Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá National 2 - Group B

National 2 - Group B
22:00 - 07/08
Auxerre II Auxerre II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
22:00 - 07/08
Reims II Reims II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 07/08
Bobigny Bobigny
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 07/08
Haguenau Haguenau
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 07/08
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 07/08
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 07/08
Lens II Lens II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:30 - 07/08
Gobelins Gobelins
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Beauvais Beauvais
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Belfort Belfort
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
22:00 - 14/08
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Epinal Epinal
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Schiltigheim Schiltigheim
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 14/08
Metz II Metz II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Bobigny Bobigny
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Fleury 91 Fleury 91
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Haguenau Haguenau
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Auxerre II Auxerre II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Lens II Lens II
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 21/08
Reims II Reims II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
22:00 - 21/08
Gobelins Gobelins
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 28/08
Beauvais Beauvais
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
21:00 - 28/08
Belfort Belfort
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
22:00 - 28/08
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 28/08
Epinal Epinal
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 28/08
Schiltigheim Schiltigheim
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 28/08
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 28/08
Metz II Metz II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
22:00 - 28/08
Reims II Reims II
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
Bobigny Bobigny
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
Fleury 91 Fleury 91
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
01:00 - 04/09
Haguenau Haguenau
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
Auxerre II Auxerre II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 04/09
Lens II Lens II
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
22:00 - 04/09
Gobelins Gobelins
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
22:00 - 11/09
Reims II Reims II
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 11/09
Beauvais Beauvais
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 11/09
Belfort Belfort
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
22:00 - 11/09
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 11/09
Epinal Epinal
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 11/09
Schiltigheim Schiltigheim
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 11/09
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
22:00 - 11/09
Auxerre II Auxerre II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Bobigny Bobigny
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Fleury 91 Fleury 91
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Haguenau Haguenau
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Metz II Metz II
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
21:00 - 18/09
Lens II Lens II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 18/09
Gobelins Gobelins
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 25/09
Beauvais Beauvais
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 25/09
Belfort Belfort
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 25/09
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
22:00 - 25/09
Haguenau Haguenau
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
22:00 - 25/09
Epinal Epinal
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 25/09
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
22:00 - 25/09
Auxerre II Auxerre II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
22:00 - 25/09
Reims II Reims II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Bobigny Bobigny
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Fleury 91 Fleury 91
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Schiltigheim Schiltigheim
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Metz II Metz II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 09/10
Lens II Lens II
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:30 - 09/10
Gobelins Gobelins
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 23/10
Beauvais Beauvais
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 23/10
Belfort Belfort
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
22:00 - 23/10
Haguenau Haguenau
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 23/10
Epinal Epinal
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 23/10
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
22:00 - 23/10
Auxerre II Auxerre II
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 23/10
Reims II Reims II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
22:00 - 23/10
Gobelins Gobelins
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 06/11
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 07/11
Bobigny Bobigny
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
00:00 - 07/11
Fleury 91 Fleury 91
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 06/11
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
00:00 - 28/11
Schiltigheim Schiltigheim
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 07/11
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 07/11
Metz II Metz II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
21:00 - 06/11
Lens II Lens II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 09/01
Beauvais Beauvais
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 21/11
Belfort Belfort
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
00:00 - 21/11
Bobigny Bobigny
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 20/11
Haguenau Haguenau
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 21/11
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 20/11
Auxerre II Auxerre II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 20/11
Reims II Reims II
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 21/11
Gobelins Gobelins
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 04/12
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 05/12
Fleury 91 Fleury 91
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
00:00 - 05/12
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
22:00 - 04/12
Epinal Epinal
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 04/12
Schiltigheim Schiltigheim
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 05/12
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 04/12
Metz II Metz II
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
00:00 - 27/01
Lens II Lens II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 11/12
Reims II Reims II
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
00:00 - 12/12
Beauvais Beauvais
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 12/12
Bobigny Bobigny
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 09/01
Haguenau Haguenau
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 12/12
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
00:00 - 12/12
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 11/12
Auxerre II Auxerre II
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
00:00 - 12/12
Gobelins Gobelins
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 16/01
Beauvais Beauvais
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
00:00 - 27/02
Belfort Belfort
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 30/01
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
00:00 - 16/01
Fleury 91 Fleury 91
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
22:00 - 29/01
Epinal Epinal
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 29/01
Schiltigheim Schiltigheim
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 30/01
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 16/01
Metz II Metz II
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
00:00 - 23/01
Bobigny Bobigny
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
02:00 - 10/02
Fleury 91 Fleury 91
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
22:00 - 22/01
Haguenau Haguenau
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:30 - 10/02
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 22/01
Auxerre II Auxerre II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 22/01
Lens II Lens II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 22/01
Reims II Reims II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:30 - 23/01
Gobelins Gobelins
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
00:00 - 06/02
Beauvais Beauvais
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
02:00 - 24/02
Belfort Belfort
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 06/02
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 05/02
Epinal Epinal
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 05/02
Schiltigheim Schiltigheim
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 06/02
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
00:00 - 06/02
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 06/02
Metz II Metz II
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
00:00 - 13/02
Bobigny Bobigny
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 13/02
Fleury 91 Fleury 91
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 12/02
Haguenau Haguenau
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 13/02
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
00:00 - 13/02
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
22:00 - 12/02
Auxerre II Auxerre II
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 26/02
Lens II Lens II
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
00:00 - 13/02
Gobelins Gobelins
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 20/02
Beauvais Beauvais
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
22:00 - 19/02
Belfort Belfort
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 20/02
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 19/02
Epinal Epinal
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 19/02
Schiltigheim Schiltigheim
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 20/02
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
00:00 - 20/02
Metz II Metz II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 20/02
Reims II Reims II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 06/03
Bobigny Bobigny
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 06/03
Fleury 91 Fleury 91
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
22:00 - 05/03
Haguenau Haguenau
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
00:00 - 06/03
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 05/03
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
00:00 - 06/03
Metz II Metz II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
22:00 - 05/03
Lens II Lens II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 06/03
Gobelins Gobelins
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 13/03
Beauvais Beauvais
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 12/03
Belfort Belfort
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
00:00 - 13/03
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 12/03
Epinal Epinal
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 13/03
Schiltigheim Schiltigheim
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 13/03
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 13/03
Auxerre II Auxerre II
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 12/03
Reims II Reims II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 19/03
Bobigny Bobigny
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
Fleury 91 Fleury 91
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
Schiltigheim Schiltigheim
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
Metz II Metz II
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 19/03
Lens II Lens II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 20/03
Gobelins Gobelins
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 27/03
Beauvais Beauvais
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
00:00 - 27/03
Belfort Belfort
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 27/03
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
22:00 - 26/03
Haguenau Haguenau
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 27/03
Epinal Epinal
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 27/03
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 26/03
Auxerre II Auxerre II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 26/03
Reims II Reims II
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
Bobigny Bobigny
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
Fleury 91 Fleury 91
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
01:00 - 09/04
Schiltigheim Schiltigheim
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 09/04
Metz II Metz II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
22:00 - 09/04
Lens II Lens II
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 16/04
Beauvais Beauvais
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
01:00 - 16/04
Belfort Belfort
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
22:00 - 16/04
Haguenau Haguenau
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
22:00 - 16/04
Epinal Epinal
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 16/04
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 16/04
Auxerre II Auxerre II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
22:00 - 16/04
Reims II Reims II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
22:45 - 16/04
Gobelins Gobelins
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Fleury 91 Fleury 91
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Epinal Epinal
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Schiltigheim Schiltigheim
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 23/04
Metz II Metz II
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
22:00 - 23/04
Lens II Lens II
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 30/04
Beauvais Beauvais
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
01:00 - 30/04
Belfort Belfort
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
22:00 - 30/04
Bobigny Bobigny
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 30/04
Haguenau Haguenau
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 30/04
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 30/04
Auxerre II Auxerre II
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 30/04
Reims II Reims II
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:30 - 30/04
Gobelins Gobelins
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 07/05
Belfort Belfort
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 14/05
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 14/05
Fleury 91 Fleury 91
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 14/05
Epinal Epinal
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 14/05
Schiltigheim Schiltigheim
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 14/05
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
22:00 - 14/05
Metz II Metz II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
21:00 - 14/05
Lens II Lens II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Bobigny Bobigny
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Haguenau Haguenau
 Schiltigheim Schiltigheim
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Auxerre II Auxerre II
 Entente S St Gratien Entente S St Gratien
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Lens II Lens II
 Beauvais Beauvais
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Reims II Reims II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 21/05
Gobelins Gobelins
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Beauvais Beauvais
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Belfort Belfort
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Entente S St Gratien Entente S St Gratien
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Fleury 91 Fleury 91
 Lens II Lens II
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Epinal Epinal
 Auxerre II Auxerre II
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Schiltigheim Schiltigheim
 Gobelins Gobelins
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 28/05
Metz II Metz II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Belfort Belfort
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Bobigny Bobigny
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Haguenau Haguenau
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
01:00 - 21/08
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Boulogne Boulogne
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Metz II Metz II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 20/08
Reims II Reims II
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
21:00 - 27/08
Colmar Colmar
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:30 - 27/08
Fleury 91 Fleury 91
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Besançon Besançon
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Epinal Epinal
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Boulogne Boulogne
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Creteil Creteil
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 27/08
Wasquehal Wasquehal
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
22:00 - 03/09
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
Belfort Belfort
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
Bobigny Bobigny
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
Haguenau Haguenau
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 03/09
Metz II Metz II
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
22:00 - 03/09
Reims II Reims II
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
22:00 - 10/09
Colmar Colmar
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Fleury 91 Fleury 91
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Haguenau Haguenau
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Besançon Besançon
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Boulogne Boulogne
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Creteil Creteil
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 10/09
Wasquehal Wasquehal
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
20:30 - 17/09
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Belfort Belfort
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Bobigny Bobigny
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Epinal Epinal
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Metz II Metz II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 17/09
Reims II Reims II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:30 - 01/10
Fleury 91 Fleury 91
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 01/10
Haguenau Haguenau
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
19:30 - 01/10
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 01/10
Besançon Besançon
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:30 - 01/10
Boulogne Boulogne
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 01/10
Creteil Creteil
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 01/10
Wasquehal Wasquehal
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
22:00 - 01/10
Reims II Reims II
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 14/10
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 15/10
Belfort Belfort
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 15/10
Colmar Colmar
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 15/10
Bobigny Bobigny
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 15/10
Epinal Epinal
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 29/10
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
23:00 - 29/10
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 15/10
Metz II Metz II
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 22/10
Fleury 91 Fleury 91
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
22:00 - 22/10
Haguenau Haguenau
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
21:00 - 22/10
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 22/10
Besançon Besançon
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 22/10
Boulogne Boulogne
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
22:00 - 22/10
Creteil Creteil
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 22/10
Metz II Metz II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 22/10
Reims II Reims II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Belfort Belfort
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Colmar Colmar
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Bobigny Bobigny
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Epinal Epinal
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 06/11
Wasquehal Wasquehal
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Belfort Belfort
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Fleury 91 Fleury 91
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Haguenau Haguenau
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Besançon Besançon
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Boulogne Boulogne
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Creteil Creteil
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Metz II Metz II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 13/11
Reims II Reims II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Colmar Colmar
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Bobigny Bobigny
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Epinal Epinal
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 27/11
Wasquehal Wasquehal
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Belfort Belfort
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Bobigny Bobigny
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Fleury 91 Fleury 91
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Haguenau Haguenau
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Boulogne Boulogne
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Creteil Creteil
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Metz II Metz II
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 04/12
Reims II Reims II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Colmar Colmar
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Besançon Besançon
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Epinal Epinal
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 11/12
Wasquehal Wasquehal
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Belfort Belfort
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Bobigny Bobigny
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Fleury 91 Fleury 91
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Haguenau Haguenau
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Boulogne Boulogne
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Metz II Metz II
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 18/12
Reims II Reims II
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Colmar Colmar
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Fleury 91 Fleury 91
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Besançon Besançon
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Epinal Epinal
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Creteil Creteil
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 15/01
Wasquehal Wasquehal
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Belfort Belfort
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Bobigny Bobigny
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Haguenau Haguenau
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Metz II Metz II
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 22/01
Reims II Reims II
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Colmar Colmar
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Fleury 91 Fleury 91
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Besançon Besançon
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Epinal Epinal
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Boulogne Boulogne
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Creteil Creteil
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 05/02
Wasquehal Wasquehal
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Belfort Belfort
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Bobigny Bobigny
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Epinal Epinal
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Metz II Metz II
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 12/02
Reims II Reims II
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Colmar Colmar
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Fleury 91 Fleury 91
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Haguenau Haguenau
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Besançon Besançon
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Boulogne Boulogne
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Creteil Creteil
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 26/02
Wasquehal Wasquehal
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Belfort Belfort
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Colmar Colmar
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Bobigny Bobigny
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Epinal Epinal
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 05/03
Metz II Metz II
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Fleury 91 Fleury 91
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Haguenau Haguenau
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Besançon Besançon
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Boulogne Boulogne
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Creteil Creteil
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Wasquehal Wasquehal
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
00:00 - 19/03
Reims II Reims II
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Belfort Belfort
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Colmar Colmar
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Bobigny Bobigny
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Epinal Epinal
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
00:00 - 26/03
Wasquehal Wasquehal
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Fleury 91 Fleury 91
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Haguenau Haguenau
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Besançon Besançon
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Boulogne Boulogne
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Creteil Creteil
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Metz II Metz II
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 01/04
Reims II Reims II
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Colmar Colmar
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Bobigny Bobigny
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Epinal Epinal
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 15/04
Wasquehal Wasquehal
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Belfort Belfort
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Fleury 91 Fleury 91
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Haguenau Haguenau
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Besançon Besançon
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Boulogne Boulogne
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Creteil Creteil
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Metz II Metz II
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 22/04
Reims II Reims II
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Colmar Colmar
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Besançon Besançon
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Epinal Epinal
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Belfort Belfort
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Bobigny Bobigny
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Fleury 91 Fleury 91
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Haguenau Haguenau
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Boulogne Boulogne
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Creteil Creteil
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Metz II Metz II
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 06/05
Reims II Reims II
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Colmar Colmar
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Besançon Besançon
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Epinal Epinal
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Creteil Creteil
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Belfort Belfort
 Colmar Colmar
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Bobigny Bobigny
 Epinal Epinal
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Haguenau Haguenau
 Besançon Besançon
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Sainte Geneviève Sainte Geneviève
 Fleury 91 Fleury 91
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Boulogne Boulogne
 Creteil Creteil
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
 Furiani-Agliani Furiani-Agliani
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Metz II Metz II
 Wasquehal Wasquehal
National 2 - Group B
23:00 - 27/05
Reims II Reims II
 Olympique St Quentin Olympique St Quentin
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Furiani-Agliani Furiani-Agliani
 Sainte Geneviève Sainte Geneviève
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Colmar Colmar
 Bobigny Bobigny
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Fleury 91 Fleury 91
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Olympique St Quentin Olympique St Quentin
 Metz II Metz II
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Besançon Besançon
 Reims II Reims II
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Epinal Epinal
 St Maur Lusitanos St Maur Lusitanos
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Creteil Creteil
 Haguenau Haguenau
National 2 - Group B
23:00 - 03/06
Wasquehal Wasquehal
 Belfort Belfort
National 2 - Group B
23:00 - 29/04
Wasquehal Wasquehal
 Boulogne Boulogne
National 2 - Group B
23:00 - 13/05
Wasquehal Wasquehal
 Reims II Reims II

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.