Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Landesliga - Oberosterreich

Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 05/08
Union Perg Union Perg
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 05/08
Bad Ischl Bad Ischl
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 06/08
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 06/08
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 06/08
SV Wallern SV Wallern
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 06/08
Ostermiething Ostermiething
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/08
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 06/08
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 12/08
St. Valentin St. Valentin
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 13/08
Mondsee Mondsee
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 13/08
Stadl-Paura Stadl-Paura
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 13/08
Wels Wels
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 13/08
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/08
Oedt Oedt
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
23:30 - 12/08
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 13/08
Pregarten Pregarten
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 19/08
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 20/08
SV Wallern SV Wallern
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 21/08
Union Perg Union Perg
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 19/08
Bad Ischl Bad Ischl
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 07/09
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 20/08
Ostermiething Ostermiething
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 20/08
Wels Wels
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 20/08
Union Edelweiß Union Edelweiß
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 27/08
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 27/08
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 30/08
St. Valentin St. Valentin
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 27/08
Oedt Oedt
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 27/08
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 27/08
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/08
Mondsee Mondsee
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
01:00 - 27/08
Pregarten Pregarten
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 03/09
Bad Ischl Bad Ischl
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 02/09
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 02/09
Pregarten Pregarten
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 03/09
Wels Wels
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
01:00 - 03/09
Union Perg Union Perg
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 03/09
Ostermiething Ostermiething
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 03/09
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 03/09
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 10/09
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 10/09
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 10/09
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 10/09
SV Wallern SV Wallern
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
23:30 - 09/09
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 10/09
St. Valentin St. Valentin
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 10/09
Mondsee Mondsee
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 10/09
Oedt Oedt
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 17/09
Wels Wels
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 16/09
Union Edelweiß Union Edelweiß
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 17/09
Pregarten Pregarten
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 17/09
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 17/09
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 17/09
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
23:45 - 16/09
Union Perg Union Perg
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 17/09
Ostermiething Ostermiething
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 24/09
Mondsee Mondsee
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 24/09
Oedt Oedt
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 24/09
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 24/09
SV Wallern SV Wallern
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 24/09
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 24/09
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 24/09
St. Valentin St. Valentin
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 24/09
Bad Ischl Bad Ischl
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 01/10
Wels Wels
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 01/10
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 01/10
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/10
Ostermiething Ostermiething
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 01/10
Union Perg Union Perg
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 01/10
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 01/10
Pregarten Pregarten
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 01/10
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 08/10
Mondsee Mondsee
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 08/10
SV Wallern SV Wallern
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 08/10
Union Edelweiß Union Edelweiß
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 08/10
Oedt Oedt
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 08/10
Bad Ischl Bad Ischl
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 08/10
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 08/10
St. Valentin St. Valentin
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 08/10
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 19/10
Pregarten Pregarten
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 15/10
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 15/10
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 15/10
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/10
Ostermiething Ostermiething
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 15/10
Union Perg Union Perg
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 15/10
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 15/10
Wels Wels
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 22/10
Mondsee Mondsee
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 22/10
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 22/10
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 22/10
St. Valentin St. Valentin
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
00:00 - 22/10
SV Wallern SV Wallern
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 22/10
Bad Ischl Bad Ischl
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 22/10
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 22/10
Oedt Oedt
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
23:00 - 29/10
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 29/10
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 29/10
Wels Wels
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
01:00 - 29/10
Pregarten Pregarten
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
19:30 - 29/10
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 29/10
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
20:30 - 29/10
St. Valentin St. Valentin
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
00:30 - 29/10
Ostermiething Ostermiething
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Bad Ischl Bad Ischl
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Oedt Oedt
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
SV Wallern SV Wallern
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Union Perg Union Perg
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 05/11
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
01:00 - 12/11
Mondsee Mondsee
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Pregarten Pregarten
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
St. Valentin St. Valentin
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Ostermiething Ostermiething
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Wels Wels
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
20:00 - 12/11
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
St. Valentin St. Valentin
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Mondsee Mondsee
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Wels Wels
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Oedt Oedt
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 04/03
Pregarten Pregarten
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Union Perg Union Perg
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Bad Ischl Bad Ischl
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
Ostermiething Ostermiething
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:00 - 11/03
SV Wallern SV Wallern
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Pregarten Pregarten
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Mondsee Mondsee
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
Oedt Oedt
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 18/03
St. Valentin St. Valentin
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
SV Wallern SV Wallern
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Ostermiething Ostermiething
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Wels Wels
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Union Perg Union Perg
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Bad Ischl Bad Ischl
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 25/03
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
SV Wallern SV Wallern
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Mondsee Mondsee
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
St. Valentin St. Valentin
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 01/04
Oedt Oedt
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Bad Ischl Bad Ischl
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Ostermiething Ostermiething
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Union Perg Union Perg
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Wels Wels
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 08/04
Pregarten Pregarten
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Oedt Oedt
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Mondsee Mondsee
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
St. Valentin St. Valentin
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Bad Ischl Bad Ischl
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 15/04
SV Wallern SV Wallern
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Ostermiething Ostermiething
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Union Perg Union Perg
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Wels Wels
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Pregarten Pregarten
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 22/04
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Oedt Oedt
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
SV Wallern SV Wallern
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Mondsee Mondsee
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
Bad Ischl Bad Ischl
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
21:30 - 29/04
St. Valentin St. Valentin
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Stadl-Paura Stadl-Paura
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Wels Wels
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Ostermiething Ostermiething
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Pregarten Pregarten
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 06/05
Union Perg Union Perg
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
Bad Ischl Bad Ischl
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
St. Valentin St. Valentin
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
SV Wallern SV Wallern
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
Oedt Oedt
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 13/05
Mondsee Mondsee
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Pregarten Pregarten
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Wels Wels
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Ostermiething Ostermiething
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Union Perg Union Perg
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Stadl-Paura Stadl-Paura
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 20/05
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Oedt Oedt
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
SV Wallern SV Wallern
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Mondsee Mondsee
 St. Valentin St. Valentin
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Union Perg Union Perg
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 27/05
Bad Ischl Bad Ischl
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
 Bad Ischl Bad Ischl
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Wels Wels
 St. Martin i.M. St. Martin i.M.
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Ostermiething Ostermiething
 Union Perg Union Perg
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Mondsee Mondsee
 Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Stadl-Paura Stadl-Paura
 SV Wallern SV Wallern
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
 Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
Pregarten Pregarten
 Union Edelweiß Union Edelweiß
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 03/06
St. Valentin St. Valentin
 Oedt Oedt
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Oedt Oedt
 Mondsee Mondsee
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Union Perg Union Perg
 Wels Wels
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Union Edelweiß Union Edelweiß
 Grün Weiß Micheldorf Grün Weiß Micheldorf
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Friedburg / Pöndorf Friedburg / Pöndorf
 Ostermiething Ostermiething
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Bad Ischl Bad Ischl
 Stadl-Paura Stadl-Paura
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
SV Wallern SV Wallern
 Weißkirchen / Allhaming Weißkirchen / Allhaming
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
St. Martin i.M. St. Martin i.M.
 Pregarten Pregarten
Landesliga - Oberosterreich
22:00 - 10/06
Wohnbau Dietach Wohnbau Dietach
 St. Valentin St. Valentin

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.