
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 29/01 - 22:30
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
29/01 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 29/01 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
29/01 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 29/01 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
08/08 - 00:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 08/08 - 00:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
05/02 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 05/02 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
05/02 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 05/02 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
05/02 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 05/02 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
05/02 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 05/02 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
05/02 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 05/02 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
05/02 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 05/02 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
05/02 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 05/02 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
05/02 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 05/02 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
05/02 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 05/02 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
14/08 - 22:30
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 14/08 - 22:30
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
12/02 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 12/02 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
12/02 - 07:00
Siofok Siofok
VS 12/02 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
12/02 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 12/02 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
12/02 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 12/02 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
12/02 - 07:00
Ajka Ajka
VS 12/02 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
12/02 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 12/02 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
12/02 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 12/02 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
12/02 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 12/02 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
12/02 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 12/02 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
12/02 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 12/02 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
19/02 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 19/02 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
19/02 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 19/02 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
19/02 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 19/02 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
19/02 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 19/02 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
19/02 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 19/02 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
19/02 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 19/02 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
19/02 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 19/02 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
19/02 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 19/02 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
19/02 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 19/02 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
19/02 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 19/02 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
26/02 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 26/02 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
26/02 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 26/02 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
26/02 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 26/02 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
26/02 - 07:00
Ajka Ajka
VS 26/02 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
26/02 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 26/02 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
26/02 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 26/02 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
26/02 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 26/02 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
26/02 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 26/02 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
26/02 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 26/02 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
26/02 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 26/02 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
05/03 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 05/03 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
05/03 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 05/03 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
05/03 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 05/03 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
05/03 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 05/03 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
05/03 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 05/03 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
05/03 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 05/03 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
05/03 - 07:00
Siofok Siofok
VS 05/03 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
05/03 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 05/03 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
05/03 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 05/03 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
05/03 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 05/03 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
12/03 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 12/03 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
12/03 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 12/03 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
12/03 - 07:00
Ajka Ajka
VS 12/03 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
12/03 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 12/03 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
12/03 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 12/03 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
12/03 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 12/03 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
12/03 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 12/03 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
12/03 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 12/03 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
12/03 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 12/03 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
12/03 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 12/03 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
19/03 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 19/03 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
19/03 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 19/03 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
19/03 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 19/03 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
19/03 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 19/03 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
19/03 - 07:00
Siofok Siofok
VS 19/03 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
19/03 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 19/03 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
19/03 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 19/03 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
19/03 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 19/03 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
19/03 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 19/03 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
19/03 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 19/03 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
02/04 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 02/04 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
02/04 - 07:00
Ajka Ajka
VS 02/04 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
02/04 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 02/04 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
02/04 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 02/04 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
02/04 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 02/04 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
02/04 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 02/04 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
02/04 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 02/04 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
02/04 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 02/04 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
02/04 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 02/04 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
02/04 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 02/04 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
09/04 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 09/04 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
09/04 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 09/04 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
09/04 - 07:00
Siofok Siofok
VS 09/04 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
09/04 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 09/04 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
09/04 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 09/04 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
09/04 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 09/04 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
09/04 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 09/04 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
09/04 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 09/04 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
09/04 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 09/04 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
09/04 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 09/04 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
12/04 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 12/04 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
12/04 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 12/04 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
12/04 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 12/04 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
12/04 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 12/04 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
12/04 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 12/04 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
12/04 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 12/04 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
12/04 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 12/04 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
12/04 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 12/04 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
12/04 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 12/04 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
12/04 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 12/04 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
16/04 - 07:00
Siofok Siofok
VS 16/04 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
16/04 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 16/04 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
16/04 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 16/04 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
16/04 - 07:00
Ajka Ajka
VS 16/04 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
16/04 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 16/04 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
16/04 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 16/04 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
16/04 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 16/04 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
16/04 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 16/04 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
16/04 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 16/04 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
16/04 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 16/04 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
23/04 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 23/04 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
23/04 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 23/04 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
23/04 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 23/04 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
23/04 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 23/04 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
23/04 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 23/04 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
23/04 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 23/04 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
23/04 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 23/04 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
23/04 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 23/04 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
23/04 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 23/04 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
23/04 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 23/04 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
26/04 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 26/04 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
26/04 - 07:00
Ajka Ajka
VS 26/04 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
26/04 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 26/04 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
26/04 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 26/04 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
26/04 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 26/04 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
26/04 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 26/04 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
26/04 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 26/04 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
26/04 - 07:00
Siofok Siofok
VS 26/04 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
26/04 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 26/04 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
26/04 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 26/04 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
30/04 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 30/04 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
30/04 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 30/04 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
30/04 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 30/04 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
30/04 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 30/04 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
30/04 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 30/04 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
30/04 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 30/04 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
30/04 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 30/04 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
30/04 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 30/04 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
30/04 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 30/04 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
30/04 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 30/04 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
07/05 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 07/05 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
07/05 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 07/05 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
07/05 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 07/05 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
07/05 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 07/05 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
07/05 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 07/05 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
07/05 - 07:00
Siofok Siofok
VS 07/05 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
07/05 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 07/05 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
07/05 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 07/05 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
07/05 - 07:00
Ajka Ajka
VS 07/05 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
07/05 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 07/05 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011
NB II
14/05 - 07:00
Szeged 2011 Szeged 2011
VS 14/05 - 07:00
 Gyirmot SE Gyirmot SE
NB II
14/05 - 07:00
MTK Budapest MTK Budapest
VS 14/05 - 07:00
 Kazincbarcikai Kazincbarcikai
NB II
14/05 - 07:00
Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
VS 14/05 - 07:00
 Pécsi MFC Pécsi MFC
NB II
14/05 - 07:00
Dorogi FC Dorogi FC
VS 14/05 - 07:00
 Ajka Ajka
NB II
14/05 - 07:00
Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
VS 14/05 - 07:00
 Tiszakecske FC Tiszakecske FC
NB II
14/05 - 07:00
Budafoki LC Budafoki LC
VS 14/05 - 07:00
 Soroksar Soroksar
NB II
14/05 - 07:00
MTE 1904 MTE 1904
VS 14/05 - 07:00
 Siofok Siofok
NB II
14/05 - 07:00
Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
VS 14/05 - 07:00
 Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
NB II
14/05 - 07:00
Diosgyori VTK Diosgyori VTK
VS 14/05 - 07:00
 Gyori ETO FC Gyori ETO FC
NB II
14/05 - 07:00
Csakvar Csakvar
VS 14/05 - 07:00
 Nyiregyhaza Nyiregyhaza
NB II
21/05 - 07:00
Gyirmot SE Gyirmot SE
VS 21/05 - 07:00
 MTK Budapest MTK Budapest
NB II
21/05 - 07:00
Gyori ETO FC Gyori ETO FC
VS 21/05 - 07:00
 Csakvar Csakvar
NB II
21/05 - 07:00
Szombathelyi Haladas Szombathelyi Haladas
VS 21/05 - 07:00
 Diosgyori VTK Diosgyori VTK
NB II
21/05 - 07:00
Siofok Siofok
VS 21/05 - 07:00
 Kozarmisleny FC Kozarmisleny FC
NB II
21/05 - 07:00
Soroksar Soroksar
VS 21/05 - 07:00
 MTE 1904 MTE 1904
NB II
21/05 - 07:00
Tiszakecske FC Tiszakecske FC
VS 21/05 - 07:00
 Budafoki LC Budafoki LC
NB II
21/05 - 07:00
Ajka Ajka
VS 21/05 - 07:00
 Bekescsaba 1912 Bekescsaba 1912
NB II
21/05 - 07:00
Pécsi MFC Pécsi MFC
VS 21/05 - 07:00
 Dorogi FC Dorogi FC
NB II
21/05 - 07:00
Kazincbarcikai Kazincbarcikai
VS 21/05 - 07:00
 Szentlőrinc SE Szentlőrinc SE
NB II
21/05 - 07:00
Nyiregyhaza Nyiregyhaza
VS 21/05 - 07:00
 Szeged 2011 Szeged 2011

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.