Skip to main content
Lịch Thi Đấu NB III - Keleti

Lịch Thi Đấu NB III - Keleti

NB III - Keleti
31/07 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 31/07 - 16:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
31/07 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 31/07 - 16:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
31/07 - 18:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 31/07 - 18:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
31/07 - 22:30
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 31/07 - 22:30
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
31/07 - 22:30
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 31/07 - 22:30
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
31/07 - 22:30
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 31/07 - 22:30
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
31/07 - 22:30
FC Hatvan FC Hatvan
VS 31/07 - 22:30
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
30/07 - 22:30
Kisvárda II Kisvárda II
VS 30/07 - 22:30
 Eger Eger
NB III - Keleti
31/07 - 22:30
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 31/07 - 22:30
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
12/02 - 22:30
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 12/02 - 22:30
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Eger Eger
VS 03/08 - 22:30
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 03/08 - 22:30
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
DEAC DEAC
VS 03/08 - 22:30
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 03/08 - 22:30
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
BKV Előre BKV Előre
VS 03/08 - 22:30
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Karcag SE Karcag SE
VS 03/08 - 22:30
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Putnok VSE Putnok VSE
VS 03/08 - 22:30
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
BVSC BVSC
VS 03/08 - 22:30
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
14/08 - 22:30
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 14/08 - 22:30
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
14/08 - 22:30
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 14/08 - 22:30
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
14/08 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 14/08 - 16:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
14/08 - 18:00
Debrecen II Debrecen II
VS 14/08 - 18:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
14/08 - 22:30
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 14/08 - 22:30
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
14/08 - 18:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 14/08 - 18:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
14/08 - 22:30
FC Hatvan FC Hatvan
VS 14/08 - 22:30
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
19/02 - 22:30
Putnok VSE Putnok VSE
VS 19/02 - 22:30
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
14/08 - 16:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 14/08 - 16:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 17/08 - 22:30
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Eger Eger
VS 17/08 - 22:30
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 17/08 - 22:30
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
DEAC DEAC
VS 17/08 - 22:30
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Körösladány Körösladány
VS 17/08 - 22:30
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 17/08 - 22:30
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
BKV Előre BKV Előre
VS 17/08 - 22:30
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Kisvárda II Kisvárda II
VS 17/08 - 22:30
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 17/08 - 22:30
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 21/08 - 22:30
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 21/08 - 22:30
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
21/08 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 21/08 - 16:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
21/08 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 21/08 - 16:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 21/08 - 22:30
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
21/08 - 18:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 21/08 - 18:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
FC Hatvan FC Hatvan
VS 21/08 - 22:30
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
Karcag SE Karcag SE
VS 21/08 - 22:30
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
21/08 - 22:30
Putnok VSE Putnok VSE
VS 21/08 - 22:30
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
FC Hatvan FC Hatvan
VS 31/08 - 22:30
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 31/08 - 22:30
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 31/08 - 22:30
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
31/08 - 21:00
DEAC DEAC
VS 31/08 - 21:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Körösladány Körösladány
VS 31/08 - 22:30
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 31/08 - 22:30
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Kisvárda II Kisvárda II
VS 31/08 - 22:30
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 31/08 - 22:30
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
31/08 - 22:30
BVSC BVSC
VS 31/08 - 22:30
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 04/09 - 21:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 04/09 - 21:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 04/09 - 21:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
04/09 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 04/09 - 16:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 04/09 - 21:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
04/09 - 16:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 04/09 - 16:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
BKV Előre BKV Előre
VS 04/09 - 21:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Karcag SE Karcag SE
VS 04/09 - 21:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 04/09 - 21:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
11/09 - 18:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 11/09 - 18:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 11/09 - 21:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 11/09 - 21:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Eger Eger
VS 11/09 - 21:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 11/09 - 21:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
DEAC DEAC
VS 11/09 - 21:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Körösladány Körösladány
VS 11/09 - 21:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 11/09 - 21:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
BVSC BVSC
VS 11/09 - 21:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 25/09 - 21:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 25/09 - 21:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
25/09 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 25/09 - 16:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
25/09 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 25/09 - 16:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 25/09 - 21:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 25/09 - 21:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
BKV Előre BKV Előre
VS 25/09 - 21:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Karcag SE Karcag SE
VS 25/09 - 21:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
25/09 - 21:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 25/09 - 21:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 28/09 - 21:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 28/09 - 21:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 28/09 - 21:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Eger Eger
VS 28/09 - 21:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 28/09 - 21:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
DEAC DEAC
VS 28/09 - 21:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 28/09 - 21:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 28/09 - 21:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
BVSC BVSC
VS 28/09 - 21:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 02/10 - 20:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 02/10 - 20:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 02/10 - 20:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
02/10 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 02/10 - 16:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Körösladány Körösladány
VS 02/10 - 20:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 02/10 - 20:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
BKV Előre BKV Előre
VS 02/10 - 20:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Karcag SE Karcag SE
VS 02/10 - 20:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
02/10 - 20:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 02/10 - 20:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
09/10 - 19:00
Debrecen II Debrecen II
VS 09/10 - 19:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
09/10 - 16:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 09/10 - 16:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 09/10 - 20:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 09/10 - 20:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Eger Eger
VS 09/10 - 20:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 09/10 - 20:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 09/10 - 20:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 09/10 - 20:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
BVSC BVSC
VS 09/10 - 20:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 16/04 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 16/10 - 18:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
16/10 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 16/10 - 16:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
16/04 - 18:00
DEAC DEAC
VS 16/04 - 18:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Körösladány Körösladány
VS 16/10 - 18:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 16/10 - 18:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
BKV Előre BKV Előre
VS 16/10 - 18:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
16/04 - 18:00
Karcag SE Karcag SE
VS 16/04 - 18:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 16/10 - 18:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
22/10 - 16:00
Debrecen II Debrecen II
VS 22/10 - 16:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 22/10 - 18:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
22/10 - 16:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 22/10 - 16:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 22/10 - 18:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 22/10 - 18:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Eger Eger
VS 22/10 - 18:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 22/10 - 18:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 22/10 - 18:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 22/10 - 18:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 26/04 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 30/10 - 18:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
DEAC DEAC
VS 30/10 - 18:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Körösladány Körösladány
VS 30/10 - 18:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 30/10 - 18:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
BKV Előre BKV Előre
VS 30/10 - 18:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Karcag SE Karcag SE
VS 30/10 - 18:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 30/10 - 18:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
BVSC BVSC
VS 30/10 - 18:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
06/11 - 17:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 06/11 - 17:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
06/11 - 17:00
Debrecen II Debrecen II
VS 06/11 - 17:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 06/11 - 19:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
06/11 - 18:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 06/11 - 18:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 06/11 - 19:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 06/11 - 19:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
Eger Eger
VS 06/11 - 19:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 06/11 - 19:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
06/11 - 19:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 06/11 - 19:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 13/11 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 13/11 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
DEAC DEAC
VS 13/11 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 13/11 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 13/11 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 13/11 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 13/11 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 13/11 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
BVSC BVSC
VS 13/11 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 20/11 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 20/11 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 20/11 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 20/11 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 20/11 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 20/11 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 20/11 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 20/11 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 20/11 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 27/11 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Eger Eger
VS 27/11 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 27/11 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
DEAC DEAC
VS 27/11 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 27/11 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 27/11 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 27/11 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 27/11 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
BVSC BVSC
VS 27/11 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 04/12 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 04/12 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 04/12 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 04/12 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
DEAC DEAC
VS 04/12 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 04/12 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Eger Eger
VS 04/12 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 04/12 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
BVSC BVSC
VS 04/12 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Kisvárda II Kisvárda II
VS 03/08 - 22:30
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 12/02 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 12/02 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 12/02 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 12/02 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 12/02 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 12/02 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 12/02 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 12/02 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 19/02 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 19/02 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 19/02 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
BVSC BVSC
VS 19/02 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 19/02 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Eger Eger
VS 19/02 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 19/02 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 19/02 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
14/08 - 22:30
Karcag SE Karcag SE
VS 14/08 - 22:30
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 26/02 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 26/02 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 26/02 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 26/02 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 26/02 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 26/02 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 26/02 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 26/02 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 26/02 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 05/03 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
DEAC DEAC
VS 05/03 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
BVSC BVSC
VS 05/03 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Eger Eger
VS 05/03 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 05/03 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 05/03 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 05/03 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 05/03 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 05/03 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 12/03 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 12/03 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 12/03 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 12/03 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 12/03 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 12/03 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 12/03 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 12/03 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 12/03 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
BVSC BVSC
VS 19/03 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 19/03 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Eger Eger
VS 19/03 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 19/03 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 19/03 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 19/03 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 19/03 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
DEAC DEAC
VS 19/03 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 19/03 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 26/03 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 26/03 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 26/03 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 26/03 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 26/03 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 26/03 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 26/03 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 26/03 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 26/03 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Eger Eger
VS 29/03 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 29/03 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 29/03 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 29/03 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 29/03 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
DEAC DEAC
VS 29/03 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
BVSC BVSC
VS 29/03 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 29/03 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 29/03 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 02/04 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 02/04 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 02/04 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 02/04 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 02/04 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 02/04 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 02/04 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 02/04 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 02/04 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 09/04 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 09/04 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 09/04 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 09/04 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
BVSC BVSC
VS 09/04 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 09/04 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Eger Eger
VS 09/04 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 09/04 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
DEAC DEAC
VS 09/04 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 12/04 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 12/04 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 12/04 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 12/04 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 12/04 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 12/04 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 12/04 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 12/04 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
DEAC DEAC
VS 12/04 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 16/10 - 18:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 16/04 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 16/04 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 16/10 - 18:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Eger Eger
VS 16/04 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 16/04 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 16/04 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
16/10 - 18:30
Kisvárda II Kisvárda II
VS 16/10 - 18:30
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
BVSC BVSC
VS 16/04 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 23/04 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 23/04 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 23/04 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 23/04 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 23/04 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 23/04 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 23/04 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
DEAC DEAC
VS 23/04 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
BVSC BVSC
VS 23/04 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
30/10 - 18:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 30/10 - 18:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 26/04 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Eger Eger
VS 26/04 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 26/04 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 26/04 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 26/04 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 26/04 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 26/04 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 26/04 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 30/04 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 30/04 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 30/04 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 30/04 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 30/04 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 30/04 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
DEAC DEAC
VS 30/04 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
BVSC BVSC
VS 30/04 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 30/04 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 07/05 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 07/05 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 07/05 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 07/05 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 07/05 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 07/05 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 07/05 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 07/05 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Eger Eger
VS 07/05 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 14/05 - 07:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 14/05 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 14/05 - 07:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 14/05 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Körösladány Körösladány
VS 14/05 - 07:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
DEAC DEAC
VS 14/05 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
BVSC BVSC
VS 14/05 - 07:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 14/05 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Eger Eger
VS 14/05 - 07:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 21/05 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 21/05 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 21/05 - 07:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 21/05 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 21/05 - 07:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 21/05 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 21/05 - 07:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 21/05 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 21/05 - 07:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
31/07 - 16:00
Vasas II Vasas II
VS 31/07 - 16:00
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
03/08 - 22:30
Körösladány Körösladány
VS 03/08 - 22:30
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
14/08 - 17:00
Vasas II Vasas II
VS 14/08 - 17:00
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
17/08 - 22:30
BVSC BVSC
VS 17/08 - 22:30
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
21/08 - 17:00
Vasas II Vasas II
VS 21/08 - 17:00
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
31/08 - 20:30
Eger Eger
VS 31/08 - 20:30
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
04/09 - 21:00
Vasas II Vasas II
VS 04/09 - 21:00
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
11/09 - 21:00
Tiszaújváros Tiszaújváros
VS 11/09 - 21:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
25/09 - 16:00
Vasas II Vasas II
VS 25/09 - 16:00
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
28/09 - 21:00
FC Hatvan FC Hatvan
VS 28/09 - 21:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
02/10 - 16:00
Vasas II Vasas II
VS 02/10 - 16:00
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
09/10 - 20:00
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
VS 09/10 - 20:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
16/10 - 18:00
Vasas II Vasas II
VS 16/10 - 18:00
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
22/10 - 18:00
Vasas II Vasas II
VS 22/10 - 18:00
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
30/10 - 16:00
Diósgyőr II Diósgyőr II
VS 30/10 - 16:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
06/11 - 17:00
Vasas II Vasas II
VS 06/11 - 17:00
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
13/11 - 07:00
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
VS 13/11 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
20/11 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 20/11 - 07:00
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
27/11 - 07:00
BKV Előre BKV Előre
VS 27/11 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
04/12 - 07:00
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
VS 04/12 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
12/02 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 12/02 - 07:00
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
19/02 - 07:00
DEAC DEAC
VS 19/02 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
26/02 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 26/02 - 07:00
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
05/03 - 07:00
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
VS 05/03 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
12/03 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 12/03 - 07:00
 Eger Eger
NB III - Keleti
19/03 - 07:00
Pénzügyőr Pénzügyőr
VS 19/03 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
26/03 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 26/03 - 07:00
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
29/03 - 07:00
Kisvárda II Kisvárda II
VS 29/03 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
02/04 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 02/04 - 07:00
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
09/04 - 07:00
Békéscsaba II Békéscsaba II
VS 09/04 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
12/04 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 12/04 - 07:00
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
16/04 - 07:00
Debrecen II Debrecen II
VS 16/04 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
23/04 - 07:00
Putnok VSE Putnok VSE
VS 23/04 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
26/04 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 26/04 - 07:00
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
30/04 - 07:00
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
VS 30/04 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07/05 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 07/05 - 07:00
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
14/05 - 07:00
Karcag SE Karcag SE
VS 14/05 - 07:00
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
21/05 - 07:00
Vasas II Vasas II
VS 21/05 - 07:00
 BKV Előre BKV Előre

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.