Skip to main content

Kết Quả Bóng Đá 3. liga - West

3. liga - West
22:00 - 07/08
Nové Zámky Nové Zámky
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 07/08
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 07/08
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 07/08
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 07/08
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:00 - 07/08
Marcelová Marcelová
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 08/08
Malženice Malženice
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
22:00 - 08/08
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 08/08
Beluša Beluša
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 14/08
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 14/08
Imeľ Imeľ
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 14/08
Častkovce Častkovce
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
22:00 - 14/08
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 15/08
Galanta Galanta
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 15/08
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 14/08
Malženice Malženice
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
22:00 - 14/08
Nitra Nitra
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 15/08
Slovan Levice Slovan Levice
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
22:00 - 21/08
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 21/08
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
00:30 - 21/08
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 21/08
Nové Zámky Nové Zámky
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:00 - 21/08
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 22/08
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
22:00 - 22/08
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Malženice Malženice
3. liga - West
22:00 - 21/08
Marcelová Marcelová
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 22/08
Beluša Beluša
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 29/08
Malženice Malženice
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 29/08
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 29/08
Imeľ Imeľ
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 28/08
Častkovce Častkovce
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 28/08
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 29/08
Slovan Levice Slovan Levice
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
22:00 - 29/08
Galanta Galanta
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 28/08
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
22:00 - 29/08
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
21:00 - 05/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
21:00 - 04/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
21:00 - 04/09
Marcelová Marcelová
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 04/09
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
21:00 - 05/09
Beluša Beluša
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:00 - 04/09
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 04/09
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
00:30 - 06/09
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 04/09
Nitra Nitra
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 12/09
Imeľ Imeľ
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 11/09
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Nitra Nitra
3. liga - West
21:00 - 12/09
Slovan Levice Slovan Levice
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
21:00 - 12/09
Galanta Galanta
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 11/09
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21:00 - 12/09
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 12/09
Malženice Malženice
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21:00 - 12/09
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
21:00 - 11/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:00 - 18/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
20:00 - 19/09
Marcelová Marcelová
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:00 - 18/09
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
20:00 - 19/09
Beluša Beluša
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:00 - 18/09
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
20:00 - 18/09
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
00:00 - 19/09
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:00 - 18/09
Nitra Nitra
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
20:00 - 19/09
Častkovce Častkovce
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:00 - 26/09
Slovan Levice Slovan Levice
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:00 - 26/09
Galanta Galanta
 Nitra Nitra
3. liga - West
20:00 - 25/09
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
20:00 - 26/09
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:00 - 26/09
Malženice Malženice
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
20:00 - 26/09
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:00 - 26/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
20:00 - 25/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
20:00 - 26/09
Imeľ Imeľ
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:30 - 03/10
Beluša Beluša
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:30 - 02/10
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19:30 - 02/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Malženice Malženice
3. liga - West
00:00 - 02/10
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
19:30 - 02/10
Nitra Nitra
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19:30 - 02/10
Častkovce Častkovce
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:30 - 02/10
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19:30 - 02/10
Marcelová Marcelová
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19:30 - 02/10
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:00 - 17/11
Imeľ Imeľ
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19:30 - 10/10
Galanta Galanta
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:30 - 09/10
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
19:30 - 10/10
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Nitra Nitra
3. liga - West
19:30 - 10/10
Malženice Malženice
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
19:30 - 10/10
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19:30 - 10/10
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
19:30 - 09/10
Nové Zámky Nové Zámky
 Beluša Beluša
3. liga - West
19:30 - 09/10
Marcelová Marcelová
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
23:00 - 17/10
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19:00 - 16/10
Nitra Nitra
 Malženice Malženice
3. liga - West
19:00 - 17/10
Častkovce Častkovce
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
19:00 - 16/10
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19:00 - 17/10
Slovan Levice Slovan Levice
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:00 - 16/10
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19:00 - 17/10
Beluša Beluša
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
19:00 - 16/10
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:00 - 16/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:00 - 24/10
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
19:00 - 23/10
Nové Zámky Nové Zámky
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19:00 - 23/10
Marcelová Marcelová
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
19:00 - 23/10
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Beluša Beluša
3. liga - West
19:00 - 24/10
Imeľ Imeľ
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:00 - 23/10
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19:00 - 24/10
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:00 - 24/10
Malženice Malženice
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
19:00 - 24/10
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Nitra Nitra
3. liga - West
19:00 - 30/10
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:00 - 31/10
Slovan Levice Slovan Levice
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
20:00 - 31/10
Galanta Galanta
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
16:30 - 26/02
Beluša Beluša
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19:30 - 17/11
Považská Bystrica Považská Bystrica
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
19:00 - 30/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 31/10
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:00 - 17/11
Nitra Nitra
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:00 - 30/10
Častkovce Častkovce
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19:30 - 07/11
Imeľ Imeľ
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19:30 - 07/11
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:30 - 07/11
Malženice Malženice
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19:30 - 07/11
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:30 - 07/11
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
19:30 - 20/11
Nové Zámky Nové Zámky
 Nitra Nitra
3. liga - West
19:30 - 06/11
Marcelová Marcelová
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
19:30 - 06/11
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19:30 - 07/11
Beluša Beluša
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
20:30 - 27/02
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:30 - 13/11
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19:30 - 14/11
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 26/02
Spartak Myjava Spartak Myjava
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
19:30 - 13/11
Nitra Nitra
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 19/06
Častkovce Častkovce
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:30 - 26/02
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:30 - 14/11
Slovan Levice Slovan Levice
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19:30 - 13/11
Galanta Galanta
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 01/09
Imeľ Imeľ
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
21:00 - 01/09
Malženice Malženice
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:00 - 01/09
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 01/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
21:00 - 01/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 01/09
Marcelová Marcelová
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 01/09
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Nitra Nitra
3. liga - West
21:00 - 01/09
Beluša Beluša
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
21:00 - 01/09
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 15/09
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
23:00 - 15/09
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21:00 - 15/09
Nitra Nitra
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 15/09
Častkovce Častkovce
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21:00 - 15/09
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
21:00 - 15/09
Slovan Levice Slovan Levice
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:00 - 15/09
Galanta Galanta
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:00 - 15/09
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
21:00 - 15/09
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:30 - 13/03
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19:00 - 12/03
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:30 - 13/03
Galanta Galanta
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 13/03
Slovan Levice Slovan Levice
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
20:30 - 12/03
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
20:30 - 12/03
Častkovce Častkovce
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:30 - 13/03
Nitra Nitra
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
20:30 - 12/03
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:30 - 13/03
Imeľ Imeľ
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 19/03
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
21:00 - 19/03
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Nitra Nitra
3. liga - West
21:00 - 19/03
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 20/03
Beluša Beluša
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 19/03
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
21:00 - 19/03
Marcelová Marcelová
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 19/03
Nové Zámky Nové Zámky
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:00 - 20/03
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
21:00 - 20/03
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 26/03
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
20:00 - 27/03
Galanta Galanta
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
20:00 - 27/03
Slovan Levice Slovan Levice
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 26/03
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21:00 - 26/03
Častkovce Častkovce
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:00 - 27/03
Nitra Nitra
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
20:00 - 27/03
Imeľ Imeľ
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
20:00 - 27/03
Malženice Malženice
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:00 - 27/03
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 03/04
Beluša Beluša
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:30 - 02/04
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:30 - 03/04
Marcelová Marcelová
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
20:30 - 02/04
Nové Zámky Nové Zámky
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 20/04
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
20:30 - 03/04
Nitra Nitra
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
20:30 - 02/04
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:30 - 02/04
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:30 - 02/04
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
20:30 - 10/04
Galanta Galanta
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
20:30 - 10/04
Slovan Levice Slovan Levice
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:30 - 09/04
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
20:30 - 09/04
Častkovce Častkovce
 Nitra Nitra
3. liga - West
20:30 - 10/04
Imeľ Imeľ
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
15:30 - 09/04
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 10/04
Malženice Malženice
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
20:30 - 10/04
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21:00 - 20/04
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 16/04
Častkovce Častkovce
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
21:00 - 14/04
Nitra Nitra
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 16/04
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
21:00 - 16/04
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 16/04
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:00 - 16/04
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 17/04
Beluša Beluša
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
21:00 - 16/04
Marcelová Marcelová
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
21:00 - 16/04
Nové Zámky Nové Zámky
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:00 - 24/04
Slovan Levice Slovan Levice
 Nitra Nitra
3. liga - West
21:00 - 23/04
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 24/04
Imeľ Imeľ
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:00 - 24/04
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
21:00 - 24/04
Lednické Rovne Lednické Rovne
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21:00 - 24/04
Malženice Malženice
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 24/04
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21:00 - 24/04
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 24/04
Galanta Galanta
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
21:30 - 30/04
Marcelová Marcelová
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:30 - 30/04
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
21:30 - 30/04
Častkovce Častkovce
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
21:00 - 01/05
Nitra Nitra
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:30 - 30/04
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 29/04
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
23:00 - 29/04
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:30 - 01/05
Beluša Beluša
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
21:30 - 30/04
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:30 - 08/05
Imeľ Imeľ
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
21:30 - 07/05
Nové Zámky Nové Zámky
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21:30 - 08/05
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:30 - 08/05
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21:30 - 07/05
Malženice Malženice
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:30 - 08/05
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
21:30 - 07/05
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Nitra Nitra
3. liga - West
21:30 - 08/05
Galanta Galanta
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:30 - 08/05
Slovan Levice Slovan Levice
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:30 - 15/05
Slovan Levice Slovan Levice
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
21:30 - 14/05
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:30 - 14/05
Častkovce Častkovce
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:30 - 15/05
Nitra Nitra
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
00:00 - 14/05
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:30 - 14/05
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
21:30 - 14/05
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:30 - 15/05
Beluša Beluša
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:30 - 14/05
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 22/05
Imeľ Imeľ
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
22:00 - 21/05
Marcelová Marcelová
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 21/05
Nové Zámky Nové Zámky
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
22:00 - 21/05
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 22/05
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 22/05
Malženice Malženice
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 22/05
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
18:00 - 21/05
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 22/05
Galanta Galanta
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 28/05
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:00 - 28/05
Častkovce Častkovce
 Malženice Malženice
3. liga - West
22:00 - 29/05
Nitra Nitra
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
22:00 - 28/05
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 28/05
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 28/05
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 29/05
Beluša Beluša
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
22:00 - 29/05
Galanta Galanta
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
22:00 - 29/05
Slovan Levice Slovan Levice
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 04/06
Nové Zámky Nové Zámky
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 05/06
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 05/06
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 05/06
Malženice Malženice
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 05/06
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 04/06
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 05/06
Imeľ Imeľ
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 04/06
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
22:00 - 04/06
Marcelová Marcelová
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 11/06
Častkovce Častkovce
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 11/06
Nitra Nitra
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 11/06
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 11/06
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
22:00 - 11/06
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 11/06
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
22:00 - 11/06
Galanta Galanta
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:00 - 11/06
Slovan Levice Slovan Levice
 Malženice Malženice
3. liga - West
22:00 - 11/06
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
22:00 - 19/06
Imeľ Imeľ
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
15:30 - 18/06
Beluša Beluša
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:30 - 17/06
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 19/06
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 19/06
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 18/06
Marcelová Marcelová
 Nitra Nitra
3. liga - West
19:30 - 13/11
Nové Zámky Nové Zámky
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 19/06
Malženice Malženice
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 17/06
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:30 - 06/03
Nitra Nitra
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
20:30 - 05/03
Spartak Myjava Spartak Myjava
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:30 - 05/03
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
20:30 - 06/03
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
20:30 - 06/03
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:30 - 06/03
Galanta Galanta
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
20:30 - 06/03
Slovan Levice Slovan Levice
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:00 - 05/03
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 05/03
Častkovce Častkovce
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22:00 - 25/05
Lednické Rovne Lednické Rovne
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 25/05
Malženice Malženice
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
22:00 - 25/05
Imeľ Imeľ
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 25/05
Považská Bystrica Považská Bystrica
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22:00 - 25/05
Beluša Beluša
 Nitra Nitra
3. liga - West
22:00 - 25/05
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 25/05
Marcelová Marcelová
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 25/05
Nové Zámky Nové Zámky
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
22:00 - 25/05
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 06/08
Sereď Sereď
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
22:00 - 06/08
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 06/08
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
22:00 - 06/08
Fomat Martin Fomat Martin
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 06/08
Častkovce Častkovce
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
22:00 - 06/08
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
22:00 - 07/08
Galanta Galanta
 Malženice Malženice
3. liga - West
22:00 - 07/08
Beluša Beluša
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 13/08
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
22:00 - 13/08
Častkovce Častkovce
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
22:00 - 13/08
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 13/08
Malženice Malženice
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 13/08
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Sereď Sereď
3. liga - West
15:30 - 14/08
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
22:00 - 14/08
Podkonice Podkonice
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 14/08
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 19/08
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:30 - 20/08
Sereď Sereď
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:30 - 20/08
Fomat Martin Fomat Martin
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:30 - 20/08
Nové Zámky Nové Zámky
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:30 - 19/08
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
21:30 - 20/08
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
21:30 - 21/08
Galanta Galanta
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21:30 - 21/08
Beluša Beluša
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:30 - 27/08
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Sereď Sereď
3. liga - West
21:30 - 27/08
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:30 - 27/08
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
21:30 - 27/08
Vrakuňa Vrakuňa
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:30 - 28/09
Podkonice Podkonice
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:30 - 27/08
Častkovce Častkovce
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
15:30 - 28/08
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 21/09
Malženice Malženice
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 03/09
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
21:00 - 04/09
Galanta Galanta
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 03/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 03/09
Fomat Martin Fomat Martin
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21:00 - 03/09
Sereď Sereď
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
21:00 - 04/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:00 - 03/09
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:00 - 04/09
Beluša Beluša
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
21:00 - 10/09
Častkovce Častkovce
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 10/09
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:00 - 02/11
Sereď Sereď
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 10/09
Vrakuňa Vrakuňa
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 10/09
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
21:00 - 10/09
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 10/09
Podkonice Podkonice
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:00 - 10/09
Malženice Malženice
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:30 - 17/09
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:30 - 17/09
Nové Zámky Nové Zámky
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
20:30 - 17/09
Fomat Martin Fomat Martin
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:30 - 17/09
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
15:30 - 18/09
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:00 - 05/10
Galanta Galanta
 Sereď Sereď
3. liga - West
20:30 - 18/09
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
20:30 - 18/09
Beluša Beluša
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:30 - 24/09
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:30 - 24/09
Vrakuňa Vrakuňa
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:30 - 24/09
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
20:30 - 24/09
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20:30 - 25/09
Podkonice Podkonice
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:30 - 24/09
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 24/09
Častkovce Častkovce
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:30 - 24/09
Sereď Sereď
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:00 - 01/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:00 - 01/10
Fomat Martin Fomat Martin
 Sereď Sereď
3. liga - West
20:00 - 26/10
Nové Zámky Nové Zámky
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
15:30 - 02/10
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
20:00 - 02/10
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:00 - 02/10
Galanta Galanta
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20:00 - 01/10
Malženice Malženice
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
20:00 - 02/10
Beluša Beluša
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:00 - 08/10
Sereď Sereď
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:30 - 06/05
Vrakuňa Vrakuňa
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:00 - 08/10
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
20:00 - 08/10
Častkovce Častkovce
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:00 - 08/10
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:00 - 08/10
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20:00 - 09/10
Galanta Galanta
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:00 - 09/10
Podkonice Podkonice
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
19:30 - 15/10
Fomat Martin Fomat Martin
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:30 - 15/10
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
19:30 - 15/10
Nové Zámky Nové Zámky
 Sereď Sereď
3. liga - West
19:30 - 15/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
15:30 - 16/10
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
19:30 - 16/10
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
19:30 - 16/10
Beluša Beluša
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:30 - 15/10
Malženice Malženice
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19:30 - 23/10
Častkovce Častkovce
 Malženice Malženice
3. liga - West
19:30 - 22/10
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:30 - 22/10
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
19:30 - 22/10
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
19:30 - 22/10
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
19:30 - 22/10
Sereď Sereď
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:30 - 23/10
Podkonice Podkonice
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
19:30 - 23/10
Galanta Galanta
 Beluša Beluša
3. liga - West
18:30 - 29/10
Nové Zámky Nové Zámky
 Galanta Galanta
3. liga - West
18:30 - 29/10
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 27/05
Vrakuňa Vrakuňa
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
18:30 - 29/10
Fomat Martin Fomat Martin
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
15:30 - 30/10
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Sereď Sereď
3. liga - West
18:30 - 30/10
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
18:30 - 30/10
Malženice Malženice
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
18:30 - 30/10
Beluša Beluša
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19:00 - 05/11
Sereď Sereď
 Malženice Malženice
3. liga - West
19:00 - 05/11
Fomat Martin Fomat Martin
 Beluša Beluša
3. liga - West
19:00 - 05/11
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
19:00 - 05/11
Častkovce Častkovce
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
19:00 - 05/11
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
19:00 - 05/11
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19:00 - 06/11
Podkonice Podkonice
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19:00 - 06/11
Galanta Galanta
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19:00 - 12/11
Nové Zámky Nové Zámky
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
19:00 - 12/11
Vrakuňa Vrakuňa
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
19:00 - 12/11
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Sereď Sereď
3. liga - West
19:00 - 12/11
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
16:30 - 13/11
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Galanta Galanta
3. liga - West
19:00 - 13/11
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19:00 - 13/11
Malženice Malženice
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19:00 - 13/11
Beluša Beluša
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20:00 - 04/03
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:00 - 04/03
Nové Zámky Nové Zámky
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:00 - 04/03
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:00 - 04/03
Vrakuňa Vrakuňa
 Sereď Sereď
3. liga - West
16:30 - 05/03
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:00 - 05/03
Podkonice Podkonice
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:00 - 05/03
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20:00 - 05/03
Malženice Malženice
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:00 - 11/03
Fomat Martin Fomat Martin
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
20:00 - 11/03
Vrakuňa Vrakuňa
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:00 - 11/03
Sereď Sereď
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:00 - 11/03
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:00 - 11/03
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:00 - 11/03
Nové Zámky Nové Zámky
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20:00 - 12/03
Galanta Galanta
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
20:00 - 12/03
Beluša Beluša
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:30 - 18/03
Vrakuňa Vrakuňa
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:30 - 18/03
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:30 - 18/03
Častkovce Častkovce
 Sereď Sereď
3. liga - West
20:30 - 18/03
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
16:30 - 19/03
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Beluša Beluša
3. liga - West
20:30 - 19/03
Podkonice Podkonice
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:30 - 19/03
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 19/03
Malženice Malženice
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20:30 - 25/03
Nové Zámky Nové Zámky
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
20:30 - 25/03
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:30 - 25/03
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
20:30 - 25/03
Sereď Sereď
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:30 - 25/03
Fomat Martin Fomat Martin
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
20:30 - 26/03
Galanta Galanta
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:30 - 26/03
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20:30 - 26/03
Beluša Beluša
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:30 - 01/04
Častkovce Častkovce
 Galanta Galanta
3. liga - West
20:30 - 01/04
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20:30 - 01/04
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
20:30 - 01/04
Vrakuňa Vrakuňa
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20:30 - 01/04
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Beluša Beluša
3. liga - West
15:30 - 02/04
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
20:30 - 02/04
Podkonice Podkonice
 Sereď Sereď
3. liga - West
20:30 - 02/04
Malženice Malženice
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
20:30 - 08/04
Nové Zámky Nové Zámky
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
20:30 - 08/04
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20:30 - 08/04
Fomat Martin Fomat Martin
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20:30 - 08/04
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Sereď Sereď
3. liga - West
15:30 - 09/04
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20:30 - 09/04
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Malženice Malženice
3. liga - West
20:30 - 09/04
Galanta Galanta
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
20:30 - 09/04
Beluša Beluša
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21:00 - 15/04
Sereď Sereď
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:00 - 15/04
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 15/04
Častkovce Častkovce
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
21:00 - 15/04
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 15/04
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:00 - 15/04
Vrakuňa Vrakuňa
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:00 - 16/04
Podkonice Podkonice
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 16/04
Malženice Malženice
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:00 - 22/04
Fomat Martin Fomat Martin
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
21:00 - 22/04
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Sereď Sereď
3. liga - West
21:00 - 22/04
Nové Zámky Nové Zámky
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
15:30 - 23/04
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
21:00 - 23/04
Galanta Galanta
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:00 - 23/04
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21:00 - 23/04
Beluša Beluša
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:00 - 23/04
Malženice Malženice
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
21:00 - 29/04
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:00 - 29/04
Častkovce Častkovce
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:00 - 29/04
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:00 - 29/04
Sereď Sereď
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
21:00 - 29/04
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:00 - 29/04
Vrakuňa Vrakuňa
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:00 - 29/04
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:00 - 30/04
Podkonice Podkonice
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:30 - 06/05
Nové Zámky Nové Zámky
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
21:30 - 06/05
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Galanta Galanta
3. liga - West
21:30 - 06/05
Fomat Martin Fomat Martin
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21:30 - 06/05
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
15:30 - 07/05
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
21:30 - 07/05
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21:30 - 07/05
Beluša Beluša
 Sereď Sereď
3. liga - West
20:00 - 09/10
Malženice Malženice
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21:30 - 13/05
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
21:30 - 13/05
Sereď Sereď
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21:30 - 13/05
Častkovce Častkovce
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
21:30 - 13/05
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Beluša Beluša
3. liga - West
21:30 - 13/05
Vrakuňa Vrakuňa
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
21:30 - 13/05
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Malženice Malženice
3. liga - West
21:30 - 14/05
Podkonice Podkonice
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
21:30 - 14/05
Galanta Galanta
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
22:00 - 20/05
Fomat Martin Fomat Martin
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 20/05
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 20/05
Vrakuňa Vrakuňa
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
22:00 - 20/05
Nové Zámky Nové Zámky
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
15:30 - 21/05
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
22:00 - 21/05
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Sereď Sereď
3. liga - West
22:00 - 21/05
Malženice Malženice
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 21/05
Beluša Beluša
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 27/05
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 27/05
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Malženice Malženice
3. liga - West
18:30 - 29/10
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
22:00 - 27/05
Sereď Sereď
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
22:00 - 27/05
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 27/05
Častkovce Častkovce
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
22:00 - 28/05
Galanta Galanta
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 28/05
Podkonice Podkonice
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
22:00 - 03/06
Inter Bratislava Inter Bratislava
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
22:00 - 03/06
Beluša Beluša
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
22:00 - 03/06
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
22:00 - 03/06
Nové Zámky Nové Zámky
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22:00 - 03/06
Malženice Malženice
 Sereď Sereď
3. liga - West
22:00 - 03/06
Vrakuňa Vrakuňa
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
22:00 - 03/06
Jednota Bánová Jednota Bánová
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22:00 - 03/06
Veľké Ludince Veľké Ludince
 Galanta Galanta
3. liga - West
22:00 - 10/06
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
 Malženice Malženice
3. liga - West
22:00 - 10/06
Fomat Martin Fomat Martin
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22:00 - 10/06
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
22:00 - 10/06
Sereď Sereď
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
22:00 - 10/06
Hamsik Academy Hamsik Academy
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
22:00 - 10/06
Častkovce Častkovce
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22:00 - 11/06
Podkonice Podkonice
 Beluša Beluša
3. liga - West
22:00 - 11/06
Galanta Galanta
 Jednota Bánová Jednota Bánová

KeoNhaCai là trang kênh chuyên cập nhật kết quả bóng đá chính xác nhất cho toàn bộ các giải đấu bóng đá trên toàn thế giới. Với những trận đấu bóng đá đang được diễn ra thì sẽ hiển thị ở đầu trang với dòng chữ live bên cạnh. Sau khi trận đấu kết thúc thì bạn hãy kéo xuống để xem kết quả trận đấu là như thế nào?

Bảng kết quả bóng đá có gì?

Bảng kết quả bóng đá là chuyên mục cung cấp thông tin về kết quả của những trận thi đấu bóng đá trên toàn thế giới hiện nay. Tại KeoNhaCai gg thì người hâm mộ có thể cập nhật bảng kết quả BĐ cho những trận đấu đang được diễn ra 1 cách chính xác nhất.

Bảng kết quả bóng đá có gì?
Bảng kết quả bóng đá có gì?

Nếu với những trận đấu mà bạn không cần xem trực tuyến nhưng vẫn muốn cập nhật kết quả trận đấu. Bạn hãy kích vào nút “ẩn live” thì bảng live biến mất và bản tin chỉ còn hiển thị lên kết quả cuối cùng của trận đấu.

Bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg cuối cùng bao gồm thông tin của 2 đội. Cùng với đó là kết quả của trận đấu cuối cùng sau khi 90 phút thi đấu kết thúc. Người hâm mộ khi nắm rõ thông tin kết quả bóng đá sẽ biết được đội mình yêu thích là thắng hay thua.

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?

Nhằm đáp ứng nhu cầu xem kết quả bóng đá từ phía người hâm mộ. KeoNhaCai gg cung cấp đầy đủ thông tin về kết quả bóng đá cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Trong đó những giải đấu dưới đây thì thông tin luôn được hiển thị ở đầu trang, đó là:

KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
KeoNhaCai gg cập nhật kết quả bóng đá cho những giải đấu nào?
 • Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh.
 • Kết quả bóng đá La Liga.
 • Kết quả bóng đá Serie A.
 • Kết quả bóng đá Champions League.
 • Kết quả bóng đá V-League.
 • Kết quả bóng đá Bundesliga.
 • Kết quả bóng đá Ligue 1.
 • Kết quả bóng đá Europa League

Cách xem bảng kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg

Người hâm mộ sau khi truy cập vào trang kênh KeoNhaCai gg của chúng tôi 1 cách hoàn toàn miễn phí. Bạn hãy làm theo hướng dẫn sau để cập nhật bảng kết quả bóng đá là chính xác nhất:

 • Bạn chọn mục Kết quả bóng đá hiển thị trên thanh menu của giao diện trang kênh KeoNhaCai gg.
 • Giao diện mới hiển thị thông tin về những trận đấu được diễn ra ngày hôm trước và 7 ngày trước đó.
 • Với trận đấu mà bạn quan tâm thì anh em chỉ cần kích vào chữ KQ hiển thị ở góc phải phía dưới thông tin của 2 đội bóng.
 • Bảng kết quả trận đấu chính thức dực hiển thị ra và người hâm mộ sẽ nhanh chóng nắm rõ được thông tin này.

Vì sao nên xem KQBĐ tại KeoNhaCai gg

KeoNhaCai gg hiện đang là trang kênh cung cấp kết quả bóng đá nhanh chóng và chính xác nhất. Với những ưu điểm mà KeoNhaCai gg mang lại như:

Hệ thống cập nhật tự động

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin về kết quả bóng đá hoàn toàn là tự động theo từng phút. Vì thế mà kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vô cùng nhanh chóng đến với người hâm mộ.

Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động
Hệ thống cập nhật kết quả trận đấu tự động

Bên cạnh đó chúng tôi còn cập nhật thêm cho người hâm mộ thông tin về kết quả trận đấu đã được diễn ra trước đó 30 ngày. Người hâm mộ có thể xem lại bảng kết quả trận đấu theo ngày, giờ hay lọc theo giải đấu (tùy ý) bạn.

KeoNhaCai gg cập nhật KQBĐ hoàn toàn là miễn phí

KeoNhaCai gg hoạt động với tư cách là trang kênh Kèo nhà cái phi lợi nhuận. Chính vì thế mà thông tin về kết quả bóng đá được cập nhật đến người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí. Bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của KeoNhaCai gg rồi chọn mục Bảng kết quả. Tại đây, người hâm mộ đã có thể theo dõi được kết quả của đầy đủ các trận đấu bóng đá diễn ra trên toàn thế giới.

Thông tin kết quả trận đấu là chính xác

KeoNhaCai gg cập nhật thông tin kết quả nay sau khi trận đấu được kết thúc. Chính vì thế mà thông tin luôn đảm bảo là chính xác nhất khi được gửi tới người hâm mộ. Vì thế mà bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thông tin về kết quả bóng đá của chúng tôi để soi kèo bóng đá cho những trận cầu tiếp theo. Đây thực sự là thông tin quan trọng để người chơi soi kèo bóng đá theo thành tích hay lịch sử đối đầu giữa 2 đội chính xác.

KeoNhaCai gg cung cấp thêm nhiều thông tin về bóng đá

Bên cạnh việc cập nhật thông tin về kết quả bóng đá đến với người hâm mộ. KeoNhaCai gg còn cung cấp thêm những thông tin về:

KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác
KeoNhaCai gg cập nhật tỷ lệ kèo bóng chính xác

Với những thông tin vô cùng quan trọng và hữu ích đối với người hâm mộ. Trong đó tỷ lệ kèo nhà cá là chuyên mục mà người chơi cá độ bóng đá không thể bỏ qua. Tỷ lệ kèo được cập nhật từ những nhà cái uy tín trên thị trường nên sẽ đảm bảo là chính xác nhất.

Việc cập nhật kết quả bóng đá tại KeoNhaCai gg là vô cùng hữu ích đối với anh em. Vì thế khi đến với KeoNhaCai gg, chúng tôi hy vọng anh em sẽ cập nhật được nhiều thông tin quan trọng nhất cho mình về các trận cầu trên toàn thế giới hiện nay.