Skip to main content
Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 2

Lịch Thi Đấu 1. Liga Classic - Group 2

1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 19:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 21/08 - 19:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 21:00
Höngg Höngg
VS 21/08 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 21/08 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 21:00
Köniz Köniz
VS 21/08 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 22:00
Buochs Buochs
VS 21/08 - 22:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
22/08 - 01:00
Bassecourt Bassecourt
VS 22/08 - 01:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
22/08 - 20:30
Kosova Kosova
VS 22/08 - 20:30
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 21:00
Zug Zug
VS 28/08 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 21:00
Schötz Schötz
VS 28/08 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 28/08 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 22:00
Buochs Buochs
VS 28/08 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
29/08 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 29/08 - 19:30
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
29/08 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 29/08 - 20:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
29/08 - 21:00
Delémont Delémont
VS 29/08 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 21:00
Höngg Höngg
VS 04/09 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 21:00
Köniz Köniz
VS 04/09 - 21:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 04/09 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 04/09 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 23:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 04/09 - 23:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
05/09 - 01:00
Bassecourt Bassecourt
VS 05/09 - 01:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
05/09 - 20:30
Kosova Kosova
VS 05/09 - 20:30
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
11/09 - 21:00
Schötz Schötz
VS 11/09 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
11/09 - 21:00
Zug Zug
VS 11/09 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
11/09 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 11/09 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
11/09 - 22:00
Buochs Buochs
VS 11/09 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
12/09 - 01:00
Bassecourt Bassecourt
VS 12/09 - 01:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
12/09 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 12/09 - 19:30
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
12/09 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 12/09 - 20:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 21:00
Höngg Höngg
VS 18/09 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 21:00
Köniz Köniz
VS 18/09 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 18/09 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
23/09 - 01:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 23/09 - 01:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
19/09 - 00:00
Delémont Delémont
VS 19/09 - 00:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 18/09 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 21:00
Kosova Kosova
VS 18/09 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 21:00
Schötz Schötz
VS 25/09 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 21:00
Zug Zug
VS 25/09 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 25/09 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 21:00
Köniz Köniz
VS 25/09 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 22:00
Buochs Buochs
VS 25/09 - 22:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
25/09 - 21:00
Bassecourt Bassecourt
VS 25/09 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
26/09 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 26/09 - 20:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 21:00
Höngg Höngg
VS 02/10 - 21:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 02/10 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
03/10 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 03/10 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
03/10 - 20:30
Kosova Kosova
VS 03/10 - 20:30
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 02/10 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 01:00
Delémont Delémont
VS 02/10 - 01:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
03/10 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 03/10 - 19:30
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 16/10 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 21:00
Schötz Schötz
VS 16/10 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 21:00
Köniz Köniz
VS 16/10 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 16/10 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 22:00
Buochs Buochs
VS 16/10 - 22:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 21:00
Bassecourt Bassecourt
VS 16/10 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
17/10 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 17/10 - 20:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
23/10 - 21:00
Höngg Höngg
VS 23/10 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
23/10 - 21:00
Zug Zug
VS 23/10 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
24/10 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 24/10 - 19:30
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
24/10 - 20:00
Delémont Delémont
VS 24/10 - 20:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
23/10 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 23/10 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
24/10 - 20:30
Kosova Kosova
VS 24/10 - 20:30
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
24/10 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 24/10 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 30/10 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 21:00
Köniz Köniz
VS 30/10 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 30/10 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 22:00
Buochs Buochs
VS 30/10 - 22:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
31/10 - 20:30
Bassecourt Bassecourt
VS 31/10 - 20:30
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
31/10 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 31/10 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 22:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 30/10 - 22:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 22:00
Höngg Höngg
VS 06/11 - 22:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 22:00
Zug Zug
VS 06/11 - 22:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 02:00
Schötz Schötz
VS 06/11 - 02:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
07/11 - 21:30
Kosova Kosova
VS 07/11 - 21:30
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07/11 - 20:00
Luzern II Luzern II
VS 07/11 - 20:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07/11 - 21:00
Delémont Delémont
VS 07/11 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
07/11 - 20:30
Münsingen Münsingen
VS 07/11 - 20:30
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 13/11 - 22:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 22:00
Köniz Köniz
VS 13/11 - 22:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 13/11 - 22:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 23:00
Buochs Buochs
VS 13/11 - 23:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 13/11 - 22:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
14/11 - 21:30
Kosova Kosova
VS 14/11 - 21:30
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
04/12 - 23:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 04/12 - 23:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 22:00
Höngg Höngg
VS 20/11 - 22:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 22:00
Zug Zug
VS 20/11 - 22:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 22:00
Schötz Schötz
VS 20/11 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21/11 - 20:00
Luzern II Luzern II
VS 21/11 - 20:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
21/11 - 21:00
Delémont Delémont
VS 21/11 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21/11 - 20:30
Münsingen Münsingen
VS 21/11 - 20:30
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21/11 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 21/11 - 21:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 27/11 - 22:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 22:00
Schötz Schötz
VS 27/11 - 22:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 22:00
Zug Zug
VS 27/11 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 22:00
Langenthal Langenthal
VS 27/11 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 23:00
Münsingen Münsingen
VS 27/11 - 23:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
28/11 - 21:00
Delémont Delémont
VS 28/11 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 22:00
Luzern II Luzern II
VS 27/11 - 22:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 22:00
Höngg Höngg
VS 05/03 - 22:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 05/03 - 22:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 22:00
Köniz Köniz
VS 05/03 - 22:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 05/03 - 22:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
06/03 - 20:00
Luzern II Luzern II
VS 06/03 - 20:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
06/03 - 21:30
Kosova Kosova
VS 06/03 - 21:30
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 22:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 05/03 - 22:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 12/03 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 22:00
Schötz Schötz
VS 12/03 - 22:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 22:00
Zug Zug
VS 12/03 - 22:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 23:00
Buochs Buochs
VS 12/03 - 23:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
13/03 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 13/03 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
13/03 - 20:30
Münsingen Münsingen
VS 13/03 - 20:30
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
13/03 - 20:30
Delémont Delémont
VS 13/03 - 20:30
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 22:00
Höngg Höngg
VS 19/03 - 22:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 19/03 - 22:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 22:00
Köniz Köniz
VS 19/03 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
20/03 - 20:30
Delémont Delémont
VS 20/03 - 20:30
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20/03 - 20:15
Luzern II Luzern II
VS 20/03 - 20:15
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
20/03 - 21:30
Kosova Kosova
VS 20/03 - 21:30
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 22:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 19/03 - 22:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 01:00
Solothurn Solothurn
VS 15/04 - 01:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
31/03 - 01:00
Schötz Schötz
VS 31/03 - 01:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
26/03 - 22:00
Zug Zug
VS 26/03 - 22:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
26/03 - 23:00
Buochs Buochs
VS 26/03 - 23:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 01:00
Bassecourt Bassecourt
VS 15/04 - 01:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07/04 - 01:15
Langenthal Langenthal
VS 07/04 - 01:15
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
31/03 - 01:15
Münsingen Münsingen
VS 31/03 - 01:15
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
14/04 - 01:00
Höngg Höngg
VS 14/04 - 01:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
21/04 - 01:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 21/04 - 01:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
03/04 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 03/04 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
03/04 - 20:30
Kosova Kosova
VS 03/04 - 20:30
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
14/04 - 01:15
Luzern II Luzern II
VS 14/04 - 01:15
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
14/04 - 01:15
Delémont Delémont
VS 14/04 - 01:15
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
03/04 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 03/04 - 19:30
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 21:00
Köniz Köniz
VS 09/04 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 09/04 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 21:00
Schötz Schötz
VS 09/04 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 21:00
Zug Zug
VS 09/04 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 22:00
Buochs Buochs
VS 09/04 - 22:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 21:00
Bassecourt Bassecourt
VS 09/04 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
10/04 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 10/04 - 20:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 21:00
Höngg Höngg
VS 23/04 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 21:00
Zug Zug
VS 23/04 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
24/04 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 24/04 - 19:30
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 01:15
Delémont Delémont
VS 23/04 - 01:15
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 21:30
Luzern II Luzern II
VS 23/04 - 21:30
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
24/04 - 20:30
Kosova Kosova
VS 24/04 - 20:30
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 23/04 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 30/04 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 30/04 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 21:00
Köniz Köniz
VS 30/04 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 21:00
Schötz Schötz
VS 30/04 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 21:00
Buochs Buochs
VS 30/04 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
30/04 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 30/04 - 23:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
01/05 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 01/05 - 20:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 21:00
Höngg Höngg
VS 07/05 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 21:00
Schötz Schötz
VS 07/05 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 21:00
Zug Zug
VS 07/05 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
08/05 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 08/05 - 19:30
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
08/05 - 01:00
Delémont Delémont
VS 08/05 - 01:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 07/05 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
08/05 - 20:30
Kosova Kosova
VS 08/05 - 20:30
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 14/05 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 22:00
Langenthal Langenthal
VS 14/05 - 22:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 14/05 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 21:00
Köniz Köniz
VS 14/05 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 14/05 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
14/05 - 22:00
Buochs Buochs
VS 14/05 - 22:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 01:15
Bassecourt Bassecourt
VS 13/05 - 01:15
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 21/05 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Schötz Schötz
VS 21/05 - 21:00
 Buochs Buochs
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Zug Zug
VS 21/05 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Münsingen Münsingen
VS 21/05 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Delémont Delémont
VS 21/05 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Luzern II Luzern II
VS 21/05 - 21:00
 Grasshopper II Grasshopper II
1. Liga Classic - Group 2
21/05 - 21:00
Höngg Höngg
VS 21/05 - 21:00
 Kosova Kosova
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Köniz Köniz
VS 28/05 - 21:00
 Zug Zug
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 28/05 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Grasshopper II Grasshopper II
VS 28/05 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Kosova Kosova
VS 28/05 - 21:00
 Luzern II Luzern II
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 28/05 - 21:00
 Höngg Höngg
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Buochs Buochs
VS 28/05 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 21:00
Bassecourt Bassecourt
VS 28/05 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 21:00
Muri Muri
VS 06/08 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 21:00
Köniz Köniz
VS 06/08 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 06/08 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 21:00
Black Stars Black Stars
VS 06/08 - 21:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 21:00
Thun II Thun II
VS 06/08 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 06/08 - 22:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 06/08 - 22:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
06/08 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 06/08 - 23:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 21:00
Dornach Dornach
VS 13/08 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 13/08 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
14/08 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 14/08 - 20:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 13/08 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 21:00
Schötz Schötz
VS 13/08 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 13/08 - 22:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
13/08 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 13/08 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
14/08 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 14/08 - 19:30
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 01:00
Delémont Delémont
VS 21/08 - 01:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
25/08 - 01:15
Muri Muri
VS 25/08 - 01:15
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
20/08 - 01:15
Concordia Basel Concordia Basel
VS 20/08 - 01:15
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
25/08 - 00:30
Black Stars Black Stars
VS 25/08 - 00:30
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01/09 - 01:00
Köniz Köniz
VS 01/09 - 01:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
01/09 - 01:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 01/09 - 01:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
20/08 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 20/08 - 23:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
21/08 - 00:00
Thun II Thun II
VS 21/08 - 00:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 27/08 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 21:00
Dornach Dornach
VS 27/08 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 21:00
Schötz Schötz
VS 27/08 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 01:00
Solothurn Solothurn
VS 27/08 - 01:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 27/08 - 22:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
27/08 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 27/08 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 28/08 - 19:30
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
28/08 - 21:00
Black Stars Black Stars
VS 28/08 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 01:00
Delémont Delémont
VS 04/09 - 01:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 04/09 - 20:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
03/09 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 03/09 - 22:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 19:30
Muri Muri
VS 04/09 - 19:30
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
03/09 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 03/09 - 21:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
03/09 - 21:00
Köniz Köniz
VS 03/09 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
03/09 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 03/09 - 23:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
04/09 - 00:00
Thun II Thun II
VS 04/09 - 00:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 21:00
Dornach Dornach
VS 10/09 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 10/09 - 22:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 22:30
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 10/09 - 22:30
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 10/09 - 20:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 10/09 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 21:00
Schötz Schötz
VS 10/09 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 10/09 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
10/09 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 10/09 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
17/09 - 23:00
Langenthal Langenthal
VS 17/09 - 23:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
22/09 - 01:15
Delémont Delémont
VS 22/09 - 01:15
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 19:30
Muri Muri
VS 18/09 - 19:30
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
22/09 - 01:00
Köniz Köniz
VS 22/09 - 01:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
22/09 - 01:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 22/09 - 01:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
17/09 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 17/09 - 23:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
18/09 - 00:00
Thun II Thun II
VS 18/09 - 00:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
17/09 - 21:00
Münsingen Münsingen
VS 17/09 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 21:00
Dornach Dornach
VS 24/09 - 21:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 24/09 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 24/09 - 20:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 24/09 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 21:00
Schötz Schötz
VS 24/09 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 22:00
Bassecourt Bassecourt
VS 24/09 - 22:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 24/09 - 23:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
24/09 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 24/09 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01/10 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 01/10 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 02/10 - 20:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 19:30
Delémont Delémont
VS 02/10 - 19:30
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 19:30
Muri Muri
VS 02/10 - 19:30
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01/10 - 21:00
Köniz Köniz
VS 01/10 - 21:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
01/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 01/10 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 00:00
Thun II Thun II
VS 02/10 - 00:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
02/10 - 19:00
Münsingen Münsingen
VS 02/10 - 19:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 08/10 - 22:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 22:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 08/10 - 22:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 21:00
Dornach Dornach
VS 08/10 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
09/10 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 09/10 - 20:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 21:00
Schötz Schötz
VS 08/10 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 08/10 - 23:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 21:00
Bassecourt Bassecourt
VS 08/10 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
08/10 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 08/10 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
15/10 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 15/10 - 21:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 20:00
Langenthal Langenthal
VS 16/10 - 20:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 19:30
Delémont Delémont
VS 16/10 - 19:30
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
15/10 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 15/10 - 21:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
15/10 - 21:00
Köniz Köniz
VS 15/10 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
15/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 15/10 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
15/10 - 21:00
Thun II Thun II
VS 15/10 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
16/10 - 19:30
Münsingen Münsingen
VS 16/10 - 19:30
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 18:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 30/10 - 18:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 19:30
Muri Muri
VS 30/10 - 19:30
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
29/10 - 21:00
Dornach Dornach
VS 29/10 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
29/10 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 29/10 - 20:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
29/10 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 29/10 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
29/10 - 21:00
Schötz Schötz
VS 29/10 - 21:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
29/10 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 29/10 - 23:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
30/10 - 20:00
Bassecourt Bassecourt
VS 30/10 - 20:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
05/11 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 05/11 - 22:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 06/11 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 20:30
Delémont Delémont
VS 06/11 - 20:30
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
05/11 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 05/11 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
05/11 - 22:00
Köniz Köniz
VS 05/11 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
05/11 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 05/11 - 21:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 01:00
Thun II Thun II
VS 06/11 - 01:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
06/11 - 20:00
Münsingen Münsingen
VS 06/11 - 20:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 01:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 13/11 - 01:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 20:30
Muri Muri
VS 13/11 - 20:30
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 21:00
Black Stars Black Stars
VS 13/11 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
12/11 - 22:00
Schötz Schötz
VS 12/11 - 22:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
12/11 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 12/11 - 22:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 00:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 13/11 - 00:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
14/11 - 00:00
Bassecourt Bassecourt
VS 14/11 - 00:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
13/11 - 01:00
Thun II Thun II
VS 13/11 - 01:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 20:30
Delémont Delémont
VS 20/11 - 20:30
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 20/11 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
19/11 - 23:30
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 19/11 - 23:30
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
19/11 - 22:00
Dornach Dornach
VS 19/11 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
19/11 - 22:00
Köniz Köniz
VS 19/11 - 22:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
19/11 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 19/11 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
19/11 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 19/11 - 21:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
20/11 - 20:30
Münsingen Münsingen
VS 20/11 - 20:30
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 22:00
Dornach Dornach
VS 26/11 - 22:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 20:30
Delémont Delémont
VS 27/11 - 20:30
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
27/11 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 27/11 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 22:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 26/11 - 22:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 22:00
Schötz Schötz
VS 26/11 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 26/11 - 22:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 21:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 26/11 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
26/11 - 21:00
Münsingen Münsingen
VS 26/11 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 07:00
Delémont Delémont
VS 25/02 - 07:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 07:00
Muri Muri
VS 25/02 - 07:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 25/02 - 07:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 21:00
Black Stars Black Stars
VS 25/02 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 22:00
Köniz Köniz
VS 25/02 - 22:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
25/02 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 25/02 - 22:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
26/02 - 00:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 26/02 - 00:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
26/02 - 01:00
Thun II Thun II
VS 26/02 - 01:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
04/03 - 07:00
Dornach Dornach
VS 04/03 - 07:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
04/03 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 04/03 - 07:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
04/03 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 04/03 - 07:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
04/03 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 04/03 - 22:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
04/03 - 22:00
Schötz Schötz
VS 04/03 - 22:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 00:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 05/03 - 00:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 00:00
Bassecourt Bassecourt
VS 05/03 - 00:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
05/03 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 05/03 - 07:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 07:00
Muri Muri
VS 11/03 - 07:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 11/03 - 07:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 07:00
Delémont Delémont
VS 11/03 - 07:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 11/03 - 07:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 22:00
Köniz Köniz
VS 11/03 - 22:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
11/03 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 11/03 - 22:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 00:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 12/03 - 00:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
12/03 - 01:00
Thun II Thun II
VS 12/03 - 01:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
18/03 - 07:00
Dornach Dornach
VS 18/03 - 07:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
18/03 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 18/03 - 07:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
18/03 - 21:00
Black Stars Black Stars
VS 18/03 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
18/03 - 22:00
Solothurn Solothurn
VS 18/03 - 22:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
18/03 - 22:00
Schötz Schötz
VS 18/03 - 22:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 00:00
Bassecourt Bassecourt
VS 19/03 - 00:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 00:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 19/03 - 00:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
19/03 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 19/03 - 07:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
25/03 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 25/03 - 07:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
25/03 - 07:00
Delémont Delémont
VS 25/03 - 07:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
25/03 - 07:00
Muri Muri
VS 25/03 - 07:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
25/03 - 22:00
Köniz Köniz
VS 25/03 - 22:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
25/03 - 22:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 25/03 - 22:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
26/03 - 00:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 26/03 - 00:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
26/03 - 01:00
Thun II Thun II
VS 26/03 - 01:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
26/03 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 26/03 - 07:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 01/04 - 07:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 07:00
Dornach Dornach
VS 01/04 - 07:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 01/04 - 07:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 01/04 - 20:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 21:00
Schötz Schötz
VS 01/04 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 01/04 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 01/04 - 23:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
01/04 - 23:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 01/04 - 23:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 07:00
Delémont Delémont
VS 08/04 - 07:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 08/04 - 07:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 08/04 - 07:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 07:00
Muri Muri
VS 08/04 - 07:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 21:00
Köniz Köniz
VS 08/04 - 21:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
08/04 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 08/04 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 00:00
Thun II Thun II
VS 09/04 - 00:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
09/04 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 09/04 - 07:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 15/04 - 07:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 07:00
Dornach Dornach
VS 15/04 - 07:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 15/04 - 20:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 21:00
Schötz Schötz
VS 15/04 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 15/04 - 21:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 15/04 - 23:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 15/04 - 23:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
15/04 - 23:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 15/04 - 23:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 22/04 - 07:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 22/04 - 07:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 07:00
Delémont Delémont
VS 22/04 - 07:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 23:00
Muri Muri
VS 22/04 - 23:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 21:00
Köniz Köniz
VS 22/04 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
22/04 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 22/04 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 00:00
Thun II Thun II
VS 23/04 - 00:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
23/04 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 23/04 - 07:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 07:00
Dornach Dornach
VS 29/04 - 07:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 07:00
Muri Muri
VS 29/04 - 07:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 29/04 - 07:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 29/04 - 20:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 21:00
Schötz Schötz
VS 29/04 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 23:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 29/04 - 23:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 29/04 - 23:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
29/04 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 29/04 - 23:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 07:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 06/05 - 07:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 07:00
Delémont Delémont
VS 06/05 - 07:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 07:00
Langenthal Langenthal
VS 06/05 - 07:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 06/05 - 21:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 21:00
Köniz Köniz
VS 06/05 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
06/05 - 23:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 06/05 - 23:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 00:00
Thun II Thun II
VS 07/05 - 00:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
07/05 - 07:00
Münsingen Münsingen
VS 07/05 - 07:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 07:00
Dornach Dornach
VS 13/05 - 07:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 07:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 13/05 - 07:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 07:00
Muri Muri
VS 13/05 - 07:00
 Delémont Delémont
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 13/05 - 20:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 13/05 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 21:00
Schötz Schötz
VS 13/05 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 13/05 - 23:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
13/05 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 13/05 - 23:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Delémont Delémont
VS 20/05 - 21:00
 FC Wohlen FC Wohlen
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Köniz Köniz
VS 20/05 - 21:00
 Thun II Thun II
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Langenthal Langenthal
VS 20/05 - 21:00
 Muri Muri
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Münsingen Münsingen
VS 20/05 - 21:00
 Emmenbrücke Emmenbrücke
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
VS 20/05 - 21:00
 Concordia Basel Concordia Basel
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Solothurn Solothurn
VS 20/05 - 21:00
 Black Stars Black Stars
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 21:00
Dornach Dornach
VS 20/05 - 21:00
 Schötz Schötz
1. Liga Classic - Group 2
20/05 - 23:00
Rotkreuz Rotkreuz
VS 20/05 - 23:00
 Bassecourt Bassecourt
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 20:00
Black Stars Black Stars
VS 27/05 - 20:00
 Rotkreuz Rotkreuz
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 21:00
Concordia Basel Concordia Basel
VS 27/05 - 21:00
 Solothurn Solothurn
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 21:00
Schötz Schötz
VS 27/05 - 21:00
 Köniz Köniz
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 21:00
FC Wohlen FC Wohlen
VS 27/05 - 21:00
 Langenthal Langenthal
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 21:00
Muri Muri
VS 27/05 - 21:00
 Münsingen Münsingen
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 23:00
Bassecourt Bassecourt
VS 27/05 - 23:00
 Dornach Dornach
1. Liga Classic - Group 2
27/05 - 23:00
Emmenbrücke Emmenbrücke
VS 27/05 - 23:00
 Neuchâtel Xamax II Neuchâtel Xamax II
1. Liga Classic - Group 2
28/05 - 00:00
Thun II Thun II
VS 28/05 - 00:00
 Delémont Delémont

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.