Skip to main content
Lịch Thi Đấu Oberliga - Niedersachsen

Lịch Thi Đấu Oberliga - Niedersachsen

Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 14/08 - 20:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 22:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 14/08 - 22:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 22:30
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 14/08 - 22:30
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
15/08 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 15/08 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
15/08 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 15/08 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 21/08 - 20:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 21/08 - 20:30
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 22/08 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 22/08 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 22/08 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 01:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 28/08 - 01:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 19:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 28/08 - 19:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 28/08 - 20:30
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
29/08 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 29/08 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
29/08 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 29/08 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 00:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 05/09 - 00:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 05/09 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 04/09 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 05/09 - 20:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 05/09 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 11/09 - 20:30
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 12/09 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 12/09 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 01:15
BW Lohne BW Lohne
VS 11/09 - 01:15
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 12/09 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 19:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 18/09 - 19:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 19/09 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 19/09 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 19/09 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 19/09 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 25/09 - 20:30
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 26/09 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 26/09 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 26/09 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 26/09 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 19:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 02/10 - 19:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 01:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 02/10 - 01:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 03/10 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 01:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 02/10 - 01:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 20:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 03/10 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 09/10 - 20:30
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 10/10 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 10/10 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 10/10 - 20:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 10/10 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
18/11 - 01:30
Kickers Emden Kickers Emden
VS 18/11 - 01:30
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:30
TB Uphusen TB Uphusen
VS 16/10 - 20:30
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
17/10 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 17/10 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 00:45
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 16/10 - 00:45
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 16/10 - 20:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 24/10 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 24/10 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 24/10 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
27/10 - 01:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 27/10 - 01:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 24/10 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 21:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 31/10 - 21:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 31/10 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 31/10 - 20:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 31/10 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 01:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 30/10 - 01:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
TB Uphusen TB Uphusen
VS 06/11 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 06/11 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 07/11 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 07/11 - 20:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 07/11 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 13/11 - 20:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 13/11 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 14/11 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 14/11 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 14/11 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
TB Uphusen TB Uphusen
VS 20/11 - 20:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 21/11 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 21/11 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 21/11 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
30/01 - 23:30
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 30/01 - 23:30
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 27/11 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Kickers Emden Kickers Emden
VS 11/12 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
BW Lohne BW Lohne
VS 28/11 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 28/11 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
01/12 - 02:00
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 01/12 - 02:00
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 19:00
TB Uphusen TB Uphusen
VS 04/12 - 19:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
12/12 - 19:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 12/12 - 19:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 04/12 - 20:00
 BW Lohne BW Lohne
Oberliga - Niedersachsen
05/12 - 21:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 05/12 - 21:00
 Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
Oberliga - Niedersachsen
05/12 - 21:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 05/12 - 21:00
 Kickers Emden Kickers Emden
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:30
Kickers Emden Kickers Emden
VS 19/08 - 00:30
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:30
Hagen / ​Uthlede Hagen / ​Uthlede
VS 19/08 - 00:30
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:30
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 19/08 - 00:30
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
18/08 - 23:30
BW Lohne BW Lohne
VS 18/08 - 23:30
 TB Uphusen TB Uphusen
Oberliga - Niedersachsen
23/09 - 00:30
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 23/09 - 00:30
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 14/08 - 21:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
09/09 - 00:30
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 09/09 - 00:30
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 22:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 14/08 - 22:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
15/08 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 15/08 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
15/08 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 15/08 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 22:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 21/08 - 22:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 22/08 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 22/08 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 22/08 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
22/08 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 22/08 - 21:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
22/09 - 00:30
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 22/09 - 00:30
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 22:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 28/08 - 22:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
29/08 - 19:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 29/08 - 19:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
30/09 - 00:30
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 30/09 - 00:30
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 31/10 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 22:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 04/09 - 22:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 22:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 04/09 - 22:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 05/09 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 05/09 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
05/09 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 05/09 - 20:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 12/09 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 12/09 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 12/09 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 12/09 - 20:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
12/09 - 21:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 12/09 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 21:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 18/09 - 21:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 21:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 18/09 - 21:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 22:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 18/09 - 22:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 19/09 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
19/09 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 19/09 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 01:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 25/09 - 01:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 25/09 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 25/09 - 21:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 19:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 26/09 - 19:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
26/09 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 26/09 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 22:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 02/10 - 22:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 03/10 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 03/10 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 03/10 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
03/10 - 21:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 03/10 - 21:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 21:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 09/10 - 21:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 09/10 - 21:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 10/10 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 10/10 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
10/10 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 10/10 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 21:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 16/10 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 21:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 16/10 - 21:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 16/10 - 21:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
17/10 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 17/10 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
17/10 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 17/10 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 23/10 - 21:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 21:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 23/10 - 21:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 00:30
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 23/10 - 00:30
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 24/10 - 20:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
24/10 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 24/10 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 30/10 - 19:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 22:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 30/10 - 22:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 31/10 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
29/08 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 29/08 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
31/10 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 31/10 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 06/11 - 20:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 07/11 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 07/11 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 07/11 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
07/11 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 07/11 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 13/11 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 23:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 13/11 - 23:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 14/11 - 20:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 14/11 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
14/11 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 14/11 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 20/11 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 20/11 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 21/11 - 20:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 21/11 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
21/11 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 21/11 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 23:00
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 27/11 - 23:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 28/11 - 20:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 28/11 - 20:00
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 28/11 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
28/11 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 28/11 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 04/12 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
VS 04/12 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
SVG Gottingen SVG Gottingen
VS 11/12 - 20:00
 Eintracht Northeim Eintracht Northeim
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 04/12 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 04/12 - 20:00
 Wolfenbuttel Wolfenbuttel
Oberliga - Niedersachsen
18/08 - 23:30
Eintracht Northeim Eintracht Northeim
VS 18/08 - 23:30
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
18/08 - 23:45
Wolfenbuttel Wolfenbuttel
VS 18/08 - 23:45
 BW Schwalbe Tündern BW Schwalbe Tündern
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 19/08 - 00:00
 SVG Gottingen SVG Gottingen
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:00
Gifhorn Gifhorn
VS 19/08 - 00:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
19/08 - 00:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 19/08 - 00:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
06/08 - 00:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 06/08 - 00:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
06/08 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 06/08 - 19:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 07/08 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 07/08 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 07/08 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 07/08 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 07/08 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 07/08 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
07/08 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 07/08 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
13/08 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 13/08 - 21:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
13/08 - 21:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 13/08 - 21:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
13/08 - 21:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 13/08 - 21:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
13/08 - 22:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 13/08 - 22:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 14/08 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 14/08 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 14/08 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 14/08 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
14/08 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 14/08 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
20/08 - 21:00
Schöningen Schöningen
VS 20/08 - 21:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
20/08 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 20/08 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
20/08 - 21:00
Gifhorn Gifhorn
VS 20/08 - 21:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 21/08 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 21/08 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 21/08 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 21/08 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 21/08 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
21/08 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 21/08 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
27/08 - 00:30
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 27/08 - 00:30
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 28/08 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 28/08 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 28/08 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
27/08 - 21:30
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 27/08 - 21:30
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
27/08 - 21:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 27/08 - 21:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 28/08 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 28/08 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
28/08 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 28/08 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
03/09 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 03/09 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 04/09 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 04/09 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 04/09 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
03/09 - 01:00
Papenburg Papenburg
VS 03/09 - 01:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 04/09 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 04/09 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 04/09 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
04/09 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 04/09 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
10/09 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 10/09 - 19:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 11/09 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
10/09 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 10/09 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 11/09 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 11/09 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 11/09 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 11/09 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
11/09 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 11/09 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
10/09 - 01:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 10/09 - 01:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 18/09 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 18/09 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 18/09 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
17/09 - 19:00
Papenburg Papenburg
VS 17/09 - 19:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 18/09 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
17/09 - 22:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 17/09 - 22:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 18/09 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
18/09 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 18/09 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
17/09 - 22:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 17/09 - 22:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
24/09 - 21:00
Schöningen Schöningen
VS 24/09 - 21:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
18/03 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 18/03 - 21:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 25/09 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
24/09 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 24/09 - 21:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 25/09 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
20/10 - 00:30
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 20/10 - 00:30
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 25/09 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
24/09 - 01:00
Pattensen Pattensen
VS 24/09 - 01:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 25/09 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
01/10 - 00:30
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 01/10 - 00:30
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
01/10 - 01:00
Gifhorn Gifhorn
VS 01/10 - 01:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
13/10 - 00:30
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 13/10 - 00:30
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 02/10 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
30/09 - 00:30
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 30/09 - 00:30
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 02/10 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 02/10 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
02/10 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 02/10 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
30/09 - 01:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 30/09 - 01:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
08/10 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 08/10 - 19:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
08/10 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 08/10 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
08/10 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 08/10 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 09/10 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 09/10 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 09/10 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 09/10 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 09/10 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
09/10 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 09/10 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 16/10 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 16/10 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 16/10 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
15/10 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 15/10 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 16/10 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 16/10 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 16/10 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
15/10 - 21:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 15/10 - 21:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
16/10 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 16/10 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
22/10 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 22/10 - 19:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
22/10 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 22/10 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
22/10 - 22:30
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 22/10 - 22:30
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
22/10 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 22/10 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 23/10 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 23/04 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
22/10 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 22/10 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 23/10 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 23/10 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 30/10 - 19:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
Gifhorn Gifhorn
VS 30/10 - 19:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 30/10 - 19:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
29/10 - 19:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 29/10 - 19:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 30/10 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
29/10 - 20:30
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 29/10 - 20:30
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 30/10 - 19:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
29/10 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 29/10 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
30/10 - 19:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 30/10 - 19:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
05/11 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 05/11 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
05/11 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 05/11 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 06/11 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 06/11 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 06/11 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 06/11 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 06/11 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 06/11 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
06/11 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 06/11 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 13/11 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 13/11 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 13/11 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 13/11 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 13/11 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 13/11 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 13/11 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 13/11 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
13/11 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 13/11 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
19/11 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 19/11 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
19/11 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 19/11 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 20/11 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 20/11 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 20/11 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 20/11 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 20/11 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 20/11 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
20/11 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 20/11 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 27/11 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 27/11 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 27/11 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 27/11 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 27/11 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 27/11 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 27/11 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 27/11 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
27/11 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 27/11 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 04/12 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 04/12 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 04/12 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 04/12 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 04/12 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 04/12 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 04/12 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 04/12 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
04/12 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 04/12 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
10/12 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 10/12 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
10/12 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 10/12 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 11/12 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 11/12 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 11/12 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 11/12 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 11/12 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 11/12 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
11/12 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 11/12 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
04/02 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 04/02 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
04/02 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 04/02 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 05/02 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 05/02 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 05/02 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 05/02 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 05/02 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 05/02 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
05/02 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 05/02 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 12/02 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 12/02 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 12/02 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 12/02 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 12/02 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 12/02 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 12/02 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 12/02 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
12/02 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 12/02 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
18/02 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 18/02 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
18/02 - 20:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 18/02 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 19/02 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 19/02 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 19/02 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 19/02 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 19/02 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 19/02 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
19/02 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 19/02 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
25/02 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 25/02 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 26/02 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 26/02 - 21:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 26/02 - 21:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 26/02 - 21:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
Pattensen Pattensen
VS 26/02 - 21:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 26/02 - 21:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 26/02 - 21:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
26/02 - 21:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 26/02 - 21:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
04/03 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 04/03 - 21:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 05/03 - 21:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Gifhorn Gifhorn
VS 05/03 - 21:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 05/03 - 21:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 05/03 - 21:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 05/03 - 21:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 05/03 - 21:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 05/03 - 21:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
05/03 - 21:00
Papenburg Papenburg
VS 05/03 - 21:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
11/03 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 11/03 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
11/03 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 11/03 - 21:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 12/03 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 12/03 - 21:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
Pattensen Pattensen
VS 12/03 - 21:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 12/03 - 21:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 12/03 - 21:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 12/03 - 21:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
12/03 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 12/03 - 21:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 19/03 - 21:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 19/03 - 21:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 19/03 - 21:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 19/03 - 21:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 19/03 - 21:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
25/09 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 25/09 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Papenburg Papenburg
VS 19/03 - 21:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 19/03 - 21:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
19/03 - 21:00
Gifhorn Gifhorn
VS 19/03 - 21:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
25/03 - 20:00
Schöningen Schöningen
VS 25/03 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
25/03 - 21:00
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 25/03 - 21:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 26/03 - 21:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
Pattensen Pattensen
VS 26/03 - 21:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 26/03 - 21:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 26/03 - 21:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 26/03 - 21:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 26/03 - 21:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
26/03 - 21:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 26/03 - 21:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 02/04 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 02/04 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 02/04 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 02/04 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 02/04 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 02/04 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 02/04 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 02/04 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
02/04 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 02/04 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
15/04 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 15/04 - 19:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
15/04 - 20:30
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 15/04 - 20:30
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 16/04 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 16/04 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 16/04 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 16/04 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 16/04 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 16/04 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
16/04 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 16/04 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 23/04 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 23/04 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 23/04 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
23/10 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 23/10 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 23/04 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 23/04 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 23/04 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 23/04 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
23/04 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 23/04 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
29/04 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 29/04 - 19:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
29/04 - 20:30
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 29/04 - 20:30
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 30/04 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 30/04 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 30/04 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 30/04 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 30/04 - 20:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 30/04 - 20:00
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
30/04 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 30/04 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 07/05 - 20:00
 Heeslinger SC Heeslinger SC
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
VS 07/05 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 07/05 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 07/05 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 07/05 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 07/05 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 07/05 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 07/05 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
07/05 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 07/05 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
Oberliga - Niedersachsen
13/05 - 19:00
Schöningen Schöningen
VS 13/05 - 19:00
 VfL Oldenburg VfL Oldenburg
Oberliga - Niedersachsen
13/05 - 20:30
Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
VS 13/05 - 20:30
 Arminia Hannover Arminia Hannover
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Gifhorn Gifhorn
VS 14/05 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 14/05 - 20:00
 FT Braunschweig FT Braunschweig
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus
VS 14/05 - 20:00
 HSC Hannover HSC Hannover
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Pattensen Pattensen
VS 14/05 - 20:00
 Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Rotenburger SV Rotenburger SV
VS 14/05 - 20:00
 Lupo-Martini Lupo-Martini
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Papenburg Papenburg
VS 14/05 - 20:00
 Eintracht Celle Eintracht Celle
Oberliga - Niedersachsen
14/05 - 20:00
Germania Egestorf Germania Egestorf
VS 14/05 - 20:00
 Bersenbrück Bersenbrück
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Heeslinger SC Heeslinger SC
VS 21/05 - 20:00
 Ahlerstedt / Ottendorf Ahlerstedt / Ottendorf
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Bersenbrück Bersenbrück
VS 21/05 - 20:00
 Gifhorn Gifhorn
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Eintracht Celle Eintracht Celle
VS 21/05 - 20:00
 Germania Egestorf Germania Egestorf
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Lupo-Martini Lupo-Martini
VS 21/05 - 20:00
 Papenburg Papenburg
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Arminia Hannover Arminia Hannover
VS 21/05 - 20:00
 Rotenburger SV Rotenburger SV
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
VfL Oldenburg VfL Oldenburg
VS 21/05 - 20:00
 Ramlingen / Ehlershausen Ramlingen / Ehlershausen
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
Luneburger SK Hansa Luneburger SK Hansa
VS 21/05 - 20:00
 Schöningen Schöningen
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
HSC Hannover HSC Hannover
VS 21/05 - 20:00
 Pattensen Pattensen
Oberliga - Niedersachsen
21/05 - 20:00
FT Braunschweig FT Braunschweig
VS 21/05 - 20:00
 Spelle-Venhaus Spelle-Venhaus

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.