Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Landesliga - Salzburg

Landesliga - Salzburg
00:00 - 06/08
Adnet Adnet
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
23:30 - 05/08
Hallwang Hallwang
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
22:00 - 07/08
Bramberg Bramberg
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
00:00 - 06/08
Bergheim Bergheim
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
00:30 - 06/08
Altenmarkt Altenmarkt
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/08
Thalgau Thalgau
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
00:30 - 06/08
Neumarkt Neumarkt
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
00:00 - 13/08
Bürmoos Bürmoos
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
00:30 - 13/08
Altenmarkt Altenmarkt
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
01:00 - 13/08
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
00:00 - 13/08
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
00:00 - 13/08
Puch Puch
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
00:30 - 13/08
Eugendorf Eugendorf
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
23:30 - 12/08
Siezenheim Siezenheim
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
00:00 - 20/08
Straßwalchen Straßwalchen
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/08
Bergheim Bergheim
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
00:00 - 20/08
Hallwang Hallwang
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
00:30 - 20/08
Neumarkt Neumarkt
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
00:00 - 20/08
Adnet Adnet
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
17:00 - 20/08
Thalgau Thalgau
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 21/08
Bramberg Bramberg
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
01:00 - 27/08
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
01:00 - 27/08
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
22:00 - 27/08
Bürmoos Bürmoos
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
00:00 - 27/08
Adnet Adnet
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
00:30 - 27/08
Altenmarkt Altenmarkt
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 27/08
Siezenheim Siezenheim
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
00:30 - 27/08
Eugendorf Eugendorf
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
00:00 - 03/09
Straßwalchen Straßwalchen
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
00:30 - 03/09
Neumarkt Neumarkt
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
22:00 - 04/09
Bramberg Bramberg
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
00:00 - 03/09
Bergheim Bergheim
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
00:00 - 03/09
Hallwang Hallwang
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
19:00 - 03/09
Thalgau Thalgau
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
00:00 - 03/09
Puch Puch
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
16:00 - 11/09
Adnet Adnet
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
16:00 - 11/09
Bürmoos Bürmoos
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
00:00 - 10/09
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
18:00 - 11/09
Siezenheim Siezenheim
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
22:00 - 11/09
Altenmarkt Altenmarkt
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
00:30 - 10/09
Eugendorf Eugendorf
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
00:30 - 10/09
Bergheim Bergheim
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
00:00 - 17/09
Puch Puch
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
20:00 - 05/11
Neumarkt Neumarkt
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
00:30 - 17/09
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
19:00 - 17/09
Hallwang Hallwang
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
19:00 - 17/09
Thalgau Thalgau
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
23:00 - 17/09
Bramberg Bramberg
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
22:00 - 17/09
Straßwalchen Straßwalchen
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
22:00 - 24/09
Bürmoos Bürmoos
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
00:00 - 24/09
Adnet Adnet
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
17:00 - 24/09
Bergheim Bergheim
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 24/09
Siezenheim Siezenheim
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
00:30 - 24/09
Altenmarkt Altenmarkt
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
00:00 - 24/09
ASV Salzburg ASV Salzburg
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
00:30 - 24/09
Neumarkt Neumarkt
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
00:15 - 01/10
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
16:00 - 02/10
Straßwalchen Straßwalchen
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
19:30 - 02/10
Puch Puch
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
16:30 - 02/10
Eugendorf Eugendorf
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/10
Bramberg Bramberg
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
20:00 - 05/11
Hallwang Hallwang
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
20:00 - 19/11
Thalgau Thalgau
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
19:00 - 08/10
Adnet Adnet
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
19:30 - 08/10
Bergheim Bergheim
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
23:00 - 08/10
Altenmarkt Altenmarkt
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/10
Bürmoos Bürmoos
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/10
Neumarkt Neumarkt
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
19:00 - 08/10
Thalgau Thalgau
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
18:00 - 08/10
Siezenheim Siezenheim
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
19:30 - 15/10
Puch Puch
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
00:30 - 15/10
Straßwalchen Straßwalchen
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
00:30 - 15/10
Altenmarkt Altenmarkt
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
00:00 - 15/10
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
21:00 - 16/10
Bramberg Bramberg
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
00:00 - 15/10
Hallwang Hallwang
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
00:00 - 15/10
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
19:00 - 23/10
Siezenheim Siezenheim
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
00:00 - 22/10
Bergheim Bergheim
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
19:00 - 23/10
Neumarkt Neumarkt
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
19:00 - 23/10
Thalgau Thalgau
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
21:00 - 23/10
Bramberg Bramberg
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
00:30 - 22/10
Adnet Adnet
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
19:00 - 23/10
Altenmarkt Altenmarkt
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
Puch Puch
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
Bürmoos Bürmoos
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
Eugendorf Eugendorf
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
Hallwang Hallwang
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
19:30 - 29/10
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
19:00 - 29/10
Straßwalchen Straßwalchen
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
Siezenheim Siezenheim
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
Straßwalchen Straßwalchen
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
Eugendorf Eugendorf
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
Bürmoos Bürmoos
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
Puch Puch
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 18/03
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Straßwalchen Straßwalchen
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Bramberg Bramberg
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Thalgau Thalgau
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Neumarkt Neumarkt
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Adnet Adnet
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Hallwang Hallwang
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
21:00 - 25/03
Bergheim Bergheim
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
Bürmoos Bürmoos
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
Siezenheim Siezenheim
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
Puch Puch
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
Altenmarkt Altenmarkt
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
21:00 - 02/04
Eugendorf Eugendorf
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Bramberg Bramberg
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Straßwalchen Straßwalchen
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Hallwang Hallwang
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Bergheim Bergheim
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Thalgau Thalgau
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Puch Puch
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 08/04
Neumarkt Neumarkt
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
Siezenheim Siezenheim
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
Adnet Adnet
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
Bürmoos Bürmoos
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
Altenmarkt Altenmarkt
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
21:00 - 15/04
Eugendorf Eugendorf
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Hallwang Hallwang
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Straßwalchen Straßwalchen
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Thalgau Thalgau
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Puch Puch
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Bramberg Bramberg
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 22/04
Neumarkt Neumarkt
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Altenmarkt Altenmarkt
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Bergheim Bergheim
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Bürmoos Bürmoos
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Eugendorf Eugendorf
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Siezenheim Siezenheim
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
21:00 - 29/04
Adnet Adnet
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Thalgau Thalgau
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Puch Puch
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Straßwalchen Straßwalchen
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
SV Schwarzach SV Schwarzach
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Hallwang Hallwang
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Eugendorf Eugendorf
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 06/05
Bramberg Bramberg
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Adnet Adnet
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Altenmarkt Altenmarkt
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Neumarkt Neumarkt
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Siezenheim Siezenheim
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Bürmoos Bürmoos
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
22:00 - 13/05
Bergheim Bergheim
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
Bramberg Bramberg
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
Eugendorf Eugendorf
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
Puch Puch
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
Hallwang Hallwang
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 20/05
Straßwalchen Straßwalchen
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Bergheim Bergheim
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Neumarkt Neumarkt
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Siezenheim Siezenheim
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Altenmarkt Altenmarkt
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Thalgau Thalgau
 Hallwang Hallwang
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Bürmoos Bürmoos
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
23:00 - 26/05
Adnet Adnet
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
Straßwalchen Straßwalchen
 Thalgau Thalgau
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
Bürmoos Bürmoos
 Siezenheim Siezenheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
Puch Puch
 Neumarkt Neumarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
Eugendorf Eugendorf
 Adnet Adnet
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
SV Schwarzach SV Schwarzach
 Bergheim Bergheim
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
Hallwang Hallwang
 Bramberg Bramberg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 03/06
ASV Salzburg ASV Salzburg
 Altenmarkt Altenmarkt
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Thalgau Thalgau
 Puch Puch
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Adnet Adnet
 ASV Salzburg ASV Salzburg
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Bergheim Bergheim
 Eugendorf Eugendorf
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Altenmarkt Altenmarkt
 Bürmoos Bürmoos
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Neumarkt Neumarkt
 SV Schwarzach SV Schwarzach
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Bramberg Bramberg
 Straßwalchen Straßwalchen
Landesliga - Salzburg
22:00 - 10/06
Siezenheim Siezenheim
 Hallwang Hallwang

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.