Skip to main content
Lịch Thi Đấu 3. Lig - Group 1

Lịch Thi Đấu 3. Lig - Group 1

3. Lig - Group 1
04/09 - 21:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 04/09 - 21:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
04/09 - 00:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 04/09 - 00:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
03/09 - 21:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 03/09 - 21:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
04/09 - 20:30
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 04/09 - 20:30
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
04/09 - 20:30
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 04/09 - 20:30
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
04/09 - 21:00
Edirnespor Edirnespor
VS 04/09 - 21:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
05/09 - 00:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 05/09 - 00:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
04/09 - 21:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 04/09 - 21:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
04/09 - 20:00
Elazığspor Elazığspor
VS 04/09 - 20:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
11/09 - 19:30
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 11/09 - 19:30
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
11/09 - 20:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 11/09 - 20:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
12/09 - 00:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 12/09 - 00:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
11/09 - 19:30
Yomraspor Yomraspor
VS 11/09 - 19:30
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
11/09 - 19:30
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 11/09 - 19:30
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
11/09 - 20:30
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 11/09 - 20:30
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
11/09 - 23:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 11/09 - 23:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
11/09 - 19:30
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 11/09 - 19:30
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
10/09 - 23:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 10/09 - 23:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
17/09 - 19:30
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 17/09 - 19:30
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
18/09 - 23:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 18/09 - 23:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
18/09 - 19:30
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 18/09 - 19:30
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
18/09 - 19:00
Elazığspor Elazığspor
VS 18/09 - 19:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
18/09 - 19:30
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 18/09 - 19:30
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
18/09 - 20:00
Edirnespor Edirnespor
VS 18/09 - 20:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
18/09 - 20:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 18/09 - 20:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
18/09 - 20:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 18/09 - 20:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
17/09 - 20:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 17/09 - 20:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
24/09 - 23:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 24/09 - 23:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
24/09 - 20:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 24/09 - 20:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
24/09 - 19:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 24/09 - 19:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
24/09 - 19:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 24/09 - 19:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
24/09 - 23:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 24/09 - 23:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
24/09 - 19:30
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 24/09 - 19:30
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
24/09 - 19:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 24/09 - 19:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
24/09 - 23:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 24/09 - 23:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
24/09 - 19:00
Yomraspor Yomraspor
VS 24/09 - 19:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:30
Edirnespor Edirnespor
VS 02/10 - 19:30
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
02/10 - 18:30
Elazığspor Elazığspor
VS 02/10 - 18:30
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 02/10 - 19:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 02/10 - 19:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:30
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 02/10 - 19:30
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:30
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 02/10 - 19:30
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 02/10 - 19:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
02/10 - 18:30
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 02/10 - 18:30
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
02/10 - 19:30
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 02/10 - 19:30
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
08/10 - 19:30
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 08/10 - 19:30
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
09/10 - 18:30
Yomraspor Yomraspor
VS 09/10 - 18:30
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
09/10 - 23:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 09/10 - 23:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
09/10 - 23:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 09/10 - 23:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
09/10 - 23:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 09/10 - 23:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
09/10 - 18:30
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 09/10 - 18:30
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
09/10 - 23:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 09/10 - 23:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
09/10 - 19:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 09/10 - 19:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
09/10 - 18:30
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 09/10 - 18:30
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
15/10 - 18:00
Elazığspor Elazığspor
VS 15/10 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
15/10 - 19:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 15/10 - 19:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
15/10 - 19:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 15/10 - 19:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
15/10 - 23:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 15/10 - 23:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
15/10 - 18:30
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 15/10 - 18:30
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
15/10 - 19:00
Edirnespor Edirnespor
VS 15/10 - 19:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
15/10 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 15/10 - 18:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
15/10 - 18:30
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 15/10 - 18:30
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
15/10 - 18:30
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 15/10 - 18:30
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 23/10 - 18:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
23/10 - 23:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 23/10 - 23:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 23/10 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 23/10 - 18:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
23/10 - 23:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 23/10 - 23:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 23/10 - 18:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
Yomraspor Yomraspor
VS 23/10 - 18:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
23/10 - 23:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 23/10 - 23:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
23/10 - 18:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 23/10 - 18:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
29/10 - 18:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 29/10 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
29/10 - 18:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 29/10 - 18:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
30/10 - 23:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 30/10 - 23:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
30/10 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 30/10 - 18:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
30/10 - 18:00
Edirnespor Edirnespor
VS 30/10 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
29/10 - 23:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 29/10 - 23:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
30/10 - 18:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 30/10 - 18:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
30/10 - 18:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 30/10 - 18:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
29/10 - 18:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 29/10 - 18:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Elazığspor Elazığspor
VS 06/11 - 18:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 06/11 - 18:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 06/11 - 18:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 06/11 - 18:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Yomraspor Yomraspor
VS 06/11 - 18:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 06/11 - 18:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 06/11 - 18:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 06/11 - 18:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
06/11 - 18:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 06/11 - 18:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 13/11 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 13/11 - 18:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
13/11 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 13/11 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 13/11 - 18:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 13/11 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 13/11 - 18:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 13/11 - 18:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
13/11 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 13/11 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
13/11 - 18:00
Edirnespor Edirnespor
VS 13/11 - 18:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 20/11 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 20/11 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 20/11 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 20/11 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
19/11 - 18:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 19/11 - 18:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 20/11 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 20/11 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 20/11 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
20/11 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 20/11 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Edirnespor Edirnespor
VS 23/11 - 18:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 23/11 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 23/11 - 18:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Yomraspor Yomraspor
VS 23/11 - 18:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 23/11 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 23/11 - 18:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 23/11 - 18:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 23/11 - 18:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
23/11 - 18:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 23/11 - 18:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 27/11 - 18:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 27/11 - 18:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 27/11 - 18:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 27/11 - 18:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Elazığspor Elazığspor
VS 27/11 - 18:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 27/11 - 18:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 27/11 - 18:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 27/11 - 18:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
27/11 - 18:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 27/11 - 18:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
04/12 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 04/12 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 04/12 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
03/12 - 18:00
Yomraspor Yomraspor
VS 03/12 - 18:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 04/12 - 18:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 04/12 - 18:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 04/12 - 18:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 04/12 - 18:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 04/12 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
04/12 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 04/12 - 18:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Elazığspor Elazığspor
VS 11/12 - 18:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Edirnespor Edirnespor
VS 11/12 - 18:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 11/12 - 18:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 11/12 - 18:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
11/12 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 11/12 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
10/12 - 18:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 10/12 - 18:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 11/12 - 18:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 11/12 - 18:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
11/12 - 18:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 11/12 - 18:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
18/12 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 18/12 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Yomraspor Yomraspor
VS 18/12 - 18:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 18/12 - 18:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 18/12 - 18:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 18/12 - 18:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 18/12 - 18:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 18/12 - 18:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 18/12 - 18:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
18/12 - 18:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 18/12 - 18:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 15/01 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 15/01 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 15/01 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 15/01 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 15/01 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 15/01 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 15/01 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 15/01 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
15/01 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 15/01 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 22/01 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 22/01 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 22/01 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 22/01 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 22/01 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 22/01 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 22/01 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 22/01 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
22/01 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 22/01 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 29/01 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 29/01 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 29/01 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 29/01 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 29/01 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 29/01 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 29/01 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 29/01 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
29/01 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 29/01 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 05/02 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 05/02 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 05/02 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 05/02 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 05/02 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 05/02 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 05/02 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 05/02 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
05/02 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 05/02 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 12/02 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 12/02 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 12/02 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 12/02 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 12/02 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 12/02 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 12/02 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 12/02 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
12/02 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 12/02 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 19/02 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 19/02 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 19/02 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 19/02 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 19/02 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 19/02 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 19/02 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 19/02 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
19/02 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 19/02 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 26/02 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 26/02 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 26/02 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 26/02 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 26/02 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 26/02 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 26/02 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 26/02 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
26/02 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 26/02 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 05/03 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 05/03 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 05/03 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 05/03 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 05/03 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 05/03 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 05/03 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 05/03 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
05/03 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 05/03 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 12/03 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 12/03 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 12/03 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 12/03 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 12/03 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 12/03 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 12/03 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 12/03 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
12/03 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 12/03 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 19/03 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 19/03 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 19/03 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 19/03 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 19/03 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 19/03 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 19/03 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 19/03 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
19/03 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 19/03 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 22/03 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 22/03 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 22/03 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 22/03 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 22/03 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 22/03 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 22/03 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 22/03 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
22/03 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 22/03 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 26/03 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 26/03 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 26/03 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 26/03 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 26/03 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 26/03 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 26/03 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 26/03 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
26/03 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 26/03 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 02/04 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 02/04 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 02/04 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 02/04 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 02/04 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 02/04 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 02/04 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 02/04 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
02/04 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 02/04 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 09/04 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 09/04 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 09/04 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 09/04 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 09/04 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 09/04 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 09/04 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 09/04 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
09/04 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 09/04 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 16/04 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 16/04 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 16/04 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 16/04 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 16/04 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 16/04 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 16/04 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 16/04 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
16/04 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 16/04 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
VS 23/04 - 07:00
 İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
VS 23/04 - 07:00
 Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968
VS 23/04 - 07:00
 Çatalcaspor Çatalcaspor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
VS 23/04 - 07:00
 Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Karşıyaka Karşıyaka
VS 23/04 - 07:00
 Kütahyaspor Kütahyaspor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Ağrı 1970 Ağrı 1970
VS 23/04 - 07:00
 Edirnespor Edirnespor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Eskişehirspor Eskişehirspor
VS 23/04 - 07:00
 Elazığspor Elazığspor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Yomraspor Yomraspor
VS 23/04 - 07:00
 Yeni Orduspor Yeni Orduspor
3. Lig - Group 1
23/04 - 07:00
Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
VS 23/04 - 07:00
 Belediye Derincespor Belediye Derincespor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Nevşehir Belediyespor Nevşehir Belediyespor
VS 29/04 - 07:00
 Eskişehirspor Eskişehirspor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Çatalcaspor Çatalcaspor
VS 29/04 - 07:00
 Ağrı 1970 Ağrı 1970
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Edirnespor Edirnespor
VS 29/04 - 07:00
 Şile Yıldızspor Şile Yıldızspor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Kütahyaspor Kütahyaspor
VS 29/04 - 07:00
 1954 Kelkit Belediyespor 1954 Kelkit Belediyespor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Belediye Derincespor Belediye Derincespor
VS 29/04 - 07:00
 Karaköprü Belediyespor Karaköprü Belediyespor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Elazığspor Elazığspor
VS 29/04 - 07:00
 Karşıyaka Karşıyaka
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Anadolu Selçukspor Anadolu Selçukspor
VS 29/04 - 07:00
 Altındağ Belediyesispor Altındağ Belediyesispor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
İçel İdmanyurdu Spor İçel İdmanyurdu Spor
VS 29/04 - 07:00
 Yomraspor Yomraspor
3. Lig - Group 1
29/04 - 07:00
Yeni Orduspor Yeni Orduspor
VS 29/04 - 07:00
 Amasyaspor 1968 Amasyaspor 1968

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.