Skip to main content
Lịch Thi Đấu 3. liga - West

Lịch Thi Đấu 3. liga - West

3. liga - West
07/08 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 07/08 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
07/08 - 22:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 07/08 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
07/08 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 07/08 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
07/08 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 07/08 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
07/08 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 07/08 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
07/08 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 07/08 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
08/08 - 22:00
Malženice Malženice
VS 08/08 - 22:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
08/08 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 08/08 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
08/08 - 22:00
Beluša Beluša
VS 08/08 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
14/08 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 14/08 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
14/08 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 14/08 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
14/08 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 14/08 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
14/08 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 14/08 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
15/08 - 22:00
Galanta Galanta
VS 15/08 - 22:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
15/08 - 22:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 15/08 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
14/08 - 22:00
Malženice Malženice
VS 14/08 - 22:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
14/08 - 22:00
Nitra Nitra
VS 14/08 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
15/08 - 22:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 15/08 - 22:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21/08 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 21/08 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21/08 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 21/08 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21/08 - 00:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 21/08 - 00:30
 Nitra Nitra
3. liga - West
21/08 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 21/08 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
21/08 - 22:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 21/08 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
22/08 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 22/08 - 22:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
22/08 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 22/08 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
21/08 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 21/08 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
22/08 - 22:00
Beluša Beluša
VS 22/08 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
29/08 - 22:00
Malženice Malženice
VS 29/08 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
29/08 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 29/08 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
29/08 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 29/08 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
28/08 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 28/08 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
28/08 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 28/08 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
29/08 - 22:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 29/08 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
29/08 - 22:00
Galanta Galanta
VS 29/08 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
28/08 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 28/08 - 22:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
29/08 - 22:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 29/08 - 22:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
05/09 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 05/09 - 21:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
04/09 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 04/09 - 21:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
04/09 - 21:00
Marcelová Marcelová
VS 04/09 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
04/09 - 21:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 04/09 - 21:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
05/09 - 21:00
Beluša Beluša
VS 05/09 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
04/09 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 04/09 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
04/09 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 04/09 - 21:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
06/09 - 00:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 06/09 - 00:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
04/09 - 21:00
Nitra Nitra
VS 04/09 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
12/09 - 21:00
Imeľ Imeľ
VS 12/09 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
11/09 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 11/09 - 21:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
12/09 - 21:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 12/09 - 21:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
12/09 - 21:00
Galanta Galanta
VS 12/09 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
11/09 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 11/09 - 21:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
12/09 - 21:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 12/09 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
12/09 - 21:00
Malženice Malženice
VS 12/09 - 21:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
12/09 - 21:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 12/09 - 21:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
11/09 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 11/09 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
18/09 - 20:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 18/09 - 20:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19/09 - 20:00
Marcelová Marcelová
VS 19/09 - 20:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
18/09 - 20:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 18/09 - 20:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19/09 - 20:00
Beluša Beluša
VS 19/09 - 20:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
18/09 - 20:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 18/09 - 20:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
18/09 - 20:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 18/09 - 20:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
19/09 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 19/09 - 00:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
18/09 - 20:00
Nitra Nitra
VS 18/09 - 20:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19/09 - 20:00
Častkovce Častkovce
VS 19/09 - 20:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
26/09 - 20:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 26/09 - 20:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
26/09 - 20:00
Galanta Galanta
VS 26/09 - 20:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
25/09 - 20:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 25/09 - 20:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
26/09 - 20:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 26/09 - 20:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
26/09 - 20:00
Malženice Malženice
VS 26/09 - 20:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
26/09 - 20:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 26/09 - 20:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
26/09 - 20:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 26/09 - 20:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
25/09 - 20:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 25/09 - 20:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
26/09 - 20:00
Imeľ Imeľ
VS 26/09 - 20:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
03/10 - 19:30
Beluša Beluša
VS 03/10 - 19:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
02/10 - 19:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 02/10 - 19:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
02/10 - 19:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 02/10 - 19:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
02/10 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 02/10 - 00:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
02/10 - 19:30
Nitra Nitra
VS 02/10 - 19:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
02/10 - 19:30
Častkovce Častkovce
VS 02/10 - 19:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
02/10 - 19:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 02/10 - 19:30
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
02/10 - 19:30
Marcelová Marcelová
VS 02/10 - 19:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
02/10 - 19:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 02/10 - 19:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
17/11 - 19:00
Imeľ Imeľ
VS 17/11 - 19:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
10/10 - 19:30
Galanta Galanta
VS 10/10 - 19:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
09/10 - 19:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 09/10 - 19:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
10/10 - 19:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 10/10 - 19:30
 Nitra Nitra
3. liga - West
10/10 - 19:30
Malženice Malženice
VS 10/10 - 19:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
10/10 - 19:30
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 10/10 - 19:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
10/10 - 19:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 10/10 - 19:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
09/10 - 19:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 09/10 - 19:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
09/10 - 19:30
Marcelová Marcelová
VS 09/10 - 19:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
17/10 - 23:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 17/10 - 23:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
16/10 - 19:00
Nitra Nitra
VS 16/10 - 19:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
17/10 - 19:00
Častkovce Častkovce
VS 17/10 - 19:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
16/10 - 19:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 16/10 - 19:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
17/10 - 19:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 17/10 - 19:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
16/10 - 19:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 16/10 - 19:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
17/10 - 19:00
Beluša Beluša
VS 17/10 - 19:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
16/10 - 19:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 16/10 - 19:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
16/10 - 19:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 16/10 - 19:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
24/10 - 19:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 24/10 - 19:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
23/10 - 19:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 23/10 - 19:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
23/10 - 19:00
Marcelová Marcelová
VS 23/10 - 19:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
23/10 - 19:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 23/10 - 19:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
24/10 - 19:00
Imeľ Imeľ
VS 24/10 - 19:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
23/10 - 19:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 23/10 - 19:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
24/10 - 19:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 24/10 - 19:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
24/10 - 19:00
Malženice Malženice
VS 24/10 - 19:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
24/10 - 19:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 24/10 - 19:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
30/10 - 19:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 30/10 - 19:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
31/10 - 20:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 31/10 - 20:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
31/10 - 20:00
Galanta Galanta
VS 31/10 - 20:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
26/02 - 16:30
Beluša Beluša
VS 26/02 - 16:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
17/11 - 19:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 17/11 - 19:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
30/10 - 19:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 30/10 - 19:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
31/10 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 31/10 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
17/11 - 19:00
Nitra Nitra
VS 17/11 - 19:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
30/10 - 19:00
Častkovce Častkovce
VS 30/10 - 19:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
07/11 - 19:30
Imeľ Imeľ
VS 07/11 - 19:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
07/11 - 19:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 07/11 - 19:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
07/11 - 19:30
Malženice Malženice
VS 07/11 - 19:30
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
07/11 - 19:30
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 07/11 - 19:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
07/11 - 19:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 07/11 - 19:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20/11 - 19:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 20/11 - 19:30
 Nitra Nitra
3. liga - West
06/11 - 19:30
Marcelová Marcelová
VS 06/11 - 19:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
06/11 - 19:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 06/11 - 19:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
07/11 - 19:30
Beluša Beluša
VS 07/11 - 19:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
27/02 - 20:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 27/02 - 20:30
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
13/11 - 22:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 13/11 - 22:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
14/11 - 19:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 14/11 - 19:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
26/02 - 21:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 26/02 - 21:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
13/11 - 19:30
Nitra Nitra
VS 13/11 - 19:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
19/06 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 19/06 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
26/02 - 19:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 26/02 - 19:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
14/11 - 19:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 14/11 - 19:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
13/11 - 19:30
Galanta Galanta
VS 13/11 - 19:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
01/09 - 21:00
Imeľ Imeľ
VS 01/09 - 21:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
01/09 - 21:00
Malženice Malženice
VS 01/09 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
01/09 - 21:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 01/09 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
01/09 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 01/09 - 21:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
01/09 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 01/09 - 21:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
01/09 - 21:00
Marcelová Marcelová
VS 01/09 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
01/09 - 21:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 01/09 - 21:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
01/09 - 21:00
Beluša Beluša
VS 01/09 - 21:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
01/09 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 01/09 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
15/09 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 15/09 - 21:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
15/09 - 23:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 15/09 - 23:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
15/09 - 21:00
Nitra Nitra
VS 15/09 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
15/09 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 15/09 - 21:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
15/09 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 15/09 - 21:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
15/09 - 21:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 15/09 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
15/09 - 21:00
Galanta Galanta
VS 15/09 - 21:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
15/09 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 15/09 - 21:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
15/09 - 21:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 15/09 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
13/03 - 20:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 13/03 - 20:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
12/03 - 19:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 12/03 - 19:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
13/03 - 20:30
Galanta Galanta
VS 13/03 - 20:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
13/03 - 20:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 13/03 - 20:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
12/03 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 12/03 - 20:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
12/03 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 12/03 - 20:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
13/03 - 20:30
Nitra Nitra
VS 13/03 - 20:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
12/03 - 20:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 12/03 - 20:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
13/03 - 20:30
Imeľ Imeľ
VS 13/03 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
19/03 - 21:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 19/03 - 21:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
19/03 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 19/03 - 21:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
19/03 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 19/03 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20/03 - 21:00
Beluša Beluša
VS 20/03 - 21:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19/03 - 21:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 19/03 - 21:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
19/03 - 21:00
Marcelová Marcelová
VS 19/03 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
19/03 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 19/03 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20/03 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 20/03 - 21:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
20/03 - 21:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 20/03 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
26/03 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 26/03 - 21:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
27/03 - 20:00
Galanta Galanta
VS 27/03 - 20:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
27/03 - 20:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 27/03 - 20:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
26/03 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 26/03 - 21:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
26/03 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 26/03 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
27/03 - 20:00
Nitra Nitra
VS 27/03 - 20:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
27/03 - 20:00
Imeľ Imeľ
VS 27/03 - 20:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
27/03 - 20:00
Malženice Malženice
VS 27/03 - 20:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
27/03 - 20:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 27/03 - 20:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
03/04 - 20:30
Beluša Beluša
VS 03/04 - 20:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
02/04 - 20:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 02/04 - 20:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
03/04 - 20:30
Marcelová Marcelová
VS 03/04 - 20:30
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
02/04 - 20:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 02/04 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
20/04 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 20/04 - 21:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
03/04 - 20:30
Nitra Nitra
VS 03/04 - 20:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
02/04 - 20:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 02/04 - 20:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
02/04 - 20:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 02/04 - 20:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
02/04 - 20:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 02/04 - 20:30
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
10/04 - 20:30
Galanta Galanta
VS 10/04 - 20:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
10/04 - 20:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 10/04 - 20:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
09/04 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 09/04 - 20:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
09/04 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 09/04 - 20:30
 Nitra Nitra
3. liga - West
10/04 - 20:30
Imeľ Imeľ
VS 10/04 - 20:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
09/04 - 15:30
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 09/04 - 15:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
10/04 - 20:30
Malženice Malženice
VS 10/04 - 20:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
10/04 - 20:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 10/04 - 20:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
20/04 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 20/04 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
16/04 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 16/04 - 21:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
14/04 - 21:00
Nitra Nitra
VS 14/04 - 21:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
16/04 - 21:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 16/04 - 21:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
16/04 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 16/04 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
16/04 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 16/04 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
16/04 - 21:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 16/04 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
17/04 - 21:00
Beluša Beluša
VS 17/04 - 21:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
16/04 - 21:00
Marcelová Marcelová
VS 16/04 - 21:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
16/04 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 16/04 - 21:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
24/04 - 21:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 24/04 - 21:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
23/04 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 23/04 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
24/04 - 21:00
Imeľ Imeľ
VS 24/04 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
24/04 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 24/04 - 21:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
24/04 - 21:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 24/04 - 21:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
24/04 - 21:00
Malženice Malženice
VS 24/04 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
24/04 - 21:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 24/04 - 21:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
24/04 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 24/04 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
24/04 - 21:00
Galanta Galanta
VS 24/04 - 21:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
30/04 - 21:30
Marcelová Marcelová
VS 30/04 - 21:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
30/04 - 21:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 30/04 - 21:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
30/04 - 21:30
Častkovce Častkovce
VS 30/04 - 21:30
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
01/05 - 21:00
Nitra Nitra
VS 01/05 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
30/04 - 21:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 30/04 - 21:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
29/04 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 29/04 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
29/04 - 23:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 29/04 - 23:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
01/05 - 21:30
Beluša Beluša
VS 01/05 - 21:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
30/04 - 21:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 30/04 - 21:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
08/05 - 21:30
Imeľ Imeľ
VS 08/05 - 21:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
07/05 - 21:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 07/05 - 21:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
08/05 - 21:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 08/05 - 21:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
08/05 - 21:30
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 08/05 - 21:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
07/05 - 21:30
Malženice Malženice
VS 07/05 - 21:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
08/05 - 21:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 08/05 - 21:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
07/05 - 21:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 07/05 - 21:30
 Nitra Nitra
3. liga - West
08/05 - 21:30
Galanta Galanta
VS 08/05 - 21:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
08/05 - 21:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 08/05 - 21:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
15/05 - 21:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 15/05 - 21:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
14/05 - 21:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 14/05 - 21:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
14/05 - 21:30
Častkovce Častkovce
VS 14/05 - 21:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
15/05 - 21:30
Nitra Nitra
VS 15/05 - 21:30
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
14/05 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 14/05 - 00:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
14/05 - 21:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 14/05 - 21:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
14/05 - 21:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 14/05 - 21:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
15/05 - 21:30
Beluša Beluša
VS 15/05 - 21:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
14/05 - 21:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 14/05 - 21:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
22/05 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 22/05 - 22:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
21/05 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 21/05 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
21/05 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 21/05 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
21/05 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 21/05 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
22/05 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 22/05 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
22/05 - 22:00
Malženice Malženice
VS 22/05 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
22/05 - 22:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 22/05 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21/05 - 18:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 21/05 - 18:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
22/05 - 22:00
Galanta Galanta
VS 22/05 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
28/05 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 28/05 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
28/05 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 28/05 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
29/05 - 22:00
Nitra Nitra
VS 29/05 - 22:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
28/05 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 28/05 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
28/05 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 28/05 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
28/05 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 28/05 - 22:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
29/05 - 22:00
Beluša Beluša
VS 29/05 - 22:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
29/05 - 22:00
Galanta Galanta
VS 29/05 - 22:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
29/05 - 22:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 29/05 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
04/06 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 04/06 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
05/06 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 05/06 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
05/06 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 05/06 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
05/06 - 22:00
Malženice Malženice
VS 05/06 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
05/06 - 22:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 05/06 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
04/06 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 04/06 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
05/06 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 05/06 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
04/06 - 22:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 04/06 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
04/06 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 04/06 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
11/06 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 11/06 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
11/06 - 22:00
Nitra Nitra
VS 11/06 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
11/06 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 11/06 - 22:00
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
11/06 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 11/06 - 22:00
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
11/06 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 11/06 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
11/06 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 11/06 - 22:00
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
11/06 - 22:00
Galanta Galanta
VS 11/06 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
11/06 - 22:00
Slovan Levice Slovan Levice
VS 11/06 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
11/06 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 11/06 - 22:00
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
19/06 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 19/06 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
18/06 - 15:30
Beluša Beluša
VS 18/06 - 15:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
17/06 - 22:30
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 17/06 - 22:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
19/06 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 19/06 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
19/06 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 19/06 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
18/06 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 18/06 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
13/11 - 19:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 13/11 - 19:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
19/06 - 22:00
Malženice Malženice
VS 19/06 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
17/06 - 22:00
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 17/06 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
06/03 - 20:30
Nitra Nitra
VS 06/03 - 20:30
 TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
3. liga - West
05/03 - 20:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 05/03 - 20:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
05/03 - 20:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 05/03 - 20:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
3. liga - West
06/03 - 20:30
Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
VS 06/03 - 20:30
 Imeľ Imeľ
3. liga - West
06/03 - 20:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 06/03 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
06/03 - 20:30
Galanta Galanta
VS 06/03 - 20:30
 Lednické Rovne Lednické Rovne
3. liga - West
06/03 - 20:30
Slovan Levice Slovan Levice
VS 06/03 - 20:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
05/03 - 20:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 05/03 - 20:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
05/03 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 05/03 - 20:30
 Marcelová Marcelová
3. liga - West
25/05 - 22:00
Lednické Rovne Lednické Rovne
VS 25/05 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
25/05 - 22:00
Malženice Malženice
VS 25/05 - 22:00
 Zl. Moravce-Vrablé II Zl. Moravce-Vrablé II
3. liga - West
25/05 - 22:00
Imeľ Imeľ
VS 25/05 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
25/05 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 25/05 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
3. liga - West
25/05 - 22:00
Beluša Beluša
VS 25/05 - 22:00
 Nitra Nitra
3. liga - West
25/05 - 22:00
TEMPO Partizánske TEMPO Partizánske
VS 25/05 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
25/05 - 22:00
Marcelová Marcelová
VS 25/05 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
25/05 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 25/05 - 22:00
 Slovan Levice Slovan Levice
3. liga - West
25/05 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 25/05 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
06/08 - 22:00
Sereď Sereď
VS 06/08 - 22:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
06/08 - 22:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 06/08 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
06/08 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 06/08 - 22:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
06/08 - 22:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 06/08 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
06/08 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 06/08 - 22:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
06/08 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 06/08 - 22:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
07/08 - 22:00
Galanta Galanta
VS 07/08 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
07/08 - 22:00
Beluša Beluša
VS 07/08 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
13/08 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 13/08 - 22:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
13/08 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 13/08 - 22:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
13/08 - 22:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 13/08 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
13/08 - 22:00
Malženice Malženice
VS 13/08 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
13/08 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 13/08 - 22:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
14/08 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 14/08 - 15:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
14/08 - 22:00
Podkonice Podkonice
VS 14/08 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
14/08 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 14/08 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
19/08 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 19/08 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20/08 - 21:30
Sereď Sereď
VS 20/08 - 21:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
20/08 - 21:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 20/08 - 21:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
20/08 - 21:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 20/08 - 21:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
19/08 - 21:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 19/08 - 21:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20/08 - 21:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 20/08 - 21:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
21/08 - 21:30
Galanta Galanta
VS 21/08 - 21:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
21/08 - 21:30
Beluša Beluša
VS 21/08 - 21:30
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
27/08 - 21:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 27/08 - 21:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
27/08 - 21:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 27/08 - 21:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
27/08 - 21:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 27/08 - 21:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
27/08 - 21:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 27/08 - 21:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
28/09 - 20:30
Podkonice Podkonice
VS 28/09 - 20:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
27/08 - 21:30
Častkovce Častkovce
VS 27/08 - 21:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
28/08 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 28/08 - 15:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
21/09 - 20:30
Malženice Malženice
VS 21/09 - 20:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
03/09 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 03/09 - 21:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
04/09 - 21:00
Galanta Galanta
VS 04/09 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
03/09 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 03/09 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
03/09 - 21:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 03/09 - 21:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
03/09 - 21:00
Sereď Sereď
VS 03/09 - 21:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
04/09 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 04/09 - 21:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
03/09 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 03/09 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
04/09 - 21:00
Beluša Beluša
VS 04/09 - 21:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
10/09 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 10/09 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
10/09 - 21:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 10/09 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
02/11 - 19:00
Sereď Sereď
VS 02/11 - 19:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
10/09 - 21:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 10/09 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
10/09 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 10/09 - 21:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
10/09 - 21:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 10/09 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
10/09 - 21:00
Podkonice Podkonice
VS 10/09 - 21:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
10/09 - 21:00
Malženice Malženice
VS 10/09 - 21:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
17/09 - 20:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 17/09 - 20:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
17/09 - 20:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 17/09 - 20:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
17/09 - 20:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 17/09 - 20:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
17/09 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 17/09 - 20:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
18/09 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 18/09 - 15:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
05/10 - 20:00
Galanta Galanta
VS 05/10 - 20:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
18/09 - 20:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 18/09 - 20:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
18/09 - 20:30
Beluša Beluša
VS 18/09 - 20:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
24/09 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 24/09 - 20:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
24/09 - 20:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 24/09 - 20:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
24/09 - 20:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 24/09 - 20:30
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
24/09 - 20:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 24/09 - 20:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
25/09 - 20:30
Podkonice Podkonice
VS 25/09 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
24/09 - 20:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 24/09 - 20:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
24/09 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 24/09 - 20:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
24/09 - 20:30
Sereď Sereď
VS 24/09 - 20:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
01/10 - 20:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 01/10 - 20:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
01/10 - 20:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 01/10 - 20:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
26/10 - 20:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 26/10 - 20:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
02/10 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 02/10 - 15:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
02/10 - 20:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 02/10 - 20:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
02/10 - 20:00
Galanta Galanta
VS 02/10 - 20:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
01/10 - 20:00
Malženice Malženice
VS 01/10 - 20:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
02/10 - 20:00
Beluša Beluša
VS 02/10 - 20:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
08/10 - 20:00
Sereď Sereď
VS 08/10 - 20:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
06/05 - 21:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 06/05 - 21:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
08/10 - 20:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 08/10 - 20:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
08/10 - 20:00
Častkovce Častkovce
VS 08/10 - 20:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
08/10 - 20:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 08/10 - 20:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
08/10 - 20:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 08/10 - 20:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
09/10 - 20:00
Galanta Galanta
VS 09/10 - 20:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
09/10 - 20:00
Podkonice Podkonice
VS 09/10 - 20:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
15/10 - 19:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 15/10 - 19:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
15/10 - 19:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 15/10 - 19:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
15/10 - 19:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 15/10 - 19:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
15/10 - 19:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 15/10 - 19:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
16/10 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 16/10 - 15:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
16/10 - 19:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 16/10 - 19:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
16/10 - 19:30
Beluša Beluša
VS 16/10 - 19:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
15/10 - 19:30
Malženice Malženice
VS 15/10 - 19:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
23/10 - 19:30
Častkovce Častkovce
VS 23/10 - 19:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
22/10 - 19:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 22/10 - 19:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
22/10 - 19:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 22/10 - 19:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
22/10 - 19:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 22/10 - 19:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
22/10 - 19:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 22/10 - 19:30
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
22/10 - 19:30
Sereď Sereď
VS 22/10 - 19:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
23/10 - 19:30
Podkonice Podkonice
VS 23/10 - 19:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
23/10 - 19:30
Galanta Galanta
VS 23/10 - 19:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
29/10 - 18:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 29/10 - 18:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
29/10 - 18:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 29/10 - 18:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
27/05 - 22:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 27/05 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
29/10 - 18:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 29/10 - 18:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
30/10 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 30/10 - 15:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
30/10 - 18:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 30/10 - 18:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
30/10 - 18:30
Malženice Malženice
VS 30/10 - 18:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
30/10 - 18:30
Beluša Beluša
VS 30/10 - 18:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
05/11 - 19:00
Sereď Sereď
VS 05/11 - 19:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
05/11 - 19:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 05/11 - 19:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
05/11 - 19:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 05/11 - 19:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
05/11 - 19:00
Častkovce Častkovce
VS 05/11 - 19:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
05/11 - 19:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 05/11 - 19:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
05/11 - 19:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 05/11 - 19:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
06/11 - 19:00
Podkonice Podkonice
VS 06/11 - 19:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
06/11 - 19:00
Galanta Galanta
VS 06/11 - 19:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
12/11 - 19:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 12/11 - 19:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
12/11 - 19:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 12/11 - 19:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
12/11 - 19:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 12/11 - 19:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
12/11 - 19:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 12/11 - 19:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
13/11 - 16:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 13/11 - 16:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
13/11 - 19:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 13/11 - 19:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
13/11 - 19:00
Malženice Malženice
VS 13/11 - 19:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
13/11 - 19:00
Beluša Beluša
VS 13/11 - 19:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
04/03 - 20:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 04/03 - 20:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
04/03 - 20:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 04/03 - 20:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
04/03 - 20:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 04/03 - 20:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
04/03 - 20:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 04/03 - 20:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
05/03 - 16:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 05/03 - 16:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
05/03 - 20:00
Podkonice Podkonice
VS 05/03 - 20:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
05/03 - 20:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 05/03 - 20:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
05/03 - 20:00
Malženice Malženice
VS 05/03 - 20:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
11/03 - 20:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 11/03 - 20:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
11/03 - 20:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 11/03 - 20:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
11/03 - 20:00
Sereď Sereď
VS 11/03 - 20:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
11/03 - 20:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 11/03 - 20:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
11/03 - 20:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 11/03 - 20:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
11/03 - 20:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 11/03 - 20:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
12/03 - 20:00
Galanta Galanta
VS 12/03 - 20:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
12/03 - 20:00
Beluša Beluša
VS 12/03 - 20:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
18/03 - 20:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 18/03 - 20:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
18/03 - 20:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 18/03 - 20:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
18/03 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 18/03 - 20:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
18/03 - 20:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 18/03 - 20:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
19/03 - 16:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 19/03 - 16:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
19/03 - 20:30
Podkonice Podkonice
VS 19/03 - 20:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
19/03 - 20:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 19/03 - 20:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
19/03 - 20:30
Malženice Malženice
VS 19/03 - 20:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
25/03 - 20:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 25/03 - 20:30
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
25/03 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 25/03 - 20:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
25/03 - 20:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 25/03 - 20:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
25/03 - 20:30
Sereď Sereď
VS 25/03 - 20:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
25/03 - 20:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 25/03 - 20:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
26/03 - 20:30
Galanta Galanta
VS 26/03 - 20:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
26/03 - 20:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 26/03 - 20:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
26/03 - 20:30
Beluša Beluša
VS 26/03 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
01/04 - 20:30
Častkovce Častkovce
VS 01/04 - 20:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
01/04 - 20:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 01/04 - 20:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
01/04 - 20:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 01/04 - 20:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
01/04 - 20:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 01/04 - 20:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
01/04 - 20:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 01/04 - 20:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
02/04 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 02/04 - 15:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
02/04 - 20:30
Podkonice Podkonice
VS 02/04 - 20:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
02/04 - 20:30
Malženice Malženice
VS 02/04 - 20:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
08/04 - 20:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 08/04 - 20:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
08/04 - 20:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 08/04 - 20:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
08/04 - 20:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 08/04 - 20:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
08/04 - 20:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 08/04 - 20:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
09/04 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 09/04 - 15:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
09/04 - 20:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 09/04 - 20:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
09/04 - 20:30
Galanta Galanta
VS 09/04 - 20:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
09/04 - 20:30
Beluša Beluša
VS 09/04 - 20:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
15/04 - 21:00
Sereď Sereď
VS 15/04 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
15/04 - 21:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 15/04 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
15/04 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 15/04 - 21:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
15/04 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 15/04 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
15/04 - 21:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 15/04 - 21:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
15/04 - 21:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 15/04 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
16/04 - 21:00
Podkonice Podkonice
VS 16/04 - 21:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
16/04 - 21:00
Malženice Malženice
VS 16/04 - 21:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
22/04 - 21:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 22/04 - 21:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
22/04 - 21:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 22/04 - 21:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
22/04 - 21:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 22/04 - 21:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
23/04 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 23/04 - 15:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
23/04 - 21:00
Galanta Galanta
VS 23/04 - 21:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
23/04 - 21:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 23/04 - 21:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
23/04 - 21:00
Beluša Beluša
VS 23/04 - 21:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
23/04 - 21:00
Malženice Malženice
VS 23/04 - 21:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
29/04 - 21:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 29/04 - 21:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
29/04 - 21:00
Častkovce Častkovce
VS 29/04 - 21:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
29/04 - 21:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 29/04 - 21:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
29/04 - 21:00
Sereď Sereď
VS 29/04 - 21:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
29/04 - 21:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 29/04 - 21:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
29/04 - 21:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 29/04 - 21:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
29/04 - 21:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 29/04 - 21:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
30/04 - 21:00
Podkonice Podkonice
VS 30/04 - 21:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
06/05 - 21:30
Nové Zámky Nové Zámky
VS 06/05 - 21:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
06/05 - 21:30
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 06/05 - 21:30
 Galanta Galanta
3. liga - West
06/05 - 21:30
Fomat Martin Fomat Martin
VS 06/05 - 21:30
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
06/05 - 21:30
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 06/05 - 21:30
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
07/05 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 07/05 - 15:30
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
07/05 - 21:30
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 07/05 - 21:30
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
07/05 - 21:30
Beluša Beluša
VS 07/05 - 21:30
 Sereď Sereď
3. liga - West
09/10 - 20:00
Malženice Malženice
VS 09/10 - 20:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
13/05 - 21:30
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 13/05 - 21:30
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
13/05 - 21:30
Sereď Sereď
VS 13/05 - 21:30
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
13/05 - 21:30
Častkovce Častkovce
VS 13/05 - 21:30
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
13/05 - 21:30
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 13/05 - 21:30
 Beluša Beluša
3. liga - West
13/05 - 21:30
Vrakuňa Vrakuňa
VS 13/05 - 21:30
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
13/05 - 21:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 13/05 - 21:30
 Malženice Malženice
3. liga - West
14/05 - 21:30
Podkonice Podkonice
VS 14/05 - 21:30
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
14/05 - 21:30
Galanta Galanta
VS 14/05 - 21:30
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
20/05 - 22:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 20/05 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
20/05 - 22:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 20/05 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
20/05 - 22:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 20/05 - 22:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
20/05 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 20/05 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
21/05 - 15:30
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 21/05 - 15:30
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
21/05 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 21/05 - 22:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
21/05 - 22:00
Malženice Malženice
VS 21/05 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
21/05 - 22:00
Beluša Beluša
VS 21/05 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
27/05 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 27/05 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
27/05 - 22:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 27/05 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
29/10 - 18:30
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 29/10 - 18:30
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
27/05 - 22:00
Sereď Sereď
VS 27/05 - 22:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová
3. liga - West
27/05 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 27/05 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
27/05 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 27/05 - 22:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
28/05 - 22:00
Galanta Galanta
VS 28/05 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
28/05 - 22:00
Podkonice Podkonice
VS 28/05 - 22:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
03/06 - 22:00
Inter Bratislava Inter Bratislava
VS 03/06 - 22:00
 Hamsik Academy Hamsik Academy
3. liga - West
03/06 - 22:00
Beluša Beluša
VS 03/06 - 22:00
 Fomat Martin Fomat Martin
3. liga - West
03/06 - 22:00
Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
VS 03/06 - 22:00
 Podkonice Podkonice
3. liga - West
03/06 - 22:00
Nové Zámky Nové Zámky
VS 03/06 - 22:00
 Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
3. liga - West
03/06 - 22:00
Malženice Malženice
VS 03/06 - 22:00
 Sereď Sereď
3. liga - West
03/06 - 22:00
Vrakuňa Vrakuňa
VS 03/06 - 22:00
 Častkovce Častkovce
3. liga - West
03/06 - 22:00
Jednota Bánová Jednota Bánová
VS 03/06 - 22:00
 Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
3. liga - West
03/06 - 22:00
Veľké Ludince Veľké Ludince
VS 03/06 - 22:00
 Galanta Galanta
3. liga - West
10/06 - 22:00
Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom
VS 10/06 - 22:00
 Malženice Malženice
3. liga - West
10/06 - 22:00
Fomat Martin Fomat Martin
VS 10/06 - 22:00
 Nové Zámky Nové Zámky
3. liga - West
10/06 - 22:00
Slovan Duslo Šaľa Slovan Duslo Šaľa
VS 10/06 - 22:00
 Veľké Ludince Veľké Ludince
3. liga - West
10/06 - 22:00
Sereď Sereď
VS 10/06 - 22:00
 Inter Bratislava Inter Bratislava
3. liga - West
10/06 - 22:00
Hamsik Academy Hamsik Academy
VS 10/06 - 22:00
 Vrakuňa Vrakuňa
3. liga - West
10/06 - 22:00
Častkovce Častkovce
VS 10/06 - 22:00
 Kalná nad Hronom Kalná nad Hronom
3. liga - West
11/06 - 22:00
Podkonice Podkonice
VS 11/06 - 22:00
 Beluša Beluša
3. liga - West
11/06 - 22:00
Galanta Galanta
VS 11/06 - 22:00
 Jednota Bánová Jednota Bánová

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.