Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 1. Liga Promotion

1. Liga Promotion
21:00 - 06/08
St. Gallen II St. Gallen II
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:00 - 06/08
Bavois Bavois
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
21:00 - 06/08
Breitenrain Breitenrain
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 06/08
Brühl Brühl
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:00 - 06/08
Baden Baden
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
22:00 - 06/08
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
22:00 - 06/08
Bulle Bulle
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
22:30 - 06/08
SC Kriens SC Kriens
 Cham Cham
1. Liga Promotion
01:00 - 07/08
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
22:00 - 13/08
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Baden Baden
1. Liga Promotion
20:30 - 13/08
Basel II Basel II
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
Zürich II Zürich II
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
YF Juventus YF Juventus
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
Luzern II Luzern II
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
Brühl Brühl
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
Cham Cham
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
Rapperswil Rapperswil
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 13/08
FC Chiasso FC Chiasso
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
00:30 - 01/09
Young Boys II Young Boys II
 Cham Cham
1. Liga Promotion
22:00 - 20/08
St. Gallen II St. Gallen II
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
00:30 - 01/09
Breitenrain Breitenrain
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
01:00 - 25/08
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
00:30 - 25/08
Bulle Bulle
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
00:30 - 01/09
SC Kriens SC Kriens
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
01:00 - 21/08
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
01:00 - 25/08
Baden Baden
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
00:30 - 25/08
Bavois Bavois
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:00 - 27/08
YF Juventus YF Juventus
 Cham Cham
1. Liga Promotion
22:00 - 27/08
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/08
Bavois Bavois
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
20:00 - 27/08
Zürich II Zürich II
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
19:00 - 28/08
Luzern II Luzern II
 Baden Baden
1. Liga Promotion
00:45 - 27/08
Basel II Basel II
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
19:00 - 28/08
Brühl Brühl
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 27/08
Rapperswil Rapperswil
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 27/08
FC Chiasso FC Chiasso
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
01:00 - 04/09
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
22:00 - 03/09
St. Gallen II St. Gallen II
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
22:00 - 03/09
Young Boys II Young Boys II
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
22:00 - 03/09
Bulle Bulle
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
21:00 - 03/09
Breitenrain Breitenrain
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
22:00 - 03/09
Étoile Carouge Étoile Carouge
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:00 - 03/09
Baden Baden
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
21:00 - 03/09
Cham Cham
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
22:30 - 03/09
SC Kriens SC Kriens
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
YF Juventus YF Juventus
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
22:00 - 10/09
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Cham Cham
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
Luzern II Luzern II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
Zürich II Zürich II
 Baden Baden
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
Bavois Bavois
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
01:00 - 10/09
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
Rapperswil Rapperswil
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
Brühl Brühl
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 10/09
FC Chiasso FC Chiasso
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
01:00 - 29/09
St. Gallen II St. Gallen II
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
22:00 - 17/09
Young Boys II Young Boys II
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
20:00 - 18/09
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
01:00 - 06/10
Bulle Bulle
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
00:30 - 29/09
Breitenrain Breitenrain
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
20:30 - 17/09
Basel II Basel II
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
21:00 - 17/09
Baden Baden
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
21:00 - 17/09
Cham Cham
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
00:30 - 06/10
SC Kriens SC Kriens
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Breitenrain Breitenrain
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
22:00 - 24/09
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Bavois Bavois
 Baden Baden
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Zürich II Zürich II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Luzern II Luzern II
 Cham Cham
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
YF Juventus YF Juventus
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Brühl Brühl
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
Rapperswil Rapperswil
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:00 - 24/09
FC Chiasso FC Chiasso
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 01/10
Young Boys II Young Boys II
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
19:30 - 02/10
St. Gallen II St. Gallen II
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
20:00 - 02/10
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
22:00 - 01/10
Bulle Bulle
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
22:00 - 01/10
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
00:00 - 01/10
Basel II Basel II
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 01/10
Cham Cham
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
21:00 - 01/10
Baden Baden
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
22:30 - 01/10
SC Kriens SC Kriens
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Zürich II Zürich II
 Cham Cham
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Luzern II Luzern II
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
YF Juventus YF Juventus
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Bavois Bavois
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
22:00 - 08/10
Étoile Carouge Étoile Carouge
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Breitenrain Breitenrain
 Baden Baden
1. Liga Promotion
22:00 - 08/10
Bulle Bulle
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Rapperswil Rapperswil
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 08/10
Brühl Brühl
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
01:00 - 16/10
Biel-Bienne Biel-Bienne
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
22:00 - 15/10
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
21:00 - 15/10
St. Gallen II St. Gallen II
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:30 - 15/10
Young Boys II Young Boys II
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
20:30 - 15/10
Basel II Basel II
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
21:00 - 15/10
Baden Baden
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
21:00 - 15/10
Cham Cham
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
22:30 - 15/10
SC Kriens SC Kriens
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 15/10
FC Chiasso FC Chiasso
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
01:00 - 20/10
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
01:00 - 20/10
YF Juventus YF Juventus
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
00:30 - 20/10
Rapperswil Rapperswil
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 19/10
Zürich II Zürich II
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
01:15 - 20/10
Brühl Brühl
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
00:30 - 20/10
Bavois Bavois
 Cham Cham
1. Liga Promotion
00:30 - 20/10
Breitenrain Breitenrain
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
01:00 - 20/10
Bulle Bulle
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
01:00 - 20/10
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Baden Baden
1. Liga Promotion
22:00 - 22/10
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
20:00 - 23/10
St. Gallen II St. Gallen II
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
20:30 - 23/10
Young Boys II Young Boys II
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
19:00 - 23/10
Luzern II Luzern II
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
20:00 - 22/10
Basel II Basel II
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
19:00 - 23/10
Cham Cham
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:00 - 22/10
Baden Baden
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
22:30 - 22/10
SC Kriens SC Kriens
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 22/10
FC Chiasso FC Chiasso
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
YF Juventus YF Juventus
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
Zürich II Zürich II
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
Bavois Bavois
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
22:00 - 29/10
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
Breitenrain Breitenrain
 Cham Cham
1. Liga Promotion
22:00 - 29/10
Bulle Bulle
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:00 - 30/10
Biel-Bienne Biel-Bienne
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
Brühl Brühl
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 29/10
Baden Baden
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
20:00 - 06/11
Luzern II Luzern II
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
00:00 - 06/11
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
22:30 - 05/11
Young Boys II Young Boys II
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
00:00 - 06/11
St. Gallen II St. Gallen II
 Baden Baden
1. Liga Promotion
21:30 - 05/11
Basel II Basel II
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
22:00 - 05/11
Rapperswil Rapperswil
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
22:00 - 05/11
Cham Cham
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
23:30 - 05/11
SC Kriens SC Kriens
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
22:00 - 05/11
FC Chiasso FC Chiasso
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
Bavois Bavois
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
Étoile Carouge Étoile Carouge
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
Breitenrain Breitenrain
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
Bulle Bulle
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 12/11
YF Juventus YF Juventus
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
22:00 - 12/11
Brühl Brühl
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
22:00 - 12/11
Baden Baden
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
23:30 - 12/11
SC Kriens SC Kriens
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
07:00 - 19/11
Zürich II Zürich II
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 19/11
Luzern II Luzern II
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
07:00 - 19/11
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
07:00 - 19/11
Young Boys II Young Boys II
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 19/11
St. Gallen II St. Gallen II
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:30 - 19/11
Basel II Basel II
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
22:00 - 19/11
Rapperswil Rapperswil
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
22:00 - 19/11
Cham Cham
 Baden Baden
1. Liga Promotion
23:45 - 19/11
FC Chiasso FC Chiasso
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
07:00 - 26/11
YF Juventus YF Juventus
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 26/11
Luzern II Luzern II
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
07:00 - 26/11
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 26/11
Zürich II Zürich II
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 26/11
Young Boys II Young Boys II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:30 - 26/11
Basel II Basel II
 Baden Baden
1. Liga Promotion
22:00 - 26/11
Rapperswil Rapperswil
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
22:00 - 26/11
Cham Cham
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
23:45 - 26/11
FC Chiasso FC Chiasso
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Breitenrain Breitenrain
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Bulle Bulle
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Biel-Bienne Biel-Bienne
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
St. Gallen II St. Gallen II
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Young Boys II Young Boys II
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
07:00 - 18/02
Bavois Bavois
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
22:00 - 18/02
Baden Baden
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
23:30 - 18/02
SC Kriens SC Kriens
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 25/02
YF Juventus YF Juventus
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 25/02
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 25/02
Luzern II Luzern II
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 25/02
Zürich II Zürich II
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:30 - 25/02
Basel II Basel II
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
22:00 - 25/02
Cham Cham
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
22:00 - 25/02
Rapperswil Rapperswil
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
22:00 - 25/02
Brühl Brühl
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
23:45 - 25/02
FC Chiasso FC Chiasso
 Baden Baden
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
Breitenrain Breitenrain
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
Bulle Bulle
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
St. Gallen II St. Gallen II
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
Young Boys II Young Boys II
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 04/03
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
22:00 - 04/03
Baden Baden
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
22:00 - 04/03
Cham Cham
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
23:30 - 04/03
SC Kriens SC Kriens
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 11/03
YF Juventus YF Juventus
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
07:00 - 11/03
Bavois Bavois
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
07:00 - 11/03
Zürich II Zürich II
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 11/03
Luzern II Luzern II
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 11/03
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:30 - 11/03
Basel II Basel II
 Cham Cham
1. Liga Promotion
22:00 - 11/03
Brühl Brühl
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
22:00 - 11/03
Rapperswil Rapperswil
 Baden Baden
1. Liga Promotion
23:45 - 11/03
FC Chiasso FC Chiasso
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
07:00 - 18/03
Young Boys II Young Boys II
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 18/03
St. Gallen II St. Gallen II
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
07:00 - 18/03
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 18/03
Bulle Bulle
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 18/03
Breitenrain Breitenrain
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:30 - 18/03
Basel II Basel II
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
22:00 - 18/03
Baden Baden
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
22:00 - 18/03
Cham Cham
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
23:30 - 18/03
SC Kriens SC Kriens
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
YF Juventus YF Juventus
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
Luzern II Luzern II
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
Zürich II Zürich II
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
Bavois Bavois
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 25/03
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
22:00 - 25/03
Rapperswil Rapperswil
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
22:00 - 25/03
Brühl Brühl
 Baden Baden
1. Liga Promotion
23:45 - 25/03
FC Chiasso FC Chiasso
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 01/04
Bulle Bulle
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
07:00 - 01/04
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
07:00 - 01/04
St. Gallen II St. Gallen II
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
07:00 - 01/04
Young Boys II Young Boys II
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 01/04
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
20:30 - 01/04
Basel II Basel II
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 01/04
Baden Baden
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
21:00 - 01/04
Cham Cham
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
22:30 - 01/04
SC Kriens SC Kriens
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
Breitenrain Breitenrain
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
YF Juventus YF Juventus
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
Zürich II Zürich II
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
Bavois Bavois
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Baden Baden
1. Liga Promotion
07:00 - 08/04
Luzern II Luzern II
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 08/04
Brühl Brühl
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 08/04
Rapperswil Rapperswil
 Cham Cham
1. Liga Promotion
22:45 - 08/04
FC Chiasso FC Chiasso
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
07:00 - 15/04
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
07:00 - 15/04
St. Gallen II St. Gallen II
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 15/04
Young Boys II Young Boys II
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 15/04
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
20:30 - 15/04
Basel II Basel II
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
21:00 - 15/04
Baden Baden
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 15/04
Cham Cham
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
22:30 - 15/04
SC Kriens SC Kriens
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
22:45 - 15/04
FC Chiasso FC Chiasso
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Breitenrain Breitenrain
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Bulle Bulle
 Baden Baden
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
YF Juventus YF Juventus
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Étoile Carouge Étoile Carouge
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Bavois Bavois
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Brühl Brühl
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Zürich II Zürich II
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Rapperswil Rapperswil
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
07:00 - 19/04
Luzern II Luzern II
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 22/04
Young Boys II Young Boys II
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
07:00 - 22/04
Luzern II Luzern II
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
07:00 - 22/04
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
07:00 - 22/04
St. Gallen II St. Gallen II
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
20:30 - 22/04
SC Kriens SC Kriens
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
20:31 - 22/04
Basel II Basel II
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
21:00 - 22/04
Cham Cham
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
21:00 - 22/04
Baden Baden
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
22:45 - 22/04
FC Chiasso FC Chiasso
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
YF Juventus YF Juventus
 Baden Baden
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Biel-Bienne Biel-Bienne
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Bulle Bulle
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Breitenrain Breitenrain
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Bavois Bavois
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
07:00 - 29/04
Zürich II Zürich II
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 29/04
Brühl Brühl
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
21:00 - 29/04
Rapperswil Rapperswil
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
07:00 - 06/05
St. Gallen II St. Gallen II
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
07:00 - 06/05
Young Boys II Young Boys II
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
07:00 - 06/05
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
07:00 - 06/05
Luzern II Luzern II
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
20:30 - 06/05
Basel II Basel II
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:00 - 06/05
Rapperswil Rapperswil
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:00 - 06/05
Cham Cham
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
22:30 - 06/05
SC Kriens SC Kriens
 Baden Baden
1. Liga Promotion
22:45 - 06/05
FC Chiasso FC Chiasso
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Bavois Bavois
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Zürich II Zürich II
 Rapperswil Rapperswil
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
YF Juventus YF Juventus
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Bulle Bulle
 Cham Cham
1. Liga Promotion
07:00 - 13/05
Breitenrain Breitenrain
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 13/05
Brühl Brühl
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 13/05
Baden Baden
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
20:00 - 20/05
Basel II Basel II
 Bulle Bulle
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Stade Nyonnais Stade Nyonnais
 Breitenrain Breitenrain
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Cham Cham
 Biel-Bienne Biel-Bienne
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Young Boys II Young Boys II
 Baden Baden
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
St. Gallen II St. Gallen II
 SC Kriens SC Kriens
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Zürich II Zürich II
 YF Juventus YF Juventus
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Luzern II Luzern II
 Bavois Bavois
1. Liga Promotion
21:00 - 20/05
Rapperswil Rapperswil
 Brühl Brühl
1. Liga Promotion
22:45 - 20/05
FC Chiasso FC Chiasso
 Étoile Carouge Étoile Carouge
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
YF Juventus YF Juventus
 St. Gallen II St. Gallen II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
SC Kriens SC Kriens
 Young Boys II Young Boys II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Baden Baden
 Cham Cham
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Biel-Bienne Biel-Bienne
 Basel II Basel II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Bulle Bulle
 Stade Nyonnais Stade Nyonnais
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Breitenrain Breitenrain
 FC Chiasso FC Chiasso
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Étoile Carouge Étoile Carouge
 Luzern II Luzern II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Brühl Brühl
 Zürich II Zürich II
1. Liga Promotion
21:00 - 27/05
Bavois Bavois
 Rapperswil Rapperswil

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.