Skip to main content
Lịch Thi Đấu NB III - Közép

Lịch Thi Đấu NB III - Közép

NB III - Közép
31/07 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 31/07 - 16:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
31/07 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 31/07 - 16:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
31/07 - 16:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 31/07 - 16:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
31/07 - 22:30
ESMTK ESMTK
VS 31/07 - 22:30
 Bánk Bánk
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Szekszárd Szekszárd
VS 31/07 - 22:30
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Dabas Dabas
VS 31/07 - 22:30
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 31/07 - 22:30
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Majosi Majosi
VS 31/07 - 22:30
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 31/07 - 22:30
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
31/07 - 22:30
Makó Makó
VS 31/07 - 22:30
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
03/08 - 16:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 03/08 - 16:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
03/08 - 22:30
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 03/08 - 22:30
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Monori Se Monori Se
VS 03/08 - 22:30
 Majosi Majosi
NB III - Közép
03/08 - 22:30
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 03/08 - 22:30
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 03/08 - 22:30
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Újpest II Újpest II
VS 03/08 - 22:30
 Dabas Dabas
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 03/08 - 22:30
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Iváncsa Iváncsa
VS 03/08 - 22:30
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Bánk Bánk
VS 03/08 - 22:30
 Makó Makó
NB III - Közép
03/08 - 22:30
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 03/08 - 22:30
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Dabas Dabas
VS 14/08 - 22:30
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 14/08 - 22:30
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
14/08 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 14/08 - 16:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Majosi Majosi
VS 14/08 - 22:30
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
14/08 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 14/08 - 16:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 14/08 - 22:30
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 14/08 - 22:30
 Bánk Bánk
NB III - Közép
14/08 - 22:30
ESMTK ESMTK
VS 14/08 - 22:30
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Szekszárd Szekszárd
VS 14/08 - 22:30
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
14/08 - 22:30
Makó Makó
VS 14/08 - 22:30
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 17/08 - 22:30
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
17/08 - 16:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 17/08 - 16:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
17/08 - 22:30
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 17/08 - 22:30
 Majosi Majosi
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Paksi SE II Paksi SE II
VS 17/08 - 22:30
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Monori Se Monori Se
VS 17/08 - 22:30
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
17/08 - 22:30
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 17/08 - 22:30
 Dabas Dabas
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 17/08 - 22:30
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Újpest II Újpest II
VS 17/08 - 22:30
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 17/08 - 22:30
 Makó Makó
NB III - Közép
17/08 - 22:30
Iváncsa Iváncsa
VS 17/08 - 22:30
 Bánk Bánk
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Dabas Dabas
VS 21/08 - 22:30
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 21/08 - 22:30
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
21/08 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 21/08 - 16:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Majosi Majosi
VS 21/08 - 22:30
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
21/08 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 21/08 - 16:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Bánk Bánk
VS 21/08 - 22:30
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 21/08 - 22:30
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
21/08 - 22:30
ESMTK ESMTK
VS 21/08 - 22:30
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Szekszárd Szekszárd
VS 21/08 - 22:30
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
21/08 - 22:30
Makó Makó
VS 21/08 - 22:30
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
31/08 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 31/08 - 16:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
31/08 - 22:30
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 31/08 - 22:30
 Majosi Majosi
NB III - Közép
31/08 - 16:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 31/08 - 16:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
31/08 - 22:30
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 31/08 - 22:30
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
31/08 - 16:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 31/08 - 16:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
31/08 - 22:30
Monori Se Monori Se
VS 31/08 - 22:30
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
31/08 - 22:30
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 31/08 - 22:30
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
31/08 - 22:30
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 31/08 - 22:30
 Makó Makó
NB III - Közép
31/08 - 22:30
Újpest II Újpest II
VS 31/08 - 22:30
 Bánk Bánk
NB III - Közép
31/08 - 22:30
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 31/08 - 22:30
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Dabas Dabas
VS 04/09 - 21:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 04/09 - 21:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
04/09 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 04/09 - 16:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Majosi Majosi
VS 04/09 - 21:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Bánk Bánk
VS 04/09 - 21:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 04/09 - 21:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
04/09 - 21:00
ESMTK ESMTK
VS 04/09 - 21:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Szekszárd Szekszárd
VS 04/09 - 21:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Iváncsa Iváncsa
VS 04/09 - 21:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
04/09 - 21:00
Makó Makó
VS 04/09 - 21:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
11/09 - 21:00
Majosi Majosi
VS 11/09 - 21:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
11/09 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 11/09 - 16:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
11/09 - 21:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 11/09 - 21:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
11/09 - 16:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 11/09 - 16:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
09/09 - 21:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 09/09 - 21:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
11/09 - 16:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 11/09 - 16:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
11/09 - 21:00
Monori Se Monori Se
VS 11/09 - 21:00
 Makó Makó
NB III - Közép
11/09 - 21:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 11/09 - 21:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
11/09 - 21:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 11/09 - 21:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
11/09 - 16:00
Újpest II Újpest II
VS 11/09 - 16:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Dabas Dabas
VS 25/09 - 21:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 25/09 - 21:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
25/09 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 25/09 - 16:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Bánk Bánk
VS 25/09 - 21:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 25/09 - 21:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
25/09 - 21:00
ESMTK ESMTK
VS 25/09 - 21:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Szekszárd Szekszárd
VS 25/09 - 21:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 25/09 - 21:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Iváncsa Iváncsa
VS 25/09 - 21:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
25/09 - 21:00
Makó Makó
VS 25/09 - 21:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 28/09 - 21:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Majosi Majosi
VS 28/09 - 21:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Honvéd II Honvéd II
VS 28/09 - 21:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 28/09 - 21:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 28/09 - 21:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
28/09 - 21:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 28/09 - 21:00
 Makó Makó
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 28/09 - 21:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Monori Se Monori Se
VS 28/09 - 21:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
28/09 - 21:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 28/09 - 21:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
28/09 - 21:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 28/09 - 21:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Dabas Dabas
VS 02/10 - 20:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
02/10 - 17:30
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 02/10 - 17:30
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
02/10 - 16:00
Újpest II Újpest II
VS 02/10 - 16:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
01/10 - 16:00
Bánk Bánk
VS 01/10 - 16:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 02/10 - 20:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
02/10 - 20:00
ESMTK ESMTK
VS 02/10 - 20:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Szekszárd Szekszárd
VS 02/10 - 20:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 02/10 - 20:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Iváncsa Iváncsa
VS 02/10 - 20:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
02/10 - 20:00
Makó Makó
VS 02/10 - 20:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
09/10 - 20:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 09/10 - 20:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
09/10 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 09/10 - 16:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
09/10 - 20:00
Majosi Majosi
VS 09/10 - 20:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
09/10 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 09/10 - 16:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
09/10 - 20:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 09/10 - 20:00
 Makó Makó
NB III - Közép
09/10 - 16:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 09/10 - 16:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
09/10 - 16:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 09/10 - 16:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
09/10 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 09/10 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
09/10 - 20:00
Monori Se Monori Se
VS 09/10 - 20:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
09/10 - 20:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 09/10 - 20:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Dabas Dabas
VS 16/10 - 18:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 16/10 - 18:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
16/10 - 16:00
Újpest II Újpest II
VS 16/10 - 16:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Bánk Bánk
VS 16/10 - 18:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 16/10 - 18:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
16/10 - 18:00
ESMTK ESMTK
VS 16/10 - 18:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Szekszárd Szekszárd
VS 16/10 - 18:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 16/10 - 18:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Iváncsa Iváncsa
VS 16/10 - 18:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
16/10 - 18:00
Makó Makó
VS 16/10 - 18:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
22/10 - 18:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 22/10 - 18:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
22/10 - 16:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 22/10 - 16:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
22/10 - 07:00
Majosi Majosi
VS 22/10 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
22/10 - 16:00
Honvéd II Honvéd II
VS 22/10 - 16:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
22/10 - 18:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 22/10 - 18:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
22/10 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 22/10 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
22/10 - 16:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 22/10 - 16:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
22/10 - 16:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 22/10 - 16:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
22/10 - 18:00
Monori Se Monori Se
VS 22/10 - 18:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
30/10 - 18:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 30/10 - 18:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 30/10 - 18:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
30/10 - 16:00
Újpest II Újpest II
VS 30/10 - 16:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Bánk Bánk
VS 30/10 - 18:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 30/10 - 18:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
30/10 - 18:00
ESMTK ESMTK
VS 30/10 - 18:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Szekszárd Szekszárd
VS 30/10 - 18:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 30/10 - 18:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Iváncsa Iváncsa
VS 30/10 - 18:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
30/10 - 18:00
Makó Makó
VS 30/10 - 18:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
06/11 - 19:00
Dabas Dabas
VS 06/11 - 19:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
06/11 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 06/11 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
06/11 - 17:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 06/11 - 17:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
06/11 - 19:00
Majosi Majosi
VS 06/11 - 19:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
06/11 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 06/11 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
06/11 - 19:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 06/11 - 19:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
06/11 - 17:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 06/11 - 17:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
06/11 - 19:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 06/11 - 19:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
06/11 - 17:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 06/11 - 17:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
06/11 - 19:00
Szekszárd Szekszárd
VS 06/11 - 19:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
13/11 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 13/11 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
13/11 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 13/11 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
13/11 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 13/11 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
13/11 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 13/11 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
13/11 - 07:00
Bánk Bánk
VS 13/11 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
13/11 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 13/11 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
13/11 - 19:00
ESMTK ESMTK
VS 13/11 - 19:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
13/11 - 19:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 13/11 - 19:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
13/11 - 19:00
Iváncsa Iváncsa
VS 13/11 - 19:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Dabas Dabas
VS 20/11 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 20/11 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 20/11 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Majosi Majosi
VS 20/11 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 20/11 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 20/11 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
20/11 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 20/11 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
20/11 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 20/11 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
20/11 - 19:00
ESMTK ESMTK
VS 20/11 - 19:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
20/11 - 19:00
Szekszárd Szekszárd
VS 20/11 - 19:00
 Makó Makó
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 27/11 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 27/11 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
27/11 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 27/11 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 27/11 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 27/11 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Bánk Bánk
VS 27/11 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
27/11 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 27/11 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
27/11 - 19:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 27/11 - 19:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
27/11 - 19:00
Iváncsa Iváncsa
VS 27/11 - 19:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
27/11 - 19:00
Makó Makó
VS 27/11 - 19:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 04/12 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Bánk Bánk
VS 04/12 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 04/12 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 04/12 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
04/12 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 04/12 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 04/12 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
04/12 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 04/12 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
04/12 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 04/12 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
04/12 - 19:00
Iváncsa Iváncsa
VS 04/12 - 19:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
04/12 - 19:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 04/12 - 19:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 12/02 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 12/02 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Majosi Majosi
VS 12/02 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 12/02 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 12/02 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 12/02 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
12/02 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 12/02 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Makó Makó
VS 12/02 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 12/02 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 19/02 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 19/02 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 19/02 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 19/02 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
19/02 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 19/02 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 19/02 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 19/02 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
19/02 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 19/02 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 19/02 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
19/02 - 07:00
Bánk Bánk
VS 19/02 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 26/02 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 26/02 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Majosi Majosi
VS 26/02 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 26/02 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 26/02 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Dabas Dabas
VS 26/02 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 26/02 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
26/02 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 26/02 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Makó Makó
VS 26/02 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
26/02 - 07:00
Bánk Bánk
VS 26/02 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 05/03 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 05/03 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
05/03 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 05/03 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 05/03 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 05/03 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
05/03 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 05/03 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 05/03 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 05/03 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 05/03 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
05/03 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 05/03 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 12/03 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Majosi Majosi
VS 12/03 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 12/03 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 12/03 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Dabas Dabas
VS 12/03 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 12/03 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
12/03 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 12/03 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Makó Makó
VS 12/03 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Bánk Bánk
VS 12/03 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
12/03 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 12/03 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
19/03 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 19/03 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 19/03 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 19/03 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 19/03 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 19/03 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 19/03 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 19/03 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 19/03 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
19/03 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 19/03 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 26/03 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 26/03 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 26/03 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Dabas Dabas
VS 26/03 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 26/03 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
26/03 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 26/03 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Makó Makó
VS 26/03 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Bánk Bánk
VS 26/03 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 26/03 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
26/03 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 26/03 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 29/03 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
29/03 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 29/03 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 29/03 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 29/03 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 29/03 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Majosi Majosi
VS 29/03 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 29/03 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
29/03 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 29/03 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 29/03 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
29/03 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 29/03 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 02/04 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 02/04 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Dabas Dabas
VS 02/04 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 02/04 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
02/04 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 02/04 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Makó Makó
VS 02/04 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Bánk Bánk
VS 02/04 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 02/04 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 02/04 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
02/04 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 02/04 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 09/04 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 09/04 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 09/04 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Majosi Majosi
VS 09/04 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 09/04 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
09/04 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 09/04 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 09/04 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 09/04 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
09/04 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 09/04 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
09/04 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 09/04 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 12/04 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Dabas Dabas
VS 12/04 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 12/04 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
12/04 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 12/04 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Makó Makó
VS 12/04 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Bánk Bánk
VS 12/04 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 12/04 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 12/04 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 12/04 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
12/04 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 12/04 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 16/04 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Majosi Majosi
VS 16/04 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 16/04 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 16/04 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 16/04 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 16/04 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
16/04 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 16/04 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 16/04 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
16/04 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 16/04 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
16/04 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 16/04 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 23/04 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 23/04 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
23/04 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 23/04 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Makó Makó
VS 23/04 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Bánk Bánk
VS 23/04 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 23/04 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 23/04 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 23/04 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
23/04 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 23/04 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
23/04 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 23/04 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 26/04 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 26/04 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Dabas Dabas
VS 26/04 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 26/04 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
26/04 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 26/04 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 26/04 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 26/04 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 26/04 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Majosi Majosi
VS 26/04 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
26/04 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 26/04 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 30/04 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
30/04 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 30/04 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Makó Makó
VS 30/04 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Bánk Bánk
VS 30/04 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 30/04 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 30/04 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 30/04 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 30/04 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
30/04 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 30/04 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
30/04 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 30/04 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Dabas Dabas
VS 07/05 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 07/05 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
07/05 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 07/05 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 07/05 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 07/05 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 07/05 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Majosi Majosi
VS 07/05 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 07/05 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 07/05 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
07/05 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 07/05 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
VS 14/05 - 07:00
 ESMTK ESMTK
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Makó Makó
VS 14/05 - 07:00
 Szekszárd Szekszárd
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Bánk Bánk
VS 14/05 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Iváncsa Iváncsa
VS 14/05 - 07:00
 Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
VS 14/05 - 07:00
 Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Újpest II Újpest II
VS 14/05 - 07:00
 Majosi Majosi
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Cegledi VSE Cegledi VSE
VS 14/05 - 07:00
 Honvéd II Honvéd II
NB III - Közép
14/05 - 07:00
PTE-PEAC PTE-PEAC
VS 14/05 - 07:00
 Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Monori Se Monori Se
VS 14/05 - 07:00
 Ferencváros II Ferencváros II
NB III - Közép
14/05 - 07:00
Paksi SE II Paksi SE II
VS 14/05 - 07:00
 MTK Budapest II MTK Budapest II
NB III - Közép
21/05 - 07:00
ESMTK ESMTK
VS 21/05 - 07:00
 Makó Makó
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Ferencváros II Ferencváros II
VS 21/05 - 07:00
 Paksi SE II Paksi SE II
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Dunaújváros-Pálhalma Dunaújváros-Pálhalma
VS 21/05 - 07:00
 Monori Se Monori Se
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Honvéd II Honvéd II
VS 21/05 - 07:00
 PTE-PEAC PTE-PEAC
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Majosi Majosi
VS 21/05 - 07:00
 Cegledi VSE Cegledi VSE
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Kecskeméti TE II Kecskeméti TE II
VS 21/05 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Hódmezővásárhely Hódmezővásárhely
VS 21/05 - 07:00
 Balassagyarmat VSE Balassagyarmat VSE
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Szekszárd Szekszárd
VS 21/05 - 07:00
 Bánk Bánk
NB III - Közép
21/05 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 21/05 - 07:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
22/10 - 18:00
Dabas Dabas
VS 22/10 - 18:00
 Szolnoki MAV FC Szolnoki MAV FC
NB III - Közép
13/11 - 19:00
Makó Makó
VS 13/11 - 19:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
12/02 - 07:00
Dabas Dabas
VS 12/02 - 07:00
 Újpest II Újpest II
NB III - Közép
19/03 - 07:00
MTK Budapest II MTK Budapest II
VS 19/03 - 07:00
 Dabas Dabas
NB III - Közép
21/05 - 07:00
Dabas Dabas
VS 21/05 - 07:00
 Iváncsa Iváncsa

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.