Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá NB III - Keleti

NB III - Keleti
16:00 - 31/07
Diósgyőr II Diósgyőr II
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
16:00 - 31/07
Debrecen II Debrecen II
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
18:00 - 31/07
Békéscsaba II Békéscsaba II
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
22:30 - 31/07
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
22:30 - 31/07
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
22:30 - 31/07
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
22:30 - 31/07
FC Hatvan FC Hatvan
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
22:30 - 30/07
Kisvárda II Kisvárda II
 Eger Eger
NB III - Keleti
22:30 - 31/07
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
22:30 - 12/02
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Eger Eger
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
DEAC DEAC
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
BKV Előre BKV Előre
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Karcag SE Karcag SE
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Putnok VSE Putnok VSE
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
BVSC BVSC
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
22:30 - 14/08
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
22:30 - 14/08
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
16:00 - 14/08
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
18:00 - 14/08
Debrecen II Debrecen II
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
22:30 - 14/08
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
18:00 - 14/08
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Eger Eger
NB III - Keleti
22:30 - 14/08
FC Hatvan FC Hatvan
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
22:30 - 19/02
Putnok VSE Putnok VSE
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
16:00 - 14/08
Kisvárda II Kisvárda II
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Eger Eger
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
DEAC DEAC
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Körösladány Körösladány
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
BKV Előre BKV Előre
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Kisvárda II Kisvárda II
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
Tiszaújváros Tiszaújváros
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
16:00 - 21/08
Diósgyőr II Diósgyőr II
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
16:00 - 21/08
Debrecen II Debrecen II
 Eger Eger
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
18:00 - 21/08
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
FC Hatvan FC Hatvan
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
Karcag SE Karcag SE
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
22:30 - 21/08
Putnok VSE Putnok VSE
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
FC Hatvan FC Hatvan
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
21:00 - 31/08
DEAC DEAC
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Körösladány Körösladány
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Kisvárda II Kisvárda II
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
22:30 - 31/08
BVSC BVSC
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Eger Eger
NB III - Keleti
16:00 - 04/09
Debrecen II Debrecen II
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
16:00 - 04/09
Békéscsaba II Békéscsaba II
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
BKV Előre BKV Előre
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Karcag SE Karcag SE
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Putnok VSE Putnok VSE
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
18:00 - 11/09
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
FC Hatvan FC Hatvan
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Eger Eger
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
DEAC DEAC
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Körösladány Körösladány
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Kisvárda II Kisvárda II
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
BVSC BVSC
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Eger Eger
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
16:00 - 25/09
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
16:00 - 25/09
Debrecen II Debrecen II
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
BKV Előre BKV Előre
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Karcag SE Karcag SE
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
21:00 - 25/09
Putnok VSE Putnok VSE
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Eger Eger
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
DEAC DEAC
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Kisvárda II Kisvárda II
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
BVSC BVSC
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Diósgyőr II Diósgyőr II
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
16:00 - 02/10
Debrecen II Debrecen II
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Körösladány Körösladány
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
BKV Előre BKV Előre
 Eger Eger
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Karcag SE Karcag SE
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
20:00 - 02/10
Putnok VSE Putnok VSE
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
19:00 - 09/10
Debrecen II Debrecen II
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
16:00 - 09/10
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
FC Hatvan FC Hatvan
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Pénzügyőr Pénzügyőr
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Eger Eger
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Kisvárda II Kisvárda II
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
BVSC BVSC
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
16:00 - 16/10
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
18:00 - 16/04
DEAC DEAC
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Körösladány Körösladány
 Eger Eger
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
BKV Előre BKV Előre
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
18:00 - 16/04
Karcag SE Karcag SE
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Putnok VSE Putnok VSE
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
16:00 - 22/10
Debrecen II Debrecen II
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
16:00 - 22/10
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
FC Hatvan FC Hatvan
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Eger Eger
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Kisvárda II Kisvárda II
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
DEAC DEAC
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Körösladány Körösladány
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
BKV Előre BKV Előre
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Karcag SE Karcag SE
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Putnok VSE Putnok VSE
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
BVSC BVSC
 Eger Eger
NB III - Keleti
17:00 - 06/11
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
17:00 - 06/11
Debrecen II Debrecen II
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
18:00 - 06/11
Békéscsaba II Békéscsaba II
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
FC Hatvan FC Hatvan
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
Pénzügyőr Pénzügyőr
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
Eger Eger
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
Kisvárda II Kisvárda II
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
19:00 - 06/11
Tiszaújváros Tiszaújváros
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
DEAC DEAC
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Körösladány Körösladány
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
BKV Előre BKV Előre
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Karcag SE Karcag SE
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Putnok VSE Putnok VSE
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
BVSC BVSC
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Debrecen II Debrecen II
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
FC Hatvan FC Hatvan
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Kisvárda II Kisvárda II
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Eger Eger
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
DEAC DEAC
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Körösladány Körösladány
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Karcag SE Karcag SE
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
Putnok VSE Putnok VSE
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
BVSC BVSC
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Putnok VSE Putnok VSE
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Karcag SE Karcag SE
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
BKV Előre BKV Előre
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Körösladány Körösladány
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
DEAC DEAC
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Eger Eger
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
BVSC BVSC
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Kisvárda II Kisvárda II
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
FC Hatvan FC Hatvan
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Debrecen II Debrecen II
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
BKV Előre BKV Előre
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Körösladány Körösladány
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
BVSC BVSC
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Eger Eger
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Pénzügyőr Pénzügyőr
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
22:30 - 14/08
Karcag SE Karcag SE
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Putnok VSE Putnok VSE
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
FC Hatvan FC Hatvan
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Debrecen II Debrecen II
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Diósgyőr II Diósgyőr II
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Karcag SE Karcag SE
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Körösladány Körösladány
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
DEAC DEAC
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
BVSC BVSC
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Eger Eger
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Kisvárda II Kisvárda II
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
BKV Előre BKV Előre
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Putnok VSE Putnok VSE
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Debrecen II Debrecen II
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Karcag SE Karcag SE
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
BKV Előre BKV Előre
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
BVSC BVSC
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Eger Eger
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Kisvárda II Kisvárda II
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
FC Hatvan FC Hatvan
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Körösladány Körösladány
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
DEAC DEAC
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Putnok VSE Putnok VSE
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Debrecen II Debrecen II
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Karcag SE Karcag SE
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
BKV Előre BKV Előre
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Eger Eger
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
FC Hatvan FC Hatvan
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
DEAC DEAC
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
BVSC BVSC
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Körösladány Körösladány
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Putnok VSE Putnok VSE
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Debrecen II Debrecen II
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Karcag SE Karcag SE
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
BKV Előre BKV Előre
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Körösladány Körösladány
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Kisvárda II Kisvárda II
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
FC Hatvan FC Hatvan
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
BVSC BVSC
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Eger Eger
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
DEAC DEAC
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Putnok VSE Putnok VSE
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Karcag SE Karcag SE
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
BKV Előre BKV Előre
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Körösladány Körösladány
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
DEAC DEAC
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
FC Hatvan FC Hatvan
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Eger Eger
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Tiszaújváros Tiszaújváros
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
18:30 - 16/10
Kisvárda II Kisvárda II
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
BVSC BVSC
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Karcag SE Karcag SE
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
BKV Előre BKV Előre
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Körösladány Körösladány
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
DEAC DEAC
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
BVSC BVSC
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
18:00 - 30/10
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Debrecen II Debrecen II
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Eger Eger
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Pénzügyőr Pénzügyőr
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Kisvárda II Kisvárda II
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
FC Hatvan FC Hatvan
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Putnok VSE Putnok VSE
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Karcag SE Karcag SE
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
BKV Előre BKV Előre
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Körösladány Körösladány
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
DEAC DEAC
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
BVSC BVSC
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Tiszaújváros Tiszaújváros
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Kisvárda II Kisvárda II
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
FC Hatvan FC Hatvan
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 BKV Előre BKV Előre
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Debrecen II Debrecen II
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Eger Eger
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Putnok VSE Putnok VSE
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
BKV Előre BKV Előre
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Körösladány Körösladány
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
DEAC DEAC
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
BVSC BVSC
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Eger Eger
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Kisvárda II Kisvárda II
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
FC Hatvan FC Hatvan
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Békéscsaba II Békéscsaba II
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Debrecen II Debrecen II
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
16:00 - 31/07
Vasas II Vasas II
 Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
NB III - Keleti
22:30 - 03/08
Körösladány Körösladány
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
17:00 - 14/08
Vasas II Vasas II
 DEAC DEAC
NB III - Keleti
22:30 - 17/08
BVSC BVSC
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
17:00 - 21/08
Vasas II Vasas II
 Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
NB III - Keleti
20:30 - 31/08
Eger Eger
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
21:00 - 04/09
Vasas II Vasas II
 Pénzügyőr Pénzügyőr
NB III - Keleti
21:00 - 11/09
Tiszaújváros Tiszaújváros
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
16:00 - 25/09
Vasas II Vasas II
 Kisvárda II Kisvárda II
NB III - Keleti
21:00 - 28/09
FC Hatvan FC Hatvan
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
16:00 - 02/10
Vasas II Vasas II
 Békéscsaba II Békéscsaba II
NB III - Keleti
20:00 - 09/10
Füzesgyarmati Füzesgyarmati
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
18:00 - 16/10
Vasas II Vasas II
 Debrecen II Debrecen II
NB III - Keleti
18:00 - 22/10
Vasas II Vasas II
 Putnok VSE Putnok VSE
NB III - Keleti
16:00 - 30/10
Diósgyőr II Diósgyőr II
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
17:00 - 06/11
Vasas II Vasas II
 Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
NB III - Keleti
07:00 - 13/11
Sényő Carnifex Sényő Carnifex
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 20/11
Vasas II Vasas II
 Karcag SE Karcag SE
NB III - Keleti
07:00 - 27/11
BKV Előre BKV Előre
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 04/12
Jászberényi Vasas Jászberényi Vasas
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 12/02
Vasas II Vasas II
 Körösladány Körösladány
NB III - Keleti
07:00 - 19/02
DEAC DEAC
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 26/02
Vasas II Vasas II
 BVSC BVSC
NB III - Keleti
07:00 - 05/03
Hajdúszoboszlói SE Hajdúszoboszlói SE
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 12/03
Vasas II Vasas II
 Eger Eger
NB III - Keleti
07:00 - 19/03
Pénzügyőr Pénzügyőr
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 26/03
Vasas II Vasas II
 Tiszaújváros Tiszaújváros
NB III - Keleti
07:00 - 29/03
Kisvárda II Kisvárda II
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 02/04
Vasas II Vasas II
 FC Hatvan FC Hatvan
NB III - Keleti
07:00 - 09/04
Békéscsaba II Békéscsaba II
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 12/04
Vasas II Vasas II
 Füzesgyarmati Füzesgyarmati
NB III - Keleti
07:00 - 16/04
Debrecen II Debrecen II
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 23/04
Putnok VSE Putnok VSE
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 26/04
Vasas II Vasas II
 Diósgyőr II Diósgyőr II
NB III - Keleti
07:00 - 30/04
Tiszafuredi VSE Tiszafuredi VSE
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 07/05
Vasas II Vasas II
 Sényő Carnifex Sényő Carnifex
NB III - Keleti
07:00 - 14/05
Karcag SE Karcag SE
 Vasas II Vasas II
NB III - Keleti
07:00 - 21/05
Vasas II Vasas II
 BKV Előre BKV Előre

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.