Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Regionalliga - Mitte

Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Leoben Leoben
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Kalsdorf Kalsdorf
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Gurten Gurten
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Treibach Treibach
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Allerheiligen Allerheiligen
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/07
Ried II Ried II
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
22:00 - 29/07
LASK Juniors LASK Juniors
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 30/07
Hertha Hertha
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 30/07
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 30/07
Weiz Weiz
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 30/07
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 31/07
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
22:00 - 30/07
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 31/07
St. Anna St. Anna
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
Treibach Treibach
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
Leoben Leoben
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
Kalsdorf Kalsdorf
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
Allerheiligen Allerheiligen
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/08
Ried II Ried II
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 07/08
St. Anna St. Anna
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 07/08
Gurten Gurten
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:30 - 13/08
Hertha Hertha
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/08
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/08
Weiz Weiz
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/08
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/08
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/08
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
22:00 - 13/08
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
22:00 - 13/08
LASK Juniors LASK Juniors
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Kalsdorf Kalsdorf
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Treibach Treibach
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Gurten Gurten
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Allerheiligen Allerheiligen
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/08
Ried II Ried II
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 21/08
St. Anna St. Anna
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Weiz Weiz
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Leoben Leoben
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/08
Hertha Hertha
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
22:00 - 27/08
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
21:00 - 27/08
LASK Juniors LASK Juniors
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
20:30 - 04/09
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/09
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
15:30 - 04/09
Allerheiligen Allerheiligen
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/09
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/09
Kalsdorf Kalsdorf
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/09
Treibach Treibach
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
19:30 - 04/09
Ried II Ried II
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 04/09
St. Anna St. Anna
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
20:00 - 10/09
Leoben Leoben
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/09
Gurten Gurten
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/09
Weiz Weiz
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/09
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/09
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/09
Hertha Hertha
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
20:00 - 11/09
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
19:30 - 10/09
LASK Juniors LASK Juniors
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 17/09
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 17/09
Treibach Treibach
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:30 - 17/09
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 17/09
Weiz Weiz
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 21/09
Kalsdorf Kalsdorf
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 17/09
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 17/09
Ried II Ried II
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 18/09
St. Anna St. Anna
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 24/09
Leoben Leoben
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 24/09
Allerheiligen Allerheiligen
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 24/09
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 24/09
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 24/09
Hertha Hertha
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
21:00 - 24/09
LASK Juniors LASK Juniors
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
21:00 - 24/09
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
21:00 - 24/09
Gurten Gurten
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 05/10
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:30 - 01/10
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/10
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/10
Kalsdorf Kalsdorf
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/10
Weiz Weiz
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/10
Ried II Ried II
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
21:00 - 02/10
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 02/10
St. Anna St. Anna
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
Allerheiligen Allerheiligen
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
Treibach Treibach
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
22:00 - 08/10
Hertha Hertha
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
Leoben Leoben
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/10
LASK Juniors LASK Juniors
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
21:00 - 08/10
Gurten Gurten
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
23:30 - 14/10
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/10
Weiz Weiz
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/10
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/10
Kalsdorf Kalsdorf
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/10
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
20:00 - 15/10
LASK Juniors LASK Juniors
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
20:00 - 15/10
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 16/10
St. Anna St. Anna
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Leoben Leoben
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
22:00 - 22/10
Hertha Hertha
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Allerheiligen Allerheiligen
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Treibach Treibach
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Kalsdorf Kalsdorf
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/10
Ried II Ried II
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
21:00 - 22/10
Gurten Gurten
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
21:00 - 30/10
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/10
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/10
Weiz Weiz
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/10
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/10
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
19:30 - 29/10
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:30 - 29/10
LASK Juniors LASK Juniors
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
23:00 - 29/10
St. Anna St. Anna
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
01:00 - 04/03
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
01:00 - 04/03
Weiz Weiz
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
01:00 - 04/03
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 04/03
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
07:00 - 04/03
Hertha Hertha
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
07:00 - 04/03
LASK Juniors LASK Juniors
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
07:00 - 04/03
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
01:00 - 05/03
St. Anna St. Anna
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
01:00 - 11/03
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
01:00 - 11/03
Kalsdorf Kalsdorf
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
01:00 - 11/03
Leoben Leoben
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
07:00 - 11/03
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 11/03
Ried II Ried II
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 11/03
Allerheiligen Allerheiligen
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 11/03
Gurten Gurten
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
07:00 - 11/03
Treibach Treibach
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
01:00 - 18/03
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
01:00 - 18/03
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
01:00 - 18/03
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
01:00 - 18/03
Weiz Weiz
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 18/03
Hertha Hertha
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
07:00 - 18/03
LASK Juniors LASK Juniors
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
07:00 - 18/03
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 18/03
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
01:00 - 25/03
Leoben Leoben
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
01:00 - 25/03
Kalsdorf Kalsdorf
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 25/03
Treibach Treibach
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
07:00 - 25/03
Ried II Ried II
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 25/03
Allerheiligen Allerheiligen
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
07:00 - 25/03
Gurten Gurten
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
07:00 - 25/03
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
01:00 - 26/03
St. Anna St. Anna
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/04
Weiz Weiz
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/04
Leoben Leoben
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/04
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 01/04
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
07:00 - 01/04
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 01/04
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 01/04
Hertha Hertha
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
07:00 - 01/04
LASK Juniors LASK Juniors
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/04
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 08/04
Kalsdorf Kalsdorf
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 08/04
Allerheiligen Allerheiligen
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
07:00 - 08/04
Ried II Ried II
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
07:00 - 08/04
Gurten Gurten
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
07:00 - 08/04
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
07:00 - 08/04
Treibach Treibach
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 09/04
St. Anna St. Anna
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/04
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/04
Weiz Weiz
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/04
Leoben Leoben
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 15/04
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 15/04
LASK Juniors LASK Juniors
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
07:00 - 15/04
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 15/04
Gurten Gurten
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
07:00 - 15/04
Hertha Hertha
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/04
Kalsdorf Kalsdorf
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 22/04
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
07:00 - 22/04
Treibach Treibach
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
07:00 - 22/04
Ried II Ried II
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
07:00 - 22/04
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 22/04
Allerheiligen Allerheiligen
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
07:00 - 22/04
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 23/04
St. Anna St. Anna
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/04
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/04
Leoben Leoben
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 29/04
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 29/04
Hertha Hertha
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
07:00 - 29/04
Allerheiligen Allerheiligen
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
07:00 - 29/04
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
07:00 - 29/04
LASK Juniors LASK Juniors
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 29/04
Gurten Gurten
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/05
Kalsdorf Kalsdorf
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/05
Weiz Weiz
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 06/05
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
07:00 - 06/05
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
07:00 - 06/05
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
07:00 - 06/05
Treibach Treibach
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
07:00 - 06/05
Ried II Ried II
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 07/05
St. Anna St. Anna
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/05
Leoben Leoben
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/05
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 13/05
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
07:00 - 13/05
Allerheiligen Allerheiligen
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 13/05
LASK Juniors LASK Juniors
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 13/05
Hertha Hertha
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 13/05
Treibach Treibach
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
07:00 - 13/05
Gurten Gurten
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/05
Weiz Weiz
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/05
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 20/05
Kalsdorf Kalsdorf
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
07:00 - 20/05
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
07:00 - 20/05
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
07:00 - 20/05
Ried II Ried II
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
07:00 - 20/05
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 21/05
St. Anna St. Anna
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/05
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/05
Leoben Leoben
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 27/05
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
07:00 - 27/05
Treibach Treibach
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
07:00 - 27/05
Ried II Ried II
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
07:00 - 27/05
Hertha Hertha
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
07:00 - 27/05
Gurten Gurten
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
07:00 - 27/05
Allerheiligen Allerheiligen
 St. Anna St. Anna
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
 Allerheiligen Allerheiligen
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
 Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
St. Anna St. Anna
 Treibach Treibach
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
 Ried II Ried II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
 Kalsdorf Kalsdorf
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
LASK Juniors LASK Juniors
 Hertha Hertha
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
 Gurten Gurten
Regionalliga - Mitte
00:00 - 03/06
Weiz Weiz
 Leoben Leoben
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Bad Gleichenberg Bad Gleichenberg
 LASK Juniors LASK Juniors
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Hertha Hertha
 Gleisdorf 09 Gleisdorf 09
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Gurten Gurten
 Weiz Weiz
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Treibach Treibach
 Deutschlandsberger SC Deutschlandsberger SC
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Allerheiligen Allerheiligen
 Union Vöcklamarkt Union Vöcklamarkt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Leoben Leoben
 Wolfsberger AC II Wolfsberger AC II
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Kalsdorf Kalsdorf
 SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt
Regionalliga - Mitte
00:00 - 10/06
Ried II Ried II
 St. Anna St. Anna

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.