Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá Landesliga - Burgenland

Landesliga - Burgenland
00:30 - 30/07
Schattendorf Schattendorf
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
00:30 - 30/07
Parndorf Parndorf
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
00:30 - 30/07
Deutschkreutz Deutschkreutz
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 30/07
Güssing Güssing
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 30/07
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
23:30 - 30/07
Andau Andau
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:00 - 31/07
Pinkafeld Pinkafeld
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 31/07
Kohfidisch Kohfidisch
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Ritzing Ritzing
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Klingenbach Klingenbach
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
00:30 - 06/08
Markt Allhau Markt Allhau
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
23:30 - 06/08
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
00:00 - 07/08
Rudersdorf Rudersdorf
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/08
Parndorf Parndorf
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/08
Güssing Güssing
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/08
Andau Andau
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/08
Schattendorf Schattendorf
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
01:00 - 12/08
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/08
Kohfidisch Kohfidisch
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/08
Horitschon Horitschon
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 12/08
Pinkafeld Pinkafeld
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
00:00 - 16/08
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:30 - 15/08
Andau Andau
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
23:00 - 15/08
Rudersdorf Rudersdorf
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 16/08
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 14/08
Markt Allhau Markt Allhau
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
23:00 - 15/08
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
23:30 - 15/08
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 16/08
Ritzing Ritzing
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 20/08
Parndorf Parndorf
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
00:00 - 22/08
Kohfidisch Kohfidisch
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
00:00 - 21/08
Pinkafeld Pinkafeld
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 20/08
Klingenbach Klingenbach
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:00 - 20/08
Horitschon Horitschon
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:00 - 20/08
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:00 - 21/08
Schattendorf Schattendorf
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
00:00 - 21/08
Güssing Güssing
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/08
Andau Andau
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/08
Ritzing Ritzing
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/08
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 28/08
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/08
Markt Allhau Markt Allhau
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/08
Rudersdorf Rudersdorf
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
23:00 - 27/08
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
00:00 - 28/08
Güssing Güssing
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
00:30 - 03/09
Parndorf Parndorf
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22:00 - 03/09
Klingenbach Klingenbach
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
00:00 - 04/09
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
00:30 - 03/09
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 03/09
Horitschon Horitschon
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 03/09
Pinkafeld Pinkafeld
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
23:00 - 03/09
Kohfidisch Kohfidisch
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
23:00 - 03/09
Schattendorf Schattendorf
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 10/09
Güssing Güssing
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 10/09
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 10/09
Rudersdorf Rudersdorf
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
00:30 - 10/09
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
23:30 - 10/09
Markt Allhau Markt Allhau
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
23:00 - 10/09
Kohfidisch Kohfidisch
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 10/09
Andau Andau
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
23:00 - 10/09
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
00:30 - 17/09
Ritzing Ritzing
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
00:30 - 17/09
Parndorf Parndorf
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 17/09
Schattendorf Schattendorf
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:00 - 17/09
Horitschon Horitschon
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
23:00 - 17/09
Pinkafeld Pinkafeld
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
23:00 - 17/09
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
22:00 - 17/09
Klingenbach Klingenbach
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 17/09
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 24/09
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 24/09
Parndorf Parndorf
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 24/09
Kohfidisch Kohfidisch
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
00:30 - 24/09
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
21:00 - 24/09
Güssing Güssing
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 24/09
Rudersdorf Rudersdorf
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:00 - 24/09
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
21:00 - 25/09
Andau Andau
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
20:30 - 01/10
Ritzing Ritzing
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 01/10
Markt Allhau Markt Allhau
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 01/10
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
20:30 - 01/10
Horitschon Horitschon
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22:00 - 01/10
Pinkafeld Pinkafeld
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 01/10
Klingenbach Klingenbach
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
22:00 - 01/10
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:00 - 01/10
Schattendorf Schattendorf
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
00:30 - 08/10
Parndorf Parndorf
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 08/10
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:00 - 08/10
Rudersdorf Rudersdorf
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
20:30 - 08/10
Güssing Güssing
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
00:30 - 08/10
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
23:00 - 08/10
Kohfidisch Kohfidisch
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:00 - 08/10
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
20:30 - 09/10
Andau Andau
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
00:30 - 15/10
Ritzing Ritzing
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
00:30 - 15/10
Schattendorf Schattendorf
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 15/10
Markt Allhau Markt Allhau
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:00 - 15/10
Klingenbach Klingenbach
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
20:00 - 15/10
Horitschon Horitschon
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
21:00 - 15/10
Pinkafeld Pinkafeld
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
23:00 - 15/10
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
00:30 - 15/10
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 22/10
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
00:30 - 22/10
Parndorf Parndorf
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
23:00 - 22/10
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
20:00 - 22/10
Güssing Güssing
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
23:30 - 22/10
Kohfidisch Kohfidisch
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
21:00 - 22/10
Pinkafeld Pinkafeld
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
20:00 - 22/10
Andau Andau
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22:00 - 22/10
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 29/10
Ritzing Ritzing
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
00:30 - 29/10
Klingenbach Klingenbach
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
20:00 - 29/10
Markt Allhau Markt Allhau
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
23:00 - 29/10
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
20:00 - 29/10
Horitschon Horitschon
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
00:30 - 29/10
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:00 - 29/10
Rudersdorf Rudersdorf
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
00:30 - 29/10
Schattendorf Schattendorf
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Rudersdorf Rudersdorf
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Markt Allhau Markt Allhau
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Klingenbach Klingenbach
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
21:00 - 04/03
Horitschon Horitschon
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 04/03
Ritzing Ritzing
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
01:30 - 11/03
Parndorf Parndorf
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Schattendorf Schattendorf
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Horitschon Horitschon
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Pinkafeld Pinkafeld
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Andau Andau
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Güssing Güssing
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
21:00 - 11/03
Kohfidisch Kohfidisch
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Klingenbach Klingenbach
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Rudersdorf Rudersdorf
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 18/03
Markt Allhau Markt Allhau
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
23:00 - 18/03
Ritzing Ritzing
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
01:30 - 25/03
Parndorf Parndorf
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Schattendorf Schattendorf
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Pinkafeld Pinkafeld
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Horitschon Horitschon
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Kohfidisch Kohfidisch
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Güssing Güssing
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Klingenbach Klingenbach
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
21:30 - 25/03
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Markt Allhau Markt Allhau
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Andau Andau
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
21:30 - 01/04
Rudersdorf Rudersdorf
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 01/04
Ritzing Ritzing
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
00:30 - 08/04
Parndorf Parndorf
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Horitschon Horitschon
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Kohfidisch Kohfidisch
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Schattendorf Schattendorf
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Klingenbach Klingenbach
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 08/04
Pinkafeld Pinkafeld
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Markt Allhau Markt Allhau
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Rudersdorf Rudersdorf
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Andau Andau
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 15/04
Güssing Güssing
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 15/04
Ritzing Ritzing
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
00:30 - 22/04
Parndorf Parndorf
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Klingenbach Klingenbach
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Horitschon Horitschon
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Pinkafeld Pinkafeld
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Schattendorf Schattendorf
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
21:30 - 22/04
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22:00 - 22/04
Ritzing Ritzing
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Güssing Güssing
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Markt Allhau Markt Allhau
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Rudersdorf Rudersdorf
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Andau Andau
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Kohfidisch Kohfidisch
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:00 - 29/04
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:00 - 06/05
Ritzing Ritzing
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Pinkafeld Pinkafeld
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Schattendorf Schattendorf
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Klingenbach Klingenbach
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Horitschon Horitschon
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 06/05
Markt Allhau Markt Allhau
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 13/05
Parndorf Parndorf
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Kohfidisch Kohfidisch
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Andau Andau
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Rudersdorf Rudersdorf
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
Güssing Güssing
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:30 - 13/05
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:00 - 20/05
Ritzing Ritzing
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Klingenbach Klingenbach
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Pinkafeld Pinkafeld
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Horitschon Horitschon
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Schattendorf Schattendorf
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
22:30 - 20/05
Markt Allhau Markt Allhau
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
00:30 - 27/05
Parndorf Parndorf
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Kohfidisch Kohfidisch
 Klingenbach Klingenbach
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Güssing Güssing
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Andau Andau
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
22:30 - 27/05
Rudersdorf Rudersdorf
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
22:00 - 03/06
Ritzing Ritzing
 Güssing Güssing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Horitschon Horitschon
 Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
 Kohfidisch Kohfidisch
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Schattendorf Schattendorf
 Pinkafeld Pinkafeld
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
 Deutschkreutz Deutschkreutz
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Markt Allhau Markt Allhau
 Andau Andau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Klingenbach Klingenbach
 Parndorf Parndorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 03/06
Rudersdorf Rudersdorf
 St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
Landesliga - Burgenland
00:30 - 10/06
Parndorf Parndorf
 Bad Sauerbrunn Bad Sauerbrunn
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Pinkafeld Pinkafeld
 Horitschon Horitschon
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Andau Andau
 Oberwart / Rotenturm Oberwart / Rotenturm
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Kohfidisch Kohfidisch
 Ritzing Ritzing
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Deutschkreutz Deutschkreutz
 Rudersdorf Rudersdorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
St. Margarethen / Bur St. Margarethen / Bur
 Schattendorf Schattendorf
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Güssing Güssing
 Markt Allhau Markt Allhau
Landesliga - Burgenland
22:30 - 10/06
Leithaprodersdorf Leithaprodersdorf
 Klingenbach Klingenbach

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.