Skip to main content
Lịch Thi Đấu Landesliga - Karnten

Lịch Thi Đấu Landesliga - Karnten

Landesliga - Karnten
22/07 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 22/07 - 23:30
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
23/07 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 23/07 - 00:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
23/07 - 00:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 23/07 - 00:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
23/07 - 00:09
KAC KAC
VS 23/07 - 00:09
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
23/07 - 19:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 23/07 - 19:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
23/07 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 23/07 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
24/07 - 23:00
Lendorf Lendorf
VS 24/07 - 23:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
23/07 - 23:00
Gmünd Gmünd
VS 23/07 - 23:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
30/07 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 30/07 - 00:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
30/07 - 00:00
Kraig Kraig
VS 30/07 - 00:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
30/07 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 30/07 - 00:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
29/07 - 23:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 29/07 - 23:30
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
30/07 - 22:30
Bleiburg Bleiburg
VS 30/07 - 22:30
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
30/07 - 23:00
Maria Saal Maria Saal
VS 30/07 - 23:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
30/07 - 22:30
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 30/07 - 22:30
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
29/07 - 23:30
SC Landskron SC Landskron
VS 29/07 - 23:30
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
05/08 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 05/08 - 23:30
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
06/08 - 00:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 06/08 - 00:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
06/08 - 00:09
KAC KAC
VS 06/08 - 00:09
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
06/08 - 00:00
St. Andrä St. Andrä
VS 06/08 - 00:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
06/08 - 23:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 06/08 - 23:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
06/08 - 23:00
Gmünd Gmünd
VS 06/08 - 23:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
06/08 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 06/08 - 00:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
05/08 - 23:00
Ferlach Ferlach
VS 05/08 - 23:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
12/08 - 23:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 12/08 - 23:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
13/08 - 00:00
St. Andrä St. Andrä
VS 13/08 - 00:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
13/08 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 13/08 - 00:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
12/08 - 23:00
Maria Saal Maria Saal
VS 12/08 - 23:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
13/08 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 13/08 - 00:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
12/08 - 23:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 12/08 - 23:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
13/08 - 00:00
Kraig Kraig
VS 13/08 - 00:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
12/08 - 23:00
Bleiburg Bleiburg
VS 12/08 - 23:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
15/08 - 19:30
Ferlach Ferlach
VS 15/08 - 19:30
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
15/08 - 23:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 15/08 - 23:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
15/08 - 23:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 15/08 - 23:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
15/08 - 22:00
Gmünd Gmünd
VS 15/08 - 22:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
15/08 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 15/08 - 23:30
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
17/08 - 00:09
KAC KAC
VS 17/08 - 00:09
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
15/08 - 23:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 15/08 - 23:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
16/08 - 00:00
Spittal Spittal
VS 16/08 - 00:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
19/08 - 23:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 19/08 - 23:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
20/08 - 23:00
St. Andrä St. Andrä
VS 20/08 - 23:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
21/08 - 22:00
Kraig Kraig
VS 21/08 - 22:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
20/08 - 22:00
Bleiburg Bleiburg
VS 20/08 - 22:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
20/08 - 21:00
Gmünd Gmünd
VS 20/08 - 21:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
20/08 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 20/08 - 00:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
20/08 - 22:00
SC Landskron SC Landskron
VS 20/08 - 22:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
19/08 - 22:30
Maria Saal Maria Saal
VS 19/08 - 22:30
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
27/08 - 00:00
Spittal Spittal
VS 27/08 - 00:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
27/08 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 27/08 - 00:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
26/08 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 26/08 - 23:30
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
27/08 - 00:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 27/08 - 00:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
27/08 - 19:00
Ferlach Ferlach
VS 27/08 - 19:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
27/08 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 27/08 - 00:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
27/08 - 21:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 27/08 - 21:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
27/08 - 00:09
KAC KAC
VS 27/08 - 00:09
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
04/09 - 15:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 04/09 - 15:30
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
03/09 - 20:30
Gmünd Gmünd
VS 03/09 - 20:30
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
03/09 - 00:00
St. Andrä St. Andrä
VS 03/09 - 00:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
03/09 - 00:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 03/09 - 00:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
03/09 - 22:00
SC Landskron SC Landskron
VS 03/09 - 22:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
03/09 - 22:00
Maria Saal Maria Saal
VS 03/09 - 22:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
03/09 - 00:00
Kraig Kraig
VS 03/09 - 00:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
03/09 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 03/09 - 00:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
10/09 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 10/09 - 00:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
10/09 - 00:00
Spittal Spittal
VS 10/09 - 00:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
10/09 - 21:30
KAC KAC
VS 10/09 - 21:30
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
11/09 - 19:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 11/09 - 19:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
11/09 - 22:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 11/09 - 22:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
10/09 - 23:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 10/09 - 23:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
10/09 - 19:30
Ferlach Ferlach
VS 10/09 - 19:30
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
09/09 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 09/09 - 23:30
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
18/09 - 21:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 18/09 - 21:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
17/09 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 17/09 - 00:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
17/09 - 22:00
Gmünd Gmünd
VS 17/09 - 22:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
17/09 - 21:30
SC Landskron SC Landskron
VS 17/09 - 21:30
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
18/09 - 20:00
Bleiburg Bleiburg
VS 18/09 - 20:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
29/09 - 00:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 29/09 - 00:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
17/09 - 23:00
St. Andrä St. Andrä
VS 17/09 - 23:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
18/09 - 15:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 18/09 - 15:30
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
24/09 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 24/09 - 00:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
24/09 - 00:00
Spittal Spittal
VS 24/09 - 00:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
24/09 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 24/09 - 00:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
24/09 - 00:09
KAC KAC
VS 24/09 - 00:09
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
25/09 - 20:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 25/09 - 20:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
24/09 - 21:30
Maria Saal Maria Saal
VS 24/09 - 21:30
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
24/09 - 19:00
Ferlach Ferlach
VS 24/09 - 19:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
25/09 - 19:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 25/09 - 19:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
02/10 - 19:00
SC Landskron SC Landskron
VS 02/10 - 19:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
30/09 - 23:30
Kraig Kraig
VS 30/09 - 23:30
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
30/09 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 30/09 - 23:30
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
02/10 - 21:00
Lendorf Lendorf
VS 02/10 - 21:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
01/10 - 00:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 01/10 - 00:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
02/10 - 19:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 02/10 - 19:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
01/10 - 19:30
Gmünd Gmünd
VS 01/10 - 19:30
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
02/10 - 15:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 02/10 - 15:30
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
08/10 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 08/10 - 00:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
07/10 - 23:30
Spittal Spittal
VS 07/10 - 23:30
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
08/10 - 20:00
Maria Saal Maria Saal
VS 08/10 - 20:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
08/10 - 19:00
KAC KAC
VS 08/10 - 19:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
08/10 - 21:00
Ferlach Ferlach
VS 08/10 - 21:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
09/10 - 21:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 09/10 - 21:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
08/10 - 20:00
Bleiburg Bleiburg
VS 08/10 - 20:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
08/10 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 08/10 - 00:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
15/10 - 20:00
SC Landskron SC Landskron
VS 15/10 - 20:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
16/10 - 20:30
Gmünd Gmünd
VS 16/10 - 20:30
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
15/10 - 19:00
KAC KAC
VS 15/10 - 19:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
15/10 - 21:00
Kraig Kraig
VS 15/10 - 21:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
14/10 - 23:30
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 14/10 - 23:30
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
16/10 - 19:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 16/10 - 19:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
16/10 - 19:30
St. Andrä St. Andrä
VS 16/10 - 19:30
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
15/10 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 15/10 - 00:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
22/10 - 00:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 22/10 - 00:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
23/10 - 21:30
Spittal Spittal
VS 23/10 - 21:30
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
22/10 - 00:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 22/10 - 00:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
22/10 - 20:00
Maria Saal Maria Saal
VS 22/10 - 20:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
23/10 - 19:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 23/10 - 19:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
22/10 - 20:00
Bleiburg Bleiburg
VS 22/10 - 20:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
23/10 - 20:00
Ferlach Ferlach
VS 23/10 - 20:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
23/10 - 15:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 23/10 - 15:30
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
30/10 - 20:30
St. Andrä St. Andrä
VS 30/10 - 20:30
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
29/10 - 19:00
SC Landskron SC Landskron
VS 29/10 - 19:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
29/10 - 00:00
Lendorf Lendorf
VS 29/10 - 00:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
29/10 - 18:00
Ferlach Ferlach
VS 29/10 - 18:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
29/10 - 20:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 29/10 - 20:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
29/10 - 18:30
Gmünd Gmünd
VS 29/10 - 18:30
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
29/10 - 21:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 29/10 - 21:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
30/10 - 00:09
KAC KAC
VS 30/10 - 00:09
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
05/11 - 01:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 05/11 - 01:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
05/11 - 20:00
Spittal Spittal
VS 05/11 - 20:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
06/11 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 06/11 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
06/11 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 06/11 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
06/11 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 06/11 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
06/11 - 07:00
Kraig Kraig
VS 06/11 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
06/11 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 06/11 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
06/11 - 16:30
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 06/11 - 16:30
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
12/11 - 01:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 12/11 - 01:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
13/11 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 13/11 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
13/11 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 13/11 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
13/11 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 13/11 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
13/11 - 07:00
Kraig Kraig
VS 13/11 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
13/11 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 13/11 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
13/11 - 18:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 13/11 - 18:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
13/11 - 20:00
Spittal Spittal
VS 13/11 - 20:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
19/11 - 20:00
Spittal Spittal
VS 19/11 - 20:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 20/11 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 20/11 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 20/11 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 20/11 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
KAC KAC
VS 20/11 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 20/11 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
20/11 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 20/11 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 12/03 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 12/03 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 12/03 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 12/03 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Kraig Kraig
VS 12/03 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 12/03 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 12/03 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
12/03 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 12/03 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 19/03 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 19/03 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Spittal Spittal
VS 19/03 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 19/03 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 19/03 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
KAC KAC
VS 19/03 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 19/03 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
19/03 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 19/03 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 26/03 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 26/03 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 26/03 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 26/03 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
Kraig Kraig
VS 26/03 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 26/03 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 26/03 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
26/03 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 26/03 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 02/04 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 02/04 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
KAC KAC
VS 02/04 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 02/04 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 02/04 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 02/04 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Spittal Spittal
VS 02/04 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
02/04 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 02/04 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
Kraig Kraig
VS 09/04 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 09/04 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 09/04 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 09/04 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 09/04 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 09/04 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 09/04 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
09/04 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 09/04 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 16/04 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Spittal Spittal
VS 16/04 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 16/04 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 16/04 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 16/04 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
KAC KAC
VS 16/04 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 16/04 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
16/04 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 16/04 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 23/04 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 23/04 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 23/04 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Kraig Kraig
VS 23/04 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 23/04 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 23/04 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 23/04 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
23/04 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 23/04 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
KAC KAC
VS 30/04 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Spittal Spittal
VS 30/04 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 30/04 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 30/04 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 30/04 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 30/04 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 30/04 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
30/04 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 30/04 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
Kraig Kraig
VS 07/05 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 07/05 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 07/05 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 07/05 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 07/05 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 07/05 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 07/05 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
07/05 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 07/05 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 14/05 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 14/05 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 14/05 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
KAC KAC
VS 14/05 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 14/05 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 14/05 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Spittal Spittal
VS 14/05 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
14/05 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 14/05 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 18/05 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 18/05 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 18/05 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 18/05 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 18/05 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 18/05 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
Kraig Kraig
VS 18/05 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
18/05 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 18/05 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 21/05 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 21/05 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 21/05 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Spittal Spittal
VS 21/05 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 21/05 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 21/05 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 21/05 - 07:00
 Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
Landesliga - Karnten
21/05 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 21/05 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
KAC KAC
VS 28/05 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 28/05 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 28/05 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
Kraig Kraig
VS 28/05 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 28/05 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 28/05 - 07:00
 Spittal Spittal
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 28/05 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
28/05 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 28/05 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
VS 04/06 - 07:00
 Lendorf Lendorf
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Spittal Spittal
VS 04/06 - 07:00
 KAC KAC
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Köttmannsdorf Köttmannsdorf
VS 04/06 - 07:00
 Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Völkermarkt Völkermarkt
VS 04/06 - 07:00
 Ferlach Ferlach
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Wolfsberg Wolfsberg
VS 04/06 - 07:00
 St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Kraig Kraig
VS 04/06 - 07:00
 SC Landskron SC Landskron
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Maria Saal Maria Saal
VS 04/06 - 07:00
 Gmünd Gmünd
Landesliga - Karnten
04/06 - 07:00
Bleiburg Bleiburg
VS 04/06 - 07:00
 St. Andrä St. Andrä
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
St. Andrä St. Andrä
VS 11/06 - 07:00
 ASK Klagenfurt ASK Klagenfurt
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
Austria Klagenfurt II Austria Klagenfurt II
VS 11/06 - 07:00
 Wolfsberg Wolfsberg
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
Gmünd Gmünd
VS 11/06 - 07:00
 Bleiburg Bleiburg
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
Lendorf Lendorf
VS 11/06 - 07:00
 Kraig Kraig
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
SC Landskron SC Landskron
VS 11/06 - 07:00
 Völkermarkt Völkermarkt
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
St. Jakob Rosental St. Jakob Rosental
VS 11/06 - 07:00
 Köttmannsdorf Köttmannsdorf
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
Feldkirchen Kärnten Feldkirchen Kärnten
VS 11/06 - 07:00
 Maria Saal Maria Saal
Landesliga - Karnten
11/06 - 07:00
Ferlach Ferlach
VS 11/06 - 07:00
 Spittal Spittal

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.