Skip to main content
Lịch Thi Đấu Oberliga - Schleswig-Holstein

Lịch Thi Đấu Oberliga - Schleswig-Holstein

Oberliga - Schleswig-Holstein
20/08 - 23:30
Pansdorf Pansdorf
VS 20/08 - 23:30
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 21/08 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 21/08 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/08 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 22/08 - 19:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
28/08 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 28/08 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/08 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 29/08 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/08 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 29/08 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/08 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 29/08 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/09 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 05/09 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/09 - 00:30
Todesfelde Todesfelde
VS 30/09 - 00:30
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/09 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 05/09 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/09 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 05/09 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/09 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 11/09 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/09 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 11/09 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 22:30
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 10/09 - 22:30
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/09 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 12/09 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 18/09 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 18/09 - 21:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/09 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 19/09 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/09 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 19/09 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 25/09 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 25/09 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/03 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 13/03 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/09 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 26/09 - 19:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 02/10 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 02/10 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/10 - 20:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 03/10 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/10 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 03/10 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 09/10 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 05/03 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 09/10 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/10 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 10/10 - 19:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 16/10 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 16/10 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/10 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 17/10 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/10 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 17/10 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 23/10 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 23/10 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 23/10 - 21:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/02 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 20/02 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 19:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 30/10 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/10 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 31/10 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/10 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 31/10 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/10 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 31/10 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/11 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 06/11 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/02 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 12/02 - 19:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 22:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 26/02 - 22:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
07/11 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 07/11 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/11 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 13/11 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/11 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 14/11 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/02 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 20/02 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/11 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 14/11 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 20/11 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 20/11 - 20:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/11 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 21/11 - 21:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/11 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 21/11 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 18:30
Union Neumünster Union Neumünster
VS 26/02 - 18:30
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/11 - 22:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 27/11 - 22:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
28/11 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 28/11 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/02 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 27/02 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 05/03 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 01:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 09/10 - 01:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/03 - 20:00
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 06/03 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 05/03 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/09 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 26/09 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 12/03 - 20:00
 Eutiner SV Eutiner SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 22:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 12/03 - 22:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/03 - 00:30
Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
VS 31/03 - 00:30
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/03 - 00:30
Pansdorf Pansdorf
VS 31/03 - 00:30
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 20:00
Eutiner SV Eutiner SV
VS 19/03 - 20:00
 Preußen Reinfeld Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 21:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 26/03 - 21:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/04 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 18/04 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 18:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 21/08 - 18:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 21/08 - 18:30
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 20:00
Kronshagen Kronshagen
VS 21/08 - 20:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
28/08 - 19:00
Altenholz Altenholz
VS 28/08 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/08 - 20:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 29/08 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/08 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 29/08 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 19:00
Altenholz Altenholz
VS 04/09 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 04/09 - 20:00
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/09 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 05/09 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/09 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 11/09 - 18:30
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/09 - 20:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 12/09 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/09 - 20:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 12/09 - 20:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 20:00
Kronshagen Kronshagen
VS 18/09 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 18/09 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/09 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 19/09 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 18:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 25/09 - 18:00
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 18:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 25/09 - 18:30
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/09 - 20:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 26/09 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 02/10 - 18:30
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 20:00
Kronshagen Kronshagen
VS 02/10 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/10 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 03/10 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/10 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 03/10 - 20:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 18:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 09/10 - 18:30
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 19:00
Altenholz Altenholz
VS 09/10 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/10 - 20:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 10/10 - 20:00
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/10 - 19:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 17/10 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 18:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 16/10 - 18:30
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 19:00
Altenholz Altenholz
VS 16/10 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/10 - 20:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 17/10 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 19:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 26/02 - 19:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 18:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 23/10 - 18:30
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 19:00
Kronshagen Kronshagen
VS 23/10 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 18:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 30/10 - 18:30
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 19:00
Altenholz Altenholz
VS 30/10 - 19:00
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/10 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 31/10 - 21:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/11 - 19:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 06/11 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/03 - 01:00
Bordesholm Bordesholm
VS 23/03 - 01:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/02 - 18:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 27/02 - 18:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/11 - 20:00
Altenholz Altenholz
VS 13/11 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/11 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 14/11 - 20:00
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/02 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 27/02 - 21:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 19:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 20/11 - 19:30
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 20/11 - 19:30
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
Kronshagen Kronshagen
VS 20/11 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/02 - 20:00
Altenholz Altenholz
VS 19/02 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/02 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 20/02 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/03 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 06/03 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 05/03 - 19:30
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 20:00
Kronshagen Kronshagen
VS 05/03 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/03 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 06/03 - 20:00
 Altenholz Altenholz
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 21:00
Kronshagen Kronshagen
VS 26/03 - 21:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/03 - 21:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 13/03 - 21:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/04 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 18/04 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 19:00
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 19/03 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 19/03 - 19:30
 Kronshagen Kronshagen
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 19:30
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 19/03 - 19:30
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/07 - 00:00
Bordesholm Bordesholm
VS 30/07 - 00:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/07 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 30/07 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/07 - 19:00
Husumer Husumer
VS 30/07 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/07 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 30/07 - 21:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/07 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 31/07 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/07 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 31/07 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/07 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 31/07 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
31/07 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 31/07 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 04/08 - 00:30
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 04/08 - 00:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 04/08 - 00:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 04/08 - 00:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 04/08 - 00:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
Lübeck II Lübeck II
VS 04/08 - 00:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
SV Eichede SV Eichede
VS 04/08 - 00:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/08 - 00:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 04/08 - 00:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/08 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 06/08 - 18:30
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/08 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 06/08 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/08 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 06/08 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/08 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 06/08 - 19:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
07/08 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 07/08 - 21:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
07/08 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 07/08 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
07/08 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 07/08 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/08 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 06/08 - 19:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/08 - 00:30
Todesfelde Todesfelde
VS 25/08 - 00:30
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/08 - 00:00
Pansdorf Pansdorf
VS 11/08 - 00:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/08 - 00:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 11/08 - 00:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/12 - 20:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 18/12 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/08 - 00:00
Bordesholm Bordesholm
VS 11/08 - 00:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/08 - 00:00
Heider SV Heider SV
VS 11/08 - 00:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/10 - 19:00
Husumer Husumer
VS 03/10 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/12 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 18/12 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/08 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 13/08 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/08 - 19:00
Husumer Husumer
VS 13/08 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/08 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 13/08 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/08 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 13/08 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/08 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 14/08 - 18:30
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/08 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 14/08 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/08 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 14/08 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/08 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 14/08 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/08 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 20/08 - 18:30
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/08 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 20/08 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/08 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 20/08 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/08 - 23:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 20/08 - 23:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 21/08 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 21/08 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 21/08 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
21/08 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 21/08 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/08 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 27/08 - 18:30
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/08 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 27/08 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/08 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 27/08 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/08 - 21:00
Husumer Husumer
VS 27/08 - 21:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/03 - 19:30
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 11/03 - 19:30
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/08 - 23:30
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 26/08 - 23:30
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
28/08 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 28/08 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
28/08 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 28/08 - 21:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/09 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 03/09 - 19:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/09 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 03/09 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/09 - 23:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 03/09 - 23:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 04/09 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 04/09 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 04/09 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 04/09 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/09 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 04/09 - 21:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 10/09 - 18:30
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 10/09 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 10/09 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 19:00
Husumer Husumer
VS 10/09 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 10/09 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/09 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 10/09 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/09 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 11/09 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/09 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 11/09 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/09 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 17/09 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/09 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 17/09 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/09 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 17/09 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 18/09 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
17/09 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 17/09 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 18/09 - 19:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 18/09 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/09 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 18/09 - 21:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 24/09 - 18:30
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 24/09 - 18:30
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 24/09 - 19:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 24/09 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 19:00
Husumer Husumer
VS 24/09 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
24/09 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 24/09 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 20:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 25/09 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/09 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 25/09 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/10 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 01/10 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/10 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 01/10 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/10 - 20:30
Todesfelde Todesfelde
VS 01/10 - 20:30
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 19:30
Lübeck II Lübeck II
VS 02/10 - 19:30
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 02/10 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/10 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 02/10 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/10 - 21:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 01/10 - 21:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/10 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 01/10 - 22:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 08/10 - 18:30
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 08/10 - 18:30
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 08/10 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 08/10 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 19:00
Husumer Husumer
VS 08/10 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 08/10 - 19:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
08/10 - 23:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 08/10 - 23:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
09/10 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 09/10 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/10 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 15/10 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/10 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 15/10 - 19:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/10 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 15/10 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 16/10 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 16/10 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 16/10 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 16/10 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/10 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 16/10 - 21:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 22/10 - 18:30
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 22/10 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 22/10 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 22/10 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 19:00
Husumer Husumer
VS 22/10 - 19:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/10 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 22/10 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 23/10 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/10 - 19:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 23/10 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/10 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 29/10 - 18:30
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/10 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 29/10 - 19:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/10 - 19:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 29/10 - 19:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 19:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 30/10 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/10 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 29/10 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 30/10 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/10 - 19:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 30/10 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/10 - 00:30
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 29/10 - 00:30
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/11 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 05/11 - 19:30
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/11 - 20:00
Heider SV Heider SV
VS 05/11 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/11 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 05/11 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/11 - 20:00
Husumer Husumer
VS 05/11 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/11 - 20:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 05/11 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/11 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 06/11 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/11 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 06/11 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/11 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 06/11 - 22:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/11 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 12/11 - 19:30
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/11 - 20:00
Husumer Husumer
VS 12/11 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/11 - 20:00
Heider SV Heider SV
VS 12/11 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/11 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 12/11 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/11 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 12/11 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/11 - 00:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 13/11 - 00:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/11 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 13/11 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/11 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 13/11 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/11 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 19/11 - 19:30
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/11 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 19/11 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/11 - 20:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 19/11 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/11 - 20:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 19/11 - 20:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 20/11 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 20/11 - 20:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 20/11 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/11 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 20/11 - 22:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 26/11 - 19:30
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 26/11 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 26/11 - 20:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 20:00
Husumer Husumer
VS 26/11 - 20:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 20:00
Heider SV Heider SV
VS 26/11 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/11 - 22:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 26/11 - 22:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/11 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 27/11 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/11 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 27/11 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/12 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 03/12 - 19:30
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/12 - 20:00
Husumer Husumer
VS 03/12 - 20:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/12 - 20:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 03/12 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/12 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 03/12 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
03/12 - 20:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 03/12 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/12 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 04/12 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/12 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 04/12 - 20:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/12 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 04/12 - 22:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/12 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 10/12 - 19:30
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/12 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 10/12 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/12 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 10/12 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/12 - 20:00
Heider SV Heider SV
VS 10/12 - 20:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
10/12 - 22:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 10/12 - 22:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/12 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 11/12 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/12 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 11/12 - 20:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/12 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 11/12 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/02 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 25/02 - 19:30
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/02 - 20:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 25/02 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/02 - 21:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 25/02 - 21:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/02 - 21:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 25/02 - 21:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 26/02 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 21:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 26/02 - 21:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 21:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 26/02 - 21:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/02 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 26/02 - 21:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/03 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 04/03 - 19:30
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/03 - 20:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 04/03 - 20:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/03 - 21:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 04/03 - 21:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
04/03 - 21:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 04/03 - 21:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 05/03 - 20:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 21:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 05/03 - 21:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 21:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 05/03 - 21:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
05/03 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 05/03 - 22:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/03 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 11/03 - 19:30
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/03 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 11/03 - 20:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
11/03 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 11/03 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 00:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 12/03 - 00:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 12/03 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
27/08 - 17:00
Lübeck II Lübeck II
VS 27/08 - 17:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 12/03 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
12/03 - 21:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 12/03 - 21:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 19:30
Bordesholm Bordesholm
VS 18/03 - 19:30
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 19:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 18/03 - 19:30
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 20:00
Husumer Husumer
VS 18/03 - 20:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 20:00
Heider SV Heider SV
VS 18/03 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 21:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 18/03 - 21:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
18/03 - 21:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 18/03 - 21:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 21:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 19/03 - 21:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
19/03 - 21:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 19/03 - 21:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/03 - 20:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 25/03 - 20:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
25/03 - 20:00
Pansdorf Pansdorf
VS 25/03 - 20:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 00:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 26/03 - 00:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 20:00
Lübeck II Lübeck II
VS 26/03 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 20:00
Todesfelde Todesfelde
VS 26/03 - 20:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 20:00
SV Eichede SV Eichede
VS 26/03 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 21:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 26/03 - 21:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
26/03 - 22:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 26/03 - 22:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 01/04 - 18:30
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 01/04 - 18:30
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 01/04 - 19:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 01/04 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 19:00
Husumer Husumer
VS 01/04 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
01/04 - 23:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 01/04 - 23:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/04 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 02/04 - 20:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
02/04 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 02/04 - 20:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/04 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 15/04 - 19:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/04 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 15/04 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
15/04 - 20:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 15/04 - 20:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/04 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 16/04 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/04 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 16/04 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/04 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 16/04 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/04 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 16/04 - 20:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
16/04 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 16/04 - 21:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 22/04 - 18:30
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 18:30
Bordesholm Bordesholm
VS 22/04 - 18:30
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 22/04 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 22/04 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 22/04 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 22/04 - 20:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
22/04 - 23:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 22/04 - 23:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
23/04 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 23/04 - 20:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/04 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 29/04 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
29/04 - 20:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 29/04 - 20:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 30/04 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 30/04 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 30/04 - 19:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 30/04 - 20:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 30/04 - 20:00
 Oldenburger SV Oldenburger SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
30/04 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 30/04 - 21:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 06/05 - 18:30
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 06/05 - 19:00
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 19:00
Husumer Husumer
VS 06/05 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 06/05 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 19:00
Union Neumünster Union Neumünster
VS 06/05 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 20:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 06/05 - 20:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
06/05 - 21:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 06/05 - 21:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
07/05 - 20:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 07/05 - 20:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/05 - 18:30
Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
VS 13/05 - 18:30
 Todesfelde Todesfelde
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/05 - 19:00
TSB Flensburg TSB Flensburg
VS 13/05 - 19:00
 Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
Oberliga - Schleswig-Holstein
13/05 - 20:00
Kilia Kiel Kilia Kiel
VS 13/05 - 20:00
 Husumer Husumer
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/05 - 19:00
SV Eichede SV Eichede
VS 14/05 - 19:00
 Union Neumünster Union Neumünster
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/05 - 19:00
Lübeck II Lübeck II
VS 14/05 - 19:00
 Bordesholm Bordesholm
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/05 - 20:00
Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm
VS 14/05 - 20:00
 Pansdorf Pansdorf
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/05 - 20:00
Eckernförder SV Eckernförder SV
VS 14/05 - 20:00
 GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
Oberliga - Schleswig-Holstein
14/05 - 21:00
Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
VS 14/05 - 21:00
 Heider SV Heider SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Dornbreite Lübeck Dornbreite Lübeck
VS 20/05 - 19:00
 Weiche Flensburg II Weiche Flensburg II
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
GW Siebenbäumen GW Siebenbäumen
VS 20/05 - 19:00
 TSB Flensburg TSB Flensburg
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Husumer Husumer
VS 20/05 - 19:00
 Eckernförder SV Eckernförder SV
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Heider SV Heider SV
VS 20/05 - 19:00
 Kilia Kiel Kilia Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Bordesholm Bordesholm
VS 20/05 - 19:00
 Inter Türkspor Kiel Inter Türkspor Kiel
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Oldenburger SV Oldenburger SV
VS 20/05 - 19:00
 Lübeck II Lübeck II
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Pansdorf Pansdorf
VS 20/05 - 19:00
 SV Eichede SV Eichede
Oberliga - Schleswig-Holstein
20/05 - 19:00
Todesfelde Todesfelde
VS 20/05 - 19:00
 Frisia 03 Risum-Lindholm Frisia 03 Risum-Lindholm

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.