Skip to main content
Lịch Thi Đấu Regionalliga - Ost

Lịch Thi Đấu Regionalliga - Ost

Regionalliga - Ost
30/07 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 30/07 - 00:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
30/07 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 30/07 - 00:00
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
30/07 - 00:30
Leobendorf Leobendorf
VS 30/07 - 00:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
30/07 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 30/07 - 00:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
30/07 - 23:00
TWL Elektra TWL Elektra
VS 30/07 - 23:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
30/07 - 22:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 30/07 - 22:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
30/07 - 22:30
Stripfing Stripfing
VS 30/07 - 22:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
30/07 - 23:30
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 30/07 - 23:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
06/08 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 06/08 - 00:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
06/08 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 06/08 - 00:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
06/08 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 06/08 - 00:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
06/08 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 06/08 - 00:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
06/08 - 01:00
Krems Krems
VS 06/08 - 01:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
06/08 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 06/08 - 01:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
06/08 - 22:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 06/08 - 22:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
06/08 - 22:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 06/08 - 22:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
13/08 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 13/08 - 00:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
13/08 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 13/08 - 00:00
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
13/08 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 13/08 - 00:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
13/08 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 13/08 - 00:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
13/08 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 13/08 - 00:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
13/08 - 22:30
Stripfing Stripfing
VS 13/08 - 22:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
13/08 - 22:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 13/08 - 22:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
13/08 - 23:30
Leobendorf Leobendorf
VS 13/08 - 23:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
20/08 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 20/08 - 00:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
20/08 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 20/08 - 00:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
20/08 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 20/08 - 00:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
20/08 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 20/08 - 01:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
20/08 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 20/08 - 00:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
20/08 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 20/08 - 00:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
20/08 - 01:00
Krems Krems
VS 20/08 - 01:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
20/08 - 22:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 20/08 - 22:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
27/08 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 27/08 - 00:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
27/08 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 27/08 - 00:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
27/08 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 27/08 - 00:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
27/08 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 27/08 - 00:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
27/08 - 22:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 27/08 - 22:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
27/08 - 22:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 27/08 - 22:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
27/08 - 22:30
Stripfing Stripfing
VS 27/08 - 22:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
27/08 - 22:30
Leobendorf Leobendorf
VS 27/08 - 22:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
03/09 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 03/09 - 01:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
03/09 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 03/09 - 00:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
04/09 - 01:00
Krems Krems
VS 04/09 - 01:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
03/09 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 03/09 - 00:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
03/09 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 03/09 - 00:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
03/09 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 03/09 - 21:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
03/09 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 03/09 - 21:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
03/09 - 01:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 03/09 - 01:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
10/09 - 00:30
Siegendorf Siegendorf
VS 10/09 - 00:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
10/09 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 10/09 - 00:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
10/09 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 10/09 - 00:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
10/09 - 21:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 10/09 - 21:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
10/09 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 10/09 - 00:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
10/09 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 10/09 - 21:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
11/09 - 20:00
Leobendorf Leobendorf
VS 11/09 - 20:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
10/09 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 10/09 - 21:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
17/09 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 17/09 - 01:00
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
17/09 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 17/09 - 00:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
17/09 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 17/09 - 00:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
17/09 - 01:00
Krems Krems
VS 17/09 - 01:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
16/09 - 23:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 16/09 - 23:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
17/09 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 17/09 - 00:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
17/09 - 21:30
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 17/09 - 21:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
17/09 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 17/09 - 21:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
24/09 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 24/09 - 00:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
24/09 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 24/09 - 00:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
24/09 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 24/09 - 00:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
24/09 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 24/09 - 00:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
24/09 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 24/09 - 21:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
24/09 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 24/09 - 21:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
24/09 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 24/09 - 21:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
24/09 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 24/09 - 21:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
01/10 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 01/10 - 01:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
01/10 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 01/10 - 00:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
01/10 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 01/10 - 00:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
01/10 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 01/10 - 00:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
01/10 - 01:00
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 01/10 - 01:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
01/10 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 01/10 - 21:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
01/10 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 01/10 - 21:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
02/10 - 19:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 02/10 - 19:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
08/10 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 08/10 - 00:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
08/10 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 08/10 - 00:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
08/10 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 08/10 - 00:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
08/10 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 08/10 - 00:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
08/10 - 01:00
Krems Krems
VS 08/10 - 01:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
08/10 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 08/10 - 21:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
08/10 - 20:00
Leobendorf Leobendorf
VS 08/10 - 20:00
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
08/10 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 08/10 - 21:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
15/10 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 15/10 - 00:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
15/10 - 20:30
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 15/10 - 20:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
15/10 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 15/10 - 00:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
15/10 - 01:00
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 15/10 - 01:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
15/10 - 21:00
Leobendorf Leobendorf
VS 15/10 - 21:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
15/10 - 20:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 15/10 - 20:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
15/10 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 15/10 - 00:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
15/10 - 20:30
Stripfing Stripfing
VS 15/10 - 20:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
22/10 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 22/10 - 00:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
22/10 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 22/10 - 00:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
22/10 - 00:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 22/10 - 00:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
26/10 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 26/10 - 00:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
22/10 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 22/10 - 00:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
22/10 - 01:00
Krems Krems
VS 22/10 - 01:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
22/10 - 20:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 22/10 - 20:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
22/10 - 20:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 22/10 - 20:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
29/10 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 29/10 - 01:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
29/10 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 29/10 - 00:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
29/10 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 29/10 - 00:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
29/10 - 20:30
Stripfing Stripfing
VS 29/10 - 20:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
29/10 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 29/10 - 00:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
29/10 - 20:00
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 29/10 - 20:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
29/10 - 21:00
Leobendorf Leobendorf
VS 29/10 - 21:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
29/10 - 21:00
Draßburg Draßburg
VS 29/10 - 21:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
05/11 - 01:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 05/11 - 01:00
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
05/11 - 01:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 05/11 - 01:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
05/11 - 21:00
Siegendorf Siegendorf
VS 05/11 - 21:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
05/11 - 01:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 05/11 - 01:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
05/11 - 01:30
Wiener SC Wiener SC
VS 05/11 - 01:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
05/11 - 02:00
Krems Krems
VS 05/11 - 02:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
05/11 - 20:00
Mauerwerk Mauerwerk
VS 05/11 - 20:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
05/11 - 20:00
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 05/11 - 20:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
12/11 - 21:00
Siegendorf Siegendorf
VS 12/11 - 21:00
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
12/11 - 01:00
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 12/11 - 01:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
12/11 - 01:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 12/11 - 01:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
12/11 - 01:30
Wiener SC Wiener SC
VS 12/11 - 01:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
12/11 - 02:00
Krems Krems
VS 12/11 - 02:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
12/11 - 20:00
Mauerwerk Mauerwerk
VS 12/11 - 20:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
12/11 - 20:00
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 12/11 - 20:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
12/11 - 21:00
Draßburg Draßburg
VS 12/11 - 21:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
25/02 - 01:00
Siegendorf Siegendorf
VS 25/02 - 01:00
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
25/02 - 01:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 25/02 - 01:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
25/02 - 01:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 25/02 - 01:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
25/02 - 01:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 25/02 - 01:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
25/02 - 01:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 25/02 - 01:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
25/02 - 21:00
Leobendorf Leobendorf
VS 25/02 - 21:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
25/02 - 21:00
Stripfing Stripfing
VS 25/02 - 21:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
25/02 - 21:00
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 25/02 - 21:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:00
Draßburg Draßburg
VS 04/03 - 01:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 04/03 - 01:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:30
Wiener SC Wiener SC
VS 04/03 - 01:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:30
Krems Krems
VS 04/03 - 01:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 04/03 - 01:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
04/03 - 01:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 04/03 - 01:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
04/03 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 04/03 - 21:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
04/03 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 04/03 - 21:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
11/03 - 01:00
Siegendorf Siegendorf
VS 11/03 - 01:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
11/03 - 01:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 11/03 - 01:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
11/03 - 01:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 11/03 - 01:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
11/03 - 01:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 11/03 - 01:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
11/03 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 11/03 - 21:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
11/03 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 11/03 - 21:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
11/03 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 11/03 - 21:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
11/03 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 11/03 - 21:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:00
Neusiedl Neusiedl
VS 18/03 - 01:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 18/03 - 01:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:00
Draßburg Draßburg
VS 18/03 - 01:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 18/03 - 01:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 18/03 - 01:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:30
Wiener SC Wiener SC
VS 18/03 - 01:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
18/03 - 01:30
Krems Krems
VS 18/03 - 01:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
18/03 - 22:00
Mauerwerk Mauerwerk
VS 18/03 - 22:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
25/03 - 01:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 25/03 - 01:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
25/03 - 01:00
Siegendorf Siegendorf
VS 25/03 - 01:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
25/03 - 01:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 25/03 - 01:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
25/03 - 01:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 25/03 - 01:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
25/03 - 01:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 25/03 - 01:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
25/03 - 22:00
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 25/03 - 22:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
25/03 - 22:00
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 25/03 - 22:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
25/03 - 22:00
Leobendorf Leobendorf
VS 25/03 - 22:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 01/04 - 00:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 01/04 - 00:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 01/04 - 00:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 01/04 - 00:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 01/04 - 00:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
01/04 - 00:30
Krems Krems
VS 01/04 - 00:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
01/04 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 01/04 - 21:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
01/04 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 01/04 - 21:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
08/04 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 08/04 - 00:00
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
08/04 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 08/04 - 00:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
08/04 - 00:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 08/04 - 00:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
08/04 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 08/04 - 00:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
08/04 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 08/04 - 21:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
08/04 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 08/04 - 21:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
08/04 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 08/04 - 21:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
08/04 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 08/04 - 21:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 15/04 - 00:00
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 15/04 - 00:00
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 15/04 - 00:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 15/04 - 00:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:30
Krems Krems
VS 15/04 - 00:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 15/04 - 00:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
15/04 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 15/04 - 00:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
15/04 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 15/04 - 21:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
22/04 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 22/04 - 00:00
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
22/04 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 22/04 - 00:00
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
22/04 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 22/04 - 00:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
22/04 - 00:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 22/04 - 00:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
22/04 - 00:30
Krems Krems
VS 22/04 - 00:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
22/04 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 22/04 - 21:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
22/04 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 22/04 - 21:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
22/04 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 22/04 - 21:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 29/04 - 00:00
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 29/04 - 00:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 29/04 - 00:00
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 29/04 - 00:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 29/04 - 00:30
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
29/04 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 29/04 - 00:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
29/04 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 29/04 - 21:30
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
29/04 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 29/04 - 21:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 06/05 - 00:00
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 06/05 - 00:00
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:30
Krems Krems
VS 06/05 - 00:30
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 06/05 - 00:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 06/05 - 00:30
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
06/05 - 00:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 06/05 - 00:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
06/05 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 06/05 - 21:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
06/05 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 06/05 - 21:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
13/05 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 13/05 - 00:00
 Krems Krems
Regionalliga - Ost
13/05 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 13/05 - 00:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
13/05 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 13/05 - 00:00
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
13/05 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 13/05 - 00:30
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
13/05 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 13/05 - 00:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
13/05 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 13/05 - 21:30
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
13/05 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 13/05 - 21:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
13/05 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 13/05 - 21:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:00
Siegendorf Siegendorf
VS 20/05 - 00:00
 Leobendorf Leobendorf
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:00
Bruck/Leitha Bruck/Leitha
VS 20/05 - 00:00
 TWL Elektra TWL Elektra
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:30
SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
VS 20/05 - 00:30
 Draßburg Draßburg
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:30
Krems Krems
VS 20/05 - 00:30
 Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:30
Wiener SC Wiener SC
VS 20/05 - 00:30
 Neusiedl Neusiedl
Regionalliga - Ost
20/05 - 00:30
Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
VS 20/05 - 00:30
 Traiskirchen Traiskirchen
Regionalliga - Ost
20/05 - 21:30
Wiener Viktoria Wiener Viktoria
VS 20/05 - 21:30
 Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
Regionalliga - Ost
20/05 - 21:30
Mauerwerk Mauerwerk
VS 20/05 - 21:30
 Stripfing Stripfing
Regionalliga - Ost
27/05 - 00:00
Neusiedl Neusiedl
VS 27/05 - 00:00
 SC Wiener Neustadt SC Wiener Neustadt
Regionalliga - Ost
27/05 - 00:00
Draßburg Draßburg
VS 27/05 - 00:00
 Bruck/Leitha Bruck/Leitha
Regionalliga - Ost
27/05 - 00:00
Scheiblingkirchen Scheiblingkirchen
VS 27/05 - 00:00
 Wiener SC Wiener SC
Regionalliga - Ost
27/05 - 00:30
Traiskirchen Traiskirchen
VS 27/05 - 00:30
 Mauerwerk Mauerwerk
Regionalliga - Ost
27/05 - 00:30
TWL Elektra TWL Elektra
VS 27/05 - 00:30
 Siegendorf Siegendorf
Regionalliga - Ost
27/05 - 21:30
Fach-Donaufeld Fach-Donaufeld
VS 27/05 - 21:30
 Mannsdorf-Großenzersdorf Mannsdorf-Großenzersdorf
Regionalliga - Ost
27/05 - 21:30
Leobendorf Leobendorf
VS 27/05 - 21:30
 Wiener Viktoria Wiener Viktoria
Regionalliga - Ost
27/05 - 21:30
Stripfing Stripfing
VS 27/05 - 21:30
 Krems Krems

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.