Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 2. Liga Interregional - Group 5

2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 21/08
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 21/08
Einsiedeln Einsiedeln
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 21/08
Muri Muri
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 21/08
Klingnau Klingnau
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 09/09
Zofingen Zofingen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 22/08
Grenchen Grenchen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/08
Mutschellen Mutschellen
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 28/08
Dietikon Dietikon
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 28/08
Wangen Wangen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 28/08
Muri Muri
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 28/08
Schöftland Schöftland
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 28/08
Rotkreuz Rotkreuz
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 29/08
Unterstrass Unterstrass
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 29/08
Sursee Sursee
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 04/09
Adliswil Adliswil
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 04/09
Grenchen Grenchen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 04/09
Zofingen Zofingen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/09
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/09
Einsiedeln Einsiedeln
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 04/09
Klingnau Klingnau
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 04/09
Mutschellen Mutschellen
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 11/09
Dietikon Dietikon
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 11/09
Wangen Wangen
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/09
Einsiedeln Einsiedeln
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/09
Muri Muri
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/09
Schöftland Schöftland
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/09
Rotkreuz Rotkreuz
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 12/09
Unterstrass Unterstrass
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 18/09
Mutschellen Mutschellen
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 18/09
Adliswil Adliswil
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 18/09
Sursee Sursee
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 18/09
Grenchen Grenchen
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 18/09
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 18/09
Einsiedeln Einsiedeln
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 18/09
Klingnau Klingnau
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 25/09
Dietikon Dietikon
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 25/09
Wangen Wangen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 25/09
Zofingen Zofingen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 25/09
Schöftland Schöftland
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 25/09
Einsiedeln Einsiedeln
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 25/09
Muri Muri
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 26/09
Unterstrass Unterstrass
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 02/10
Adliswil Adliswil
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 02/10
Sursee Sursee
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 02/10
Grenchen Grenchen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 02/10
Rotkreuz Rotkreuz
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 02/10
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 02/10
Klingnau Klingnau
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 02/10
Mutschellen Mutschellen
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 09/10
Dietikon Dietikon
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 09/10
Grenchen Grenchen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 09/10
Zofingen Zofingen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 09/10
Wangen Wangen
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 09/10
Muri Muri
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 09/10
Einsiedeln Einsiedeln
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 10/10
Unterstrass Unterstrass
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 16/10
Adliswil Adliswil
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 16/10
Sursee Sursee
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 16/10
Schöftland Schöftland
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 16/10
Rotkreuz Rotkreuz
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 16/10
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 16/10
Klingnau Klingnau
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 16/10
Mutschellen Mutschellen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 23/10
Dietikon Dietikon
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 23/10
Grenchen Grenchen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 23/10
Einsiedeln Einsiedeln
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 23/10
Mutschellen Mutschellen
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 24/10
Zofingen Zofingen
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 24/10
Unterstrass Unterstrass
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
19:30 - 24/10
Muri Muri
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 30/10
Adliswil Adliswil
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 30/10
Sursee Sursee
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 30/10
Wangen Wangen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 30/10
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 30/10
Rotkreuz Rotkreuz
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 30/10
Schöftland Schöftland
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 30/10
Klingnau Klingnau
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 06/11
Zofingen Zofingen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 06/11
Grenchen Grenchen
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Einsiedeln Einsiedeln
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
00:15 - 07/11
Klingnau Klingnau
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
00:15 - 07/11
Mutschellen Mutschellen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 06/11
Unterstrass Unterstrass
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
20:30 - 07/11
Muri Muri
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 13/11
Dietikon Dietikon
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 13/11
Adliswil Adliswil
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 13/11
Sursee Sursee
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 14/11
Rotkreuz Rotkreuz
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 14/11
Schöftland Schöftland
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 14/11
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
20:30 - 14/11
Wangen Wangen
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 12/03
Dietikon Dietikon
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 12/03
Adliswil Adliswil
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 13/03
Schöftland Schöftland
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 13/03
Rotkreuz Rotkreuz
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 12/03
Sursee Sursee
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 12/03
Unterstrass Unterstrass
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
20:30 - 13/03
Wangen Wangen
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 19/03
Adliswil Adliswil
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 19/03
Grenchen Grenchen
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 20/03
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
01:15 - 12/05
Einsiedeln Einsiedeln
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/03
Klingnau Klingnau
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
00:15 - 20/03
Mutschellen Mutschellen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 19/03
Zofingen Zofingen
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 26/03
Dietikon Dietikon
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 26/03
Wangen Wangen
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 27/03
Rotkreuz Rotkreuz
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 27/03
Schöftland Schöftland
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 26/03
Sursee Sursee
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
19:30 - 27/03
Muri Muri
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 26/03
Unterstrass Unterstrass
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 12/05
Adliswil Adliswil
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 12/05
Grenchen Grenchen
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
01:15 - 14/04
Zofingen Zofingen
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 12/05
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 03/04
Klingnau Klingnau
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 05/05
Mutschellen Mutschellen
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
01:15 - 12/05
Sursee Sursee
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 09/04
Dietikon Dietikon
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 09/04
Wangen Wangen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 09/04
Schöftland Schöftland
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 09/04
Rotkreuz Rotkreuz
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 28/04
Zofingen Zofingen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
19:30 - 10/04
Muri Muri
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 09/04
Unterstrass Unterstrass
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 23/04
Adliswil Adliswil
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 23/04
Grenchen Grenchen
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 23/04
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 23/04
Rotkreuz Rotkreuz
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 23/04
Mutschellen Mutschellen
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 24/04
Klingnau Klingnau
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 23/04
Sursee Sursee
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 30/04
Dietikon Dietikon
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 30/04
Wangen Wangen
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 30/04
Einsiedeln Einsiedeln
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
19:30 - 01/05
Schöftland Schöftland
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 30/04
Zofingen Zofingen
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
19:30 - 01/05
Muri Muri
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 30/04
Unterstrass Unterstrass
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 07/05
Adliswil Adliswil
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 07/05
Schöftland Schöftland
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 07/05
Rotkreuz Rotkreuz
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 07/05
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 08/05
Klingnau Klingnau
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 07/05
Mutschellen Mutschellen
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 07/05
Sursee Sursee
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 14/05
Dietikon Dietikon
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 14/05
Wangen Wangen
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 14/05
Grenchen Grenchen
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 14/05
Einsiedeln Einsiedeln
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 14/05
Zofingen Zofingen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 14/05
Muri Muri
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 15/05
Unterstrass Unterstrass
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 21/05
Adliswil Adliswil
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 21/05
Wangen Wangen
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 21/05
Schöftland Schöftland
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 21/05
Rotkreuz Rotkreuz
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 21/05
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 22/05
Klingnau Klingnau
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 21/05
Sursee Sursee
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 28/05
Dietikon Dietikon
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 28/05
Grenchen Grenchen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 29/05
Einsiedeln Einsiedeln
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 28/05
Mutschellen Mutschellen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 28/05
Zofingen Zofingen
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 28/05
Muri Muri
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 29/05
Unterstrass Unterstrass
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Wangen Wangen
 Muri Muri
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Dietikon Dietikon
 Unterstrass Unterstrass
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Schöftland Schöftland
 Zofingen Zofingen
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 07/11
Rotkreuz Rotkreuz
 Einsiedeln Einsiedeln
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Sursee Sursee
 Grenchen Grenchen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Adliswil Adliswil
 Mutschellen Mutschellen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 04/06
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Klingnau Klingnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 11/06
Grenchen Grenchen
 Rotkreuz Rotkreuz
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/06
Muri Muri
 Dietikon Dietikon
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/06
Zofingen Zofingen
 Wangen Wangen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/06
Einsiedeln Einsiedeln
 Schöftland Schöftland
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/06
Klingnau Klingnau
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 11/06
Unterstrass Unterstrass
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
23:15 - 11/06
Mutschellen Mutschellen
 Sursee Sursee
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/08
Frauenfeld Frauenfeld
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/08
Uster Uster
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 20/08
Wil II Wil II
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 08/09
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 20/08
Thalwil Thalwil
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
01:00 - 08/09
Balzers Balzers
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 21/08
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 27/08
Chur 97 Chur 97
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 27/08
Rorschach Rorschach
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 27/08
Adliswil Adliswil
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 27/08
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 27/08
Amriswil Amriswil
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 28/08
Bazenheid Bazenheid
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 28/08
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/09
Frauenfeld Frauenfeld
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/09
Uster Uster
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/09
Balzers Balzers
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/09
Thalwil Thalwil
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 03/09
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 04/09
Widnau Widnau
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 04/09
Wil II Wil II
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 10/09
Rorschach Rorschach
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 10/09
Chur 97 Chur 97
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 10/09
Amriswil Amriswil
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 10/09
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 10/09
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 11/09
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 10/09
Adliswil Adliswil
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/09
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 17/09
Uster Uster
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
18:00 - 17/09
Balzers Balzers
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 17/09
Wil II Wil II
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 17/09
Thalwil Thalwil
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 17/09
Bazenheid Bazenheid
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 18/09
Widnau Widnau
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 24/09
Amriswil Amriswil
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 24/09
Rorschach Rorschach
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 24/09
Frauenfeld Frauenfeld
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
01:15 - 28/09
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 24/09
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 24/09
Adliswil Adliswil
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 25/09
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 01/10
Frauenfeld Frauenfeld
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 01/10
Chur 97 Chur 97
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 01/10
Balzers Balzers
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 01/10
Bazenheid Bazenheid
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 01/10
Thalwil Thalwil
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 01/10
Wil II Wil II
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 02/10
Widnau Widnau
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 08/10
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 08/10
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 08/10
Rorschach Rorschach
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 08/10
Frauenfeld Frauenfeld
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 08/10
Amriswil Amriswil
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 08/10
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 08/10
Adliswil Adliswil
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 15/10
Balzers Balzers
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 15/10
Chur 97 Chur 97
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 16/10
Wil II Wil II
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 15/10
Thalwil Thalwil
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 15/10
Bazenheid Bazenheid
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 16/10
Widnau Widnau
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 16/10
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 22/10
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/10
Uster Uster
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/10
Frauenfeld Frauenfeld
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/10
Rorschach Rorschach
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 23/10
Amriswil Amriswil
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 22/10
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/10
Adliswil Adliswil
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 29/10
Balzers Balzers
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 29/10
Chur 97 Chur 97
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 29/10
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 29/10
Thalwil Thalwil
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 29/10
Bazenheid Bazenheid
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
18:30 - 30/10
Widnau Widnau
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 30/10
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 06/11
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
00:00 - 06/11
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 05/11
Rorschach Rorschach
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 05/11
Uster Uster
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 05/11
Frauenfeld Frauenfeld
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 05/11
Adliswil Adliswil
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 06/11
Wil II Wil II
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 12/11
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 12/11
Balzers Balzers
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 12/11
Chur 97 Chur 97
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 12/11
Amriswil Amriswil
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 13/11
Bazenheid Bazenheid
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 13/11
Widnau Widnau
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 13/11
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 19/11
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 19/11
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 19/11
Uster Uster
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 19/11
Frauenfeld Frauenfeld
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 20/11
Adliswil Adliswil
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 20/11
Wil II Wil II
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/11
Thalwil Thalwil
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 26/11
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 26/11
Chur 97 Chur 97
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 26/11
Balzers Balzers
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 26/11
Rorschach Rorschach
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 26/11
Amriswil Amriswil
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 27/11
Bazenheid Bazenheid
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 27/11
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 11/03
Balzers Balzers
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 11/03
Rorschach Rorschach
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 11/03
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 11/03
Amriswil Amriswil
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 12/03
Bazenheid Bazenheid
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 12/03
Chur 97 Chur 97
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 12/03
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 18/03
Uster Uster
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 18/03
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 18/03
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 18/03
Frauenfeld Frauenfeld
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 19/03
Thalwil Thalwil
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 19/03
Wil II Wil II
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 19/03
Widnau Widnau
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 25/03
Rorschach Rorschach
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 25/03
Amriswil Amriswil
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
22:30 - 25/03
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 26/03
Adliswil Adliswil
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 26/03
Chur 97 Chur 97
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 26/03
Bazenheid Bazenheid
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 26/03
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 01/04
Uster Uster
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 01/04
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 01/04
Balzers Balzers
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 01/04
Frauenfeld Frauenfeld
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 02/04
Wil II Wil II
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 02/04
Thalwil Thalwil
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 02/04
Widnau Widnau
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 08/04
Chur 97 Chur 97
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 08/04
Adliswil Adliswil
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 08/04
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 08/04
Rorschach Rorschach
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 08/04
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 08/04
Amriswil Amriswil
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 09/04
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 15/04
Uster Uster
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 15/04
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 15/04
Balzers Balzers
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 16/04
Bazenheid Bazenheid
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 16/04
Wil II Wil II
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 16/04
Thalwil Thalwil
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 16/04
Widnau Widnau
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 22/04
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/04
Rorschach Rorschach
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 22/04
Frauenfeld Frauenfeld
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 22/04
Amriswil Amriswil
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 22/04
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 23/04
Adliswil Adliswil
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 23/04
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 29/04
Balzers Balzers
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 29/04
Uster Uster
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 30/04
Bazenheid Bazenheid
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 30/04
Chur 97 Chur 97
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 30/04
Thalwil Thalwil
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 30/04
Wil II Wil II
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 30/04
Widnau Widnau
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 06/05
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 06/05
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 06/05
Frauenfeld Frauenfeld
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 06/05
Rorschach Rorschach
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 06/05
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 06/05
Amriswil Amriswil
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 07/05
Adliswil Adliswil
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 13/05
Balzers Balzers
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 14/05
Wil II Wil II
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 14/05
Thalwil Thalwil
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 14/05
Bazenheid Bazenheid
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 14/05
Chur 97 Chur 97
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 14/05
Widnau Widnau
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 14/05
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 20/05
Uster Uster
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 20/05
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 20/05
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/05
Frauenfeld Frauenfeld
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 20/05
Rorschach Rorschach
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 20/05
Amriswil Amriswil
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 21/05
Adliswil Adliswil
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 27/05
Balzers Balzers
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 27/05
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 28/05
Chur 97 Chur 97
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 28/05
Thalwil Thalwil
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 28/05
Bazenheid Bazenheid
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
19:00 - 28/05
Widnau Widnau
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 28/05
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 03/06
Uster Uster
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 03/06
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 03/06
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/06
Frauenfeld Frauenfeld
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 03/06
Rorschach Rorschach
 Amriswil Amriswil
2. Liga Interregional - Group 5
07:00 - 04/06
Adliswil Adliswil
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
20:00 - 04/06
Wil II Wil II
 Widnau Widnau
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 10/06
Amriswil Amriswil
 Adliswil Adliswil
2. Liga Interregional - Group 5
21:30 - 10/06
Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
 Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
2. Liga Interregional - Group 5
22:00 - 10/06
Balzers Balzers
 Wil II Wil II
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 10/06
Widnau Widnau
 Thalwil Thalwil
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 10/06
Bazenheid Bazenheid
 Uster Uster
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 10/06
Chur 97 Chur 97
 SV Schaffhausen SV Schaffhausen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 10/06
Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
 Frauenfeld Frauenfeld
2. Liga Interregional - Group 5
21:00 - 17/06
Frauenfeld Frauenfeld
 Dardania St. Gallen Dardania St. Gallen
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
Thalwil Thalwil
 Balzers Balzers
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
Wil II Wil II
 Bazenheid Bazenheid
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
Uster Uster
 Chur 97 Chur 97
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
SV Schaffhausen SV Schaffhausen
 Rapperswil-Jona II Rapperswil-Jona II
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
Adliswil Adliswil
 Rorschach Rorschach
2. Liga Interregional - Group 5
23:00 - 17/06
Lachen / Altendorf Lachen / Altendorf
 Amriswil Amriswil

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.