Skip to main content
Lịch Thi Đấu 2. liga

Lịch Thi Đấu 2. liga

2. liga
22/07 - 22:00
Komárno Komárno
VS 22/07 - 22:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
23/07 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 23/07 - 00:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
15/07 - 22:00
Púchov Púchov
VS 15/07 - 22:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
15/07 - 23:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 15/07 - 23:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
16/07 - 22:00
Dubnica Dubnica
VS 16/07 - 22:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
16/07 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 16/07 - 22:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
16/07 - 22:00
Komárno Komárno
VS 16/07 - 22:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
17/07 - 15:30
Rača Rača
VS 17/07 - 15:30
 Humenné Humenné
2. liga
17/07 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 17/07 - 15:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
17/07 - 22:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 17/07 - 22:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
23/07 - 22:00
Humenné Humenné
VS 23/07 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
23/07 - 22:00
Dubnica Dubnica
VS 23/07 - 22:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
23/07 - 22:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 23/07 - 22:00
 Púchov Púchov
2. liga
24/07 - 01:00
FK Košice FK Košice
VS 24/07 - 01:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
24/07 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 24/07 - 15:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
24/07 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 24/07 - 15:30
 Rača Rača
2. liga
29/07 - 23:00
Pohronie Pohronie
VS 29/07 - 23:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
31/07 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 31/07 - 00:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
30/07 - 22:00
Púchov Púchov
VS 30/07 - 22:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
25/02 - 19:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 25/02 - 19:30
 Humenné Humenné
2. liga
30/07 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 30/07 - 22:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
31/07 - 15:30
Rača Rača
VS 31/07 - 15:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
31/07 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 31/07 - 15:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
31/07 - 22:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 31/07 - 22:00
 Komárno Komárno
2. liga
06/08 - 22:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 06/08 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
06/08 - 22:00
Humenné Humenné
VS 06/08 - 22:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
06/08 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 06/08 - 23:00
 Komárno Komárno
2. liga
06/08 - 22:00
Púchov Púchov
VS 06/08 - 22:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
06/08 - 22:00
Dubnica Dubnica
VS 06/08 - 22:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
07/08 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 07/08 - 15:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
06/08 - 22:00
Žilina II Žilina II
VS 06/08 - 22:00
 Rača Rača
2. liga
07/08 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 07/08 - 15:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
12/08 - 22:00
Pohronie Pohronie
VS 12/08 - 22:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
13/08 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 13/08 - 00:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
13/08 - 22:00
Komárno Komárno
VS 13/08 - 22:00
 Humenné Humenné
2. liga
12/08 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 12/08 - 22:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
13/08 - 22:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 13/08 - 22:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
14/08 - 15:30
Rača Rača
VS 14/08 - 15:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
14/08 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 14/08 - 15:30
 Púchov Púchov
2. liga
14/08 - 22:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 14/08 - 22:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
20/08 - 21:30
Dubnica Dubnica
VS 20/08 - 21:30
 Rača Rača
2. liga
20/08 - 21:30
Humenné Humenné
VS 20/08 - 21:30
 FK Košice FK Košice
2. liga
20/08 - 21:30
Púchov Púchov
VS 20/08 - 21:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
21/08 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 21/08 - 15:30
 Komárno Komárno
2. liga
21/08 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 21/08 - 15:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
20/08 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 20/08 - 15:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
19/08 - 22:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 19/08 - 22:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
27/08 - 21:30
Pohronie Pohronie
VS 27/08 - 21:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
27/08 - 20:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 27/08 - 20:30
 Dubnica Dubnica
2. liga
27/08 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 27/08 - 23:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
27/08 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 27/08 - 00:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
27/08 - 21:30
Komárno Komárno
VS 27/08 - 21:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
27/08 - 21:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 27/08 - 21:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
28/08 - 15:30
Rača Rača
VS 28/08 - 15:30
 Púchov Púchov
2. liga
28/08 - 21:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 28/08 - 21:30
 Humenné Humenné
2. liga
03/09 - 21:00
Púchov Púchov
VS 03/09 - 21:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
03/09 - 21:00
Dubnica Dubnica
VS 03/09 - 21:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
03/09 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 03/09 - 00:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
03/09 - 21:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 03/09 - 21:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
04/09 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 04/09 - 15:30
 FK Košice FK Košice
2. liga
03/09 - 19:30
Žilina II Žilina II
VS 03/09 - 19:30
 Komárno Komárno
2. liga
02/09 - 21:00
Šamorín Šamorín
VS 02/09 - 21:00
 Humenné Humenné
2. liga
04/09 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 04/09 - 15:30
 Rača Rača
2. liga
09/09 - 21:00
Pohronie Pohronie
VS 09/09 - 21:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
10/09 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 10/09 - 21:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
10/09 - 21:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 10/09 - 21:00
 Púchov Púchov
2. liga
10/09 - 21:00
Humenné Humenné
VS 10/09 - 21:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
10/09 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 10/09 - 23:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
10/09 - 21:00
Komárno Komárno
VS 10/09 - 21:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
11/09 - 15:30
Rača Rača
VS 11/09 - 15:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
11/09 - 21:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 11/09 - 21:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
17/09 - 20:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 17/09 - 20:30
 FK Košice FK Košice
2. liga
16/09 - 20:30
Púchov Púchov
VS 16/09 - 20:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
17/09 - 00:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 17/09 - 00:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
17/09 - 20:30
Dubnica Dubnica
VS 17/09 - 20:30
 Komárno Komárno
2. liga
18/09 - 18:30
Žilina II Žilina II
VS 18/09 - 18:30
 Humenné Humenné
2. liga
18/09 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 18/09 - 15:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
18/09 - 15:30
Rača Rača
VS 18/09 - 15:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
17/09 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 17/09 - 15:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
01/10 - 20:00
Pohronie Pohronie
VS 01/10 - 20:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
01/11 - 17:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 01/11 - 17:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
01/10 - 20:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 01/10 - 20:00
 Rača Rača
2. liga
05/10 - 20:00
Humenné Humenné
VS 05/10 - 20:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
01/10 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 01/10 - 23:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
01/10 - 20:00
Komárno Komárno
VS 01/10 - 20:00
 Púchov Púchov
2. liga
02/11 - 19:30
Šamorín Šamorín
VS 02/11 - 19:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
26/10 - 19:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 26/10 - 19:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
08/10 - 00:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 08/10 - 00:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
17/11 - 19:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 17/11 - 19:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
08/10 - 20:00
Dubnica Dubnica
VS 08/10 - 20:00
 Humenné Humenné
2. liga
08/10 - 20:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 08/10 - 20:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
08/10 - 20:00
Púchov Púchov
VS 08/10 - 20:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
08/10 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 08/10 - 15:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
09/10 - 15:30
Rača Rača
VS 09/10 - 15:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
07/10 - 20:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 07/10 - 20:00
 Komárno Komárno
2. liga
15/10 - 19:30
Pohronie Pohronie
VS 15/10 - 19:30
 Rača Rača
2. liga
15/10 - 19:30
Komárno Komárno
VS 15/10 - 19:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
15/10 - 19:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 15/10 - 19:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
15/10 - 19:30
Humenné Humenné
VS 15/10 - 19:30
 Púchov Púchov
2. liga
15/10 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 15/10 - 23:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
16/10 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 16/10 - 15:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
16/10 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 16/10 - 15:30
 Dubnica Dubnica
2. liga
16/10 - 19:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 16/10 - 19:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
22/10 - 19:30
Dubnica Dubnica
VS 22/10 - 19:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
22/10 - 19:30
Púchov Púchov
VS 22/10 - 19:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
23/10 - 19:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 23/10 - 19:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
22/10 - 19:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 22/10 - 19:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
22/10 - 19:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 22/10 - 19:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
22/10 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 22/10 - 22:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
23/10 - 15:30
Rača Rača
VS 23/10 - 15:30
 Komárno Komárno
2. liga
23/10 - 15:30
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 23/10 - 15:30
 Humenné Humenné
2. liga
29/10 - 19:30
Pohronie Pohronie
VS 29/10 - 19:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
29/10 - 19:30
Komárno Komárno
VS 29/10 - 19:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
29/10 - 23:00
FK Košice FK Košice
VS 29/10 - 23:00
 Rača Rača
2. liga
29/10 - 19:30
Humenné Humenné
VS 29/10 - 19:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
29/10 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 29/10 - 15:30
 Dubnica Dubnica
2. liga
29/10 - 19:30
Šamorín Šamorín
VS 29/10 - 19:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
30/10 - 16:30
Petržalka Petržalka
VS 30/10 - 16:30
 Púchov Púchov
2. liga
30/10 - 19:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 30/10 - 19:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
04/11 - 19:00
Pohronie Pohronie
VS 04/11 - 19:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
05/11 - 19:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 05/11 - 19:00
 Komárno Komárno
2. liga
05/11 - 19:00
FK Košice FK Košice
VS 05/11 - 19:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
05/11 - 19:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 05/11 - 19:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
05/11 - 19:00
Humenné Humenné
VS 05/11 - 19:00
 Rača Rača
2. liga
06/11 - 16:30
Žilina II Žilina II
VS 06/11 - 16:30
 Púchov Púchov
2. liga
05/11 - 19:30
Petržalka Petržalka
VS 05/11 - 19:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
06/11 - 16:30
Šamorín Šamorín
VS 06/11 - 16:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
11/11 - 19:00
Pohronie Pohronie
VS 11/11 - 19:00
 Komárno Komárno
2. liga
12/11 - 19:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 12/11 - 19:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
12/11 - 19:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 12/11 - 19:00
 Humenné Humenné
2. liga
12/11 - 19:00
Púchov Púchov
VS 12/11 - 19:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
13/11 - 16:30
Petržalka Petržalka
VS 13/11 - 16:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
13/11 - 16:30
Rača Rača
VS 13/11 - 16:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
12/10 - 20:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 12/10 - 20:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
13/11 - 19:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 13/11 - 19:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
25/02 - 19:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 25/02 - 19:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
31/07 - 22:00
Humenné Humenné
VS 31/07 - 22:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
25/02 - 19:30
Dubnica Dubnica
VS 25/02 - 19:30
 Púchov Púchov
2. liga
25/02 - 19:30
Komárno Komárno
VS 25/02 - 19:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
25/02 - 19:30
FK Košice FK Košice
VS 25/02 - 19:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
26/02 - 16:30
Žilina II Žilina II
VS 26/02 - 16:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
26/02 - 16:30
Petržalka Petržalka
VS 26/02 - 16:30
 Rača Rača
2. liga
26/02 - 16:30
Šamorín Šamorín
VS 26/02 - 16:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
03/03 - 20:00
Pohronie Pohronie
VS 03/03 - 20:00
 Humenné Humenné
2. liga
04/03 - 20:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 04/03 - 20:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
04/03 - 20:00
Komárno Komárno
VS 04/03 - 20:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
04/03 - 20:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 04/03 - 20:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
04/03 - 20:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 04/03 - 20:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
05/03 - 16:30
Rača Rača
VS 05/03 - 16:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
05/03 - 19:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 05/03 - 19:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
05/03 - 20:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 05/03 - 20:00
 Púchov Púchov
2. liga
11/03 - 20:00
Dubnica Dubnica
VS 11/03 - 20:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
11/03 - 20:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 11/03 - 20:00
 Rača Rača
2. liga
11/03 - 20:00
Púchov Púchov
VS 11/03 - 20:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
11/03 - 20:00
FK Košice FK Košice
VS 11/03 - 20:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
11/03 - 20:00
Humenné Humenné
VS 11/03 - 20:00
 Komárno Komárno
2. liga
12/03 - 16:30
Šamorín Šamorín
VS 12/03 - 16:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
12/03 - 16:30
Petržalka Petržalka
VS 12/03 - 16:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
12/03 - 16:30
Žilina II Žilina II
VS 12/03 - 16:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
17/03 - 20:30
Pohronie Pohronie
VS 17/03 - 20:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
18/03 - 20:30
Komárno Komárno
VS 18/03 - 20:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
18/03 - 20:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 18/03 - 20:30
 Púchov Púchov
2. liga
18/03 - 20:30
FK Košice FK Košice
VS 18/03 - 20:30
 Humenné Humenné
2. liga
18/03 - 20:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 18/03 - 20:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
18/03 - 20:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 18/03 - 20:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
19/03 - 16:30
Rača Rača
VS 19/03 - 16:30
 Dubnica Dubnica
2. liga
19/03 - 20:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 19/03 - 20:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
25/03 - 20:30
Dubnica Dubnica
VS 25/03 - 20:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
25/03 - 20:30
Púchov Púchov
VS 25/03 - 20:30
 Rača Rača
2. liga
25/03 - 20:30
Humenné Humenné
VS 25/03 - 20:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
25/03 - 20:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 25/03 - 20:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
26/03 - 16:30
Petržalka Petržalka
VS 26/03 - 16:30
 Komárno Komárno
2. liga
26/03 - 16:30
Žilina II Žilina II
VS 26/03 - 16:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
26/03 - 16:30
Šamorín Šamorín
VS 26/03 - 16:30
 FK Košice FK Košice
2. liga
26/03 - 19:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 26/03 - 19:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
31/03 - 20:30
Pohronie Pohronie
VS 31/03 - 20:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
01/04 - 20:30
FK Košice FK Košice
VS 01/04 - 20:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
01/04 - 20:30
Komárno Komárno
VS 01/04 - 20:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
01/04 - 20:30
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 01/04 - 20:30
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
01/04 - 20:30
Humenné Humenné
VS 01/04 - 20:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
01/04 - 20:30
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 01/04 - 20:30
 Dubnica Dubnica
2. liga
01/04 - 20:30
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 01/04 - 20:30
 Púchov Púchov
2. liga
02/04 - 15:30
Rača Rača
VS 02/04 - 15:30
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
08/04 - 20:30
Púchov Púchov
VS 08/04 - 20:30
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
08/04 - 20:30
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 08/04 - 20:30
 Rača Rača
2. liga
08/04 - 20:30
Dubnica Dubnica
VS 08/04 - 20:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
08/04 - 20:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 08/04 - 20:30
 Komárno Komárno
2. liga
09/04 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 09/04 - 15:30
 FK Košice FK Košice
2. liga
09/04 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 09/04 - 15:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
09/04 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 09/04 - 15:30
 Humenné Humenné
2. liga
09/04 - 18:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 09/04 - 18:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
14/04 - 21:00
Pohronie Pohronie
VS 14/04 - 21:00
 Púchov Púchov
2. liga
15/04 - 21:00
Humenné Humenné
VS 15/04 - 21:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
15/04 - 21:00
FK Košice FK Košice
VS 15/04 - 21:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
15/04 - 21:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 15/04 - 21:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
15/04 - 21:00
Komárno Komárno
VS 15/04 - 21:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
15/04 - 21:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 15/04 - 21:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
16/04 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 16/04 - 15:30
 Petržalka Petržalka
2. liga
16/04 - 21:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 16/04 - 21:00
 Rača Rača
2. liga
22/04 - 21:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 22/04 - 21:00
 Humenné Humenné
2. liga
22/04 - 21:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 22/04 - 21:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
22/04 - 21:00
Dubnica Dubnica
VS 22/04 - 21:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
22/04 - 21:00
Púchov Púchov
VS 22/04 - 21:00
 Komárno Komárno
2. liga
23/04 - 15:30
Rača Rača
VS 23/04 - 15:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
23/04 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 23/04 - 15:30
 Šamorín Šamorín
2. liga
23/04 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 23/04 - 15:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
23/04 - 18:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 23/04 - 18:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
28/04 - 21:00
Pohronie Pohronie
VS 28/04 - 21:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
29/04 - 21:00
Humenné Humenné
VS 29/04 - 21:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
29/04 - 21:00
Komárno Komárno
VS 29/04 - 21:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
29/04 - 21:00
FK Košice FK Košice
VS 29/04 - 21:00
 Púchov Púchov
2. liga
29/04 - 21:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 29/04 - 21:00
 Rača Rača
2. liga
30/04 - 15:30
Šamorín Šamorín
VS 30/04 - 15:30
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
30/04 - 15:30
Petržalka Petržalka
VS 30/04 - 15:30
 Žilina II Žilina II
2. liga
30/04 - 21:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 30/04 - 21:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
06/05 - 22:00
Dubnica Dubnica
VS 06/05 - 22:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
06/05 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 06/05 - 22:00
 Komárno Komárno
2. liga
06/05 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 06/05 - 22:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
06/05 - 22:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 06/05 - 22:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
06/05 - 22:00
Púchov Púchov
VS 06/05 - 22:00
 Humenné Humenné
2. liga
07/05 - 15:30
Rača Rača
VS 07/05 - 15:30
 Pohronie Pohronie
2. liga
07/05 - 15:30
Žilina II Žilina II
VS 07/05 - 15:30
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
07/05 - 18:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 07/05 - 18:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
12/05 - 22:00
Petržalka Petržalka
VS 12/05 - 22:00
 Dubnica Dubnica
2. liga
12/05 - 22:00
Šamorín Šamorín
VS 12/05 - 22:00
 Púchov Púchov
2. liga
12/05 - 22:00
Dolný Kubín Dolný Kubín
VS 12/05 - 22:00
 Tatran Prešov Tatran Prešov
2. liga
12/05 - 22:00
Humenné Humenné
VS 12/05 - 22:00
 Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
2. liga
12/05 - 22:00
FK Košice FK Košice
VS 12/05 - 22:00
 Spartak Myjava Spartak Myjava
2. liga
12/05 - 22:00
Pohronie Pohronie
VS 12/05 - 22:00
 Považská Bystrica Považská Bystrica
2. liga
12/05 - 22:00
Žilina II Žilina II
VS 12/05 - 22:00
 Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
2. liga
12/05 - 22:00
Komárno Komárno
VS 12/05 - 22:00
 Rača Rača
2. liga
19/05 - 22:00
Považská Bystrica Považská Bystrica
VS 19/05 - 22:00
 Komárno Komárno
2. liga
19/05 - 22:00
Púchov Púchov
VS 19/05 - 22:00
 Petržalka Petržalka
2. liga
19/05 - 22:00
Rača Rača
VS 19/05 - 22:00
 FK Košice FK Košice
2. liga
19/05 - 22:00
Tatran Prešov Tatran Prešov
VS 19/05 - 22:00
 Pohronie Pohronie
2. liga
19/05 - 22:00
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 19/05 - 22:00
 Dolný Kubín Dolný Kubín
2. liga
19/05 - 22:00
Dubnica Dubnica
VS 19/05 - 22:00
 Žilina II Žilina II
2. liga
19/05 - 22:00
Slovan Bratislava II Slovan Bratislava II
VS 19/05 - 22:00
 Šamorín Šamorín
2. liga
19/05 - 22:00
Spartak Myjava Spartak Myjava
VS 19/05 - 22:00
 Humenné Humenné
2. liga
20/08 - 21:30
Slavoj Trebišov Slavoj Trebišov
VS 20/08 - 21:30
 Považská Bystrica Považská Bystrica

Với những anh em yêu bóng thì việc cập nhật lịch thi đấu bóng đá là điều quan trọng mà không thể bỏ qua. Bởi vì khi không theo dõi lịch thi đấu thì anh em sẽ bị bỏ lỡ nhiều trận cầu hấp dẫn. Vì thế chuyên mục này của Keonhacai gg sẽ cập nhật để anh em lịch thi đấu cụ thể của những trận bóng đá trên toàn thế giới nhanh nhất.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Lịch thi đấu bóng đá mang đến cho người hâm mộ thông tin về ngày, giờ diễn ra của các trận đấu bóng đá hiện nay. Đặc biệt đối với Keonhacai gg thì các chuyên gia của chúng tôi đã chuyển đổi múi giờ từ quốc tế sang Việt Nam. Do vậy mà việc dõi theo lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg sẽ không bị nhầm lẫn. Đây được xem là 1 trong những ưu điểm mà người hâm mộ khi theo dõi lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg.

Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?
Lịch thi đấu bóng đá gồm có những gì?

Vì thời gian được chúng tôi cập nhật 1 cách thường xuyên và liên tục về lịch thi đấu bóng đá. Do vậy đối với những trận đấu bị huỷ hay bị hoãn thì Keonhacai gg cũng nhanh chóng cập nhật đến người hâm mộ. Vì thế mà anh em sẽ dễ dàng và chủ động hơn với việc xem bóng đá của mình.

Đến với Keonhacai gg, chuyên mục lịch thi đấu bóng đá sẽ được đăng tải ở phần đầu trang chủ. Vì thế mà anh em sẽ tiện theo dõi được thông tin này khi truy cập vào trang kênh của chúng tôi. Cho nên bạn sẽ dễ dàng biết được những trận cầu nào sắp diễn ra? Thời gian thi đấu của trận đấu chính xác là như thế nào? Thông tin của 2 đội bóng? Nói chung Lịch thi đấu Keonhacai gg là chuyên mục hấp dẫn mà anh em không thể bỏ qua.

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?

Keonhacai gg cập nhật gần như là đầy đủ hết những giải thi đấu từ lớn đến nhỏ cho người chơi. Trong đó lịch thi đấu của những giải đấu lớn luôn là chuyên mục được người hâm mộ quan tâm như:

Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
KeoNhaCai GG cập nhật lịch thi đấu của những giải bóng nào?
 • World Cup: Giải bóng đá vô địch thế giới, trước đó là vòng loại World Cup.
 • Euro: Giải bóng đá vô địch các quốc gia châu Âu.
 • Copa America: Giải bóng đá vô địch các quốc gia Nam Mỹ.
 • UEFA Champions League (Cup C1).
 • UEFA Europa League (Cup C2).
 • La Liga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha.
 • Serie A: Giải bóng đá vô địch quốc gia Ý.
 • Bundesliga: Giải bóng đá vô địch quốc gia Đức.
 • Ligue 1: Giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp.
 • V-League: Giải bóng đá vô địch quốc gia Việt Nam.
 • Premier League: Giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
 • Cùng với những giải thi đấu bóng đá từ các quốc gia Châu á, Châu Âu và trên toàn thế giới…

Kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Bên cạnh việc cung cấp lịch thi đấu bóng đá cho người hâm mộ. Chúng tôi còn gắn sẵn những đường link xem bóng đá tốc độ cao và hoàn toàn miễn phí. Tất cả những đường link này đều được hiển thị rõ ràng trên bảng lịch thi đấu bóng đá. Nhờ vào ưu điểm này mà bạn sẽ không mất nhiều thời gian để tìm kiếm kênh xem bóng đá cho những trận cầu mà bạn đang quan tâm.

Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao
Lịch thi đấu đi kèm với kênh xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp thêm cả thông tin về tỷ lệ kèo cho những trận cầu sắp được diễn ra. Đối với những tín đồ chơi cá độ bóng đá thì tỷ lệ kèo là bảng thông tin vô cùng quan trọng với họ. Anh em sẽ tiến hành phân tích bảng kèo nhà cái cho những trận cầu sắp được diễn ra. Bạn sẽ phần nào có được những nhận định về kết quả trận đấu và đặt cược là chính xác nhất.

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg

Keonhacai gg tự hào là trang kênh cung cấp lịch thi đấu bóng đá tốt nhất hiện nay. Với những ưu điểm mà Keonhacai gg mang lại như:

Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá Keonhacai gg
Ưu điểm khi xem lịch thi đấu bóng đá KeoNhaCai GG
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu cho tất cả các giải thi đấu lớn nhỏ trên toàn thế giới. Nhờ vậy mà bạn sẽ không bị bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn mà anh em đang vô cùng quan tâm.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu chính xác từ ban tổ chức của những giải đấu bóng đá trên thế giới. Việc theo dõi lịch thi đấu chính xác là điều vô cùng quan trọng nên Keonhacai gg đã mang tới điểm cộng này cho người hâm mộ.
 • Keonhacai gg cập nhật lịch thi đấu nhanh chóng ngay sau khi nhận được thông tin từ ban tổ chức giải đấu. Tốc độ cập nhật lịch thi đấu nhanh theo từng phút và được hiển thị hoàn toàn trên trang chủ của Keonhacai gg.
 • Giao diện xem lịch thi đấu bóng đá ở Keonhacai gg được thiết kế đơn giản giúp anh em dễ dàng theo dõi.
 • Keonhacai gg là trang kênh Kèo nhà cái hoạt động hoàn toàn là phi lợi nhuận. Cho nên việc cập nhật lịch thi đấu đến với người hâm mộ hoàn toàn là miễn phí.

Truy cập vào https://keonhacai.gg mỗi ngày, anh em sẽ cập nhật chính xác lịch thi đấu bóng đá nhanh nhất. Nhờ vậy mà các fan hâm mộ sẽ không bị bỏ qua những trận cầu sôi động nào? Ngoài ra Keonhacai gg của chúng tôi còn cập nhật thêm những thông tin về: Kết quả bóng đá, Bảng xếp hạng, Nhận định bóng đá…chính xác nhất.