Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 1. Liga Classic - Group 2

1. Liga Classic - Group 2
19:00 - 21/08
Grasshopper II Grasshopper II
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/08
Höngg Höngg
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/08
FC Wohlen FC Wohlen
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/08
Köniz Köniz
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 21/08
Buochs Buochs
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 22/08
Bassecourt Bassecourt
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 22/08
Kosova Kosova
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/08
Zug Zug
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/08
Schötz Schötz
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/08
Solothurn Solothurn
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 28/08
Buochs Buochs
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 29/08
Münsingen Münsingen
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 29/08
Langenthal Langenthal
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 29/08
Delémont Delémont
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 04/09
Höngg Höngg
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 04/09
Köniz Köniz
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 04/09
FC Wohlen FC Wohlen
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 04/09
Luzern II Luzern II
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 04/09
Grasshopper II Grasshopper II
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 05/09
Bassecourt Bassecourt
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 05/09
Kosova Kosova
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 11/09
Schötz Schötz
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 11/09
Zug Zug
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 11/09
Solothurn Solothurn
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 11/09
Buochs Buochs
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 12/09
Bassecourt Bassecourt
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 12/09
Münsingen Münsingen
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 12/09
Langenthal Langenthal
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/09
Höngg Höngg
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/09
Köniz Köniz
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/09
FC Wohlen FC Wohlen
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 23/09
Grasshopper II Grasshopper II
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 19/09
Delémont Delémont
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/09
Luzern II Luzern II
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/09
Kosova Kosova
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/09
Schötz Schötz
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/09
Zug Zug
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/09
Solothurn Solothurn
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/09
Köniz Köniz
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 25/09
Buochs Buochs
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/09
Bassecourt Bassecourt
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 26/09
Langenthal Langenthal
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 02/10
Höngg Höngg
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 02/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 03/10
Grasshopper II Grasshopper II
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 03/10
Kosova Kosova
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 02/10
Luzern II Luzern II
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 02/10
Delémont Delémont
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 03/10
Münsingen Münsingen
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 16/10
Solothurn Solothurn
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 16/10
Schötz Schötz
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 16/10
Köniz Köniz
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 16/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 16/10
Buochs Buochs
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 16/10
Bassecourt Bassecourt
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 17/10
Langenthal Langenthal
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/10
Höngg Höngg
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/10
Zug Zug
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 24/10
Münsingen Münsingen
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 24/10
Delémont Delémont
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/10
Luzern II Luzern II
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 24/10
Kosova Kosova
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 24/10
Grasshopper II Grasshopper II
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/10
Solothurn Solothurn
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/10
Köniz Köniz
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 30/10
Buochs Buochs
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 31/10
Bassecourt Bassecourt
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 31/10
Langenthal Langenthal
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 30/10
Grasshopper II Grasshopper II
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 06/11
Höngg Höngg
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 06/11
Zug Zug
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
02:00 - 06/11
Schötz Schötz
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:30 - 07/11
Kosova Kosova
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 07/11
Luzern II Luzern II
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 07/11
Delémont Delémont
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 07/11
Münsingen Münsingen
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 13/11
FC Wohlen FC Wohlen
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 13/11
Köniz Köniz
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 13/11
Solothurn Solothurn
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 13/11
Buochs Buochs
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 13/11
Bassecourt Bassecourt
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:30 - 14/11
Kosova Kosova
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 04/12
Grasshopper II Grasshopper II
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 20/11
Höngg Höngg
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 20/11
Zug Zug
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 20/11
Schötz Schötz
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 21/11
Luzern II Luzern II
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/11
Delémont Delémont
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 21/11
Münsingen Münsingen
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/11
Langenthal Langenthal
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/11
Solothurn Solothurn
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/11
Schötz Schötz
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/11
Zug Zug
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/11
Langenthal Langenthal
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 27/11
Münsingen Münsingen
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/11
Delémont Delémont
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/11
Luzern II Luzern II
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/03
Höngg Höngg
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/03
FC Wohlen FC Wohlen
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/03
Köniz Köniz
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/03
Bassecourt Bassecourt
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 06/03
Luzern II Luzern II
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:30 - 06/03
Kosova Kosova
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/03
Grasshopper II Grasshopper II
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 12/03
Solothurn Solothurn
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 12/03
Schötz Schötz
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 12/03
Zug Zug
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 12/03
Buochs Buochs
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/03
Langenthal Langenthal
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 13/03
Münsingen Münsingen
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 13/03
Delémont Delémont
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/03
Höngg Höngg
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/03
FC Wohlen FC Wohlen
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/03
Köniz Köniz
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 20/03
Delémont Delémont
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20:15 - 20/03
Luzern II Luzern II
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:30 - 20/03
Kosova Kosova
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/03
Grasshopper II Grasshopper II
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 15/04
Solothurn Solothurn
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 31/03
Schötz Schötz
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 26/03
Zug Zug
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 26/03
Buochs Buochs
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 15/04
Bassecourt Bassecourt
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 07/04
Langenthal Langenthal
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 31/03
Münsingen Münsingen
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 14/04
Höngg Höngg
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 21/04
FC Wohlen FC Wohlen
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 03/04
Grasshopper II Grasshopper II
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 03/04
Kosova Kosova
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 14/04
Luzern II Luzern II
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 14/04
Delémont Delémont
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 03/04
Münsingen Münsingen
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 09/04
Köniz Köniz
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 09/04
Solothurn Solothurn
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 09/04
Schötz Schötz
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 09/04
Zug Zug
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 09/04
Buochs Buochs
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 09/04
Bassecourt Bassecourt
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 10/04
Langenthal Langenthal
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/04
Höngg Höngg
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/04
Zug Zug
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 24/04
Münsingen Münsingen
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 23/04
Delémont Delémont
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:30 - 23/04
Luzern II Luzern II
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 24/04
Kosova Kosova
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 23/04
Grasshopper II Grasshopper II
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/04
Solothurn Solothurn
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/04
FC Wohlen FC Wohlen
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/04
Köniz Köniz
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/04
Schötz Schötz
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 30/04
Buochs Buochs
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 30/04
Bassecourt Bassecourt
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 01/05
Langenthal Langenthal
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 07/05
Höngg Höngg
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 07/05
Schötz Schötz
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 07/05
Zug Zug
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 08/05
Münsingen Münsingen
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 08/05
Delémont Delémont
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 07/05
Luzern II Luzern II
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 08/05
Kosova Kosova
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 14/05
Grasshopper II Grasshopper II
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 14/05
Langenthal Langenthal
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 14/05
FC Wohlen FC Wohlen
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 14/05
Köniz Köniz
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 14/05
Solothurn Solothurn
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 14/05
Buochs Buochs
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 13/05
Bassecourt Bassecourt
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Langenthal Langenthal
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Schötz Schötz
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Zug Zug
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Münsingen Münsingen
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Delémont Delémont
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Luzern II Luzern II
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 21/05
Höngg Höngg
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Köniz Köniz
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
FC Wohlen FC Wohlen
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Grasshopper II Grasshopper II
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Kosova Kosova
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Solothurn Solothurn
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Buochs Buochs
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/05
Bassecourt Bassecourt
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/08
Muri Muri
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/08
Köniz Köniz
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/08
FC Wohlen FC Wohlen
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/08
Black Stars Black Stars
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/08
Thun II Thun II
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 06/08
Concordia Basel Concordia Basel
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 06/08
Bassecourt Bassecourt
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 06/08
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/08
Dornach Dornach
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/08
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 14/08
Langenthal Langenthal
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/08
Solothurn Solothurn
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/08
Schötz Schötz
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 13/08
Bassecourt Bassecourt
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/08
Rotkreuz Rotkreuz
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 14/08
Münsingen Münsingen
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 21/08
Delémont Delémont
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 25/08
Muri Muri
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 20/08
Concordia Basel Concordia Basel
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
00:30 - 25/08
Black Stars Black Stars
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 01/09
Köniz Köniz
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 01/09
FC Wohlen FC Wohlen
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 20/08
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 21/08
Thun II Thun II
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/08
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/08
Dornach Dornach
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/08
Schötz Schötz
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 27/08
Solothurn Solothurn
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 27/08
Bassecourt Bassecourt
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/08
Rotkreuz Rotkreuz
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 28/08
Münsingen Münsingen
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 28/08
Black Stars Black Stars
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 04/09
Delémont Delémont
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 04/09
Langenthal Langenthal
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 03/09
Concordia Basel Concordia Basel
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 04/09
Muri Muri
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 03/09
FC Wohlen FC Wohlen
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 03/09
Köniz Köniz
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 03/09
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 04/09
Thun II Thun II
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 10/09
Dornach Dornach
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 10/09
Concordia Basel Concordia Basel
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
22:30 - 10/09
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 10/09
Black Stars Black Stars
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 10/09
Solothurn Solothurn
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 10/09
Schötz Schötz
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 10/09
Bassecourt Bassecourt
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 10/09
Rotkreuz Rotkreuz
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 17/09
Langenthal Langenthal
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
01:15 - 22/09
Delémont Delémont
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 18/09
Muri Muri
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 22/09
Köniz Köniz
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 22/09
FC Wohlen FC Wohlen
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 17/09
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 18/09
Thun II Thun II
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 17/09
Münsingen Münsingen
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 24/09
Dornach Dornach
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 24/09
Concordia Basel Concordia Basel
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 24/09
Black Stars Black Stars
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 24/09
Solothurn Solothurn
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 24/09
Schötz Schötz
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 24/09
Bassecourt Bassecourt
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 24/09
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 24/09
Rotkreuz Rotkreuz
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 01/10
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 02/10
Langenthal Langenthal
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 02/10
Delémont Delémont
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 02/10
Muri Muri
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 01/10
Köniz Köniz
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 01/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 02/10
Thun II Thun II
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
19:00 - 02/10
Münsingen Münsingen
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 08/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 08/10
Concordia Basel Concordia Basel
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/10
Dornach Dornach
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 09/10
Black Stars Black Stars
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/10
Schötz Schötz
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 08/10
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/10
Bassecourt Bassecourt
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/10
Rotkreuz Rotkreuz
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/10
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 16/10
Langenthal Langenthal
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 16/10
Delémont Delémont
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/10
Solothurn Solothurn
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/10
Köniz Köniz
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/10
Thun II Thun II
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 16/10
Münsingen Münsingen
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
18:00 - 30/10
Concordia Basel Concordia Basel
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
19:30 - 30/10
Muri Muri
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 29/10
Dornach Dornach
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 29/10
Black Stars Black Stars
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 29/10
FC Wohlen FC Wohlen
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 29/10
Schötz Schötz
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 29/10
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 30/10
Bassecourt Bassecourt
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/11
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/11
Langenthal Langenthal
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 06/11
Delémont Delémont
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/11
Solothurn Solothurn
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 05/11
Köniz Köniz
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 05/11
Rotkreuz Rotkreuz
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 06/11
Thun II Thun II
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 06/11
Münsingen Münsingen
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 13/11
Concordia Basel Concordia Basel
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 13/11
Muri Muri
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/11
Black Stars Black Stars
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 12/11
Schötz Schötz
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 12/11
FC Wohlen FC Wohlen
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 13/11
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 14/11
Bassecourt Bassecourt
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 13/11
Thun II Thun II
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 20/11
Delémont Delémont
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/11
Langenthal Langenthal
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
23:30 - 19/11
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/11
Dornach Dornach
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/11
Köniz Köniz
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 19/11
Solothurn Solothurn
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 19/11
Rotkreuz Rotkreuz
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 20/11
Münsingen Münsingen
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 26/11
Dornach Dornach
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
20:30 - 27/11
Delémont Delémont
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/11
Langenthal Langenthal
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 26/11
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 26/11
Schötz Schötz
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 26/11
Solothurn Solothurn
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 26/11
Rotkreuz Rotkreuz
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 26/11
Münsingen Münsingen
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/02
Delémont Delémont
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/02
Muri Muri
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/02
Concordia Basel Concordia Basel
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 25/02
Black Stars Black Stars
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 25/02
Köniz Köniz
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 25/02
FC Wohlen FC Wohlen
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 26/02
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 26/02
Thun II Thun II
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 04/03
Dornach Dornach
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 04/03
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 04/03
Langenthal Langenthal
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 04/03
Solothurn Solothurn
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 04/03
Schötz Schötz
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 05/03
Rotkreuz Rotkreuz
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 05/03
Bassecourt Bassecourt
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 05/03
Münsingen Münsingen
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 11/03
Muri Muri
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 11/03
Langenthal Langenthal
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 11/03
Delémont Delémont
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 11/03
Concordia Basel Concordia Basel
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 11/03
Köniz Köniz
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 11/03
FC Wohlen FC Wohlen
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 12/03
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 12/03
Thun II Thun II
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 18/03
Dornach Dornach
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 18/03
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 18/03
Black Stars Black Stars
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 18/03
Solothurn Solothurn
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 18/03
Schötz Schötz
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 19/03
Bassecourt Bassecourt
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 19/03
Rotkreuz Rotkreuz
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 19/03
Münsingen Münsingen
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/03
Langenthal Langenthal
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/03
Delémont Delémont
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 25/03
Muri Muri
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 25/03
Köniz Köniz
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
22:00 - 25/03
FC Wohlen FC Wohlen
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 26/03
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
01:00 - 26/03
Thun II Thun II
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 26/03
Münsingen Münsingen
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 01/04
Concordia Basel Concordia Basel
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 01/04
Dornach Dornach
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 01/04
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 01/04
Black Stars Black Stars
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 01/04
Schötz Schötz
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 01/04
Solothurn Solothurn
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 01/04
Bassecourt Bassecourt
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 01/04
Rotkreuz Rotkreuz
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 08/04
Delémont Delémont
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 08/04
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 08/04
Langenthal Langenthal
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 08/04
Muri Muri
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/04
Köniz Köniz
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 08/04
FC Wohlen FC Wohlen
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 09/04
Thun II Thun II
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 09/04
Münsingen Münsingen
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 15/04
Concordia Basel Concordia Basel
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 15/04
Dornach Dornach
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 15/04
Black Stars Black Stars
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/04
Schötz Schötz
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 15/04
Solothurn Solothurn
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 15/04
Emmenbrücke Emmenbrücke
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 15/04
Bassecourt Bassecourt
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 15/04
Rotkreuz Rotkreuz
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 22/04
Langenthal Langenthal
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 22/04
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 22/04
Delémont Delémont
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 22/04
Muri Muri
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 22/04
Köniz Köniz
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 22/04
Solothurn Solothurn
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 23/04
Thun II Thun II
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 23/04
Münsingen Münsingen
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 29/04
Dornach Dornach
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 29/04
Muri Muri
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 29/04
Concordia Basel Concordia Basel
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 29/04
Black Stars Black Stars
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 29/04
Schötz Schötz
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 29/04
Rotkreuz Rotkreuz
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 29/04
Bassecourt Bassecourt
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 29/04
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 06/05
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 06/05
Delémont Delémont
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 06/05
Langenthal Langenthal
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/05
Solothurn Solothurn
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 06/05
Köniz Köniz
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 06/05
Rotkreuz Rotkreuz
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 07/05
Thun II Thun II
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 07/05
Münsingen Münsingen
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 13/05
Dornach Dornach
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 13/05
Concordia Basel Concordia Basel
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
07:00 - 13/05
Muri Muri
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 13/05
Black Stars Black Stars
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/05
FC Wohlen FC Wohlen
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 13/05
Schötz Schötz
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 13/05
Bassecourt Bassecourt
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 13/05
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Delémont Delémont
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Köniz Köniz
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Langenthal Langenthal
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Münsingen Münsingen
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Solothurn Solothurn
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 20/05
Dornach Dornach
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 20/05
Rotkreuz Rotkreuz
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20:00 - 27/05
Black Stars Black Stars
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/05
Concordia Basel Concordia Basel
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/05
Schötz Schötz
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/05
FC Wohlen FC Wohlen
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21:00 - 27/05
Muri Muri
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 27/05
Bassecourt Bassecourt
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
23:00 - 27/05
Emmenbrücke Emmenbrücke
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
00:00 - 28/05
Thun II Thun II
 Delémont Delémont

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.