Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 1. Division

1. Division
23:30 - 23/07
FC Helsingor FC Helsingor
 Vejle Vejle
1. Division
23:30 - 22/07
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Hillerød Hillerød
1. Division
00:00 - 23/07
Sonderjyske Sonderjyske
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
20:00 - 23/07
Nykobing FC Nykobing FC
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
18:00 - 24/07
Naestved Naestved
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
20:00 - 24/07
HB Koge HB Koge
 Hobro Hobro
1. Division
21:00 - 30/07
Fremad Amager Fremad Amager
 Vejle Vejle
1. Division
23:30 - 29/07
Hobro Hobro
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
23:30 - 29/07
FC Fredericia FC Fredericia
 Naestved Naestved
1. Division
19:00 - 30/07
Hillerød Hillerød
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
20:00 - 30/07
Nykobing FC Nykobing FC
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
20:00 - 31/07
HB Koge HB Koge
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
00:00 - 06/08
FC Helsingor FC Helsingor
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
19:00 - 06/08
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
18:00 - 06/08
Sonderjyske Sonderjyske
 HB Koge HB Koge
1. Division
18:00 - 07/08
Naestved Naestved
 Hobro Hobro
1. Division
20:00 - 07/08
Vejle Vejle
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:30 - 05/08
Hvidovre Hvidovre
 Hillerød Hillerød
1. Division
23:30 - 12/08
FC Fredericia FC Fredericia
 Vejle Vejle
1. Division
18:00 - 13/08
FC Helsingor FC Helsingor
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
23:30 - 12/08
Fremad Amager Fremad Amager
 Naestved Naestved
1. Division
23:30 - 12/08
Hobro Hobro
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
20:00 - 13/08
Nykobing FC Nykobing FC
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
23:00 - 11/08
Hillerød Hillerød
 HB Koge HB Koge
1. Division
00:00 - 17/08
HB Koge HB Koge
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:30 - 16/08
Sonderjyske Sonderjyske
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
23:30 - 16/08
Hvidovre Hvidovre
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
00:00 - 17/08
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Hobro Hobro
1. Division
00:00 - 18/08
Vejle Vejle
 Naestved Naestved
1. Division
23:00 - 17/08
Hillerød Hillerød
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
19:00 - 21/08
FC Fredericia FC Fredericia
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
23:30 - 19/08
Hvidovre Hvidovre
 HB Koge HB Koge
1. Division
18:00 - 21/08
Naestved Naestved
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
00:00 - 20/08
FC Helsingor FC Helsingor
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
18:00 - 20/08
Vejle Vejle
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
20:00 - 20/08
Hobro Hobro
 Hillerød Hillerød
1. Division
19:00 - 27/08
Hillerød Hillerød
 Vejle Vejle
1. Division
19:30 - 27/08
HB Koge HB Koge
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
20:00 - 28/08
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
00:00 - 27/08
Sonderjyske Sonderjyske
 Naestved Naestved
1. Division
19:00 - 04/09
FC Fredericia FC Fredericia
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
00:00 - 03/09
FC Helsingor FC Helsingor
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:30 - 03/09
Vejle Vejle
 HB Koge HB Koge
1. Division
23:00 - 01/09
Hvidovre Hvidovre
 Hobro Hobro
1. Division
00:00 - 10/09
HB Koge HB Koge
 Naestved Naestved
1. Division
19:00 - 11/09
Hobro Hobro
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
19:00 - 10/09
Hillerød Hillerød
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
00:00 - 10/09
Sonderjyske Sonderjyske
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
20:00 - 11/09
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Vejle Vejle
1. Division
19:00 - 18/09
FC Fredericia FC Fredericia
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
00:00 - 17/09
FC Helsingor FC Helsingor
 Naestved Naestved
1. Division
00:00 - 20/09
Sonderjyske Sonderjyske
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
19:00 - 17/09
Hillerød Hillerød
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
20:00 - 18/09
Vejle Vejle
 Hobro Hobro
1. Division
23:30 - 30/09
Hvidovre Hvidovre
 Vejle Vejle
1. Division
18:00 - 02/10
HB Koge HB Koge
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
19:00 - 01/10
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
00:00 - 30/09
Hobro Hobro
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
23:30 - 07/10
FC Fredericia FC Fredericia
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
19:00 - 08/10
Hillerød Hillerød
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
20:00 - 09/10
Vejle Vejle
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
18:00 - 08/10
Sonderjyske Sonderjyske
 Hobro Hobro
1. Division
18:00 - 15/10
FC Helsingor FC Helsingor
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
23:30 - 14/10
Hobro Hobro
 Vejle Vejle
1. Division
23:30 - 14/10
Hvidovre Hvidovre
 Naestved Naestved
1. Division
00:00 - 14/10
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
17:00 - 15/10
HB Koge HB Koge
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
19:00 - 23/10
FC Fredericia FC Fredericia
 Hobro Hobro
1. Division
19:00 - 23/10
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 HB Koge HB Koge
1. Division
18:00 - 22/10
Vejle Vejle
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
00:00 - 22/10
Sonderjyske Sonderjyske
 Hillerød Hillerød
1. Division
00:00 - 29/10
FC Helsingor FC Helsingor
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
19:00 - 30/10
HB Koge HB Koge
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
19:00 - 30/10
Hobro Hobro
 Naestved Naestved
1. Division
18:00 - 29/10
Hvidovre Hvidovre
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
19:00 - 29/10
Hillerød Hillerød
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
01:00 - 05/11
Hobro Hobro
 HB Koge HB Koge
1. Division
19:00 - 05/11
Hvidovre Hvidovre
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
21:00 - 05/11
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
21:00 - 06/11
Vejle Vejle
 Hillerød Hillerød
1. Division
20:00 - 13/11
FC Fredericia FC Fredericia
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
01:00 - 15/11
Sonderjyske Sonderjyske
 Vejle Vejle
1. Division
20:00 - 12/11
Hillerød Hillerød
 Hobro Hobro
1. Division
21:00 - 13/11
HB Koge HB Koge
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
23:00 - 19/02
FC Fredericia FC Fredericia
 Hillerød Hillerød
1. Division
23:00 - 19/02
FC Helsingor FC Helsingor
 HB Koge HB Koge
1. Division
23:00 - 19/02
Hobro Hobro
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
23:00 - 19/02
Hvidovre Hvidovre
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:00 - 19/02
Vejle Vejle
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
23:00 - 26/02
HB Koge HB Koge
 Vejle Vejle
1. Division
23:00 - 26/02
Hillerød Hillerød
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
23:00 - 26/02
Sonderjyske Sonderjyske
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
23:00 - 26/02
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Naestved Naestved
1. Division
23:00 - 05/03
FC Fredericia FC Fredericia
 HB Koge HB Koge
1. Division
23:00 - 05/03
FC Helsingor FC Helsingor
 Hillerød Hillerød
1. Division
23:00 - 05/03
Hobro Hobro
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:00 - 05/03
Hvidovre Hvidovre
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
23:00 - 05/03
Vejle Vejle
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
23:00 - 12/03
Hobro Hobro
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
23:00 - 12/03
Hillerød Hillerød
 Naestved Naestved
1. Division
23:00 - 12/03
Vejle Vejle
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
23:00 - 12/03
Vendsyssel FF Vendsyssel FF
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
23:00 - 19/03
FC Helsingor FC Helsingor
 Hobro Hobro
1. Division
23:00 - 19/03
Hvidovre Hvidovre
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
23:00 - 19/03
FC Fredericia FC Fredericia
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
23:00 - 19/03
Sonderjyske Sonderjyske
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
23:00 - 19/03
HB Koge HB Koge
 Hillerød Hillerød
1. Division
23:30 - 26/08
Fremad Amager Fremad Amager
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
00:00 - 27/08
Nykobing FC Nykobing FC
 Hobro Hobro
1. Division
23:30 - 02/09
Fremad Amager Fremad Amager
 Hillerød Hillerød
1. Division
18:00 - 04/09
Naestved Naestved
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
20:00 - 10/09
Nykobing FC Nykobing FC
 Fremad Amager Fremad Amager
1. Division
23:30 - 16/09
Fremad Amager Fremad Amager
 HB Koge HB Koge
1. Division
20:00 - 01/10
Nykobing FC Nykobing FC
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
18:00 - 02/10
Naestved Naestved
 Hillerød Hillerød
1. Division
23:30 - 07/10
Fremad Amager Fremad Amager
 Hvidovre Hvidovre
1. Division
18:00 - 09/10
Naestved Naestved
 HB Koge HB Koge
1. Division
20:00 - 15/10
Nykobing FC Nykobing FC
 Hillerød Hillerød
1. Division
19:30 - 22/10
Fremad Amager Fremad Amager
 Nykobing FC Nykobing FC
1. Division
18:00 - 23/10
Naestved Naestved
 FC Helsingor FC Helsingor
1. Division
20:00 - 29/10
Nykobing FC Nykobing FC
 Vejle Vejle
1. Division
00:30 - 05/11
Fremad Amager Fremad Amager
 Sonderjyske Sonderjyske
1. Division
19:00 - 06/11
Naestved Naestved
 FC Fredericia FC Fredericia
1. Division
20:30 - 12/11
Fremad Amager Fremad Amager
 Vendsyssel FF Vendsyssel FF
1. Division
21:00 - 12/11
Nykobing FC Nykobing FC
 Naestved Naestved

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.